You are on page 1of 5

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU

INSTRUMEN PEMANTAUAN ATAS TALIAN PENGURUSAN eBOOK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI TERENGGANU Panduan pengisian: - Pastikan Kod Sekolah betul dan ditulis dengan huruf besar tanpa langkau. - Pada item yang perlu menyatakan bilangan, sila isikan 0 (sifar) sekiranya tiada. Kod Sekolah * Isikan Kod Sekolah Tanpa Langkau (Contoh TBA9001)

Nama Sekolah * Isikan Nama Penuh Sekolah

e-Mail Sekolah * Penggunaan gmail digalakkan

Nama Pengisi * Isikan nama yang bertanggungjawab mengisi instrumen ini

No. Telefon pengisi * Contoh : 60161234567

MAKLUMAT EBOOK Bilangan Murid Tahun 6 : * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 6 Bilangan Murid Tahun 6 Yang Membawa eBook: * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 6 Yang Membawa eBook Bilangan Murid Tahun 5 : * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 5 Bilangan Murid Tahun 5 yang membawa eBook : * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 5 Yang Membawa eBook

Muka 1 Dari 5

Bilangan Murid Tahun 4 : * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 4 Bilangan Murid Tahun 4 Yang Membawa eBook: * Sila Isikan Bilangan Murid Tahun 4 Yang Membawa eBook

PENGURUSAN INVENTORI eBOOK 1.1 Rekod Pendaftaran Pilih Salah Satu [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 1.2 Rekod Penyelenggaraan Pilih Salah Satu [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini

[ ] Disediakan dan Kemaskini

[ ] Disediakan dan Kemaskini

1.3 Bil. eBook Telah Diselenggarakan dan Boleh Digunakan Masukkan bilangan eBook yang BOLEH DIGUNAKAN walaupun di selenggara asas sahaja. 1.3.1 Tahun 6 * 1.3.2 Tahun 5 * 1.3.3 Tahun 4 * Nyatakan Bilangan Nyatakan Bilangan Nyatakan Bilangan

1.4 Bil. eBook Telah Diselenggarakan dan Tidak Boleh Digunakan 1.4.1 Tahun 6 * 1.4.2 Tahun 5 * Nyatakan Bilangan Nyatakan Bilangan

1.4.3 Tahun 4 * Nyatakan Bilangan

1.5 Rekod Kehilangan/Kecurian * Pilih Salah Satu [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 1.5.1 Bilangan Kehilangan/Kecurian Tahun 6 * Nyatakan Bilangan. Masukkan 0 jika tiada 1.5.2 Bilangan Kehilangan/Kecurian Tahun 5 * Nyatakan Bilangan. Masukkan 0 jika tiada 1.5.3 Bilangan Kehilangan/Kecurian Tahun 4 * Nyatakan Bilangan. Masukkan 0 jika tiada

[ ] Disediakan dan Kemaskini

Muka 2 Dari 5

1.6 Rekod Pertukaran / Kemasukan murid * Pilih Salah Satu [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 2. AKTIVITI PENGGUNAAN eBOOK 2.1 Pelan Strategik * Pilih Jawapan [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 2.2 Bilangan Aktiviti Dirancang * Isikan Bilangan

[ ] Disediakan dan Kemaskini

[ ] Disediakan dan Kemaskini

2.3 Bilangan Aktiviti Dilaksanakan * Isikan Bilangan

2.4 Laporan Pelaksanaan Aktiviti * pilih jawapan [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 2.5 Jadual Penggunaan eBook * pilih jawapan [ ] Tidak Disediakan [ ] Disediakan Tetapi Tidak Kemaskini 2.6 Penggunaan Buku Teks Digital Tahun 6 * pilih jawapan [ ] Digunakan [ ] Tidak Digunakan 2.7 Penggunaan Buku Teks Digital Tahun 5 * pilih jawapan [ ] Digunakan [ ] Tidak Digunakan 2.8 Penggunaan Buku Teks Digital Tahun 4 * pilih jawapan [ ] Digunakan [ ] Tidak Digunakan 2.9 Program Penggunaan eBook Di rumah * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.10 Program Penggunaan eBook Bersama Ibu Bapa / Komuniti * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.11 Program Penjagaan/kesedaran Keselamatan eBook * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada

[ ] Disediakan dan Kemaskini

[ ] Disediakan dan Kemaskini

Muka 3 Dari 5

2.12 Senarai Tugas EIO * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.13 Rekod Catatan Harian Tugas EIO * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.14 Polisi eBook Sekolah Disediakan * pilih jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.16 eBook Dibenarkan Dibawa Ke Sekolah * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.17 Jawatan Kuasa eBook Sekolah Ditubuhkan * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.18 eBook digunakan Untuk PdP Murid Tahun 6 * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.19 Jumlah waktu PdP Murid Tahun 6 dalam sehari * Nyatakan bilangan.

2.19a Bilangan waktu Penggunaan eBook Untuk PdP Murid Tahun 6 sehari * Nyatakan jumlah.

2.20 eBook digunakan Untuk PdP Murid Tahun 5 * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.21 Jumlah waktu PdP Murid Tahun 5 dalam sehari * Nyatakan bilangan.

2.21a Bilangan waktu Penggunaan eBOOK Untuk PdP Murid Tahun 5 sehari * Nyatakan jumlah.

Muka 4 Dari 5

2.22 eBook digunakan Untuk PdP Murid Tahun 4 * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.23 Jumlah waktu PdP Murid Tahun 4 dalam sehari * Nyatakan bilangan.

2.23a Bilangan waktu Penggunaan eBOOK Untuk PdP Murid Tahun 4 sehari * Nyatakan jumlah.

2.24 Murid Dibenarkan Membuat Capaian Internet * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.25 Murid Dibenarkan Menggunakan Aplikasi/Perisian * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.26 Penggunaan eBook Dipantau Oleh Pengurusan Sekolah * pilih jawapan [ ] Ya [ ] Tidak 2.27 Tahap Talian Internet * pilih jawapan [ ] Tiada [ ] Sangat Terhad

[ ] Lingkungan Tertentu sahaja

[ ] Memuaskan

[ ] Baik

2.28 Penyeliaan Penggunaan eBook Oleh Pengetua / Guru Besar * Pilih Jawapan [ ] Ada [ ] Tiada 2.29 Rekod Penyeliaan Penggunaan eBook Oleh Pengetua / Guru Besar * Pilih Jawapan [ ] Ada [ ] Tiada Ulasan Pengetua / Guru besar Sila isikan Ulasan Pengetua/Guru Besar

Disahkan oleh,

Muka 5 Dari 5