You are on page 1of 1

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH, TINGKAT 1, BLOK C, BANGUNAN KWSP, 88604 KOTA KINABALU

SABAH

Tel : 088-251720 I 251721 Faks : 088-224585

Ruj. Kami Tarikh Nama Penuh No.KP

: JP(SB)1700/3120 Jtd.17 (24) : 28 November 2013

Akademik / lkhtisas Pengkhususan Opsyen Jenis Guru


Gred

: ZAIRUL AZIAN BINTI AB KADIR : 770212036082 : ISM / DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA : USSULUDDIN : BAHASAARAB : GURUJQAF : DG41
GURU SK BATU 6 1/2

(KELUARAN KDPM)

Melalui dan salinan

BESAR, SEGAMA,

( [flMVH'uP,Jrt
I .az'

ll'

91119 LAHAD DATU sABAH


Tuan,

Cuffidsnn rlEtuiEnLANc 5K6i{Er,:L,#iiE;ffiU

KELULUSAN PERTUKARAN GURU ANTARA NEGERI TAHUN 2014 Surat Kementerian Pendidikan Malaysia KP(BPSH-SPSR)401/01/004 Jld.6(D-170) bertarikh 25 November 2013 adalah dirujuk. 2. . Permohonan pertukaran tuan ke KELANTAN adalah DILULUSKAN berkuat kuasa pada Ol JANUAR! 2014. Sila tunggu arahan penempatan tuan daripada Pengarah Pendidikan Negeri berkenaan. 3. Tuan diminta menyerahkan Nota Serah Tugas kepada Guru Besar sekolah asal dengan kadar segera. 4. Tuan LAYAK membuat tuntutan kemudahan pertukaran berasaskan kepada Arahan Pegawai pengawal Bil. 1 Tahun 2012: Peruntukan Belanja Mengurus (841), Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.Kp (B^..fKew)(BJT)160_01107l(34) bertarikh 4 Januari2Ol2(Para 7.1), Peketi[ing JPA(Si63i163/(30) bertarikh 23 Ogos 1994 dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1995. 5. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sepanjang tempoh perkhidmatan tuan di negeri ini. Sekian, terima kasih.

,'BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA "

(RAtStN BIN SAIDTN) Ketua Sektor Sektor Pengurusan Sekolah, b.p Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

1. 2. 3. 4. 5.

Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Kelantan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah LAHAD DATU sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, Jabatan pendidikan Negeri Sabah Unit Kewangan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah