You are on page 1of 1

Soalan 1.

Persediaan dalam berhadapan dengan perbezaan ciri-ciri budaya: Cari maklumat tentang lokasi penempatan o Merangkumi sosioekonomi o Kaum yang majoriti dan minoriti o Kebudayaan lokasi setempat Kaji serba sedikit latar belakang kawasan tersebut o Aktiviti masyarakat Cari maklumat tentang budaya tempat o Pantang larang o Cara pergaulan o Cara untuk dihormati Bina keperibadian tinggi atau unggul o Jika di tempatkan di mana-mana, tidak akan menjadi masalah Memperkayakan ilmu mengenai kaum-kaum yang terdapat di Malaysia o Sensitiviti kaum o Pantang larang kaum Soalan 2 Menangani masalah berhadapan dengan murid pelbagai kaum: Mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum Menggunakan pembelajaran secara berkumpulan Menetapkan peraturan tegas Memisahkan tempat duduk, menyusun atur susunan meja yang efektif Menetapkan Bahasa perantaraan dalam kelas Melakukan aktiviti seperti Role-Play

-

-

Soalan 3. Analisis kepelbagaian sosio-budaya dan kaitankan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah: Pemerhatian o Bahasa yang digunakan atau dialek o Perayaan yang disambut o Pakaian kaum o Sosioekonomi P&P o Melakukan aktiviti p&p yang boleh melibatkan pelbagai latar belakang murid o Elakkan menyentuh sensitivity kaum dalam p&p o Jadikan perbezaan sosiobudaya sebagai medium untuk murid mengenali rakanrakanya  Aktiviti mencari maklumat mengenai rakan yang berbeza budaya dan kaum.

-