You are on page 1of 3

Pravila za rad u laboratoriji

1. Potpunu korist od laboratorijske vježbe imat će samo onaj učenik koji se prethodno pripremi za rad. Prije nego što uĎete u laboratoriju potrebno je da se upoznate sa principima rada mjernih instrumenata koje ćete upotrijebiti, a isto tako i sa mjernim metodama koje ćemo koristiti. Potrebne podatke o tome učenik će dobiti na predavanjima iz električnih mjerenja. 2. Po ulasku u laboratoriju prvo razgledajte sve instrumente potrebne za tu vježbu. Obratite naročitu pažnju na njihove natpise, oznake, krojeve i uputstva kako bi ste ih u radu mogli pravilno upotrijebiti i koristiti. Isto tako pažljivo razgledajte i ostali mjerni pribor. 3. Prije svega pravilno razmjestite mjerne instrumente (pregledno i pogodno) na kojima ćete u toku vježbe vršiti očitavanje ili reguliranje, postaviti tako da budu pristupni. 4. Pravljenje spojeva nikad ne započinjite od izvora struje. Prvo se, svi ostali spojevi izvedu, a potom pomoću prekidača veže izvor struje. P ri rastavljanju spojeva postupiti obrnuto. 5. Prilikom spojeva provodnike treba pregledno postaviti, kako bi se izvedena veza lako mogla provjeriti. Pri tome izbjegavajte meĎusobno preplitanje provodnika, ne upotrebljavajte za kratke veze dugačke provodnike, a ni za veze kojima će teći male struje debele provodnike. Izuzetak od ovog zadnjeg ćin e samo provodnici čiji otpor iz tehničkih razloga mora biti mali. 6. Pri spajanju i rastavljanju provodnika treba dobro paziti da se krajevi mjernih instrumenata ne oštete. 7. Čisti i dobri spojevi (kontakti) u vezama pojedinih provodnika od najveće su važnosti za ispješno izvoĎenje vježbi. Loši kontakti negdje u kolu prepoznaju se po tome što se pokazivnje mjernih instrumenaa bez razloga mijenja, pa čak ponekad instrumenti pokazuju nulu zbog prekida u nekoj vezi.

Instrumente. Prilikom upotrebe vatmetra treba dobro paziti da se ne preĎe nazivna struja grane vatmetra. tok i mehanički. učenik mora raditi u grupi kojoj pripada. Toplota koju proizvode otpornici može pokvariti instrumente ili poremetiti tačnost njihovog pokazivanja. ne pokušavati sa nasilnim popravkom. Namotaji vatmetra mogu lako da izgore pri velikim faznim pomacima i kad se kazaljka instrumenta nije tako reći ni pomakla. Po završetku vježbe sve veze rastaviti. a potom i u njegovim granama. mora pri svakom zekretu biti uključen. Nikada učenik ne smije svoju vježbu započeti prije nego što dobije dozvolu za to. 10. Instrument čiji je zakretni sistem snabdjeven okretnim ureĎajem. 12. kao i uzimanje mjernih instrumenata i pribora od učenika iz drugih grupa. 9. 11. U mjerenjima su greške neizbježne. Instrumenti su najvećim dijelom tako osjetljivi da ne mogu izdržati jače udarce. Navikavajte se odmah iz početka da provodnike ne vezujete mehanički neophodno gledajući šemu spoja za svaku vezu te prateći tok struje u galvnom kolu. U suprotnom za sve eventualne štete u potpunosti odgovara učenik. Svaki rezulat mjerenja u sebi sadrži grešku. kada se pored rezulata odredi i viša granica . najstrožije se zabranjuje miješanje u rad drugih grupa. na el. 13.8. a instrumente i provodnike ostaviti isto onako kako ste ih zatekli. Ako se misli da instrument ne radi pravilno ili da se njegovi dijelovi ne podudaraju. 14. 15. a ni šantove ne stavljati na otpornike. 16. Mjerenje je potrebno samo onda. El. Prije uključenja izvora struje cijela veza mora biti pregledana od strane profesora. Izbjegavati da se kazaljke zakreću u suprotnom smjeru. Malo grublje ostavljanje instrumenata na što može ga oštetiti. nego se vijek obratiti profesoru. u suprotnom učenici se izlažu opasnosti da instrument oštete i prouzrokuju znatne troškove oko popravke koja bi išla na njihov teret. Za sve vrijeme vježbe. jer to može da dovede do oštećenja instrumenta.

a po potrebi i grafički prikazane. očitane vrijednosti i upotrebljene opsege na instrumentu. tj. U svakoj izvršenoj vježbi učenik će kod kuće sastaviti izvještaj koji je dužan da pokaže predmetnom nastavniku na njegov zahtjev. spisak upotrebljenih instrumenata i pribora. okolnu temperaturu. Najvažnije u svakom mjerenju je čestitost. već je uvijek onakav kakav je dobiven. Izvještaj treba da sadrži upotrebljenu šemu spoja. . Da se mjerenje može ponoviti.napravljene greške. šemu spoja. Brižljivi i uredni izvještaji će se uzimati u obzir pri ocjenjivanju uspjeha koji je učenik pokazao na laboratorijskim vježbama. Zapisnik treba da sadrži: datum. U svakom mjerenju je najpoželjnije voditi zapisnik tako da se poslije može po njemu raditi na isti način. kratak opis instrumenata. Ma kolika bila greška rezultat se nikada ne smije procjenjivati. kao i sve druge činioce od uticaja za mjerenje. postupak pri radu i dobivene rezultate tabelarno prikazane. 17.