Klasa: Urbroj: Zagreb

,

022-03/14-12/02 50301-04/12-14-6 13. veljače 2014.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 19. studenoga 2012. do 31. prosinca 2013. - mišljenje Vlade Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/14-09/01, urbroja: 65-14-03, od 8. siječnja 2014. godine

Veza:

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Programskog vijeća HRTa i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 19. studenoga 2012. do 31. prosinca 2013., daje sljedeće MIŠLJENJE Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 19. studenoga 2012. do 31. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Programsko vijeće HRT-a, aktom od 30. prosinca 2013. godine, uz sljedeće napomene: Sukladno odredbi članka 24. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, br. 137/2010 i 76/2012), Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unaprjeđenjem radijskog i audiovizualnog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

2 S obzirom na tako zakonski definiranu obvezu Programskog vijeća HRT-a, Vlada Republike Hrvatske naglašava potrebu uspostavljanja sustavne i redovite komunikacije Programskog vijeća HRT-a i Ravnateljstva HRT-a, kako bi se otklonili razlozi za upozorenje Programskog vijeća HRT-a da "HRT do sada u većini slučajeva nije izvijestio Programsko vijeće o prihvaćanju ili neprihvaćanju njegovih prijedloga" (str. 5 Izvješća). Također, Vlada Republike Hrvatske smatra da bi sustavna komunikacija pomogla i u tome da se ubuduće izbjegnu teške kvalifikacije, kao što je izostanak pozitivnog mišljenja na Plan ostvarenja zakonskih obveza u programima HRT-a za jesen 2013./2014., zbog nepostojanja "dovoljno elemenata na temelju kojih bi se moglo donijeti konačno mišljenje o tome hoće li se predloženom shemom zadovoljiti programske obaveze" (str. 7 Izvješća), te ocjene da "HRT ne ispunjava svoje Zakonom i Ugovorom definirane obveze u dramskom programu HTV-a" zbog naglašenog trenda komercijalizacije proizvodnje igranog programa, povećanja proizvodnje formi sitcoma (komedija situacije) i sapunica na štetu tradicionalnih dramskih formi (str. 9 Izvješća). Osim toga, Programsko vijeće HRT-a je višekratno ukazivalo na organizacijske probleme vezane uz Informativni program HRT-a i ustrojstvo Informativno-medijskog servisa, nedostatak najavljenih strategija pojedinih programskih kanala (koji je osobito uočljiv u kontekstu novog modela organizacije i uređivanja HRT-ovih programa), te neriješeni problem suradnje s Hrvatskim audio-vizualnim centrom. Vlada Republike Hrvatske posebno podržava inzistiranje Programskog vijeća HRT-a na otvaranju rasprave o korištenju i dostupnosti Arhive HRT-a, kao i poziv HRT-u da za prvi kvartal 2014. godine pripremi tematsku raspravu o stanju arhiva i strategiji razvoja toga vrijednog resursa HRT-a (str. 12 Izvješća). Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Andreju Zlatar Violić, ministricu kulture, prof. Berislava Šipuša, zamjenika ministrice kulture, te Tamaru Perišić i mr. sc. Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnice ministrice kulture.

ZAMJENICA GLAVNOG TAJNIKA

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Andreja Gabrijel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful