Şcoala primară Belin-Vale An şcolar 2012 - 2013

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa: I B Curriculum: nucleu aprofundat Manual: autori – Aurel Maior şi Elena Maior, Editura Aramis Nr. ore: 4 ore/ săptămână (sem I – !" săptămâni/ sem II – #! săptămâni$ Prof.înv.primar: %i&anu Anamaria PLANI ICA!" CAL"NDA!I#$IC% Nr. '(. &nităţi de Nr. crt de Conţinuturi #ăptămâna '(servaţii învăţare ore . ref. ! De la )rădiniţă ! ! Acti'ităţi de cunoaştere ( !/ # #em. I la *coală # ! o&ser'ăm, e)ersăm, ne *ucăm +, ore +ruparea de o&iecte ,ocul culorilor E'aluare predicti'ă # "lemente ! ! .rientarea spaţială şi locali/area !4 "/ 5 pre)ătitoare # ! 0n spaţiu (pe su&, deasupra1 pentru # # stân2a, dreapta1 sus, *os1 0n sus$ înţele)erea # " +ruparea de o&iecte şi formarea unor concepte # 4 mulţimilor după criterii date sau matematice 4 # identificate (0nalt, scund1 lun2, scurt1 interior, e)terior$ 3lasificarea o&iectelor după formă şi culoare Mulţimi de o&iecte 3orespondenţa 0ntre mulţimi de o&iecte E'aluare " Numerele ! ! 6umărul şi cifra ! 5/ 8 naturale de la ! # 6umărul şi cifra # - la + # " 6umărul şi cifra " # 5 6umărul şi cifra 4 " ! 6umărul şi cifra 5 4 ! 6umărul şi cifra 4 4 # 6umerele naturale de la 4 la 5 7ecapitulare E'aluare 4 Numerele ! ! 6umărul şi cifra 9 8/ : naturale de la ! # 6umărul şi cifra 8 . la /# " 6umărul şi cifra # 5 6umărul şi cifra : " ! 6umărul !4 4 ! 6umerele naturale de la 4 la !4 4 # 7ecapitulare E'aluare 5 Adunarea ! " Adunarea numerelor naturale !:/ !" !

la /- !" #5 #9 #8 "! 4! 4# - Adunarea *i scăderea numerelor naturale de la .2013 numerelor naturale de la .ro&leme E'aluare %căderea numerelor naturale până la " %căderea cu 4 %căderea numerelor naturale până la 4 %căderea numerelor naturale până la 5 %căderea numerelor naturale de la 4 la 5 7ecapitulare E'aluare %căderea numerelor naturale până la 9 %căderea numerelor naturale până la 8 %căderea numerelor naturale până la %căderea numerelor naturale până la : %căderea numerelor naturale până la !4 %căderea numerelor naturale de la 4 la !4 .la + !" #5 #9 #8 "! 4! 4# 8 #căderea numerelor naturale de la . II 01 ore - "/ 4 4 5 .la /- #5 #9 #8 "! 4! 4# 9 #căderea numerelor naturale de la .Şcoala primară Belin-Vale An şcolar 2012 .ro&leme E'aluare Adunarea numerelor naturale de la 4 la !4 %căderea numerelor naturale de la 4 la !4 .ro&leme # - !/ # #em.la /2recapitulare3 !" #5 #9 #8 până la " Adunarea cu 4 Adunarea numerelor naturale până la 4 Adunarea numerelor naturale până la 5 Adunarea numerelor naturale până la 9 Adunarea numerelor naturale până la 8 Adunarea numerelor naturale până la Adunarea numerelor naturale până la : Adunarea numerelor naturale până la !4 Adunarea numerelor naturale de la 4 la !4 .

la 4- !4 Adunarea numerelor naturale de la . cerc " - 9/ 8 !4 -/ !4 !! #căderea numerelor naturale de la . pătrat. dreptun2>i.la /--5 fără trecere peste ordin i)uri )eometrice !! !# #" #5 "! 4! 4# !" #5 #9 #8 "! 4! 4# ## #4 9 !4/ !5 9 !5/ !9 !4 - !8/ !- .Şcoala primară Belin-Vale An şcolar 2012 .la 4-5 fără trecere peste ordin !! !# #" #5 "! 4! 4# !" #5 #9 #8 "! 4! 4# 6umerele naturale de la 4 la #4 6umerele naturale de la #4 la "4 6umerele naturale de la 4 la "4 E'aluare Adunarea numerelor formate din /eci cu numere formate din unităţi Adunarea numerelor formate din /eci şi unităţi cu numere formate din unităţi Adunarea numerelor formate din /eci şi unităţi cu numere formate din /eci Adunarea numerelor naturale formate din /eci şi unităţi 7ecapitulare E'aluare %căderea numerelor formate din unităţi din numere formate din /eci şi unităţi %căderea numerelor formate din /eci din numere formate din /eci şi unităţi %căderea numerelor formate din /eci şi unităţi Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 4 la "4 .2013 : Numerele naturale de la .la 4-5 fără trecere peste ordin !" #5 #9 #8 "! 4! 4# !4 !4/ !" !# Numerele naturale de la .ro&leme care se re/ol'ă printr< o sin2ură operaţie E'aluare =renuleţul – acti'ităţi pe 2rupe 6umerele naturale formate numai din /eci 6umerele naturale formate din /eci şi unităţi E'aluare Adunarea numerelor naturale de la 4 la !44 fără trecere peste ordin %căderea numerelor naturale de la 4 la !44 fără trecere peste ordin 7ecapitulare E'aluare =riun2>i.la /-- !" Adunarea *i scăderea numerelor naturale de la .

luna E'aluare 6umerele naturale de la 4 la !44 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 4 la "4. Măsurarea timpului !ecapitulare finală !9 "! 4# #"! 4# #: "! 4# !# !" #" #4 #9 #8 "! E'aluare Măsurări pentru lun2ime Măsurări pentru capacitate Măsurări pentru masa corpurilor . fără trecere peste ordin E'aluare !:/ #4 4 #! 4 .2013 !5 Măsurări cu unităţi nestandard.rele fi)e pe ceas %ăptămâna.ra.Şcoala primară Belin-Vale An şcolar 2012 . /iua .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful