You are on page 1of 6

Mga Mahalagang Impormasyon Mula sa Florante at Laura Saknong 1-68 Duke Briseo mabuti at mapagmahal na ama ni Florante, kaibigan

n at pinagkakatiwalaang lubos ni Haring Linceo. Prinsesa Floresca butihing asawa ni Duke Briseo, anak ng hari ng Crotona at maunawain at mapagmahal na ina ni florante Puno ng Sipres at Higera pinaniniwalaang Puno ng mga Patay batay sa paniniwala sa Mitilohiyang Griyego. Konde Adolfo sakim, taksil, mapanlinlang, mainggitin, tuso; kababayan ni florante. Sakim sa kapangyarihan ni Haring Linceo at sa kayamanan ni Duke Briseo. - Anak ni konde Selino Alegorya akdang naglalarawan ng tauhan at pangyayaring sumisimbolo sa ibang bagay. Eksklamasyon isang pahayag na nagsasaad ng masidhing damdamin. Halimbawa: Ano pa ngat walang di nasisisyasat ang pag-iisip ko sa tuwang lumipas, sa kagugunita, luhay lalagaslas, sabay ang taghoy kong O, nasawing palad! Apostrope/Pagtawag pagtawag o pakikipag-usap sa tao o bagay nang may masidying damdamin na animoy kaharap ang kinakausap. Halimbawa: Masayang nimfas sa lawa ng Bai, sirenas ang tinig ay kawili-wili, kayo ngayoy siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na musa kung imbi.

Pagmamalabis (Hyperbole) hal: sak. 60 Damhin ng kamay mo ang aking katawan at bangkay man akoy muling mabubuhay! Paradoks/Pabaligho mga pahayag na tila salungat sa likas o tunay na pagkukuro subalit nagpapakilala ng katotohanan. Hal: Sak. 18 At ang balang bibig na binubukalan, ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong distang lamatayan.

Turbante Kaloob ni Laura kay Florante bilang tanda ng kanyang pag-ibig dito. Itoy nahihiyasan ng perlas, topasyo, rubi at dyamante at may inisyal ng kanyang pangalan na L; suotsuot ito ni Florante sa bawat pakikipaglaban niya. Moro tawag sa isang muslim Gerero tawag sa isang mandirigmang muslim Paraphrasing- pagpapaliwanag pagbibigay-kahulugan sa tula sa anyong tuluyan o prosa. Cesura sandaling tigil sa mga tulang ang sukat ay 12. Ang cesura ay nasa ika-6 na pantig.

Enjambment tuloy-tuloy na pagbasa ng tula mula una hanggang sa sususnod na taludtod upang magiging malinaw ang kahulugan. Hal. Sa Sak. 55 Halina, Laura kot aking kailangan ngayon,/ ang lingap mo/ nang nagdaang araw.// hugasan ang dugong nanalong sa gitgit sa kamay ko/ paat natataling liig.

Sak. 57

Saknong 69 155 Aliterasyon pag-uulit ng isang tunog na katinig Hal: sak 145 Ipinanganganib ay baka mabigla magpatuloy mapatid hiningang mahina, hinintay na lubos niyang mapayapa ang loob ng kandong na lipos-dalita.

Onomatopeya pagkakahawig ng tunog at kahulugan o diwa ng salita. Ha: sak 126 Sa tinaghoy-taghoy sa kasindak-sindak, Gereroy hindi na napigil ang habag

Makailang beses na naghoy at nanambitan si Florante dahil sa kasawiang dinanas; sa pagpatay ni Adolfo sa kanyang ama, ang pag-aakalang nagtaksil si laura sa kanya. Inaalala ni Florante ang kabutihan ng ama at ang pagiging huwarang ama ni Duke Breseo at dahil dito napaghambing ni Aladin kung anong uri ng ama mayroon siya. Dito ipinakita ni Baltazar ang kapangyarihan ng pag-ibig na kahit mag-amay puweding maglaan; Na sa kabila ng kasamaan ni Sultan Ali-adab a hindi pa rin nawawala ang pagmamahal at paggalang ni Aladin sa kanya. Ang nagbibigay ng lakas at tibay ng loob kay Florante ay ang pag-ibig niya kay Laura; ang masasayang alaala nila ni Laura.

Ali-adab ama ni Aladin; sultan ng Persya, isang muslim, malupit at hindi mabuting ama para kay Aladin; umagaw sa kasintahan ni Aladin na si Flerida. 2 leon nakaharap kay Florante at handa na siyang sakmalin ng mga ito. Hinayaan nilang magpaalam si Florante sa mahal na Albania at kay Laura. Aladin isang gererong Persyano, bantog sa katapangan; anak ni Sultan Ali-adab; lasintahan ni Flerida at tumulong upang iligtas si Florante sa 2 leon sa kabila ng kanyang pagiging kristiyano na mortal na kalaban ng bayan nito. Saknong 156 -244 Inalagaan at binantayan ni Aladin si Florante buong magdamag para matiyak ang kanilang kaligtasan. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay-kamusmusan at dahilan kung bakit siya nasadlak sa kagubatang iyon.

Buwitre muntik nang dumagit kay Florante noong sanggol pa lamang siya. Menalipo pinsan ni Florante na taga Epiro at nagligtas sa kanya sa pagkadagit ng buwitre. Arcon dumagit sa kupidong diamante sa dibdib ni Florante noong siyay magsimulang maglakad pa lamang. Sa gulang na 11 ipinadala ni Duke Briseo sa Atenas upang dooy mag-aral at dito unang nakilala ni Florante si Adolfo na 13 ang gulang. Sa simulay kakikitaan ng kababaang loob at kabaitan si Adolfo ngunit ang lahat ay puro pagkukunwari lamang. Lumabas ang totoong pagkatao ni Adolfo at ang totoong naramdaman nito kay Florante nang magkaroon sila ng pagtatanghal na muntik na niyang pinatay si Florante. At dito nagsimula ang kasamaan ni Adolfo. Antenor guro at naging malapit ang loob ka Florante. Nagbigay ng payo kay Florante nang magpaalam na siyang uuwi ng Albania na mag-ingat kay Adolfo. Menandro nagligtas kay Florante sa pagdaluhong ng taga ni Adolfo sa kanya, naging matalik na kaibigan ni Florante at pamangkin ni maestrong Antenor; sumama kay Florante sa kanyang pag-uwi sa Albania. Atenas dito tumuklas ng karunungan si Florante; dito rin niya tinanggap ang balitang namatay na ang inang si Prinsesa Flosesa. Dito siya nakaranas ng dalawang pagsubok sa napakamura niyang kaisipan; ang pangungulila at kalungkutan. Tumigil siya rito ng 6 na taon. Saknong 245 304 Laura anak na prinsisa ni Haring Linceo, Venus ang kapara sa taglay niyang kagandahan. U,uwi si Florante kasama si Menandro pagkatanggap sa sulat ni Duke Briseo na pinauuwi na siya ng ama. Muling nanariwa ang sakit at lungkot na nararamdaman ni Florante dahil sa pagwala ng inang si Floresca nang makarating sa Albania. Dumating ang embahada ng hari at pinatatawag si Duke Briseo. Laking pagkagulat ni Haring Linceo nang makita si Florante dahil kamukhang-kamukha siya sa lalaking nasa kanyang panaginip na papalit sa kanyang setrot reyno. Unang pagkita ni Florente kay Lauray nabihag na agad ang kanyang puso dahil sadyang napakaganda ni Laura.

Pahiwatig/Foreshadowing istilo ng manunulat kung saan inilalahad ang maaring mangyari sa hinaharap. Hal: Sak. 246 Kung ang isalubong sa inyong pagdating, ay masayang mukhat may pakitang giliw, lalong pag-ingatat kaaway na lihim, siyang isaisip na kakabakahin. Aporismo uri ng tayutay na naglalahad ng tuntuning pangkaasalan sa buhay. Hal: Sak. 246 Kung ang isalubong sa inyong pagdating, ay masayang mukhat may pakitang giliw,

lalong pag-ingatat kaaway na lihim, siyang isaisip na kakabakahin. Sak. 285 Kung ano ang taas ng pagkadakila siya ring lagapak naman kung marapa!

Metonimya/Pagpapalit-tawag pagpapalit ng katawagan sa isang bagay na ibig banggitin o tukuyin. Hal: Sak. 295 Ngunit kung ang ooy di man binitiwan, naliwanagan din sintang nadirimlan, at sa pagpanaw ko ay pinabaunan ng may hiyang perlas na sa matay nukal.

Saknong 305 399 Hindi mapakali si Florante sa kanyang nararamdaman para kay Laura Sinabi ni Haring Linceo na ang kaharian ng Crotona ay humihingi ng tulong dahil sakop sila ng mga Morong Persyamo Hinirang si Florante na Punong Heneral ni Haring Linceo at siya ang mamumuno sa pagtulong sa kaharian ng Crotona. Dahil dito, nagkaroon ng tatlong araw na piging sa palasyo. Nagkaroon ng pagkakataon sina Florante at Laura na mag-usap. Pinabaunan ni Laura si Florante ng kanyang luha na nagsilbing inspirasyon sa kanya Nadatnan nina Florante ang kalunos-lunos na kalagayan ng Crotona dahil sa mga muslim na lumusob.

Heneral Osmalik pinuno ng mga muslim na lumusob sa Crotona. Nagpanghamok sila ni Florante sa loob ng limang oras at natalo si Hen Osmalik. Ipinagbunyi sila Florante ng Hari ng Crotona at ng mga mamamayan doon lalo na nang malaman nilang apo siya ng hari. Limang buwan na namalagi si Florante sa Crotona Sa pagbabalik nila sa Albania, malayo pay natatanaw na ang nakawagayway ay ang medialuna

Medianula tawag sa bandila o estandarte ng mga Moro Emir tawag sa gobernador ng mga Muslim Nakita nila Florante na may babaeng nakagapos, nakatakip ang mukha at akmang pupugutan ng ulo ng Emir Sa pangyayaring ito, sa pagligtas ni Florante kay Laura, nagkamabutuhan silang dalawa. Ikinulong sina Duke Briseo, Haring Linceo at Adolfo Lalong nag-alab ang galit ni Adolfo nang tawaging Tanggulan ng Syudad si Florante sa halip na magpasalamat sa pahkakaligtas sa kanya ni Florante.

Sunod-sunod ang naging tagumpay ni Florante Sumalakay din ang mga Turkong Muslim sa pamumuno ni Miramolin 17 hari ang pumuri at humanga kay Florante Nasa Etolia siya nang tumanggap ng sulat diumano ni Haring Linceo at pinauuwi siya sa Albania at iwanan ang hukbo kay Menandro pero pakana lamang iyong ni Adolfo dahil sa mga panahong iyon ay pinatay na siya ang dalawa. Pagkarating niya sa palasyo ay sinalubong siya ng 30,00 sundalo ni Adolfo Ginapos at kinulong si Florante sa loob ng 18 araw bago dinala sa kagubatan Nagpakilala naman si Aladin kay Florante at ikinuwento niyang pinakulong siya ni Ali-adab sa pagkakasalang iniwan daw nito ang kanyang hukbo sa panahon ng pakikipaglaban at pupugutan siya ng ulo bilang kaparusahan. Nakiusap si Flerida sa sultan. Pakakasal siya sa sultan kung pakakawalan niya si Aladin ngunit sa gabing iyon bago ang kanilang kasal ay nagdamit siya ng isang gerero kaya siya nakatakas. Anim sa taong naglagalag si Aladin hanggang sa mapagpad sa gubat. Limang buwan ding namalagi si Aladin sa loob ng gubat. Ikinuwento ni Laura ang mga nangyari pagkaalis ni Florante; ginutom daw ni Adolfo ang mga tao at siniraan si Haring Lince sa mga mamamayan nito; binigyan siya ni Adolfo ng limang buwan upang maghanda dahil magpapakasal siya sa kanya. Natanggap ni Menandro sa Etolia ang sulat ni Laura kaya umuwi siya at ang hukbo sa Albania nagkaroon ng labanan sa pagitan ng kanyang hukbo at mga sundalo ni Adolfo. Nang malapit nang matalo sina Adolfo ay itinakas niya si Laura sa gubat. Napadpad din si Flerida sa gubat sa kanyang pagtakas. Sa di kalayuan ay may narinig siyang may humuhungi ng saklolo at nakita niyang aabusuhun ni Adolfo si Laura kanya itong pinana at napatay. Masayang ngakatagpo-tagpo ang apat sa loob ng gubat at si Menandro. Nagkaroon ng kapayapaan sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sila Aladin at Flerida bilang kristyano at sabay silang nagpakasal na apat. Hinirang na Hari si Florante at reyna si Laura ng kahariang Albania. Bumalik ng Persya sina Aladin at Flerida nang mamatay si Sultan Ali-adab. Silang dalawa ang namuno sa rito.

Eksaherasyon/Pagmamalabis/Hyperbole Hal: Sak. 301 Sa paggapas nilat pagkitil ng buhay ng naghihingalong sa dugoy naglutang.

Paurintao/Papapalit-wika mga pahayag na may pang-uring para sa tao na ginamit sa paglalarawan ng mga bagay na walang buhay.

Hal: Sak. 319

palad ng tumakbo at hindi natapos sa aking pamuksang kalis na may poot! aking dali-daling kinalag sa kamay ang lubid na walang awa at pitagan.

Sak. 322

Eksimoron/Patambis itoy nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pahayag. Hal: Sak. 357 sa karsel ay nasok ang isang heneral Dala ang patawad na lalong pamatay.