UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË FAKULTETI I INXHINERISË MEKANIKE

Departamenti i Energjitikës

PROJEKT – DIPLOME (Bachelor)
Tema:“Ekonomizimi i lendes djegese dhe rritja e

performances teknike te motorrave MDB modern”
Diplomanti: Udhëheqësi:

Armeti LALOLLARI

Ing. Laze SINA

Tiranë, Tetor 2012

Tendenca per perzjerje sa me te varfer me lende djegese kerkojne harqe elektrike 8. Forcim i valvulave dhe mbeshteteseve te tyre ne koken e motorrit 7. Temperatura te larta te punes . Rritja e mbulimit te valvulave 6.Rikonstruktimi i motorrave me djegie te brendshme. Ngrohja e kolektorit te thithjes 4. Zvoglimi i siperfaqes se brendshme te dhomes se djegies 5. Perzjerja sa me e varfer 3. Reduktimi i siperfaqeve ftohese te hapesires se djegies 9. Ulja e shkalles se komponimit gjate kohes se shtypjes se pistonave 2. 1.

Kriteret e detyrueshme per mbrojtjen e shendetit 1. Sistemi i kontrollit ose drejtimit te avujve te lendes djegese 6. Sistemi i injektimit te lendes djegese 5. Sistemi PVC 2. Sistemi i parangrohjes se ajrit 3.Sistemi EGR 7. Konvertjere katalitik . Sistemi i injektimit te ajrit 4.

Tipet e injektimit te lendes djegese Injektimi elektronik i benzines Sistem me karburator me drejtim elektronik Injektim elektronik ne motorat diesel .

Shperndarja e lendes djegese neper cilindra 3. Fuqi motorike e larte . Punim i stabilizuar i motorit 4.Injektim elektronik Avantazhet 1. Gazra toksike te pakta 6. Permiresimi i sperkatjes se lendes djegese 2. Ekonomizim i lendes djegese 5.

Sistemi i absorbimit te avujve te lendes djegese .

Rrjet qe minimizon emisionet .

Sistemi EGR .

Konvertjeret katalitike .

me karakteristika fillestare Bymdm -Emisionet qe emeton motori i konsumuar . Bynan -Ndryshimet e emisioneve y te prodhuara nga shtesat teknologjike BymCm -Emisionet qe emeton motorri i ri .Emisonet e substances y By -Emisionet e substances y ne momentin e perdorimit te saj.Faktoret qe ndikojne ne emisonet toksike Ey.

Alternativa te tjera fuqie Motorat Hibrid Motorat me Hidrogjen .

KONKLUZIONE Ekonomizim i lendes djegese Zvogelimi i ndotjeve toksike Rritja e performances se motorave .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful