P. 1
131. - 25.b

131. - 25.b

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2015

pdf

text

original

PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 87. stavka 1.

Zakona o proračunu (N arodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti Općini Veliko Trojstvo za zaduženje kod Croatia banke d.d. Zagreb

I. Daje se suglasnost Općini Veliko Trojstvo za zaduženje kod Croatia banke d.d. Zagreb, u iznosu od 650.000,00 kuna, s trajanjem otplate kredita od četiri godina (48 mjesečnih rata), uz fiksnu kamatnu stopu koja iznosi 5,99% godišnje i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini od 0,5% odobrenog iznosa kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih investicija sukladno Odluci Općinskog vijeća o zaduženju Općine Veliko Trojstvo, KLASA: 403-01/13-01/001, URBROJ: 2103-03-01-13-08 od 11. studenoga 2013. godine.

II. Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke, zadužuje se Općina Veliko Trojstvo da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

Na temelju članaka 87. i 88. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave [dalje u tekstu JLP(R)S] može se zadužiti za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, s tim da godišnje obveze mogu iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. spomenutog Zakona. Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S (N N 55/09 i 139/10) propisani su obvezni sastojci, prilozi i dokumentacija zahtjeva koji JLP(R)S dostavljaju Ministarstvu financija. Kako je u konkretnom slučaju Ministarstvu financija dostavljen zahtjev za zaduženje u skladu sa navedenim Zakonom i Pravilnikom, Ministarstvo financija je izradilo Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općine Veliko Trojstvo te ga dostavlja Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->