P. 1
129. - 25

129. - 25

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2015

pdf

text

original

PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 87. stavka 1.

Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti Općini Bale za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar

I. Daje se suglasnost Općini Bale za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, u iznosu od 1.000.000,00 kuna, na rok otplate kredita od osam godina, u 32 tromjesečne rate, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,49%. Sredstva će se koristiti za financiranje rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Općini Bale, sukladno Odluci Općinskog vijeća o zaduživanju Općine Bale, KLASA: 02105/013-01/63, URBROJ: 2171/02-13-1 od 13. rujna 2013. godine.

II. Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke, zadužuje se Općina Bale da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

Općina Bale podnijela je zahtjev KLASA: 400-08/13-01/34, URBROJ: 2171/02-13-1 od 14. listopada 2013. za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, u iznosu od 1.000.000,00 kuna, na rok otplate kredita od osam godina, u 32 tromjesečne rate, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,49%. Sredstva će se koristiti za financiranje rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Općini Bale, sukladno Odluci Općinskog vijeća o zaduživanju Općine Bale, KLASA: 021-05/01301/63, URBROJ: 2171/02-13-1 od 13. rujna 2013. godine. Na temelju članaka 87. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Općina se može zadužiti za investiciju koja se financira iz njezinog proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu. Ostvareni proračunski prihodi Općine Bale u 2012. godini, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu, iznosili su 10.028.639,00 kuna. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 1,45%, a ako se tome pridodaju anuiteti iz prethodnih godina te dospjele obveze iz prethodne godine, tada je ukupna obveza Općine Bale 3,64% što je u okviru Zakonom propisane granice. Ministarstvo financija je, sukladno odredbama P oslovnika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 154/2011, 121/2012 i 7/2013), zatražilo od LTreda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske te Ministarstva vanjskih i europskih poslova mišljenje na P rijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Općini Bale za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar. Oba tijela su se očitovala kako nemaju primjedbi na dostavljeni Prijedlog odluke. Ured za zakonodavstvo nas je uputio na štamparsku pogrešku koju smo otklonili. Sukladno P oslovniku Vlade Republike Hrvatske dostavljamo i pripadni Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka navedene Odluke na državni proračun i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom na izneseno, predlažemo da Vlada Republike Hrvatske donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Općini Bale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->