Kako jesti VOĆE?

Zanimljive informacije Dr OZ-a Samo informativno! Svi mislimo da jesti voće znači samo kupiti voće, nasjeći ga na kriške i staviti u usta. To nije tako jednostavno. Važno je znati kako i kada jesti voće. Koji je ispravan način jedenja voća NAJPRIJE O ZNA!I DA VOĆE NE RE"A JE# I PO#$IJE O"ROKA% VOĆE RE"A JE# I NA PRAZAN &E$'DA() !edenje voća igra glavnu ulogu u detoksifika"iji vašeg organizma, kojeg sna#djeva sa velikom količinom energije za mršavljenje i za druge životne aktivnosti. P$ODOVI VOĆA #' NAJVA&NIJA *RANA) $e"imo pojedete dvije šnite kru%a, a zatim komad voća. Komad voća je spreman proći ravno kroz želuda" u "rijeva, ali ga kru% sprečava u tome. & me'uvremenu, "ijeli o#rok se raspadne i fermentira i pretvara u kiselinu. (eznačajna količina voća dolazi u kontakt sa %ranom u želu"u, pospešuje pro#avu i sokove, pa "ijela masa takve %rane počinje se kvariti. !edite voće na prazan želuda", i to prije o#roka! )uli ste kako se ljudi žale* +odrigujem se svaki put kada jedem lu#eni"u i kada pojedem durijan ,Prim. Žarka.* plod neprijatnog mirisa sa drveta durijan na jugoistoku -zije.. +ojedem li #anane imam osjećaj da pod %itno moram na za%od, itd. To se neće dogoditi ako pojedete voće na prazan želuda". Voće pomiješano sa drugom %ranom izaziva truljenje i proizvodi plinove. /akle, vi se zato napu%avate! To se ne doga'a sa nekim plodovima, kao što su napr. naran'e i limuni, jer su oni kiseli, pa u našem tijelu svo voće postaje alkalno, u skladu sa istraživanjem dr 0er#erta 1eltona, koji se #avio ovim pro#lemima. -ko jedete voće na ispravan način, steći će te svu tajnu ljepote, dugoviječnosti, zdravlja, energije, sreće i normalnu težinu.

-ko %oćete piti voćni sok 2 pijte samo sok od sviježeg voća, a ne kon"entrat sokova iz konzervi. 3emojte piti prigrijan sok. 3emojte jesti ni ku%ano voće, jer tada ne do#ivate njegove %ranjive tvari. Ku%anjem uništavate sve vitamine.

!edenje "ijelog ploda je #olje nego pijenje soka. -ko želite piti voćni sok, pijte ga sporo 2 gutljaj po gutljaj, jer morate ga pomješati sa slinom prije gutanja. Svakog 42eg dana možete jesti voće kako #i #rzo očistili svoje tijelo od toksina. -ko 4 dana jedete samo

voće i pijete voćni sok iznenadit ćete se i sami kad vam prijatelji kažu da izgledate sviježe!

KIVI* 5ali ali moćni, do#ar izvor kalija, magnezija, vitamina 6 i vlakana. 3jegov sadržaj 7 vitamina je dvostruko veći od onog kod naranče! JA"'KA* prologira odlazak liječniku 8ako ja#uka ima mali sadržaj vitamina 7, ona je antioksidantna i flavonoidna ,Prim. Žarka.* tj. sadrži grupu opganski% komponenti u kori plodova. i povećava aktivno djelovanje vitamina 7, čime smanjuje rizik raka de#elog "rijeva, srčani i moždani udar. JA+ODA* !agoda je zaštitno voće. !agode spadaju me'u glavno voće, koje ima najveću antioksidantnu moć i štite organizam od nastanka raka, začepljenja krvni% žila, slo#odni% radikala. & ovu grupu najkorisnijeg voća spada još 5alina, Kupina, (orovni"e i Trešnje. Trešnje i -nanas najviše pomažu odklanjanju #ola u stopalima zvanog 9:i%t; ili :aut na 6ngleskom. , - - NARAN!E svakodnevno vam mogu pomoći kao zaštita od pre%lade, snižava kolesterol, sprečava i rastvara #u#režni kamen i smanjuje rizik raka na de#elom "rijevu. $'"ENI(A* je naj#olje piće za gašenje že'i. Sastoji se od <=> vode, a puna je glutationa, koji pomaže i pojačava naš imuni sustav. Tako'e je ključni izvor likopena, oksidanta u #or#i protiv raka. & lu#eni"ama se nalazi* vitamin 7 i kalij. +'AVA I PAPAJA* :uava i papaja su šampioni po sadržaju vitamina 7. :uava je tako'e #ogata vlaknima, koja pomažu u sprečavanju opstipa"ije ,Prim. Žarka.* zatvorene stoli"e.. +apaja je #ogata karotinom i do#ro deluje na vaš vid. ,Prim. Žarka.* +'AVA je veliki tropski "rveni ili žuti jestivi plod kruškastog o#lika sa američkog drveta guajava, koji ima "rvenu ili žuto2zelenu ljusku sa ružičastim, #ijelim ili žutim mesnatim tekom, koji se jede prešan ili pije?jede kao zgusnuti ili želatininasti voćni sok.. ,Prim. Žarka.* PAPA.A ili PA/PAJA je veliki jestivi plod eliptičnog ili okruglog o#lika sa zimzelenog tropskog drveta.. DINJA, ,uz 5aline itd. ima najviše antioksidanata koji preventiraju rak i čiste tijelo. !E0NJAK je najzdraviji sa istim učinkom me'u povrćem. Pijenje 1la2ne vo2e nakon o3roka 4 rak% 5ožete li vjerovati 0ladna voda će očvrsnuti masne tvari koje ste upravo konzumirali, što će usporiti vrenje. Kada te @naslage@ reagiraju sa kiselinom, one će se raz#iti i apsor#irati u "rijevima #rže nego čvrsta %rana i nataložit će se u "rijevima. Vrlo #rzo, pretvorit će se u masti i dovesti do raka. 3aj#olje je piti toplu ju%u ili toplu vodu nakon o#roka. Az#iljna napomena o srčanom udaru. Bene tre#aju znati da svi simptomi infarkta ne počinju s #olovima u lijevoj ru"i. (udite svjesni intenzivnog #ola u vili"i. 3e morate prve #olove imati u grudima tokom srčanog udara. 5učnina i intenzivno znojenje tako'e su zajednički simptomi. 1ezdeset je posto

ljudi koji su imali srčani udar u snu i nikad se nisu pro#udili. (ol u vili"i može vas pro#uditi i iz čvrstog sna. (udite oprezni i svjesni toga. 1to više znamo, imamo #olje šanse preživjeti. !edan kardiolog je rekao da svako tko do#ije ovaj tekst i pošalje ga na CD adresa, može #iti siguran da će spasiti #ar jedan ljudski život. To čak može #iti i vaš život!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful