You are on page 1of 40

YEAR 7 ALPHA NO 1 2 3 NAME PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A.

HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR AQILAH BINTI JOFRI IDLAN BAZLI AKASYA BIN ASLI BM 76 73 71

YEAR 7 BETA NO 1 2 3 NAME NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI FARAH ALIYAH BINTI ABDULLAH NURAFIQAH BINTI ALIAS BM 84 75 71

YEAR 7 GAMMA NO 1 2 3 NAME MUHAMMAD NUR SINWAN BIN SUHAILI ATIYYAH SALEEMAH BINTI PEHIN DATO HJ SALIM KHARINA BTE MD KHAIRUDDIN BM 74 71 72

BEST STUDENT IN YEAR 7 NO 1 NAME PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR BM 76

ENG 88 82 83

MATHS 75 72 55

SCI 93 60 57

MIB 96 94 89

IRK 94 91 79

SS 95 83 78

BAT 70 95 95

ARAB 85 93 86

AVERAGE 85.78 82.56 77.00

ENG 77 88 86

MATHS 54 67 63

SCI 70 61 64

MIB 97 79 93

IRK 90 94 85

SS 94 75 81

BAT 90 100 85

ARAB 88 91 92

AVERAGE 82.67 81.11 80.00

ENG 78 76 78

MATHS 48 43 42

SCI 47 55 48

MIB 96 90 95

IRK 82 65 53

SS 63 68 56

BAT 90 90 90

ARAB 83 84 84

AVERAGE 73.44 71.33 68.67

ENG 88

MATHS 75

SCI 93

MIB 96

IRK 94

SS 95

BAT 70

ARAB 85

AVERAGE 85.78

CLASS 7 ALPHA

YEAR 8 ALPHA No 1 2 3 NAME AWANGKU MUHAMMAD MATIN DARWISY BIN PG OSMAN NUR AQILAH BINTI HJ JUNIDI AWANGKU MUHAMMAD MUIZ DASUKI BIN PG OSMAN BM 74 79 76 ENG 79 83 73

YEAR 8 BETA No 1 2 3 NAME IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN SI XIN YIN SITI AIN NURRAFIDAH @ ATHIRAH BINTI EFFANDY BM 85 82 82 ENG 89 91 89

YEAR 8 GAMMA No 1 2 3 NAME DAYANGKU FATNIN SYAHIRAH BTE PG MOHD SHAH MUHAMMAD HAMIZAN BIN AWANG IBRAHIM DAYANG NUR AKMALAQILAH BINTI MATAHIR BM 76 83 78 ENG 84 76 85

BEST STUDENT IN YEAR 8 No 1 NAME IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN BM 85 ENG 89

MATHS 60 38 61

SCI 78 84 81

IRK 79 76 76

MIB 78 79 79

SS 79 79 75

BAT 79 82 79

AVERAGE 75.63 75.04 74.91

MATHS 93 95 88

SCI 95 87 84

IRK 95 82

MIB 92 88 82

SS 91 89 77

BAT 95 93 86

AVERAGE 92 89 84

MATHS 77 65 57

SCI 72 69 66

IRK 74 80 74

MIB 80 89 85

SS 83 86 83

BAT 89 81 92

AVERAGE 79 78 77

MATHS 93

SCI 95

IRK 95

MIB 92

SS 91

BAT 95

AVERAGE 92

8 BETA

YEAR 9 FAST SCIENCE NO 1 2 3 NAME MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN NURIN ATIQAH BINTI BUJANG NISA KARAMINA JASMIN HUSSIN BM 70 78 70 ENG MATHS BIO PHY CHEM 67 81 80 73 70 63 83 77 67 59 74 73 71 61 58

YEAR 9 NORMAL SCIENCE NO 1 2 3 NAME WIDAD FATIN IZZATI BINTI HJ HAMDANI SITI ZUNAINAH BINTI AWANG ALEK NUR IFFAH BINTI HAJI AWANG NOORDIN BM 74 82 79 ENG MATHS BIO PHY CHEM 71 79 62 50 56 76 35 65 48 60 86 58 48 38 49

YEAR 9 NORMAL COMBINED SCIENCE NO 1 2 3 NAME SITI FATIMAH BINTI INAMULLA @ YUNUS NADYA BATRISYIA BINTI ZULKIFLI AK AHMAD HAZIQ BIN PG AHMAD SOFIAN BM 77 60 74 ENG MATHS BIO PHY CHEM 39 35 57 39 22 61

BEST STUDENT IN YEAR 9 NO NAME 1 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN BM 70 ENG MATHS BIO PHY CHEM 67 81 80 73 70

CSC

IRK COMM GEO 83 62 88 65 86 75

POA 66 52

COMP

HIST

A.MATHS ART 68

MIB 80 77 70

AVERAGE 73.4 72.3 69

CSC

IRK COMM GEO 96 70 94 58 93 58

POA 61 36

COMP

HIST

A.MATHS ART 59

MIB 77 90 65

AVERAGE 69.40 66.90 61.00

CSC 55 70 48

IRK COMM GEO 92 76 60 69 50 56 62 54 43

POA

COMP 69 74

HIST 51

A.MATHS ART

MIB 72 53 48

AVERAGE 63.83 56.06 54.00

CSC

IRK COMM GEO 83 62

POA

COMP

HIST

A.MATHS ART 68

MIB 80

AVERAGE 73.4

CLASS 9 FS

YEAR 10 NORMAL SCIENCE NO NAME 1 ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI 2 NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI 3 DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN YEAR 10 NORMAL COMBINED SCIENCE NO NAME 1 NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM 2 SITI AMALIA BINTI AWANG @ SITI HAJAR 3 MUHAMMAD HAZIQ BIN ISMAIL BEST STUDENT IN YEAR 10 NO 1 ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI NAME BM ENG 72 61 BM ENG 81 82 80 92 64 49 BM ENG 72 61 70 73 71 55

MATHS BIO 93 71 93 58 79 53

PHY CHEM CSC 71 67 77 66 50 72

IRK 94 75 85

COMM GEO POA COMP HIST A.MATH ART MIB AVERAGE 67 60 87 74 77 59 74 72 60 83 80 69

MATHS BIO 45 14 65

PHY CHEM CSC 93 74 85

IRK 96 88 73

COMM GEO POA COMP HIST A.MATH ART MIB AVERAGE 50 56 56 91 72.22 53 28 39 75 60.33 39 51 31 83 60.00

MATHS BIO 93 71

PHY CHEM CSC 71 67

IRK 94

COMM GEO POA COMP HIST A.MATH ART MIB AVERAGE 67 60 87 74

CLASS 10 NSC

YEAR 7 (BEST IN BM) NO NAME 1 NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI YEAR 8 (BEST IN BM) No NAME 1 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN YEAR 9 (BEST IN BM) NO NAME 1 DAYANGKU NOR BAZILAH BINTI PG ADANAN YEAR 10 (BEST IN BM) NO NAME 1 NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM BM 81 BM 84 BM 85 BM 84

CLASS 7 BETA

8 BETA

CLASS 9 FS

CLASS 10 NCSC

YEAR 7 (BEST IN ENGLISH) NO 1 NAME PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR

YEAR 8 (BEST IN ENGLISH) No 1 NAME SI XIN YIN

YEAR 9 (BEST IN ENGLISH) NO 1 NAME NUR IFFAH BINTI HAJI AWANG NOORDIN

YEAR 10 (BEST IN ENGLISH) NO 1 NAME AK NAZIF ZUHAIRI BIN PG SHAMHARY

ENG 88

CLASS 7 ALPHA

ENG 91

8 BETA

ENG 86

CLASS 9 NSC

ENG 93

CLASS 10 NCSC

YEAR 7 (BEST IN SCIENCE) NO 1 NAME PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR SCI 93 CLASS 7 ALPHA

YEAR 8 (BEST IN SCIENCE) No 1 NAME IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN SCI 95

8 BETA

YEAR 9 (BEST IN COMBINED SCIENCE) NO 1 NAME NADYA BATRISYIA BINTI ZULKIFLI CSC 70 CLASS 9 NCSC

YEAR 10 (BEST IN COMBINED SCIENCE) NO 1 NAME NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM CSC 93 CLASS 10 NCSC

YEAR 7 (BEST IN MATHEMATICS) NO 1 NAME IAN WONG HA HONG MATHS 85

YEAR 8 (BEST IN MATHEMATICS) No 1 NAME SI XIN YIN MATHS 95

YEAR 9 (BEST IN MATHEMATICS) NO 1 NAME MUHAMMAD ABDURRAHMAN BIN ANDI TABRANI MATHS 92

YEAR 10 (BEST IN MATHEMATICS) NO 1 NAME NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI MATHS 93

7 ALPHA

8 BETA

CLASS 9 FS

CLASS 10 NSC

YEAR 7 (BEST IN BAT) NO 1 NAME DAYANG HAFIZAH WAFIYAH BINTI AWANG HAJI MD ASARI BAT 100

7 BETA

YEAR 8 (BEST IN BAT) No 1 NAME IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN BAT 95

8 BETA

YEAR 7 (BEST IN SOCIAL STUDIES) NO NAME 1 PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR YEAR 8 (BEST IN SOCIAL STUDIES) No NAME 1 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN SS 91 SS 95

7 ALPHA

8 BETA

YEAR 7 (BEST IN ARABIC) NO NAME 1 AIMAN BIN JURAIMI 2 RAWDAH AL- GAZY ARAB 100 100

7 ALPHA 7 ALPHA

YEAR 9 (BEST IN BIOLOGY) NO 1 NAME MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN BIO 80 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN BIOLOGY) NO 1 NAME ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI BIO 71 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN CHEMISTRY) NO 1 NAME MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN CHEM 70 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN CHEMISTRY) NO 1 NAME DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN CHEM 72 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN PHYSICS) NO 1 NAME MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN PHY 73 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN PHYSICS) NO 1 NAME NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI PHY 77 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN GEOGRAPHY) NO 1 NAME MUHAMMAD AKMAL HARIZ BIN HJ MAWARDI GEO 82 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN GEOGRAPHY) NO 1 NAME NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI GEO 77 CLASS 10 NSC

YEAR 7 (BEST IN MELAYU ISLAM BERAJA) NO NAME 1 NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI YEAR 8 (BEST IN MELAYU ISLAM BERAJA) No NAME 1 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN YEAR 9 (BEST IN MELAYU ISLAM BERAJA) NO NAME 1 SITI ZUNAINAH BINTI AWANG ALEK YEAR 10 (BEST IN MELAYU ISLAM BERAJA) NO NAME 1 NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM MIB 91 CLASS 10 NCSC MIB 90 CLASS 9 NSC MIB 92 MIB 97

7 BETA

8 BETA

YEAR 7 (BEST IN ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE) NO NAME 1 PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR YEAR 8 (BEST IN ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE) No NAME 1 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN YEAR 9 (BEST IN ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE) NO NAME 1 WIDAD FATIN IZZATI BINTI HJ HAMDANI YEAR 10 (BEST IN ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE) NO NAME 1 NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM IRK 96 CLASS 10 NCSC IRK 96 CLASS 9 NSC IRK 95 IRK 94

7 ALPHA

8 BETA

YEAR 9 (BEST IN ADDITIONAL MATHEMATICS) NO 1 NAME MUHAMMAD ABDURRAHMAN BIN ANDI TABRANI A.MATHS 74 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN ADDITIONAL MATHEMATICS) NO 1 NAME DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN A.MATH 83 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN HISTORY) NO 1 NAME HAFIY MASHHOR BIN HAJI AHMAD JUWANDA HIST 56 CLASS 9 NCSC

YEAR 10 (BEST IN HISTORY) NO 1 2 3 NAME HASBUL HAKIMIN BIN HJ WALEED DAYANG SITI NURUL ANMAYSA AMINAA BTE HJ AWANG KIFLI NURUL AMALINA BINTI SUPREM HIST 57 57 57 CLASS 10 NSC 10 NSC 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN COMPUTER STUDIES) NO 1 NAME OLIVIA IVAN COMP 86 CLASS 9 NSC

YEAR 10 (BEST IN COMPUTER STUDIES) NO 1 NAME ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI COMP 67 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN COMMERCE) NO 1 NAME SITI FATIMAH BINTI INAMULLA @ YUNUS COMM 76 CLASS 9 NCSC

YEAR 10 (BEST IN COMMERCE) NO 1 NAME ISAAC AUZAIR BIN FREDERICK COMM 60 CLASS 10 NCSC

YEAR 9 (BEST IN PRINCIPLES OF ACCOUNTS) NO 1 NAME NURIN ATIQAH BINTI BUJANG POA 66 CLASS 9 FS

YEAR 10 (BEST IN PRINCIPLES OF ACCOUNTS) NO 1 NAME DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN POA 60 CLASS 10 NSC

YEAR 9 (BEST IN ART) NO 1 NAME MITCHELL JARED KEFFER ART 85

YEAR 10 (BEST IN ART) NO 1 NAME MUHAMMAD HAZIQ FIRDAUS LOCQMINAL HAQEEM BIN HAJI ABDUL HALIM ART 57

CLASS 9 NSC

CLASS 10 NSC

TOP 3 IN CLASS AWARD NO NAME AWARDS TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 ALPHA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 7 ALPHA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 ALPHA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 7 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 7 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 7 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 ALPHA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 8 ALPHA 2013

1 PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR

2 AQILAH BINTI JOFRI

3 IDLAN BAZLI AKASYA BIN ASLI

1 NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI

2 FARAH ALIYAH BINTI ABDULLAH

3 NURAFIQAH BINTI ALIAS

1 MUHAMMAD NUR SINWAN BIN SUHAILI

2 ATIYYAH SALEEMAH BINTI PEHIN DATO HJ SALIM

3 KHARINA BTE MD KHAIRUDDIN

1 AWANGKU MUHAMMAD MATIN DARWISY BIN PG OSMAN

2 NUR AQILAH BINTI HJ JUNIDI

3 AWANGKU MUHAMMAD MUIZ DASUKI BIN PG OSMAN

1 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

2 SI XIN YIN

3 SITI AIN NURRAFIDAH @ ATHIRAH BINTI EFFANDY

1 DAYANGKU FATNIN SYAHIRAH BTE PG MOHD SHAH

2 MUHAMMAD HAMIZAN BIN AWANG IBRAHIM

3 DAYANG NUR AKMALAQILAH BINTI MATAHIR

1 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN

2 NURIN ATIQAH BINTI BUJANG

3 NISA KARAMINA JASMIN HUSSIN

1 WIDAD FATIN IZZATI BINTI HJ HAMDANI

2 SITI ZUNAINAH BINTI AWANG ALEK

TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 ALPHA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 8 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 BETA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 8 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 8 GAMMA 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 FAST SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 9 FAST SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 FAST SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 NORMAL SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 9 NORMAL SCIENCE 2013

3 NUR IFFAH BINTI HAJI AWANG NOORDIN

TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 NORMAL SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 9 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 9 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 10 NORMAL SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 10 NORMAL SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 10 NORMAL SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 10 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD SECOND POSITION YEAR 10 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013 TOP 3 IN CLASS AWARD FIRST POSITION YEAR 10 NORMAL COMBINED SCIENCE 2013

1 SITI FATIMAH BINTI INAMULLA @ YUNUS

2 NADYA BATRISYIA BINTI ZULKIFLI

3 AK AHMAD HAZIQ BIN PG AHMAD SOFIAN

1 ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI

2 NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI

3 DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN

1 NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM

2 SITI AMALIA BINTI AWANG @ SITI HAJAR

3 MUHAMMAD HAZIQ BIN ISMAIL

TOP STUDENT NO NAME AWARD TOP STUDENT YEAR 7 2013 TOP STUDENT YEAR 8 2013 TOP STUDENT YEAR 9 2013 TOP STUDENT YEAR 10 2013

1 PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD AL- MOKHTAR

2 IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

3 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN

4 ASSYFA RIFQOKH OKTAVIANI

BEST SUBJECT AWARD NO 1 NAME NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI CLASS 7 BETA AWARD BEST SUBJECT BAHASA MELAYU YEAR 7 2013 BEST SUBJECT BAHASA MELAYU YEAR 8 2013 BEST SUBJECT BAHASA MELAYU YEAR 9 2013 BEST SUBJECT BAHASA MELAYU YEAR 10 2013 BEST SUBJECT ENGLISH YEAR 7 2013 BEST SUBJECT ENGLISH YEAR 8 2013 BEST SUBJECT ENGLISH YEAR 9 2013 BEST SUBJECT ENGLISH YEAR 10 2013 BEST SUBJECT SCIENCE YEAR 7 2013 BEST SUBJECT SCIENCE YEAR 8 2013 BEST SUBJECT COMBINED SCIENCE YEAR 10 2013 BEST SUBJECT MATHEMATICS YEAR 7 2013

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

DAYANGKU NOR BAZILAH BINTI PG ADANAN

9 FAST SCIENCE

NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM

10 NORMAL COMBINED SCIENCE

PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD ALMOKHTAR

7 ALPHA

SI XIN YIN

8 BETA

NUR IFFAH BINTI HAJI AWANG NOORDIN

9 NORMAL SCIENCE 10 NORMAL COMBINED SCIENCE

AK NAZIF ZUHAIRI BIN PG SHAMHARY

PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD ALMOKHTAR

7 ALPHA

10

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

11

NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM

10 NORMAL COMBINED SCIENCE

12

IAN WONG HA HONG

7 ALPHA

13

SI XIN YIN

8 BETA

14

MUHAMMAD ABDURRAHMAN BIN ANDI TABRANI

9 FAST SCIENCE

15

NUR MUYASSARAH BINTI HANAFI

10 NORMAL SCIENCE

16

DAYANG HAFIZAH WAFIYAH BINTI AWANG HAJI MD ASARI

7 BETA

17

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

18

PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD ALMOKHTAR

7 ALPHA

19

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

20

AIMAN BIN JURAIMI/ RAWDAH AL- GAZY

7 ALPHA

21

NURFATIN AQILAH BINTI MOHD BONGSU@HAJI AJI

7 BETA

22

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

23

SITI ZUNAINAH BINTI AWANG ALEK

9 NORMAL SCIENCE 10 NORMAL COMBINED SCIENCE

24

NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM

BEST SUBJECT MATHEMATICS YEAR 8 2013 BEST SUBJECT MATHEMATICS YEAR 9 2013 BEST SUBJECT MATHEMATICS YEAR 10 2013 BEST SUBJECT BUSINESS, ART & TECHNOLOGY YEAR 7 2013 BEST SUBJECT BUSINESS, ART & TECHNOLOGY YEAR 8 2013 BEST SUBJECT SOCIAL STUDIES YEAR 7 2013 BEST SUBJECT SOCIAL STUDIES YEAR 8 2013 BEST SUBJECT ARABIC YEAR 7 2013 BEST SUBJECT MELAYU ISLAM BERAJA YEAR 7 2013 BEST SUBJECT MELAYU ISLAM BERAJA YEAR 8 2013 BEST SUBJECT MELAYU ISLAM BERAJA YEAR 9 2013 BEST SUBJECT MELAYU ISLAM BERAJA YEAR 10 2013

25

PENGIRAN NUR' AZEEZAH BINTI P. A. HJ MOHAMMAD ALMOKHTAR

7 ALPHA

BEST SUBJECT ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE YEAR 7 2013 BEST SUBJECT ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE YEAR 8 2013 BEST SUBJECT ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE YEAR 9 2013 BEST SUBJECT ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE YEAR 10 2013 BEST SUBJECT GEOGRAPHY YEAR 9 2013 BEST SUBJECT BIOLOGY YEAR 9 2013 BEST SUBJECT ADDITIONAL MATHEMATICS YEAR 10 2013 BEST SUBJECT COMPUTER STUDIES YEAR 9 2013 BEST SUBJECT ART YEAR 9 2013

26

IDLAN QAYYUM BIN ABDUL MOHAIMIN

8 BETA

27

WIDAD FATIN IZZATI BINTI HJ HAMDANI

9 NORMAL SCIENCE

28

NUR SYASYA NATASYA BINTI KARIM

10 NORMAL COMBINED SCIENCE

29

MUHAMMAD AKMAL HARIZ BIN HJ MAWARDI

9 FAST SCIENCE

30

MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY BIN SALMINAN

9 FAST SCIENCE

31

DAYANG SITI NURUL NADIA BINTI SUHAILIAN

10 NORMAL SCIENCE

32

OLIVIA IVAN

9 NORMAL SCIENCE

33

MITCHELL JARED KEFFER

9 NORMAL SCIENCE