You are on page 1of 3

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 3 MATAPELAJARAN /KELAS TEMA/TAJUK MASA BIL MURID STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI – ELEMEN TMK TAHUN 3 TIADA 8.00 PAGI – 9.00 PAGI (60 MINIT) 25 ORANG 2.1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: • • AKTIVITI P&P • • • • • • • • • • • • • • Guru meminta murid membuka perisian MS Word. Guru menayangkan teks. Murid diminta menaip teks yang diberi. Guru menerangkan cara membuat penjajaran tengah dan penjajaran penuh dengan menggunakan teks yang telah ditaip. Murid membuat penjajaran tengah dan penjajaran penuh dengan menggunakan teks yang telah mereka taip. Guru menunjukkan cara untuk menggunakan Bullets dan Numbering. Murid membuat Bullets dan Numbering pada senarai yang telah ditaip. Murid menyimpan hasil kerja mereka di dalam Folder masing – masing. Murid mencetak hasil kerja masing – masing. Kreativiti dan inovatif TMK Komputer Perisian MS Word Pencetak Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh. Membuat senarai dengan menggunakan Bullets dan Numbering.

EMK BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P

Murid dapat menaip teks dengan menggunakan : • Penjajaran tengah dan penjajaran penuh. • Bullets • Numbering

REFLEKSI

Set gigi manusia terdiri daripada : gigi kacip gigi taring . Apabila meningkat dewasa mereka mempunyai set gigi kekal. Menggunakan penjajaran penuh untuk pernyataan ayat. Menggunakan penjajaran tengah untuk tajuk. B4DT1E3 Arahan : • • • • • Taipkan teks berikut dengan menggunakan perisian MS Word. KEGIGIAN MANUSIA Setiap manusia mempunyai set gigi lengkap. B4DT1E2. Semasa peringkat awal kanank – kanak mereka mempunyai set gigi susu.B4DT1E1. Menggunakan Numbering untuk fungsi gigi. Menggunakan Bullets untuk jenis – jenis gigi.

gigi geraham Setiap gigi mempunyai fungsinya yang tersendiri iaitu : gigi kacip untuk memotong makanan gigi taring untuk mengoyak makanan gigi geraham untuk mengunyah makanan Kita mestilah menjaga kebersihan gigi dengan menggosok gigi sekurang – kurangnya 2 kali sehari. Ini bagi memastikan gigi bersih dan bebas daripada sebarang kerosakan gigi. .