You are on page 1of 6

ASTROLOGIJA I GENETIKA

Polemike na temu "astrolog ija kao pseudo-nauka i genetika" su potrajale do poetka 90 -ih godina, a tada je astrolog Goran Mileki napravio revoluciju ne samo u naem, ve i u evropskom tumaenju govora zvezda, povezujui genetsko naslee sa uticajem planeta, ali i znakova Zodijaka. Rezultati mojih istraivanja su se neverovatno poklapali sa njegovim, s tim to je Goran Mileki otiao mnogo dalje, pa je u natalnom horoskopu odreivao itavu genezu do tri - etiri kolena una zad. Svakako se pitate: Kako povezati uticaj planeta i zvezda sa naim precima? Pa, za poetak, Sunce i Mesec kao muki i enski princip uvek odreuju oca i majku. Slino deluju i Mars i Venera s tim to Mars predstavlja oca u mladosti, Venera majku, tako e u mladosti i pre stupanja u brak. Posle venanja i roenja deteta, roditelje prestajemo da gledamo kao Marsa i Veneru, ve ih posmatramo kao Sunce i Mesec, odnosno oca i majku. Saturn uvek predstavlja dedu u aspektu sa Suncem po oevoj liniji, a sa Mesec om po majinoj liniji. Na slian nain Saturn u Raku predstavlja majinog oca, a Saturn u Lavu oevog oca. Aspekt izmeu Meseca i Neptuna oznaava baku, ali nju esto predstavlja i Mesec u znaku Bika, korpiona, Jarca i Ribe. Pluton je uvek vezan za praded e i prababe kojih svakako ima mnogo. Sunce i Saturn u aspektu sa Plutonom govore o pradedi po oevoj liniji, dok Mesec u aspektu sa Plutonom govore o prababi po majinoj liniji. Varijacija svakako ima bezbroj, jer je i astroloka simbolika beskrajna, pa je potrebno veliko znanje i iskustvo kako se ovek u svemu tome snaao. I polja u horoskopu su od velikog znaaja za odreivanje genetike. U mukom horoskopu etvrto uvek predstavlja majku, a deseto oca, dok je u enskom horoskopu najee obrnut sluaj. Ali , ta ako u horoskopu neke devojke etvrto polje poinje u znaku Raka, a deseto u Jarcu? Rak je majinski znak, njime vlada Mesec, pa e u tom sluaju etvrto polje predstavljati majku, a deseto u znaku Jarca - oca. Ascendent i Descendent (vrh prvog i sedm og polja) u enskom horoskopu predstavljaju dedu i babu, tj. prvo polje dedu a sedmo baku, dok je u mukom horoskopu situacija obrnuta. Tako na primer, ako se u mukom horoskopu Mesec u Biku, u prvom polju, nalazi u opoziciji sa Neptunom u korpionu u sedm om polju, imamo jasnu sliku portvovane bake, odline domaice koja je najbolje kuvala i pripremala hranu u selu i bila stub kue i porodice (to je sve srodno domainskom znaku Bika i egzaltiranom Mesecu), dok je deda bio pijanac, pa je ranije umro usled preterane upotrebe alkohola, to odgovara simbolici Neptuna. I aspekti su od izuzetnog znaaja. Tako konjunkcija Sunca i Saturna uvek govori o ocu i dedi i njihovom tihom antagonizmu jer Saturn polako, ali sigurno ubija Sunce, ba kao to deda tiho i nepri metno ubija u ocu jer Saturn polako, ali sigurno ubija Sunce, ba kao to deda tiho i neprimetno ubija u ocu volju za ivotom, smatrajui ga nesposobnim i omalovaavajui ga, to e se odraziti na njegovo sampopouzdanje u ivotu. U ovakvoj konstelaciji, uk oliko se otac (tj. sin) na vreme ne osamostali, najee umire od srca ili neke druge hronine bolesti, a dotle ivi u strahu od autoriteta na poslu, jer sve to mu je otac nametnuo kao dunost i odgovornost, a to je u sutini bila tiranija, kasnije se pr ojektovalo na odnose sa drugim autoritetima. A kompletan odnos izmeu oca i dede vidimo u horoskopu oveka iji je otac umro od srca u srednjim godinama, dok je deda iveo skoro 90 godina. U drugom sluaju imamo enski horoskop sa konjunkcijom izmeu Mesec a i Saturna u znaku korpiona. Mesec u korpionu uvek predstavlja baku (ali i majku zbog Meseca), Saturn dedu, a konjunkcija njihov meusobni odnos. Baka je umrla usled unutranjih krvarenja koja nisu bila jaka, ali su zato bila uestala. Ona su nastala kao kao posledica batina, jer ju je deda dugo zlostavljao, a za to je u selu malo ko znao. Ovde se ne radi o klasinoj tiraniji i svirepom ubistvu, ve o dugotrajnom poniavanju, nevidljivim za ostali svet. Bilo je samo pitanje vremena dokle e baka izdrati , jer Mesec u korpionu daje izuzetnu izdrljivost i sposobnost regeneracije. Ali, Saturn je, ipak Saturn, pa ubija polako ali sigurno, to se sve ogleda u smirenom i dostojanstvenom dranju dede za koga samo par ljudi u selu kae da je imao pomalo svirep i sadistiki izraz lica, dok ostali to nisu primeivali. Ovaj generski zapis se prenosi i na DNK mlade devojke kao i na njeno energetsko polje, koje je narueno kroz prokletstvo izazvano dedinom svirepou i bakinim trpljenjem, sa kojom se ona nesvesno poi stoveuje u sluaju da se uda za starijeg mukarca. Cela simbolika odgovara sedmom polju - polju braka, pa ona

lako moe preuzeti ulogu bake u jednom modernom i suptilnijem vremenu i postati rtva mukarca koji je psiho-ubica. Aspekti se nasleuju, a itav horoskop govori o genetskom nalseu, ne samo ocu, majci, babama i dedama i daljim precima, ve i o dobru i zlu, o svecima koji nas preko slave naih predaka tite, kao i genetskom prokletstvu koje ni u kom sluaju ne smemeo povezati sa crnom magijom. Blag oslov moe da ublai prokletstvo, ali niko ne moe da ga skine, jer to bi bilo isto kao i gumicom izbrisati Saturn i Pluton iz neijeg horoskopa, ispeglati lou liniju na dlanu ili promeniti eliju DNK. Ali, i u najgorem sluaju uvek postoji dobro koje nas moe spasiti kroz simboliku planeta i znakova, kroz likove koje emo sresti u ivotu onda kada su nam najpotrebniji, a esto i kroz svece koji uvaju nas, kuu i porodicu od zlih sila, ukoliko ih potujemo i slavimo istinski, a ne formalno..." /sledi nastavak/ Predrag Radovic "...Genetsko naslee zapisano u naem horoskopu je toliko jako da bi neko mogao pomisliti da je sve potpuno unapred odreeno da je besmisleno bilo ta initi jer od "sudbine se pobei ne moe". Izgleda da je tako, ali i nije, jer u koliko se veemo za simboliku dobre planete, jakog aspekta i polja ivota koje nam moe doneti uspeh, poeemo polako da izlazimo iz tunela, prihvatajui ivot onakav kakav jeste, u najpozitivnijem smislu te rei. Teret obaveza i odgovornosti niko ne moe izbei, ali ukoliko se neko bavi poslom za koji je roen, ivi sa osobom koju voli, bio to mu, prijatelj ili brat, u mestu sa kojim je lino u najveoj harmoniji, bio to Zlatibor, Herceg Novi ili Madrid i, pre svega, pronae svoj duhovni mir i spokoj bie zadovoljan svojim ivotom. Apsolutne sree nema na ovom svetu, ali izvui maksimum iz svog horoskopa znai i uspeti u ivotu. Isto je tako vano ne vezati se za najgoru planetu u horoskopu, najloiji aspekt i planetarnu konstelaciju koja nas moe odvesti u propast. Tu astrologija daje oveku slobodu izbora, a od njegove snage, volje i jo vie, elje i pozitivnog naina razmiljanja zavisi da li e iveti u skladu s kosmosom, pronalazei mir u sebi, ili e biti stalno rastrzan i na ivici nervnog sloma. Genetsko naslee je direktno kosmiki povezano sa znacima Zodijaka. itavo Balkansko poluostrvo je srodno znaku Jarca, ali malo ljudi zna da ono poinje od ua Save i Dunava i prostire se sve do juga Grke. Geografski, Novi Beograd, Zemun, Srem, Banat i B aka se nalaze u srednjoj Evropi, koja je srodna znacima Bika i Vage. Vojvodina je plodna itnica sa mnogo obradive zemlje, pa je samim tim bliska Biku. To je podruje bive Austrougarske, koja odgovara znaku Vage, s tim to su i genetski Austrija i Maars ka takoe srodne tom znaku. Veliki broj mojih klijenata koji dolaze iz Vojvodine roeni su u znaku Bika sa podznakom u Vagi ili obrnuto, u znaku Vage sa podznakom u Biku. Kako i Mesec odreuje genetsku prolost, naroito po majinoj liniji, kod onih koji s u roeni u Sremu, Banatu i Bakoj, esto se Mesec nalazi u znaku Bika ili Vage. Beograd je srodan korpionu, jer lei na uu dveju velikih reka, dok je umadija bliska Raku i Biku. Pomoravlje, a pogotovo gradovi u dolini Morave, astroloki odgovaraju kor pionu koji uvek simbolizuje reku i gradove pored njih. Crna Gora je srodna znaku Lava, ali i Jarca, koji uvek oznaava visoke planine i kamene litice. Hercegovina je srodna znaku Jarca, Bosna Biku, a Makedonija Ribama i Jarcu. Poreklo nam je zapisano u nat alnom horoskopu. Na primer, ako je neka osoba roena u znaku Lava ili ima Ascendant (podznak) u Lavu, kao i Mars ili Saturn u Lavu u prvoj kui, odmah znamo da ona vue korene iz Crne Gore. ena u znaku Jarca sa podznakom u Lavu i s Uranom u Lavu u prvom p olju, poreklom je Crnogorka, i po ocu i po majci, ali ako se njena Venera u Ribama, znaku koji simbolizuje more, nalazi u trigonu sa Marsom u Raku i Neptunom u korpionu, (ovo je veliki vodeni trigon) njena genetika je crnogorsko -primorska, znai poreklom je iz Boke Kotorske. Pri tome uvek moramo imati na umu da je, pored Balkanskog poluostrva, i Srbija stvorena u znaku Jarca, a da vie planeta u ovom znaku uvek govori o brdsko -planinskom poreklu. Da li e to biti planina Rudnik, Tara, Sievaka klisura, cr nogorski ili hercegovaki kr, odredie drugi elementi horoskopa. Ve smo rekli da znak Bika vlada plodnom zemljom i oranicama, ne samo u Vojvodini ve i u umadiji i Bosni. U naim astrolokim krugovima vlada zabuna da Bik uvek predstavlja ravnicu. Ovaj z nak je vezan za obradivu zemlju, a da li e to biti brdaca, ume ili ravnica, manje je vano. Ono po emu se Bik razlikuje od Jarca je uvek - plodna zemlja. Stenoviti kr, nie planine prepune peina i kameni predeli odgovaraju znaku Jarca, dok su velika brda s plodnom zemljom i umama astroloki srodna Biku.

Tri vodena znaka - Rak, korpion i Ribe, uvek govore o kui koja se nalazi u blizini vode. Rak vlada jezerima ali i svim izvorima. korpion rekama, a znak Riba morima i okeanima. Mesec predstavlja kuu, dom, porodicu, a kako danas 80 posto populacije ivi u velikim gradovima, Mesec u Raku govori o bakinoj ili dedinoj kui na obali kakvog jezera ili o nekoj pored koje protie potok. Mesec u korpionu uvek ukazuje na kuu pored reke, pa u ovim moderni m vremenima osoba sa Mesecom u korpionu, ako ne ivi na Dorolu i Savamali, stanuje blizu Save, Dunava, Velike Morave ili neke druge reke. Mesec u Ribama upuuje na dom na obali mora, a da li e to biti crnogorsko primorje ili Dalmacije odredie, naravno, drugi elementi horoskopa..." Predrag Radovic Genetika, preci Najnia taka u horoskopu jeste IC ili 4. kua, ona p redstavlja poreklo i polost, a taka nasuprot nje, predstavlja budunost, koja je oznaena kao MC ili 10. kua. Ako, pored ovih taaka spomenemo i ASC ili 1. kuu, kao i nasuprot nje, DSC ili 7. kuu, mi ustvari nanosimo sudbinu na koordinatni sistem. Dakle, to su temelji horoskopa ili ''koordinatni sistem sudbine''. U ovoj prii, zadrau se na 4. kui ili IC, koja predstavlja nau prolost, genetiku, naslee i pretke. Ona je kao vir, jer nas uvlai u kovitlac prolosti, generacijama u nazad i otkriva nam, odakle mi to dolazimo. Da bi smo napredovali prema taki MC, odnosno prema 10. kui ili budunosti, moramo se vratiti u prolost, da bi smo spoznali sledee: ko smo, ta smo i odakle dolazimo. Mesec i Rak su prirodni vladari 4. kue, a odmah do ove kue nalazi se 5. kua, kojom vlada Lav i Sunce. I, moemo se zapitati, da li je ovakav raspored sluajnost, jer na ovom mestu, ena (Mesec, Rak) stoji pored mukarca (Sunce, Lav). Na ovom mestu prestaje ivot, jer je 4. kua kraj ivota, ovde su sve generacije u nazad, a odmah susednom 5. kuom su predstavljene nove generacije, jer je ovo kua raanja, plodnosti, dece i buduih narata ja. 5. kua se nadovezuje na 4. kuu, a 4. kua uranja u 5. kuu. Sve je povezano, sve se nastavlja, traje i ne prestaje Vreme je beskonano, radijalno i ono tee, istovremeno od jue ka sutra i od sutra ka jue. Ove dve kue predstavljaju spiralu, prav ac iz 4. kue ka 5. kui i istovremeno iz 5. kue ka 4. kui. Kraj ivota (4. kua) u novi ivot (5. kua) i istovremeno budue generacije (5. kua) u polost i generacije iza nas (4. kua). Ovo su oi (Mesec, Sunce) horoskopa, koje su uperene kako u prol ost (4. kua) tako isto i u budunost (5. kua). Pored 4. kue, planeta u ovoj kui, kao i vladara 4. kue, posmatra se Mesec i Rak, ali i planeta Saturn. Sunce u 4. kui opisuje aristokratsko poreklo, pretke koji su imali porodini (4. kua) grb ili amblem (Sunce). Ovo su porodice gde su mukarci bili pravi i veliki domaini (Sunce), ali i asni mukarci, zatim majke (4. kua) koje su izrodile prave heroje (Sunce). Sunce simbolizuje vladare, kraljeve i monarhe. Ovo moe biti i potomak plemia, slavni h i asnih mukaraca. U zavisnosti od toga u kojem znaku je postavljeno Sunce, oni su mogli biti slavni heroji, vojskovoe (Sunce u Ovnu), bogati mukarci, veleposednici, koji su preko svog bogatstva imali mo i ugled (Sunce u Biku) ili oni koji su bili na elu revolucija, buna i previranja (Sunce u Vodoliji). Ako je Sunce postavljeno u Ribama, onda je postojao predak, koji je bio moreplovac, ali ne samo moreplovac ve kapetan (Sunce) nekog broda (Ribe). Ako je Sunce u Ribama u aspektu sa Marsom, onda je to ratni brod. U sluaju da je Sunce u aspektu sa Merkurom, onda je to kapetan trgovakog broda. Ribe simbolzuje tajne, intrige, pa je i mogunost da se kroz porodicu provlai tajna, ak povezana sa poreklom (4. kua) nekog mukog pretka (Sunce). Sunce u 4. kui u znaku Raka i u aspektu sa Saturnom opisuje neki stari (Saturn) zamak ili dvorac (Sunce) na obali jezera (Raka), a ako je Sunce u korpiji, onda e to biti vojno utvenje ili dvorac na obali reke (korpija). Mesec u 4. kui primarno opisuje genezu, pogotovo preko majke, odnosno preko enske linije. Ako je Mesec u znaku Ovna, on e opisivati vojniku i ratniku (Ovan) genetiku, ali i temperamentne i jake ene koje su vaspitavane na strogim, jakim i mukim princ pima. Ovan simbolizuje rat i vojsku, pa ovo mogu biti i kue, imanja koja su unitena u ratovima, ali i ubistva, jer Ovnom vlada Mars koji simbolizuje ubistvo i smrt. Kako je Mesec enska planeta on e u 4. kui primarno opisivati majku ili neku baku. Sa p oloajem Mesca u 4. kui, neko od predaka je mogao imati gostionicu, kafanu, ali i pekaru, a posebo e biti naglaeno, ako

je Mesec u 4. kui u znaku Raka (hrana) ili Bika (hrana). Kako Mesec simbolizuje imanje i kuu, a ako se nalazi u Raku, onda su ovo n ekada bile kue u blizini movarnih podruja, jezera, potoka i vodenih povrina. Uvek treba spajati simboliku Meseca sa znakom u kojem se nalazi, ali i sa planetama koje aspektuje. Ako je Mesec u Ovnu u 4. kui, onda je to opis nekog imanja ili kue u bliz ini vojnog utvrenja. Separacioni aspekti, prvenstveno opisuju, uslove i okolnosti naih predaka, dok se aplikacioni aspekti vie odnose na nae porodine uslove i budue dogaaje. Mesec u Biku, opisuje imanje i kuu u ravnici i u ravniarskim predelima, n a najplodnijem zemljitu, a to su bila sva ona bogata imanja, panjaci, livade, vonjaci, pune tale i ambari. Mesec u Raku u loim aspektom sa Saturnom, govori o bolestima majke i ena u prolosti. Mesec u korpiji govori o nekom pretku koji je bio skeled ija (Mesec) na reci (korpija), ali i o smrtnosti u prolosti. Mesec u Jarcu jeste kua u planini i govori o planinskom i brdskom poreklu, dok bi sa druge strane Mesec u Ribama govori o ivotu predaka koji su bili u blizini mora (Ribe). Mesec u Jarcu i u aspektu sa Merkurom, govori o baki (Mesec) i enama u opte, a koje su bile mudre (Jarac) i pismene (Merkur). Mesec u Vagi u 4. kui u aspektu sa Venerom, govori o lepoj baki i lepoti ena koja se prenosi i nasleuje. Mesec u Vodoliji opisuje genetiku, koj a je bila sklona rizicima i avanturi, a ako je Mesec i u loem aspektu sa Merkurom, onda je bilo predaka koji su svojim pogrenim i rizinim odlukama, naglo menjali svoje uslove ivota. Ako je Mesec u Lavu u 4. kui, onda su ene u prolosti bile otmene, a ristokratskog porekla i slavne. Mesec u Strelcu u aspektu sa Jupiterom govori o precima i o porodici koja ivi u inostranstvu. Ovo je putnika genetika, koja je mogla proputovati celi svet. Ako je Mesec u Devici u 4. kui, onda on opisuje vrednu i radnu ge nezu, a potreba za radom, nasleuje se porodino, pa se unutranji mir najvie postie u trenucima rada. Ako je Mesec aspektovan sa Merkurom onda moemo govoriti o umnom radu, a ako je aspektovan sa Marsom ili Saturnom, onda moemo govoriti o tekom i fizi kom radu. Merkur u 4. kui prvenstveno govori da osoba nasleuje intelekt od jednog roditelja, bilo to od oca ili majke. Ako je Merkur u znaku Raka, onda je i majka intelektualna i pametna ena, to se i nasleuje sa njene strane, a ako je Merkur u Lav u, onda u priu ulazi otac. Ovo je uena, pismena i intelektualna geneza, kao i slika predaka koji su mogli biti pisari, uitelji, trgovci, odnosno umni i pametni ljudi, a bez obzira na to, u kojem su vremenu iveli. Genetika je putnika, promenljiva, sklo na estim promenama ivotnog prostora i selidbama, to je primarnije ako je Mekrur u aspektu sa Jupiterom. Ako se Merkur nalazi npr. u znaku Lava, onda ovo moe biti neki pisar ili kurir kod velikog kralja. Merkur u Blizancima, opisuje uitelje i trgovce, ako je Merkur u Devici, onda e opisati pretke koji su bili vrsni majstori, ali i zanatlije. Kako je Merkur intelektualan, on u ovom znaku moe govoriti i o nekom pretku koji je bio lekar, travar i koji je leio ljude. Merkur je znatieljan, istraivaki, pa e u Ribama opisati nekog pretka koji je plovio brodom, po morima i okeanima u potrazi za nekom novom zemljom ili novim kontinentom. Merkur u Ribama i u aspektu sa Mesecom opisuje trgovaku luku ili centar na obali mora. Merkur simbolizuje decu, pa u zn aku Riba govori i o tajnom roenju nakog deteta u prolosti. Ako je Merkur u Biku, on e opisati nekog pretka koji je bio trgovac bikovima i kravama, a kako Bik simbolizuje oranicu, blato i njivu, ovo moe biti slika kue (4. kua) u blizini seoske (Bik) kole (Merkur). Ako je Merkur u znaku Jarca ili u Blizancima u trigonu sa Saturnom, govori e o nasleenom intelektu od strane dede, koji je bio pametan i mudar ovek. Merkur u znaku Raka, opisuje pretke koji su prodavali hranu, a u znaku Vage, opisuje neko g pretka koji je mogao biti pisar (Merkur) u sudu (Vaga). Merkur u znaku Ovna govori o pretku koji je bio trgovac oruijem, kao i o vojnom (Ovan) kuriru (Merkur). Merkur u korpiji opisuje neko dete u prolosti koje se udavilo u reci, koje je ubijeno i koje je moglo biti u nekoj velikoj i ivotnoj opasnosti. Ovaj poloaj Merkura u korpiji u 4. kui govori i o smrtnosti dece u prolosti porodice. Ako je Merkur u korpiji u loem aspektu sa Saturnom, onda se radi o detetu koje je moglo umreti od neke podmukl e bolesti. Merkur simbolizuje ljude i u 4. kui uvek opisuje predele koji su gusto naseljeni, posebno ako je Merkur u 4. kui u aspektu sa Mesecom. Merkur u Bliznacima, govori o precima koji su prevozili putnike konjskom zapregom, a ako je Merkur u Strelcu ili je u aspektu sa Jupiterom, onda je to slika nekog iz prolosti koji je vozio koije. Merkur u Strelcu i u aspektu sa Suncem, govori o kraljevskim i dvorskim koijama. Merkur u Lavu govori i o kraljevskim astrolozima. Venera u 4. kui govori o umetn ikom talentu, koji se nasleuje od porodice ili nekog pretka. Venera je planeta umetnosti, muzike, glume, pa su ovo i svi oni koji su bili pevai, svirai, glumci i zabavljai na dvorovima, to e biti najprimarnije ako je Venera postavljena u znaku Lava (kralj, dvor) ili ako je u konjunkciji sa Suncem. Ako je Venera npr. u znaku Bika, ona e pimarnije opisati neku kafanu, gde se sluila hrana. Venera u znaku Jarca, opisuje ensku genetiku ili neku devojku ili enu koja je imala tei ivot, ispunjen patnja ma ili brigama, a prevashodno zbog ljubavi (Venera). Ovaj poloaj takoe opisuje i sve one slikare i umetnike, koji su ukraavali zidove starih manastira i crkvi (Jarac). Venera u Lavu, opisuje nekog slikara na kraljevskom dvoru. Ako se Venera nalazi u zna ku korpije, onda opisuje neku devojku ili enu, koja je ubijena u ratu ili koja se udavila u reci (korpija). Venera u Ovnu jeste ena sa maem,

sabljom, ena vojnik, a Venera u Strelcu u aspektu sa Marsom, jeste ena sa maem na konju. Ako je Venera u znaku Riba, onda se moe govoriti o nekoj eni ili devojci iz prolosti, pored i u blizini mora. Mars u 4. kui jeste nemir, nesklad i neprijateljstvo. On primarno opisuje mukarce i nekog mukog pretka, jer je pored Sunca glavna muka planeta. Mars u Ovn u jeste vojnik, komandant, heroj, general, a u Ribama to je gusar. Ako se Mars nalazi u znaku Lava ili Ovna, opisuje nekog mukarca, pretka koji je bio gladijator u nekoj areni. Genetika je, a ako su aspekti teki, nesretna, bez mira, poklana, pobijena i u prolosti je moralo biti ubistava. Mars u Blizancima u 4. kui opisuje oveka iz prolosti, koji je bio drumski (Blizanci) razbojnik (Mars). Ako je npr. Mars u loem aspektu sa Venerom, ubistvo je moglo biti zbog neke ljubavi ili neke devojke (Venera). Ma rs u kvadratu sa npr. Saturnom govori o tekoj sudbini mukaraca u ovoj porodici, o tiraniji, mrnji, krvnim osvetama, prokletstvu, magiji i ubistvima. Ako je Mars u kvadratu sa Merkurom, ovaj aspekt primarnije upuuje na ubistvo (Mars) nekog deteta (Merku r), ali i na sklonost mukaraca ka intelektualnoj tiraniji. Mars u Ovnu opisuje mukarce u prolosti sa oruijem, vojnike i hrabre ranike. Ako je Mars u Ribama, on opisuje gusarski ili ratni brod, ali isto i izdaju u porodici, odnosno izdaju zbog koje je neki mukarac ubijen. Poloaj Marsa u znaku Riba, a posebno u aspektu sa Mesecom, opisuje i mukarce u prolosti koji su bili skloni alkoholu. Ako je Mars u znaku Bika, on opisuje mukarce u prolosti koji su bili skloni razuzdanom ivotu, pogotovo ako taka v Mars pravi aspekt i sa Venerom. Mars u Biku opisuje i kuu ili imanje (4. kua) u prolosti, pored nekog vojnog (Mars) skladita (Bik). Ako je Mars u znaku Raka, on tada opisuje opasnosti kojima su ene u prolosti bile izloene, a isto tako i zapaljenu (Mars) kuu ili imanje od strane razbojnika, vojske ili za vreme nekog prolog rata. Mars u Raku opisuje kuu u kojoj je bilo oruija, a ako je Mars u aspektu sa Neptunom, u kui je bilo sakriveno oruije. Mars u Devici, pogotovo u aspektu sa Saturnom ili Merkurom, opisuje mukarce u prolosti, koji su bili kovai i gvoari. Mars u Vagi govori da je neki mukarac u prolosti smrtno stradao zbog sudske presude, a pogotovo ako je Mars i u kvadratu sa Jupiterom. Ako je Mars u znaku Riba i jo u kvadratu sa Me secom, onda govorimo o tajnim (Ribe), porodinim (4. kua, Mesec) neprijateljima iz prolosti (Mars). Mars u Vodoliji, a pogotovo u trigonu sa Merkurom, opisuje mukarca koji je bio ratni, vojni pilot (Vodolija). Mars u Jarcu govori o mukoj genetici koja potie i dolazi iz planinskih i brdovitih predela. Mars i Ovan ree opisuju naseljene predele, pa se ovde moe govoriti i o divljim predelima, a ako je Mars u aspektu sa Saturnom, onda je to neki predak koji je iveo u divljem, planinskom kraju. Jupiter u 4. kui opisuje udaljene i daleke predele, inostranstvo, strane zemlje i u ovoj kui govori o stranom poreklu, a ako je Jupiter u loem aspektu sa Saturnom, onda se moe rei da je nekada davno jedan deda odbacio svoju veru i uzeo drugu veru. Ako Jupite r nije oteen upuuje na moralne i asne pretke, koji su mogli biti sudije ili ljudi koji su sprovodili zakon, a primarno ako je Jupiter u znaku Strelca ili u znaku Vage. Ako je Jupiter oteen onda su ovo preci koji su mogli stradati od strane zakona, a pogotovo ako je Jupiter u loem aspektu sa Marsom ili ako se nalazi u znaku korpije. Jupiter loe aspektovan u znaku Bika, govori o bogatim precima koji su mogli izgubiti veliki imetak, posebno ako je Jupiter npr. u loem aspektu sa Saturnom. Jupiter u St relcu ili u Ribama, a ne oteen aspektima, govori o precima koji su bili religiozni i meu kojima je moglo biti popova i svetenika. Jupiter u Ovnu opisuje moralne i asne vojnike, majore, vojvode i generale, a posebno ako je jo u aspektu sa Suncem. Ako je Jupiter u znaku Blizanaca, onda on opisuje uenu genetiku, ali isto tako i putniku i trgovaku genetiku. Jupiter u znaku Raka u 4. kui govori o bogatim precima i o bogatim imanjima. Ako je Jupiter u znaku korpije i ako je jo loe aspektovan od Marsa ili Saturna, moe se rei da je u prolosti neko ubijen zbog novca ili opljakan. Jupiter u znaku Bika, govori o nekom mukom pretku koji je bio konjuar, ali isto tako i imanje ili kuu u kojoj je bila tala sa konjima. Saturn u 4. kui govori o staro j genezi, primarno o mukarcima jer se radi o mukoj planeti, a posebno o dedama. Kroz ovu porodicu provlai se crta konzervativnosti i tradicionalnosti. Ako je Saturn loe aspektovan, onda postoje grehovi predaka i porodini grehovi, koji se nasleuju sa kolena na koleno, pogotovo kada je Saturn u loem aspektu sa Marsom. Ako je Saturn npr. u Lavu, onda ukazuje na teu sudbinu i ivot oca, ali opisuje i nekog dedu (Saturn) koji je bio moan i slavan (Lav), a primarno ako je Saturn jo u aspektu sa Suncem. Saturn u Raku u 4. kui opisuje tei ivot majke i ena u opte, a ukazuje i na bolesne pretke, kao i na bolesti koje se prenose sa kolena na koleno. Saturn u Devici i u loim aspektima, ukazivao bi na isto. Saturn u Jarcu ukazuje na mudru genetiku, mudrog dedu, ali i na pretke, planinske ljude koji su mogli biti travari. Ako je Saturn u Jarcu u 4. kui on opisuje staru kamenu kuu u planini, a ako je Saturn u aspektu sa Mesecom, onda je to kamena kua u planini, pored nekog jezera. Saturn u 4. kui u Ovnu, moe govoriti o dedi koji je bio u vojnom zatvoru, a Saturn u Ribama u 4. kui govori o dedi ili nekom mukom pretku, koji je bio u logoru. Ako je Saturn jo u aspektu sa Marsom, onda je

to i vojni logor, ali i nemaki (Mars) logor. Ako je Saturn u Ribama , a posebno jo u aspektu sa Mesecom, onda moemo govoriti i o precima koji su iveli na nekom golom i kamenitom ostrvu. Saturn u Blizancima, moe da govori o bolestima, a posebno o nekom dedi (Saturn) koji je teko oboleo na plua (Blizanci). Ako je Saturn u Blizancima, onda su preci iveli u blizini kamenitih (Saturn) staza (Blizanci), koje su vodile preko planina. Saturn u Raku, opisuje ivot predaka u mranim i umovitim predelima, a ako je Saturn u aspektu sa Marsom, takvi predeli su bili prepuni razbo jnika. Ako je Saturn u znaku Lava, on govori o dedi ili nekom mukom pretku koji je pao i izgubio neku monu poziciju i poloaj, a ovo je i tipina slika pada kralja. Saturn u Lavu u 4. kui govori, da je u prolosti na imanju ili pored kue moglo biti zak opano zlato ili blago. Simbolika planeta, znakova i aspekata je beskrajna, pa je na ovom mestu i na ovakav nain nemogue obuhvatiti sve to se moe opisati. __________________