Lucrarea : MODERNIZAREA UNOR STAŢII DE CALE FERATĂ DIN

ROMÂNIA - STAŢIA CF BISTRIŢA
INSTALAŢII ELECTRICE
Faza

:

PTh + DE

MEMORIU TEHNIC

1. OBIECTUL PROIECTULUI
În prezentul proiect sunt prevăzute lucrările de instalaţii electrice aferente
alimentării cu energie eletrică a celor două bariere montate pentru accesul în parcare.
2. SITUAŢIA PROIECTATĂ
2.1. Instalaţii electrice pentru alimentare bariere
Alimentarea celor două bariere se va face din tabloul electric TIE prin intermediul a
două cabluri:
- de tipul CYY – F de la TIE la firida F1
- de tipul CYABY de la firida F1 la bariere

I.S.P.C.F. – S.A.
SPECIALITATEA : INSTALAŢII ELECTRICE

1