You are on page 1of 2

Bíróságon és az NFÜ-ben folytatódik, ami az ESZA - székház előtt és az ESZA

tárgyalótermében elkezdődött.

„Elég hülyén hangzik, hogy az állam közpénzt inkasszózik (túlnyomórészt ilyen bevételei
vannak egy közhasznú szervezetnek), miközben nem utalhat át közpénzt neki tartozó
szervezetnek.
Ha mégis átutalják a támogatást, akkor abból a közhasznú szervezetnél újabb adósság
keletkezik. A közpénz behajtása újabb behajtandó közpénzt eredményez.”

„A vesztes-vesztes játszma állásához lehetne egy más típusú veszteséglistával is


próbálkozni.
A szervezet, mint jogi személyhez kötött át nem ruházható jogosultságok lehetetlenülnek
el attól, hogy az állam nem tudja behajtani az általa vélelmezett adósságainkat.”

A hazai pályáztatási és pályázatkezelési rendszer működésének átalakításáért indított


kezdeményezéshez immár 135 civil szervezet csatlakozott. A mozgalom képviselői
szeptember 30-án másodszor ültek tárgyalóasztalhoz a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. képviselőivel.

A civil szervezetek a tárgyalásokat megelőzően eljuttatták javaslataikat az illetékes


szervek vezetőihez. A javaslatok a következő területekre terjedtek ki: (1) Szerződéskötés,
jogbiztonság; (2) Pályáztatás, beszámoltatás, ellenőrzés, (3) Civil társadalmi kontroll,
nyilvánosság, (3) A PEMCs munkája, (4) A megvalósítás nyomon követése, (5)
Végbeszámoltatás, utóellenőrzés, szabálytalansági eljárások, (6) Szakmai
nyomonkövetés, monitoring, hatásvizsgálatok. (Részletesen ld. csatolva.)

Az állami szervek képviselői világossá tették, hogy saját hatáskörben nem fogják
felülvizsgálni a civil szervezetek által sérelmezett konkrét eljárásokat, arra hivatkozva,
nincs erre hatáskörük. A civil szervezetek álláspontja szerint a vitatott döntések
felülvizsgálatára az államnak igenis, van lehetősége – ám az állami szervek részéről ismét
a korábban nehezményezett erőfölény korlátlan alkalmazása történik. Elhárítják annak
felelősségét, hogy az utólag kifogásolt programokat a megvalósítás közben a
kezelő szervezet mindvégig - háromhavi rendszerességgel - ellenőrizte, az
előrehaladási jelentéseket újra és újra ellenjegyezte és elfogadta, majd a pénzügyi
beszámolók jóváhagyásával részletekben kifizette a szervezeteknek a támogatási
összeget. Ez az eljárásrend a programmegvalósító szervezetek és a közpénzek
felhasználása szempontjából is felelőtlen – a tartozások nagy része behajthatatlan (hiszen
évekkel ezelőtt felhasználták a pénzt a programok megvalósításához, például tartós
munkanélküliek bérét, járulékait, képzésük költségeit fizették ki belőle.)

Tűrhetetlen az is, hogy támogatáskezelő rendszerből hiányzik a másodfok intézménye,


ahol a legsúlyosabb szankciókkal sújtott szervezetek kifogást emelhetnének az egyoldalú
és méltánytalan döntések, és kifogásolható eljárások ellen. Így a kérdéses ügyek
tárgyalása csak a bíróságon folytatódhat. A felperesek minden esetben a civil
szervezetek.
Az államot képviselő partnerek a civilek rendszerkorrekciós javaslatait az NFÜ
koordinációs igazgatóságára utalták. Ígéretük szerint a javaslatokra részletes választ
küldenek,
illetve nyitottak a további tárgyalásra. Az állami partnerek gyors, hathatós és
összehangolt intézkedéseire van szükség a további rombolás elkerüléséhez, egy
emberszabásúbb támogatási rendszer kialakításához, ezért a tárgyalók
látszatmegoldásokkal nem fogják beérni!

A kezdeményező civil szervezetek folytatják a kiszámíthatóbb pályázati rendszerért


indított mozgalmukat, továbbra is várják a csatlakozó szervezetek jelentkezését.
Keresik továbbá azokat a szervezeteket, akik a nyilvánosság előtt is vállalják
vesszőfutásuk történetét.

Tárgyalásainkról, a problémákról, tájékoztatjuk az EU Bizottság illetékeseit, az EU


parlamenti képviselőket is.

Minden héten közreadjuk 3 érintett szervezet rövid történetét (részletesebben


ld. http://papirorszag.wordpress.com/ltoltheto-anyagok/, valamint kapcsolattartóink). E
heti áldozataink:

Collegium Martineum – A modellértékű intézmény, mely 90 százalékban hátrányos


helyzetű és/vagy roma tanulókat korszerű, nem-formális pedagógiával segített az
érettségi bizonyítvány megszerzésében, a projektlebonyolítások ellenőrzésének anomáliái
és a kifizetések jelentős csúszása miatt bezárt.
Istenkúti Közösségért Egyesület – A pécsi közösségfejlesztő szervezet közösségi házzal,
önkéntes programmal, közösségi rádióval, érdekvédelmi tevékenységgel, hálózati és
képzési munkájával a további működéshez elnyert támogatások ellenére egy 2005-2007
között lebonyolított EU-s támogatású munkaerő-piaci programban (HEFOP) való részvétel
kapcsán egy vitatott eljárás eredményeként csődbe került.
Csupaszívek Társasága Közhasznú Egyesület - A DOWN kóros fiatalokat és családjaikat
évtizede segítő egyesület a konzorciumi partner elszámolásában talált vitatott formai
hibák és az ebből adódó visszafizetési kötelezettségek, valamint az elnyert, de ki nem
fizetett támogatások miatt összeomlott.
Budapest, 2009. október 5.

További információk:
Peták Péter – 70 771 3576
Péterfi Ferenc – 30 924 5535