ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, Str. Universităţii, nr.

1, Oradea, Telefon: +40 259 408111 sau 432830 Fax: +40 259 432789 rectorat@uoradea.ro; www.uoradea.ro Nr.__________/_______________ Către Serviciul Financiar – Contabilitate Vă facem cunoscut faptul că în urma analizării dosarelor studenţilor care au solicitat acordarea unei burse ocazionale pentru îmbrăcăminte în cuantum de 300 lei, pentru sem. I anul universitar 2013 – 2014, Comisia de atribuire a burselor pe universitate numită prin decizia nr. 930 din 15.10.2013 a Rectorului Universităţii din Oradea şi întrunită în şedinţă în ziua de 04.02.2014 a hotărât acordarea acesteia următorilor studenţi: 1. Roşian Teodor, an II, specializarea PT, Fac. Geografie, Turism şi Sport; 2. Olah Gabriel, an II master, specializarea TMP, Fac. Geografie, Turism şi Sport; 3. Szabo Gina Mădălina, an I, specializarea GT, Fac. Geografie, Turism şi Sport; 4. Raţiu Felician Timotei, an III, specializarea Sculptură, Fac. Arte; 5. Varga Beno Tibor, an I master, specializarea Pictură, Fac. Arte; 6. Varga Isaura, an III, specializarea AS, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 7. Cozman Florina Cosmina, an I master, specializarea MSS, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 8. Roşcăneanu Bogdan, an II, specializarea Medicină, Fac. Medicină şi Farmacie; 9. Mekeres Gabriel Mihai, an II, specializarea Medicină, Fac. Medicină şi Farmacie; 10. Biluţă Adina Mioara, an II, specializarea Medicină, Fac. Medicină şi Farmacie; 11. Budău Paul, an I, specializarea Agricultură, Fac. Protecţia Mediului; 12. Lingurar Mihaela, an II, specializarea Zootehnie, Fac. Protecţia Mediului; 13. Lakatos Augustin, an III, specializarea TPPA, Fac. Protecţia Mediului; 14. Zurbău Paul Anton, an II, specializarea TCM, Fac. Inginerie Managerială şi Tehnologică; 15. Deak Szolt Arpad, an I, specializarea IEDM, Fac. Inginerie Managerială şi Tehnologică; 16. Varga Geza, an I, specializarea E-R, Fac. Litere; 17. Hiriş Amalia Dumitra, an I master, specializarea EAATIO, Fac. Ştiinţe Economice; 18. Olah Romeo Tiberyi, an IV, specializarea TI, Fac. Ing. Electr. şi Tehnologia Informaţiei; 19. Derecichei Liviu Laurenţiu, an I, specializarea TI, Fac. Ing. El. şi Tehnologia Informaţiei; 20. Lincar Lavinia Nicoleta, an I, specializarea Drept, Fac. Drept; 21. Zirbo (Biluţă) Ramona Ioana, an I, specializarea IEI, Fac. Ing.Energ. şi Manag.Industrial; 22. Chirilă Florica Dalia, an I master, specializarea MCA, Fac. Ştiinţe Economice; 23. Ghiulai Claudiu, an I, specializarea CAGA, Fac. Ştiinţe Economice; 24. Zifceac Iaroslav, an IV, specializarea MTC, Fac. Construcţii şi Arhitectură; 25. Lincar Adrian Gabriel, an I, specializarea ISPM, Fac. Construcţii şi Arhitectură.

Oradea 04.02.2014

Prorector Conf.univ.dr. Simona Trip