You are on page 1of 2

Share your views Bowel Screening Wales needs YOU!

Do you live in Felinfoel, Bynea, Lledi, Glanymor, Llwynhendy, Bigyn, Hengoed or Tyisha? Have you been sent an NHS bowel screening kit through the post?
If the answer to both questions is YES, then we would like to hear from YOU even if you didnt complete the test kit!

We want to hear your views about the


bowel screening invitation pack, and any ideas you may have to improve it. Were looking for local MALE residents to take part in a focus group

The focus group will be held at Felinfoel Community Resource Centre, and a free lunch and refreshments will be provided.

Please contact Carmarthenshire Communities First by telephone on 784847 if you would like to take part.

Rhowch eich barn Mae Sgrinio Coluddion Cymru angen eich help CHI!
Ydych chin byw ym Felinfoel, Bynea, Lledi, Glanymor, Llwynhendy, Bigyn, Hengoed neu Tyisha? Gawsoch chi becyn sgrinior coluddyn y GIG drwyr post?
Os mai ateb cadarnhaol sydd gennych ir ddau gwestiwn, hoffem glywed oddi wrthych hyd yn oed os na wnaethoch chi ddefnyddio pecyn y prawf!

Hoffem gael eich barn ar becyn gwahodd y


prawf sgrinior coluddyn, a chlywed unrhyw syniadau sydd gennych am ei wella. Rydym yn chwilio am dynion or ardal i gymryd rhan mewn grp ffocws
Bydd cyfarfod y grp ffocws yn cael ei gynnal yn Canolfan Adnoddau Cymmunedol , a bydd cinio a lluniaeth ysgafn Os hoffech gymryd rhan,Felinfoel cysylltwch ar gael am ddim.

Cymunedau Yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 784847