Untitled

Mayamang Kalikasan Bayang sinilangan, may likas na yaman, Na handog sa atin nitong kalikasan; Sa kaparangan man at sa kabundukan, Ang

kasaganahan ay siyang matatanaw. O, kaygandang kalikasan, Ating pahalagahan; Biyayang handog sa atin, Kaya ating ingatan. Mga mayayamang lupain, Iba’t iba ang mga pananim; Nagbibigay sa atin ng pagkain, At pangangailangan natin. Kaya’t ating pangalagaan, Itong ating mayayamang kalikasan; Huwag natin ito sirain, Sapagkat ito ang kayamanan natin. O, kaygandang kalikasan, Tunay na kahanga-hanga; Sa tao ay inilaan, Ang Maykapal ang lumikha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful