Dalam melaksanakan proses kaunseling, teori memainkan peranan penting.

Pilih satu teori kaunseling dan huraikan teknikteknik yang diaplikasikan semasa proses kaunseling
Disediakan oleh ; Suraya bt. Ahmad 881110 – 08 – 6996 Pismp – ipg Prasekolah

Pengenalan :

teori masalah pembelajaran kemudian digunapakai sebagai teori kaunseling. Pelopor utama dalam pembentukan teori pembelajaran ialah BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura. Mereka berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

Pendekatan ini mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku .
Tingkah laku murid boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Teknik terapi ini sentiasa diubah suai dan bersifat fleksible mengikut kesesuaian semasa dan masalah yang timbul.

   Percaya bahawa tingkah laku manusia adalah pembelajaran. Perkaitan gerak balas individu dengan rangsangan adalah suatu proses pembelajaran bagi membentuk sesuatu tingkah laku yang baru. Terapi tingkahlaku merupakan terapi yang memberi fokus kepada kaunselor / guru bimbingan untuk membantu klien (murid yang mempunyai masalah) menghapuskan tingkah laku yang tidak betul dan seterusnya mempelajari tingkah laku yang betul .

guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu sebelum tingkah laku ini dihapuskan. pembinaan pelan rawatan (perancangan) dan penilaian objektif hasil terapi. Berapa hari ponteng itu boleh dilihat dengan jelas dan boleh diukur perubahannya . Contohnya : Masalah ponteng. ketepatan dalam pengkhususan matlamat rawatan / terapi. Memfokuskan pada tingkah laku zahir (dapat dilihat di depan mata).

dan Hull (1943). Prinsip ini diasaskan hasil dari kajian yang telah dijalankan oleh Pavlov (1960). .

Berdasarkan kajian yang dijalankan: .

menerima dan memahami di dalam proses kaunseling yang dijalankannya. menghargai. memproses dan membantu klien menghapuskan tingkahlakunya yang tidak betul. kemudian merancang. . medengar. guru bertindak sebagai rangsangan dan perlu menunjukkan kemahirannya dari aspek melayan. responden / klien akan menunjukkan tindak balas yang dikehendaki.   Guru wajar menjalankan analisis terlebih dahulu.

perasaan dan pemikiran turut mempengaruhi tingkah laku kecelaruan tingkah laku hasil daripada rangsangan persekitaran tingkah laku boleh dipelajari bersifat kuantitatif pengalaman persekitaran membentuk tingkah laku konsep tabularasa ( kekosongan jiwa) .

 Seterusnya.  .  Berdasarkan maklumat yang diperolehi.BASIC ID merujuk kepada B-tindakan A-emosi Sderia rasa I-gambaran.  Semasa proses kaunseling. C-pemikiran. guru akan memperolehi maklumat daripada klien / murid tentang bagaimana faktor (BASIC ID) ini memainkan peranan dalam kehidupan klien / murid sehingga terjadinya perbuatan salah tingkah laku. I-hubungan intepersonal dan D-ubat. guru akan dapat membantu klien membuat keputusan yang akan dilakukannya supaya perbuatan dapat dihentikan. perkara tersebut dapat memberitahu guru tentang tindakan (mengganggu rakan) yang telah dipilih oleh klien.

behavior 6. cognition 3. drugs / biological 1. sensation 4.7. affect 5. imagery . interpersonal 2.

Peneguhan positif digunakan untuk memastikan sesuatu tingkah laku berulang kerana ada unsur keselesaan atau rasa senang. atau pujian. Terdapat dua skop peneguhan utama iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Contoh peneguhan positif ialah bintang.     diasaskan oleh B.F Skinner (1953) terkenal dengan aspek peneguhan. . token.

peneguhan positif kebarangkalian berulang tingkah laku operan yang diingini (tidak diingini) ditambah tingkah laku operan peneguhan negatif kebarangkalian berulang tingkah laku operan dengan memindahkan atau menghapuskan stimili yang mengganggu .

Peneguhan : Mendapat bintang dari guru Tingkah laku diulang : motivasi untuk membuat kerja dengan lebih kemas dan cantik  Tingkah laku : Tulisan cantik . Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operan secara diri sendiri Peneguhan ialah suatu yang menggunakan peneguhan positif atau peneguhan negatif untuk mengukuh atau mengekalkan sesuatu tingkah laku yang dihasilkan.

hukuman dan pelupusan pula bertujuan untuk mengurangkan tingkah laku berulang. . Pelupusan ialah untuk mengurangkan sesuatu tingkah laku yang tidak dikehendaki seperti sifat yang suka merosakkan alatan di dalam kelas. Hukuman ialah menambahkan ransangan yang menyakitkan atau yang tidak selesa .Contohnya seperti dikenakan denda dikurung dalam zon gelap selama beberapa minit (mengikut tahap umur) sekiranya masih melakukan kesalahan setelah diberi tiga kali amaran.

 Kajian patung bobo yang telah dijalankan oleh Bandura dan Walters pada tahun 1963. terhadap sekumpulan kanak-kanak tadika berusia lingkungan tiga hingga enam tahun telah membuktikan bahawa kanakkanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif .

.

  Menurut Bandura. Slide seterusnya adalah proses kaunseling menurut Bandura . kaunseling melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku manusia. Guru bimbingan wajar menunjukkan sifatsifat positif supaya menjadi ‘role model’ kepada murid.

peneguhan secara tidak langsung . kemahiran pemerhati mengingat • berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan • butir-butir tingkah laku boleh dikekalkan dalam ingatan dengan menggunakan bahasa dan imaginasi • pemerhatian harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. • 1.pujian •2. kecekapan menguangi tingkah laku orang lain bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati. kegunaan dan faedahnya • 3. peneguhan diri . status dan perhubungan dengan pemerhatian • 2. jantina. serta kemahiran mengingat dengan tepat.melihat orang lain mendapat hadiah •3. peneguhan secara langsung .menetapkan piawai tingkah laku . ciri-ciri model .nilai.motivasi instrinsik • pemerhatian . umur.mendatangkan kepuasan.perhatian • pembelajaran akan berlaku jika ada penumpuan perhatian • faktor yang mempengaruhi perhatian . . peneguhan positif dan ganjaran •mungkin tidak akan melakukan tingkah laku apabila diberikn peneguhan negatif atau didenda •jenis-jenis peneguhan •1. reproduksi peneguhan / motivasi •meniru semula apabila .menilai diri .memperoleh kepuasan diri peneguhan diri.

murid / klien peringkat keempat : peringkat kedua : peringkat ketiga : peringkat satu : amalan kaedah dan teknik dalam kaunseling tingkah laku .penilaian tingkah laku -analisis SRC menentukan matlamat kaunseling membina hubungan kaunselor / guru pembimbing .

R – angkubah respond an Cangkubah akibat. Mengalisis SRC iaitu S – stimulas antesiden situasi. Tujuan analisa SRC ini adalah untuk mengenalpasti angkubah-angkubah utama yang mengawal tingkah laku klien  .

Maklumat perubatan klien Pemerhatian daripada simulasi – main peranan rekod sejarah terapi psikologi Pemerhatian secara tidak langsung – interaksiklien bersama rakan Pemerhatian secara langsung laporan soal selidik sendiri .

Pemerhatian yang dijalankan oleh guru. Rekod maklumat tidak menunjukan sebarang rekod masalah kesihatan .   seorang murid A (prasekolah) sering menangis semasa sesi persekolahan dan tidak mahu masuk ke kelas. Sekiranya masuk ke kelas dia akan mengganggu pengajaran dan pembelajaran guru dan rakan dengan sering bertanya pukul berapa. murid A akan menangis apabila sesi pembelajaran tetapi ketika rehat dan bermain di taman permainan dia boleh bermain dengan riang dan gembira. bila hendak makan dan bila hendak pulang.

pembentukan hipotesis. definisi maklumat yang boleh menentukan pemilihan strategi dan kaedah yang sesuai untuk mencapai matlamat keunseling yang ditentukan.  . murid A masih belum bersedia ke sekolah. Aktiviti pembelajaran tidak menarik minatnya. Mengcakupi pernyataan masalah tingkah laku. Matlamat kaunseling . Contoh : kesimpulan awal yang dibuat oleh guru. menarik minat murid A mengikuti sesi pembelajaran dan mengurangkan gangguan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan.

2. ( give and take ) 1. Sebab utama membina hubungan adalah seperti berikut : Bersama. 4.sama bersetuju dengan pencapaian maklumat kaunseling yang ditentukan Sasaran perlu ditentukan bersama dan diubahsuai dari semasa ke semasa Hubungan yang mesra dan kondusif boleh mengurangkan peluang keciciran klien Meningkatkan semangat kerjasama dan seterusnya membawa hasilan yang diharapkan. 3. misalannya gru bersetuju menerima syarat yang diberikan oleh murid sekiranya murid mengikut perancangan modifikasi tingkah laku yang ditetapkan. perkara penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan proses kaunseling.  . Contoh : Guru dan murid A bersama-sama menentukan syarat dan matlamat.

modeling (mencontohi perbuatan orang lain). Kaunselor profesional yang mengikut pendekatan kaunseling behaviorisme menggunakan role-play apabila membuat latihan asertif.  .  Ianya seperti. satu lakonan (stimulasi) dan latihan yang dibimbing oleh kaunselor dengan mempunyai tujuan yang khusus.role play  Teknik ini bertujuan melatih klien dalam pelbagai pelakuan yang sebelum ini sukar hendak dilakukan. dan kaunseling kerjaya.

  bagi seorang murid yang pemalu untuk bercakap di hadapan atau mempunyai darah gemuruh boleh diajar dengan cara role-play. Ataupun latihan role-play boleh dilaksanakan di hadapan cermin di mana klien melihat sendiri bagaimana perlakuannya. . di mana murid itu diminta mengeluarkan pendapat kepada kaunselornya.

  . iaitu lantas bertindak tanpa memberi kecederaan fizikal dan emosi terhadap orang lain dan mengajar klien yang pasif. satu teknik untuk menberikan dorongan kepada klien untuk menambahkan keyakinan diri berhadapan dengan orang yang ditakutinya. mempunyai sifat bergantung dan tidak bermotivasi. iaitu bertindak dengan mengambil jalan yang lebih produktif. Matlamat asas latihan asertif ialah untuk memberi kekuatan secara aktif untuk memulakan tingkah laku pilihan yang dikehendaki. Teknik ini sesuai diberikan kepada murid yang mempunyai tingkah laku yang bergantung. supaya mencari alternatif.

role-reversal. iaitu melakonkan situasi yang menjadi punca klien tidak boleh melakukan tingkah laku asertif dan melaksanakan tingkah laku asertif yang dikehendaki sedikit demi sedikit.melalui penerokaan masalah dan mentakrif masalah 3. agresif dan asertif yang biasa dihadapi oleh klien 2. main peranan dan melakonkan (modeling) situasi-situasi pasif. Terdapat beberapa cara latihan asertif dilaksanakan antaranya adalah : 1. .mengulangi latihan role-play yang telah ditetapkan beberapa kali 4.

. Kaunselor perlu menyelidiki sikap dan punca kepada masalah itu. klien dapat membentuk tingkah laku baru dalam suasana selamat bersama kaunselornya. Melalui teknik sebegini ini.     seorang klien datang berjumpa kaunselor dan menceritakan masalahnya yang rakan sekelasnya sering mempermainkannya. Cara yang boleh dilakukan kaunselor ialah dengan membantu klien membuat teknik main peranan bagi membantu klien tersebut mempertahankan diri sekiranya dipermainkan oleh rakannya. Selain itu. Cara ini dapat memberi idea dan alternatif kepada klien cara yang betul untuk mengangani masalahnya. klien juga dapat bersama-sama dengan kaunselor untuk menganalisis perlakuan-perlakuan yang perlu dibentuk secara sedikit demi sedikit. Apabila keselesaan sudah dirasai dan boleh membuat respon dengan cara baru ini. klien boleh mencubanya di dalam situasi sehariannya atau situasi sebenarnya.

Ia digunakan bagi menghapuskan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini dan mewujudkan sesuatu tingkah laku yang diingini.  . seorang klien mempunyai masalah ponteng kelas. Apabila peneguhan sosial tidak berjaya mencapai objektifnya pemberian token boleh dipraktik. Sebagai contoh. Masalah ini berpunca kerana klien masih tidak dapat sesuaikan diri dalam persekitaran kelasnya (kanak-kanak prasekolah misalannya).  Digunakan dalam mencapai sesuatu sasaran.

guru boleh melaksanakan sistem ekonomi kehadiran ke kelas. Hal ini kerana. Pemberian dan penukaran token ini akan berterusan sehingga klien berjaya mencapai matlamatnya iaitu hadir kelas tanpa ponteng kelas walau sehari. klien akan memperoleh peneguhan berbentuk sosial dari rakanrakannya.token tersebut boleh ditebus mendapat hadiah yang dijanjikan. disamping token yang diperolehi. Persaingan yang sihat akan wujud.     Bagi menangani masalah ponteng atau tidak mahu masuk ke kelas. Apabila token ini telah berjaya mencapai bilangan tertentu. Token ekonomi ini lebih sesuai digunakan di dalam sesi kaunseling kelompok. . dia akan mendapat token daripada guru bimbingan/ kaunselor. Setiap kali klien tersebut berjaya hadir ke kelas.

  Peneguhan positif berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu untuk mengulangi tingkah laku yang dikehendaki. : Apakah warna baju ini Syakir? : Biru : Bijak. Misalannya seperti memberi pujian. penghargaan.. Contohnya .( pujian )  GURU SYAKIR GURU . hadiah dan sebagainya sebaik sahaja tingkah laku yang sesuai dilakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful