You are on page 1of 2

CARTA GANT RANCANGAN TAHUNAN PBS

BIL PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS 1 $ ' ) + 0 1 2 16 Penyebaran PBS KSSR kepada ar!" Me"y%ara& JK PBS KSSR Pe(b!naan In"&r%(en Penda*&aran SP PBS Pen,erapan G%r% PBS KSSR Ak&!.!&! Un!& Ja(!nan K%a/!&! Pen,erapan G%r% PBS KSSR Ke(a"k!n! FPM Perb!n,an3an Pr4*e"!4na/ Pen5%r% T!3a # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Ke(a"%kan Sk4r M%r!d Ke da/a( SPPBS

a"e La&!7an Da/a( Perk7!d(a&an Ak&!.!&! Pan!&!a Pen&ak"!ran Seren&ak La a&an Penanda Ara" # # # # # # # # # # # # # # # # # # # .11 1$ 1' 1) 1+ 110 P4"& M4&er( Pen.apa!an Pre"&a"! M%r!d Ke(a"k!n! Fa!/ S74 .!&! Jar!n3an 8%b%n3an PBS KSSR Ak&!.