You are on page 1of 2

Are you interested in supporting your community?

Are you in college or university and looking for placement hours?

Do you want to earn time credits or learn more about them?

Sign up at Llanelly House 27th February 2014 10:00 - 4:30

Register to book a space now! Numbers are limited Lunch and Tour of Llanelly House included. Phone: 01554 784847 E-mail: communitiesfirst@carmarthenshire.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cefnogi eich cymuned? Ydych chi yn y coleg neu'r brifysgol ac yn chwilio am oriau lleoliad? Ydych chi am ennill credydau amser neu ddysgu mwy amdanyn nhw?

Cofrestrwch ym Mhlas Llanelly 27ain Chwefror 2014 10:00 - 4:30 Cofrestrwch i neilltuo lle nawr! Hyn a hyn o lefydd sydd ar gael Cinio a Taith o gwmpas Plas Llanelly yn gynwysedig. Ffn: 01554 784847 E-bost: cymunedauyngyntaf@sirgar.gov.uk