Disciplina : Introducere în Istoria Artei şi Arhitecturii

SUPORT DE CURS

Cursul de calificare/ specializare Agent de turism - Ghid

FORMATOR

Sînziana Constantinescu

Etruria. Sec. 1' 2! . Selec&ii sec. romanic. 16 2! Curs ": #rta rom$neasc%. gotic Curs 3: Renaşterea Curs 4: Curente şi artişti.2011 TEMATICĂ Curs 1: Clasicismul antic: Grecia. Roma Curs 2: Stilurile bisericeşti: bizantin.

Tomis.tem*lul #tenei . casa Clasicismul grecesc se re0er% la o *erioa)% )e maturitate în arta greac%.8uros şi 8ore-. Etruria zon% cu*rins% între 3loren&a şi Roma )e azi <ari constructori şi meşteri ai bronzului. monumente comemorati5e2 arcul )e trium0. ec/ilibru.tem*lul grec-.tem*lu *eri*ter-.in)ar: 6nou% ne2a 0ost )at ceea ce ne înal&% s*re zei: *uterea s*iritului sau 0or&a şi 0rumuse&ea cor*ului7 Stu)iu *e statui . ec/ilibrul.com*lu5ium şi im*lu5ium:em*lul etrusc acrotere. Ei au intro)us bolta şi arcul. în armonie cu natura. Sarco0agul so&ilor. R%zboinici înn%scu&i au sim&ul *ractic al construc&iilor utilitare: a*e)ucte. 0rumosul. utilul.Curs 1: Clasicismul antic Clasicismul antic: Grecia. 4enumeau 0rumos acel ce5a 0olositor.ante-.art/enos:em*lul grec este com*us în 0orma sa bazic% )intr2o camer% )enumit% cella. statui )in bronz: +imera. basilici. canalizare.. e*oca lui . au *reluat coloana )e la greci. Etruria i etruscii: Etruscii sunt o *o*ula&ie i)enti0icat% la a*ro. Etruria. 0olositor. coloane su*ra*use. )rumuri.*ie&e *ublice-. oraşe 0oarte bine organizate *e stilul tablei )e şa/. #*oi 0orum2uri .+r. casa cu atrium . columna. ionic. )e ele?. bi9uterie.ericle.*alatul-. Roma Spaţiul românesc: Histria. 1!!! î. zi) încon9urat )e coloane .. +r. monumente . Adamclisi. >n s*a&iul italic lucreaz% artişti greci.ti*uri )e 5ase-. 3rumos. ceramic% . +r cu )ou% coloane .artenonul . megaron .. atins% în sec al 12lea î. . Callatis ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Grecia: *remisele clasicismului: Creta şi arta minoic% înce*$n) cu 2!!! î. #cro*ola şi . Aolta şi cu*ola . Ci *oart%2te ca şi c$n) ar trebui s% mori în cur$n) şi *ri5eşte cu )is*re& la nimicnicia celor tru*eşti. Coloanele au cunoscut trei stiluri: )oric.7 Romanii a)mir% arta Greciei antice. .ro*or&ia. corintic. terme. =u*oaica Roma: <arcus #urelius: 6>n l%turi cu c%r&ile? @u te mai l%sa ab%tut )in )rum.

este scul*tat%.*rimul r%zboi-.om*eiul rom$nesc7. :omis. +r. 5ase şi geme. Spaţiul românesc: +istria. . comemoreaz% 5ictoriile re*urtate )e :raian îm*otri5a )acilor . Ca*i)a5a . Callatis . #)amclisi . Columna lui :raian.*rima colonie grec% )e *e &%rmul )e 1 al <%rii @egre. *%r şi urec/i umane şi coa)% )e leu. Cercetat% în 1B14 )e 1asile .)u*% Eusebius-. a5$n) bot )e miel. Dar*ele este re*rezentat încol%cit.:ro*aeum :raiani. Scul*tura .+$rşo5a+istria .locul )e e.*e malul lacului Sinoe.Constan&a.anteon. .an)ru cel mare2 #s8le*ios2 me)icina.Stu)iu *e monumente re*rezentati5e: Colosseum. )intr2un singur bloc )e marmur%.în comuna #)amclisi. E)i0iciul roman cu mozaic. >ntemeiere 6"4 î +r . care o )enumeşte 6.-.$r5an.'! 8m )e Constan&a. 4ateaz% )in secolul al ((2lea. iar )ac% ar 0i )es0%şurat. <onument trim0al . #sia <inor2<ace)onia2#le.1!621!B. îm*reun% cu *ostamentul. Soclu )e *iatr% cu aco*eriş tronconic care sus&ine statuia tro0eului #*ollo)or )in )amasc :omis .121' ).statui celebre )e con)uc%tori-. arta sticlei.il al *oetului C5i)iu .'6 m lungime. cu latura )e 66 cm. #rcul lui Constantin. şar*ele ar a5ea 4. terme.unica statuie )e cult a acestei )i5init%&i cunoscut% *$n% acum în întreg (m*eriul Roman-. #)amclisi. Dar*ele GlE8on .<angalia-.

S*aimele #*ocali*sului în *anourile tim*anelor a*ar relie0urile: Gu)ecata )e #*oi. monştrii )e toate 0elurile şi elemente geometrice îm*rumutate )e la cel&i sau germani au )in )ecora&ia 0loral% oriental%7 (talia siluete ins*irate )in arta antic%.3loren&a-. Cina cea )e :ain% 3ran&a i)eea )e 0ric%. (12F1 şi 0olosiri ulterioare 4es*%r&irea (m*eriului Roman. ra)iant .4omul )in <ilano.rimul stil interna&ional Castelele 0ort%re&e.na5%.alazzo .Siena- Studiu de ca#: bizantin.ca la <$n )in <ol)o5aStilul $otic sec F(12F1( # e. absi)iole. ClunE. şan&uri cu a*%.ublico .@a*oli-. 1orone& Gu)ecata )e #*oi . su0erin&% HEsen&ial creştine.laci)ia )in Ra5enna 2 Crucea greac% *resu*une bra&e egale 2 Structur%: 5eran)%2atrium. etc. )e retragere ultim% Castel )el <onte . gotic *e )ina0ar% au o estetic% se)uc%toare . San Gimignano . uşoare Cate)rala: turnul 0leş% . *o)uri mobile )on9onul: turn înalt. 0lamboEant . (sus Gu)ec%tor.cu altar şi iconostasis.Cam*anile )in 1enezia s2a *r%buşitgoticul 0unc&ional: *alate comunale : .agerarea 0asciculului luminos . absi)e 2 <ozaicuri s*len)i)e Stilul romanic 2 # a*%rut în 3ran&a.turnul-.Curs !: Stilurile "iserice ti: "i#antin. naos . temele ma9ore ale relie0urilor romanice sunt com*letate )e 0iguri ale bestiarului )in legen)ele barbare. 5er)e *entru e.0ereastra circular%. înalte. sec F . . n 33! Ctin cel <are.)ar structuri )e0ectuoase . )in blocuri )e *iatr% cu creneluri.terioare: relie0uri şi ron)e2bosse-. *ronaos.alazzo 1ecc/io .abun)% în )ecora&iuni e.ca un *almier(talia goticul ornametal se *%streaz% structurile clasice. zi) )e stra9% şi turnuri )e a*%rare.lanul în cruce latin% .alatul 4ogilor. *e ruinele anticului oraş grec AEzantion 2 . transe*t. rozeta-. Ca 4 Cro.terior 3ereastra are o )esc/i)ere mai mare s*re interior *entru e. structuri 0ine. Constantino*ol. zi)uri groase.<ausoleul >m*%r%tesei Galla .bra&e inegale. m$n)rie a locuitorilorGoticul lanceolat . $otic ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Arta "i#antin% sec.:oscanabiserici: stil romanic ** *lan bazilical cu absi)e. marmur% alb%. central.celat )*)5 ar/itectural >n%l&ime. romanic. . St$l* 0asciculat . romanic şi gotic în ar/itectura şi )ecorul <$n.orgoliu. #nul 1!!!.

