You are on page 1of 4

ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) • Hiperaktif adalah istilah yang digunakan kpd kanak-kanak yang mempunyai

tingkah laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive) • Persatuan Psikologi Amerika (APA) mendefinisikan ADHD sebagai kecelaruan psikoligi dengan petanda-petanda yang dapat dikesan sebelum umur tujuh tahun. • Merupakan satu corak tidak memberi tumpuan, impulsif, dan/atau

hiperaktivitiimpulsif yang lebih kerap dan teruk berbanding kebiasaan yang dilihat pada individu pada tahap-tahap perkembangannya. • Masalah utama: kurang tumpuan atau tumpuan yang singkat • Ada dua masalah: terlampau aktif dan kurang tumpuan • Istilah: - Attention Deficit Disorder (ADD) - Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) • Kini, hanya ADHD digunakan (tegaskan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV atau DSM-IV) Definisi ADHD diberi oleh Persatuan Psikologi Amerika/APA (Marilyn Friend, 2005): • ADHD- kurang tumpuan ▫ Petunjuk utama: kurang tumpuan; kanak-kanak ADHD mungkin meninggalkan bahagian mustahak tugasan yang diberikan, kerap mengelamun dalam kelas, tidak teratur, dam kerap kali pelupa. • ADHD- hiperaktif-impulsif ▫ Petunjuk utama: kurang tumpuan + hiperaktif iaitu jumlah pergerakan yang

Ciri Perkembangan Kanak-Kanak ADHD 1. Faktor luaran yang akan menjadi satu sebab kepada kanak-kanak ini bermasalah. • ADHD. Menurut Sandra lagi untuk masalah ADD atau ADHD adalah bersifat fisiologi dan biologi.Manakala sukar memberi tumpuan dan perhatian juga termasuk ciri- . iaitu tidak ada tumpuan dan hiperaktif-impulsif.Ada keupayaan kognitif yang normal Menurut Jamilah (2005). Bagi Sandra (2008) telah menyatakan ciri-ciri tingkah laku masalah kurang tumpuan tanpa hiperaktif (ADD) adalah seperti mudah terganggu oleh rangsangan luaran. dan impulsif iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir (con: ketuk meja.sangat tinggi. Kognitif . berlari-lari.gabungan ▫ Kanak-kanak mempunyai petunjuk kedua-dua ciri di atas. banyak bercakap). diberi kepadanya) . ADHD adalah satu keadaan yang meletakkan kanak-kanak yang mengalaminya mempunyai masalah tingkah laku yang terlampau aktif dan impulsif.Masalah ingatan jangka pendek (con: tidak dpt ingat arahan yg. masalah hiperaktif ini adalah istilah yang digunakan untuk kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu tetapi masih mempunyai tumpuan yang singkat mengikut kata Sandra (2008) yang telah menjelaskan terdapat dua jenis masalah kanak-kanak kurang tumpuan iaitu Attention Deficit Disorder (ADD) atau masalah kurang tumpuan tanpa hiperaktif dan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) atau masalah kurang daya tumpuan dengan hiperaktif.Sukar mendengar dan mematuhi arahan adalah salah satu cirinya yang dapat dikesan. Manakala menurut Sheila & Samsilah (2006).

kerap pelupa dan kerja tidak teratur untuk tugasan yang telah diberikan. mempunyai tingkah laku yang agresif dan terlampau yang mudah terangsang. Seterusnya kanak – kanak ini akan jadi sukar untuk berdikari jika ianya berlarutan dan tidak dapat mencari jalan alternatifnya. Gejala ini membuktikan kanak – kanak ini adalah dikategorikan dalam kumpulan ADHD kurang tumpuan. Ini mungkin kerana mereka kerap mengelamun di dalam kelas. Bagi ciri-ciri tingkah laku masalah kurang tumpuan dengan hiperaktif (ADHD) menurut Sandra (2008) ialah mempunyai tahap aktiviti tinggi. kanak – kanak ini tidak matang dari segi sosial serta mempunyai sifat rendah keyakinan diri dan mudah kecewa. lebih cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri.Kemahiran belajar yang lemah juga akan menjadi salah satu cirinya yang kelihatan.tanda ini akan dapat dilihat pada kanakkanak istimewa ini. kesukaran melalui aktiviti peralihan atau perubahan. simptondan tanda . Manakala menurut Persatuan Psikologi Amerika pula (APA) mendefinisikan ADHD sebagai kecelaruan psikologi dengan petanda-petandanya yang dapat dikesan pada umur tujuh tahun dan dikategorikan kepada 3 iaitu yang pertama ialah ADHD kurang tumpuan. Seterusnya sukar mengekalkan tumpuan dan melaksanakan tugasan juga dapat kita lihat sekiranya kanak – kanak ini mengalami gejala seperti ini serta keupayaan kanak – kanak ini untuk membuat kerja sekolah yang tidak lengkap. Kebiasaannya kanak-kanak memang normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza.ciri yang dinyatakan. . Walau bagaimanapun.dan tidak terurus. kanak-kanak bermasalah ADD atau ADHD akan menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya berbanding kanakkanak lain pada usia yag sama di petik oleh (Sandra 2008).

gagal menyiapkan kerja sekolah. Kanak-kanak ini lebih agresif contohnya mereka kerap memulakan sesuatu pergaduhan. Bagi hiperaktif menunjukkan jumlah pergerakan yang sangat tinggi manakala bagi impulsif iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir Kategori ketiga pula ialah merupakan ADHD gabungan. Maknanya kedua – dua ini digabungkan dan menghasilkan ADHD dalam kategori ketiga. tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya. sukar mengatur tugasan atau tidak suka dan enggan melakukan tugasan. Bagi ciri ini akan menunjukkan kedua-dua ciri di atas iaitu kurang tumpuan.a . Bagi ciri-ciri sosial kanak-kanak ini lebih banyak tertumpu kepada penghargaan kendiri iaitu dengan cara penghargaan kendiri positif atau negatif bergantung kepada keadaan persekitaran yang mereka terima dan mereka mudah menyesuaikan diri mengikut tuntutan social mengikut (Jamila 2005). kerap membuat kesalahan akibat kecuaian. Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak ADHD adalah berbeza dan pada kebiasaannya Bagi ADHD hiperaktif-impulsif mempunyai masalah tingkah laku yang lebih jelas daripada ADHD impulsif.Kategori kedua ialah ADHD hiperaktif-impulsif. hiperaktif dan impulsif.