. . Giotto )i Aon)one .stu)iul temeinic al 0ormei *rin co*ierea maeştrilor. 0rumosul 5izibil. umanitatea *ro0un)%. 0ine&ea. minu&ia. coti)ian%.. Cellini. o nou% 5e)ere asu*ra in)i5i)ului centrare *e in)i5i). .. Rena terea 'n spaţiul italian >nglobeaz% curentul umanist.maniere. #nii 13!! 1""!. 0rumuse&ea. mari artişti. scul*turalitatea *$n% şi în 0resc%.a*ro. 4onatello.tratat )e *ictur%. maeştrii luminii.a*ro. aten&ia asu*ra mişc%rii. 126'2133' San)ro Aotticelli .14"!21"16- Curs *: Curente i arti ti+ Sec+ 1.1"2"21"6B+ieronEmus Aosc/ . *ers*ecti5%. clorotic. Se )iscut% )es*re anatomie. . renaştere t$rzie-. sim*litate..smerenie.0emeia.0oarte bine conturate. calculul matematic. Arunellesc/i. :e/nica s0umatto. artist în *rimul r$n). )etaliul. melancolia.celen&% termenul este a*licat s*a&iului italian.ieter Arueg/el cel A%tr$n .ege&i. +ubert şi Gan 5an EEc8 . 13B!2144!#lbrec/t 4urer .rin e. a lumii 5ii. 0rumos.144"21"1! =eonar)o )a 1inci . . miile )e sc/i&e )in caiete. 3loren&a 0iin) centrul acestei mişc%ri.14'121"2I.erioa)% )enumit% rinascimento ulterior )e c%tre e. Caracter unitar al conce*&iilor )ar artişti cu stiluri . reluarea temelor antice. maestru al culorii.14"221"1B <ic/elangelo Auonarotti . s*len)i).14'"21"64 Ra0ael Sanzio . culoare şi te/nic%. #lberti. omul com*let: multilateral )ez5oltat.rerenaştere. organicitate.mo)elarea materiei. material. G/iberti.!. umbre şi lumini.Curs &: Rena terea Rena terea 'n spaţiul italian Rena terea 'n (%rile de )os ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Renaştere. omul în sim*litatea sa banal%.14I3 21"2! Rena terea 'n (%rile de )os 1e)erea aerian%.

o* art J 3uturism J Su*rematism J Su*rarealism J Color 3iel) J <inimalism J (nstala&ie . Se re0er% la maniera şcolilor )e art% ale 5remii. Gau)iRene =aliOue Emile Galle /au2aus sim*litatea liniei .C succesiune in0ormati5%: <anierism . *asiune. Rubens Clasicism sim*litatea antic%. neoclasicism 0rancez Academism 2 0rumuse&e rece şi con5en&ional%. @a)ar şi atelierul s%u.J Aaroc . )ar ce oc/i7 #uguste Renoir Art 0ou1eau natura cuceritoare . Se a*lic% cu *rec%)ere în *ictur%. >n%l&ime.agerare *entru ob&inerea unui e0ect teatral. Aartolomeo Rastrelli. Impresionism umbra )in culori. . =ouis le 1au. norme canonizate.er0ormance art J #rt% 5i)eo J @eo2e. bolt%.rera0aeli&ii J #ca)emism J (m*resionism J .*resionism J Arutalism J =oMbroM J #rt% me)ia J Noung Aritis/ #rtists J Stuc8ism J SEstems art Manierism e. 3eli. Gugenstil. El Greco. Rococo e stilul cores*unz%tor în mobilier. e. *oten&area )ramatic% a luminii.16!!21'!!.aul Klee- .1"2!216"!.art%.ost2im*resionism J @eo2 im*resionism J .agerare e0uzi5%. 0%r% sentiment. a0lu5iu. /aroc stil ar/itectural ce *resu*une o înc%rcare a ansambului. .*resionism J E.Palter Gro*ius la Peimar şi 4essau.*ozi&ia )in 1I'4 Clau)e <onet 6# 0ost numai oc/i.ointilism J =es @abis J Sintetism J Simbolism J @aturalism Secolul 2! <o)ernism J Cubism J E. 1B1B. Kan)ins8i.ietro )a Cortona. e. e.Secession.*resie.J .ostmo)ernism J #rt% conce*tual% J =an) art J . Gianlorenzo Aernini.J Clasicism J Rococo J @eoclasicism J Romantism Secolul 1B Realism J .*resionism abstract J #bstrac&ionism J @eue KLnstler5ereinigung <Lnc/en J 4er Alaue Reiter J 4ie ArLc8e J 4a)a J 3au5ism J @eo0au5ism J #rt @ou5eau J Aau/aus J 4e Sti9l J #rt 4eco J .

<ogoşoaia.ins*irat )in br$nco5enesc. . :/eo)or #man. . #nton C/la)e8 2ce/.Carol. Karl.alla)E Sabin A%laşa 5inii 'n ar2itectur% i sculptur% (on <incu şi stilul rom$nescR neorom$nesc c%utarea unui stil na&ional .aciurea.uncte în comun cu renaşterea şi barocul: claritate a liniilor. 1B4! C5oi)ul şi scul*turi în lemn.!. 0a&a)a #nti*a. Constantin Ar$ncuşi . 4omnişoara . *arte )in *lanul *entru #SE-. Constantin Rosent/al 2teme istorice. ar/itectur% &%r%neasc%. arca)e. cule-. sc%ri în s*iral%.+orezu-. 4esc/i)erea c%tre natur% loggia. Grigore Cerc/ez . G/eorg/e .etre #ntonescu .%s%ri <%iestre. scul*tur% în *iatr%. teme istorice şi *ortrete 0oarte bune <işu . 5inii 'n pictura româneasc% 0resca )e biseric% 2 zugra5ii )e gros. <uza a)ormit%. *ictura )e şe5alet e necunoscut% sec 1B 2 a*ar *ictori str%ini )e *ortrete: unguri . Elegan&%. @icolae Grigorescu. cu e.rim%ria Aucureşti3amilia Storc8 . Corneliu <e)rea. .tensie *în% *e la 1'3!.re0acere #rcul )e :rium0. 4imitrie . @icolae G/ica2Au)eşti .oganE. 1olum.aris.(osi0 Sc/oe00t-. #ntim. sensibil. Dte0an =uc/ian consi)erat *rimul *ictor rom$n mo)ern. bog%&ie a elementelor )ecorati5e. Cecilia-. Cscar +an.o** şi Constantin =ecca. +urezi . 3re)eric.cl%)irea <QR-. accent *e 5olumetrie şi )ecor. Stilul "rânco1enesc Caracterizeaz% ar/itectura )in Qara Rom$neasc% )in tim*ul )omniei lui Constantin Ar$nco5eanu .Curs 3: Arta româneasc%+ Selecţii sec 14 . :/eo)or .etraşcu. Sta5ro*oleos. .re0acere o ari*% Cotroceni.<unc/en. 1B3I #nsamblul )e la :g. Giu- BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ . ra&ionalism. elemente 5egetale )e in0luen&% oriental%. 1B14 2 ciclurile .16II21'14-.

Aucureşti. Continua&i cu lucr%ri a. 1B'B <i/ai Gramato*ol. Giorgio 1asari. 1B'4 %aro&ue. 1% in)ic s% r%s0oi&i orice lucrareR album )e art% e)itat )e Taschen. Arta !omană $n !omânia. nu poate fi folosit sau citat in alte lucrari fara acordul SC !" CG S"# . de la Cimabue până în timpurile noastre. Istoria 'recilor. =ucr%rile )in *rima sec&iune sunt obligatorii *entru orice *ersoan% cu *reten&ii )e cultur% general% în art%.. <i/ail #l*ato5 O nouă istorie a artei. 1BB3 Aren)el C. 2!!4 D. E)itura #rtemis. Gulian Aell. 2!!! GacOues =e Go00 Civilizaţia occidentului medieval Aucureşti. 1asile 3lorea.celente.ate *e o sin$ur% perioad% 6speciali#ate7: Go/n Aor)mann. The Oxford History of Classical Art. :itlurile )e mai sus sunt orientati5e.. Aucureşti. )e 1ul$ari#are istoric%. )llmann * +onemann Crice alte surse . Aucureşti. SC !" CG S"# oate drepturile asupra acestui document sunt rezer$ate% Acesta nu poate fi reprodus partial sau integral. Aucureşti (n)ro <ontanelli. =itera (nterna&ional 2. Citi&i în com*letare şi c%r&i e. E)itura 1ellant Istoria artei româneşti. orice e)i&ie Enciclo"edia "icturii italiene. )ar )e bun gust.m. Srm%toarele sunt *entru *asiona&i şi iubitori )e art%. Arta !omană de la !e"u#lică la Constantin E)itura <eri)iane. *recum: (n)ro <ontanelli. 2!!" Vieţile celor mai renumiţi arhitecţi. Sllmann T Konemann.). C5i)iu 4r$mba Istoria Artei.1% rog înce*e&i stu)iul cu lucr%ri introducti1e: Istoria culturii şi civilizaţiilor. 3.0or). 1BI! The art of the Italian !enaissance. pictori şi sculptori italiani.a.c%r&i. !oma ( o istorie inedită .sunt bine5enite Copyright © 2009. E)itura <eri)iane.1. Sllmann T Konemann. albume. E)itura <eri)iane. Etruscan Art Nale. C. 2!!" Arilliant R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful