You are on page 1of 67

COLEGIUL NAIONAL,, ANA ASLAN BRILA

NGRIJIREA PACIENILOR CU BOALA PULMONAR OBSTRUCTIV CRONIC

ABSOLVENT: IONESCU ROXANA

COORDONATOR: MAISTRU INSTRUCTOR AS. CRCIUN TEFANIA

PROMOIA

20 !

CUPRINS:
I.Introducere............................................................................................... I.1.Definiie................................................................................................ I.2.Etiologie................................................................................................ I.3.Clasificare............................................................................................. I.4.Noiuni de anatomie i fiziologie a aparatului respirator:..................... I.4.1. natomia pl!m"nului.................................................................... I.4.2.#iziopatogenie............................................................................... I.$.Diagnostic.............................................................................................. I.$.1Diagnostic diferenial....................................................................... I.%.&imptomatologie.................................................................................... I.'.In(estigaii............................................................................................. I.).*ratament............................................................................................... I.).1.*ratamentul simptomatic................................................................. I.).2.*ratamentul farmacologic................................................................ I.).3.*ratamentul nefarmacologic............................................................. I.).4. *ratamentul acutiz!rilor +olii pulmonare o+structi(e cronice......... I.).$.*ratamentul c,irurgical..................................................................... I.).%. *ratamentul profilactic..................................................................... I.-..rognostic si pro+leme legate de deces............................................... I.1/.Complicaii........................................................................................ II. C 012I................................................................................................ II.1 C 0 1................................................................................................. II.2. C 0 2................................................................................................ II.3. C 0 3............................................................................................... 3i+liografie...............................................................................................

I. I"#$%&'()$)

E o cauz! ma4or! de mor+iditate i mortalitate 5n lume6 ale c!rei efecte economice i sociale sunt su+staniale i 5n cretere.Datele despre pre(alen! i mor+iditate su+estimeaz!6 de fapt6incidena +olii pulmonare o+structi(e cronice6pentru c! +oala r!m"ne de o+icei nediagnosticat! pn! 5n momentul cnd de(ine aparent! clinic i moderat a(ansat!. Ca i cauz! a incapacit!ii6 care foreaz! persoanele s! 5ntrerup! ser(iciul6 aceasta e pe locul doi ca importan! fiind dep!it! numai de afeciunile cardiace. 7n &tatele 1nite le mericii e8ist! apro8imati( 1% milioane de persoane care sufer! de +oala pulmonar! o+structi(! cronic!.Ea reprezint! a patra cauz! de mortalitate 5n &1 i Europa6 iar num!rul deceselor cauzate de aceast! +oal! a crescut cu 4/9 5n ultimii 2/ de ani..este -$9 din decesele cauzate de +oala pulmonar! o+structi(! cronic! se produc la persoanele 5n ( rst! de peste $$ de ani6 fiind mai rar 5ntlnit la persoanele cu (rsta su+ 4/ de ani. 3oala pulmonar! o+structi(! cronic! este mai frec(ent! 5n anumite familii6 astfel 5nc t este posi+il s! e8iste o predispoziie genetic! pentru aceast! +oal!.Ea afecteaz! +!r+aii mai frec(ent dect femeile6 fiind fatal! la +!r+ai6 dei s:a constatat creterea 5n ultimii ani a ratei de deces la femei. pare mai des la persoanele de ras! al+! i la cele care lucreaz! 5n condiii dificile. ceast! afeciune este mult mai gra(! i mai costisitoare dec"t astmul i 5n funcie de ar! 6 $/:'/9 din costuri sunt reprezentate de tratamentul e8acer+!rilor.

MOTTO:Actul medical nu este altceva dect o ntlnire dintre o ncredere i o contiin (Gh.Scri caru!

BOALA PULMONAR OBSTRUCTIV CRONIC


I. . DEFINIIE
3oala pulmonar! o+structi(! cronic! este definit! ca fiind sc!derea persistent! a flu8ului aerian pulmonar 5n timpul e8piraiei. Emfizemul reprezint! distensia permanent!6 anormal! a spaiilor aeriene distal de +roniolele terminale6 cu distrugerea septurilor al(eolare. 3ronita cronic! este afeciunea asociat! cu secreia e8agerat! de mucus la ni(el tra,eo+ronic6 suficient! pentru a produce tuse cu e8pectoraie cel puin trei luni pe an6 mai mult de doi ani consecuti(i;tusea nu tre+uie cauzat! de o alt! +oal! pulmonar!.

I.2. ETIOLOGIE
#actorii importani de risc: #actori indi(iduali<genetici= : se8ul6 ,iperreacti(itatea +ronic!6 astm +ronic. #actori de mediu : fumat6 statut socio:economic6 ocupaia6 poluarea atmosferic!.

#1> *1?: reprezint! cel mai important factor de risc pentru +oala pulmonar!
o+structi(! cronic!6 cu toate c! numai apro8imati( 1$:2/9 dintre fum!tori fac +oala.7n fumul de igar! e8ist! mai multe su+stane c,imice diferite.7n apariia +olii6 conteaz! num!rul de igarete fumate pe zi6 durata 5n ani6de+utul la (rste tinere6 fumatul pasi(6 in,alarea profund!. #oarte important! este pro+lema fumatului pasi( in(oluntar.&e consider! c! lang! o persoan! care fumeaz! 2/ de igarete6 fum!torul pasi( in,aleaz! cantitatea de fum din opt ig!ri. Cei care fumeaz! pip! i tra+ucuri6 au risc crescut de a face +oal! pulmonar! o+structi(! cronic!6 5n comparaie cu nefum!torii6 5ns! riscul este mai mic dec"t la cei care fumeaz! ig!ri. #umatul igaretelor se afl! cel mai frec(ent 5n corelaie cu +ronita cronic! 5n timpul (ieii i cu e8tinderea emfizemului post mortem.&tudiile au ar!tat c! fumatul 5ndelungat altereaz! micarea cililor6 in,i+! funcia macrofagelor al(eolare i conduce la ,ipertrofia i ,iperplazia glandelor secretoare de mucus; e8punerea masi(! a c"inilor poate produce modific!ri de tip emfizematos. @dat! cu a(ansarea 5n ("rst!6 funcia pulmonar! scade mai rapid la fum!tori dec"t la nefum!tori.Dac! o persoan! 5nceteaz! fumatul6 ameliorarea funciei pulmonare este minim!.7ns! rata de declin a funciei pulmonare de(ine egal! cu cea 5ntalnit! la nefum!tori6 astfel 5nc"t agra(area simptomelor este 5nt"rziat!.In,alarea fumului de igar! poate produce o cretere acut! a rezistenei c!ilor respiratorii prin contracia musculaturii netede6 pro+a+il prin stimularea receptorilor din su+mucoas!.2eacti(itatea crescuta a c!ilor respiratorii se asociaz! cu o e(oluie mai rapid! la cei cu o+strucie cronic! a c!ilor respiratorii. &:a ar!tat c! o+strucia c!ilor respiratorii mici este cea mai precoce modificare structural! care poate fi demonstrat! la fum!torii tineri i ca o+strucia poate disp!rea definiti( cu a+andonarea fumatului. Dei renunarea la fumat nu asigur! re(ersi+ilitatea complet! a o+struciei se(ere6 apare totui o 5ncetinire semnificati(! 5n alterarea funciei pulmonare la toi fum!torii care renun! la fumat. De

fapt6 nu este niciodat! prea tarziu6 pentru a opri fumatul. E8punerea pasi(! la fumul de igar! se coreleaz! cu simptome respiratorii precum tusea6 A,eezingul i producia de sput!.

.@?1 2E

*>@&#E2ICB:unele su+stane detectate 5n aerul

ur+an sunt identice cu cele g!site 5n fumul de igar!.2atele de inciden! i mortalitate datorate +ronitei cronice i emfizemului pot fi mai mari 5n zonele ur+ane6 puternic industrializate dec"t 5n ariile rurale. E8acer+area +ronitei este 5n mod clar legat! de perioadele de intens! poluare cu dio8id de sulf i cu di(erse alte particule. Desf!urarea acti(it!ii 5ntr:un mediu poluat de (apori6 de su+stane c,imice sau de praf6 conduce la creterea riscului de a face +oala pulmonar! o+structi(! cronic!. E8punerea la aerul poluat i la fumul de igar! <fumat pasi(= agra(eaz! +oala pulmonar! o+structi(! cronic! de4a e8istent! i poate cauza apariia +olii pulmonare o+structi(e cronice la persoanele s!n!toase.

.2@#E&I1NE :+ronita cronic! are o pre(alen! mai crescut! la muncitorii


e8pui prin natura profesiunii la pul+eri organice sau anorganice sau la gaze to8ice. &tudiile epidemiologice au ar!tat accelerarea alter!rii funciei pulmonare la muli dintre aceti muncitori6 de e8emplu la muncitorii din fa+ricile de mase plastice e8pui la diizocianatul de toluen i la cei din fa+ricile de +um+ac6 e8punerea lor profesional! contri+uind la (iitoarea lor in(aliditate.

IN#ECCI :mor+iditatea6 mortalitatea i frec(ena episoadelor respiratorii acute sunt


mai crescute la pacienii cu +ronit! cronic!6 rino(irusul apare mai frec(ent 5n timpul e8acer+!rilor. &tudiile epidemiologice sugereaz! totui c! episoadele respiratorii acute sunt un factor ma4or asociat i cu etiologia i cu a(ansarea o+struciei cronice a c!ilor respiratorii.#um!torii pot dez(olta sau 5i pot agra(a temporar o+strucia 5n c!ile respiratorii 5n asociere c,iar cu infecii (irale usoare ale tractului respirator. E8ist! de asemenea do(ezi6 c! pneumonia (iral! se(er! la ("rste mici poate duce la o+strucie cronic!6 5n special la ni(elul c!ilor respiratorii mici.

# C*@2I # >I?I ?I &I DENE*ICI:copiii p!rinilor fum!tori trec


prin episoade respiratorii mai se(ere i sunt mai fre(cente i au o pre(alen! mai mare a simptomelor respiratorii cronice. Nefum!torii care stau 5n compania fum!torilor <fum!tori pasi(i= au un ni(el sanguin de mono8id de car+on crescut6 ceea ce demonstreaz! c! prezint! o e8punere semnificati(! la fumul de igar!. mai rar! a +olii pulmonare o+structi(e cronice i este reprezentat! de o +oal! ereditar! caracterizat!6 prin faptul c!6 organismul produce o cantitate foarte redus! de alfa:1 antitripsin!.#uncia principal! a acestei proteine este de a pre(eni leziunile al(eolare produse de elastaza eli+erat! de neutrofile. 7n consecin!6 la pacienii cu deficit se(er de alfa:1 antitripsin!6 emfizemul se dez(olt! de(reme6 5n 4urul (rstei de 3$ de ani.

DE#ICI*1? DE ?# :1 N*I*2I.&INB:este o cauz!

I.!. CLASIFICARE
3oala pulmonar! o+structi(! cronic! se realizeaz! 5n funcie de prezena simptomelor (aloarea o+inut! prin spirometrie.

&tadiul /:la risc:tuse cronic! i producie de sput! 6 funcie pulmonar! normal!. &tadiul I: 3.@C usor:limitarea uoar! a flu8ului aerian6 dar nu 5ntotdeauna
producia de sput! cronic!. #EE1F#ECG'/9 #EEH)/9.

tuse i

&tadiul II:3.@C moderat:accentuarea limit!rii flu8ului aerian i de o+icei6 progresia


simptomelor cu dispnee de efort. $/9G#EE1G)/9

&tadiul III:3.@C se(er:accentuarea

progresi(! a limit!rii flu8ului de aer6 creterea dispneei i e8acer+!ri repetate cu impact asupra (ieii pacientului. #EE1G$/9 3/9G#EE1G$/9

&tadiul IE:3.@C foarte se(er:limitare se(er! a flu8ului de aer.


#EE1G3/9 #EE1G$/9 i insuficien! respiratorie cronic!.

I.*. NOIUNI DE ANATOMIE I FI+IOLOGIE A APARATULUI RESPIRATOR I.*. . A",#%-., /01-2"'0'.


2espiraia reprezint! ne(oia fiinei umane de a capta o8igen din mediul 5ncon4ur!tor6 necesar proceselor de o8idare din organism i de a elimina dio8idul de car+on din arderile celulare. &istemul respirator pornete de la ni(elul nasului i a ca(it!ii +ucale i se continu! prin intermediul c!ilor respiratorii pan! la ni(elul pl!m"nilor. erul p!trunde 5n sistemul respirator prin ca(it!ile nazal! i +ucal!6 i circul! prin g"t<faringe= i prin cutia (ocal!6 sau m!rul lui dam<laringe=. @rificiul laringian este acoperit de o foi! tisular! de dimensiuni mici <epiglota= care se 5nc,ide automat 5n timpul deglutiiei6 astfel 5nc"t 5mpiedic! p!trunderea 5n c!ile respiratorii a alimentelor i a lic,idelor. Diametrul c!ilor aeriene este ma8im la ni(elul #$,3)..6 ce se ramific! 5n dou! c!i aeriene cu diametrul mai mic:+ron,iile st"ng! i dreapt!6 care au traiect c!tre pl!m"n. P01-2"'0 st"ng este puin mai mic decat pl!m"nul drept6 deoarece spaiul dintre ,emitoracele st"ng este ocupat atat de acesta 6 c"t i de inim!. #iecare pl!m"n are mai multe p!ri <lo+i=: trei la ni(elul pl!m"nului drept i doi la ni(elul pl!m"nului st"ng. B$%"3..0) se ramific! de mai multe ori 5nainte de a da natere c!ilor aeriene de cali+ru mic <+ron,iole.=. cestea sunt c!ile aeriene cu diametrul cel mai 5ngust6 unele au numai 4um!tate de milimetru diametru. C!ile aeriene mari au aspectul unui ar+ore in(ersat6 moti( pentru care aceast! parte a sistemului respirator este frec(ent denumit! ar+orele +ronic. Desc,iderea c!ilor aeriene este asigurat! de un esut con4uncti( fi+ros denumit cartila4. >uc,ii circulatori ai c!ilor aeriene pot produce dilataia sau constricia c!ilor aeriene6 astfel 5nc"t pot modifica cali+rul acestora. ?a cap!tul terminal al fiec!rei +ron,iole e8ist! mii de s!culee aeriene de dimensiuni mici <,04)%0)=. 7ntreaga suprafa! a milioanelor de al(eole ale am+ilor pl!m"ni dep!ete 1//m2. 7n interiorul pereilor al(eolari e8ist! o reea dens! de mici (ase sanguine care sunt numite capilare.

3ariera deose+it de su+ire dintre aer i capilare permite deplasarea o8igenului 5n al(eole 5n s"nge i a dio8idului de car+on din capilare 5n al(eole. P0)'$, reprezint! o mem+ran! alunecoas! care acoper! at"t pl!m"nii6 c"t i interiorul cutiei toracice. ceasta permite pl!m"nilor s! se mite f!r! a 5nt"mpina rezisten! at"t 5n timpul respiraiei6 c"t i atunci c"nd persoana efectueaz! diferite mic!ri.7n mod normal6 5ntre cele dou! straturi ale pleurei e8ist! numai o cantitate mic! de lic,id lu+rifiant.Cele dou! straturi alunec! cu uurin! unul peste altul6 atunci c"nd forma i dimensiunile pl!m"nilor se modific!. .l!m"nii sunt localizai 5n interiorul ca(it!ii toracice6 acest spaiu incluz"nd i mediastinul. cesta conine inima6 timusul i nodulii limfatici6 precum i segmente ale aortei6 (enei ca(e6 tra,eii6 esofagului i ale mai multor ner(i. .l!m"nii i alte organe intratoracice sunt prote4ai de o cutie cu structur! osoas!6 care este alc!tuit! din stern6 coaste i coloana (erte+ral!.

I.*.2. FI+IOLOGIA:
#uncia principal! a sistemului respirator const! 5n a+sor+ia o8igenului la sc,im+ cu eliminarea dio8idului de car+on. @8igenul in,alat p!trunde 5n pl!m"ni i a4unge la ni(elul al(eolelor. l(eolele i capilarele din 4urul acestora sunt tapetate de un strat monocelular6 iar mem+rana al(eolar! i mem+rana capilarelor al(eolare se afl! 5n contact str"ns. Drosimea medie a acestei +ariere este de apro8imati( un micron <1F1/./// dintr:un centimetru=. @8igenul str!+ate rapid aceast! +ariera 5ntre aer i s"nge i p!trunde 5n s"ngele din capilare. 7n mod similar6 dio8idul de car+on trece din s"nge 5n al(eole i apoi este eliminat prin e8piraie. &"ngele o8igenat circul! de la pl!m"ni prin (enele pulmonare i a4unge 5n 4um!tatea st"ng! a inimii6 de unde este pompat c!tre restul corpului. &"ngele s!rac 5n o8igen i +ogat 5n dio8id de car+on re(ine 5n 4um!tatea dreapt! a inimii prin dou! (ene de cali+ru mare6 (ena ca(! superioar! i (ena ca(! inferioar!. cest s"nge este apoi pompat c!tre pl!m"ni prin artera pulmonar!6 unde primete o8igen i eli+ereaz! dio8id de car+on. .entru a susine transferul de gaze6 atunci c"nd persoana este 5n repaus6 5n fiecare minut este introdus 5n pl!m"ni un (olum cuprins 5ntre %:1/ litri de aer6 iar un (olum de apro8imati( '$/ mililitri de o8igen este transferat din al(eole 5n s"nge pe minut. *otodat!6 un (olum similar de dio8id de car+on se deplaseaz! din s"nge 5n al(eole i este e8pirat. 7n timpul acti(it!ii fizice6 (olumul de aer inspirat 5ntr:un minut poate a4unge la 1// de litri6 iar (olumul de o8igen consumat poate a4unge p"n! la trei litri. E8ist! patru etape cu rol esenial 5n transferul o8igenului din aerul atmosferic 5n s"ngele care circul! la ni(elul pl!m"nilor: (entilaia6 difuziunea gazelor6 etapa circulatorie i etapa tisular!. . VENTILAIA I reprezint! p!trunderea aerului 5nc!rcat cu o8igen 5n pl!m"ni i eliminarea aerului 5nc!rcat cu dio8id de car+on. Cuprinde dou! procese: inspiraia i e8piraia. INSPIRAIA5 6in,alarea aerului 5n pl!m"ni= reprezint! un proces acti( efectuat de diafragm6 de muc,ii localizai 5ntre coaste<muc,ii intercostali=6 de muc,ii g"tului i de muc,ii a+dominali. Diafragmul este un strat muscular 5n form! de clopot care separ! pl!m"nii de ca(itatea a+dominal!6 dar este i cel mai important muc,i implicat 5n p!trunderea aerului 5n pl!m"ni. Diafragmul este ataat de +aza sternului6 de segmentele inferioare ale cutiei toracice i de coloana (erte+ral!. tunci c"nd diafragmul se contract!6 acesta determin! creterea lungimii i a diametrului cutiei toracice i astfel produce e8pansiunea pl!m"nilor.>uc,ii intercostali contri+uie la mic!rile e8ecutate de coaste i astfel asist! respiraia.*oi muc,ii utilizai 5n timpul respiraiei se contract! numai dac! ner(ii care realizeaz! legatura dintre ei i creier sunt intaci. EXPIRAIA:<eliminarea aerului din pl!m"ni= reprezint! un proces pasi(6 atunci c"nd persoana nu depune un efort. Energia conser(at! 5n timpul distensiei elastice a pl!m"nilor i a peretelui toracic este folosit! pentru e8pulzarea aerului din pl!m"ni. De aceea6 atunci c"nd persoana este 5n repaus6 nu este necesar! efectuarea unui efort e8pirator. 7ns! 5n timpul acti(it!ii fizice intense6 e8piraia este asistat! de mai muli muc,i6 cei mai importani sunt

muc,ii a+dominali. Contracia muc,ilor a+dominali produce creterea presiunii intraa+dominale i astfel 5mpingerea diafragmului rela8at c!tre pl!m"ni6 determin"nd astfel eliminarea aerului. Eentilaia este influenat! de: a=.permea+ilitatea c!ilor respiratorii +=.concentraia de o8igen din aerul inspirat c=.maturitatea centrului respirator +ul+ar d=.e8pansiunea cutiei toracice e=.functionarea normal! a centrilor ce regleaz! respiraia. >etoda cea mai simpl! de in(estigare a (entilatiei pulmonare este 7/.$%-)#$., i 7/.$%8$,9.,6 care m!soar! (olumele de aer ce se deplaseaz! la ni(el pulmonar. V)"#.0,:., este apreciat! prin: =. V%0'-'0 ('$)"# 6VC;: este (olumul de aer inspirat sau e8pirat 5n timpul unei respiraii normale6 a("nd <00 ml la adultul tan!r. 3=. V%0'-'0 ."7/.$,#%$ &) $)=)$41 6 EI2; : este (olumul de aer suplimentar care poate fi inspirat peste (olumul curent 5n condiiile unui e8pir forat i are apro8imati( !000 ml. C= V%0'-'0 )>/.$,#%$ &) $)=)$416 EE2; :este (olumul de aer care poate fi inspirat 5n timpul unui e8pir forat dup! (olumul curent i are apro8imati( 00 ml. D=.V%0'-'0 $)=.&',06E2= : este (olumul de aer care r!mane 5n pl!m"n c,iar i dup! un e8pir forat i are apro8imati( 200 ml < acest (olum este eli+erat numai la desc,iderea cutiei toracice sau la decedaii prin 5nec=. C,/,(.#1:.0) $)7/.$,#%$.. sunt sume de (olume astfel : a=. C,/,(.#,#), ."7/.$,#%$.) : este suma VC?VIR6 a("nd !<000 ml <reprezint! (olumul ma8im de aer care 5l poate inspira cine(a=. +=.C,/,(.#,#), $)=.&',01 9'"(:.%",01 <CRF= : este suma VER?VR i are 2!00 ml<reprezint! (olumul de aer care r!mane 5n pl!m"n la sf"ritul unui e8pir linitit=. c=. C,/,(.#,#), 4.#,01 <CV;: este suma VIR?VC?VER i reprezint! (olumul ma8im eliminat de pl!m"ni dup! umplerea lor prin inspir forat i golire prin e8pir forat6 are apro8imati( *@00 ml. d=. C,/,(.#,#), /'0-%",$1 #%#,01 <C.*=: este suma CV?VR i reprezint! (olumul de aer aflat 5n pl!m"n dup! cel mai puternic inspir forat; are <A00 ml. *oate (olumele i capacit!ile respiratorii sunt cu apro8imati( 2/:2$9 mai mci la femei dec"t la +!r+ai. 2. DIFU+IUNEA GA+ELOR5 o8igenul din al(eolele pulmonare trece 5n capilarele perial(eolare i dio8idul de car+on din capilare trece 5n al(eolele pulmonare.E influenat! de: : diferena de presiune dintre o8igenul al(eolar i cel din s"nge : starea peretelui al(eolar : m!rimea suprafeei al(eolare !. ETAPA CIRCULATORIE5 conducerea o8igenului prin (asele arteriale la esuturi i a dio8idului de car+on6 adus de la esuturi6 prin (asele (enoase6 la pl!m"ni6 pentru a se elimina. E influenat! : cantitatea de ,emoglo+in! din s"nge : de+itul cardiac : num!rul de ,ematii : permea+ilitatea reelei arteriale periferice. *. ETAPA TISULAR : reprezint! sc,im+ul de gaze dintre s"nge i esuturi6 cu a4utorul unui sistem enzimatic comple8. De o+icei6 respiraia se realizeaz! automat6 fiind controlat! su+contient de c!tre centrul respirator din trunc,iul cere+ral. 2espiraia continu! 5n timpul somnului i de o+icei i atunci c"nd persoana este incontient!. >ici organe senzoriale de la ni(elul creierului6 aortei i sinusului carotidian monitorizeaz! compoziia s"ngelui i depisteaz! c"nd ni(elul o8igenului e prea scazut6 sau c"nd ni(elul dio8idului de car+on este prea ridicat.

?a persoanele s!n!toase6 creterea concentraiei dio8idului de car+on reprezint! cel mai puternic stimul al respiraiei i conduce la producerea unor respiraii mai profunde i mai frec(ente. Dimpotri(!6 atunci cand concentraia sanguin! a dio8idului de car+on este sc!zut!6 frec(ena respiratorie scade. Creierul comand! apoi reducerea frec(enei i amplitudinii mic!rilor respiratorii. 7n repaus6 un adult o+inuit inspir! apro8imati( de 1$ ori pe minut. 1n adult o+inuit6 care desf!soar! o acti(itate de intensitate moderat! 5n cursul zilei6 respir! apro8imati( 2/./// litri de aer 5n 24 de ore. cest aer care c"nt!rete peste 2/ de Jilograme conine ine(ita+il particule to8ice i gaze noci(e. .articulele6 cum sunt cele de praf6 de funingine6 de mucegai6 +acteriile i (irusurile6 se depoziteaz! la ni(elul c!ilor respiratorii i al suprafeelor al(eolare. Din fericire6 sistemul respirator dispune de mecanisme de ap!rare care 5l prote4eaz!. 1n astfel de mecanism de ap!rare implic! aciunea unor mici proeminene musculare <cili= care tapeteaz! c!ile respiratorii. C!ile respiratorii sunt acoperite de un strat lic,id care este deplasat de c!tre mic!rile cililor. ceti muc,i de dimensiuni foarte mici +at de peste 1/// de ori pe minut6 deplasand mucusul care tapeteaz! tra,eea cu o (itez! cuprins! 5ntre /6$:1cm pe minut. l(eolele nu sunt prote4ate de mucus i de cili6 mucusul este prea (ascos i ar 5mpiedica transferul o8igenului i al dio8idului de car+on. ?a acest ni(el6 organismul dispune de un alt sistem de ap!rare. Celulele mo+ile6 prezente pe suprafaa al(eolelor6 denumite 9,8%(.#)6 caut! particulele depozitate la acest ni(el6 se ataeaz! la acestea6 le inger!6 le omoar! pe cele care sunt (ii i le diger!. #agocitele pulmonare sunt numite macrofage al(eolare. tunci c"nd pl!m"nul este e8pus unor amenin!ri serioase6 celulele al+e din circulaie6 cum sunt neutrofilele6 sunt recrutate pentru a a4uta la 5ndep!rtarea pericolului. De e8emplu6 atunci c"nd persoana in,aleaz! foarte mult praf6 sau c"nd sufer! de o infecie respiratorie6 este produs un num!r crescut de macrofage al(eolare i sunt recrutate mai multe neutrofile.

I.*.!. FI+IOPATOGENIE
Dei at"t emfizemul6 c"t i +ronita cronic! pot e8ista f!r! o+strucie6 totui6 atunci c"nd un pacient de(ine dispneic ca rezultat al acestor procese6 o+strucia poate fi identificat! 5n ma4oritatea cazurilor. Dei6 de cele mai multe ori +ronita cronic! i emfizemul se com+in!6 totui6 unul dintre cele dou! procese domin! asupra celuilalt. t"t +ronita cronic! c"t i emfizemul duc la 5ngustarea c!ilor respiratorii. .e lang! procesul primar al +ronitei contri+uie la micorarea cali+rului c!ilor respiratorii prin pierderea traciunii radiale asupra acestora. 7ngustarea c!ilor respiratorii se asociaz! de o+icei6 at"t cu creterea rezistenei lor6 c"t i cu diminuarea de+itelor ma8ime ale flu8ului respirator. 7n cazul emfizemului6 distrucia ataamentelor la pereii al(eolari conduce la colapsul c!ilor respiratorii mici6cauz"nd o+strucia permanent! a flu8ului aerian. 7n +ronita cronic!6 glandele +ron,ice se ,ipertrofiaz!<se m!resc=6 astfel 5nc"t se produce creterea secreiei de mucus. Din cauza o+struciei6 se produce inflamaia c!ilor respiratorii mici <a +ron,iolelor=6 care cauzeaz! spasm al muc,ilor netezi +ron,ici i +loca4ul lumenului c!ilor respiratorii. PREDOMINANA BRONIC: pacientul cu predominana +ronitei este de regul! un mare fum!tor i are un trecut cu tuse cronic!6 i e8pectoraie de mai muli ani. Iniial6tusea e prezent! numai 5n lunile de iarn!6 iar pacientul solicit! 5ngri4ire medical!6 numai 5n episoadele se(ere de recuren! mucopurulent!. Cu timpul6 tusea de(ine permanent!6 prezent! tot anul6 iar rec!derile mucopurulente cresc 5n frec(en!6 durat! i se(eritate. Dup! apariia dispneei de efort6 pacientul solicit! a4utor medicului. .acientul cu predominana +ronitei cronice6 e de o+icei supraponderal i cianotic. 7n repaus6are de o+icei o stare general! +un!6 cu frec(ena respiratorie normal! sau uor crescut! i aparent nu folosete muc,ii accesori la respiraie. ?a percuie apare ,ipersonoritate6 iar la auscultaie apar raluri umede i A,eezing6 care:i sc,im+! intensitatea i localizarea dup! o tuse producti(! i

puternic!. 7n prezena insuficienei (entriculare drepte6apare un galop diastolic ce accentueaz! cianoza i edemele periferice. lterarea se(er! a gazelor arteriale: :presiunea arterial! a dio8idului de car+on crete<.C@2= 4/:$/ mmKg :presiunea arterial! a o8igenului scade<.@ 2= duce la desaturarea ,emoglo+inei6 rezult"nd astfel insuficiena cardiac! dreapt! i cianoz!. Din cauza prezenei cianozei i a edemelor secundare insuficienei cardiace6 aceti pacieni au c!p!tat denumirea de 66B0') B0%,#)$7. ?a 66 B0') B0%,#)$7L are loc un fenomen fiziopatologic care const! 5n repetarea unor episoade nocturne de cretere a desatur!rii 5n o8igen6 5n asociere cu episoade de apnee 5n somn sau perioade de accentuare a ,ipo(entilaiei. ceste fenomene (entilatorii care au loc 5n timpul somnului cresc se(eritatea ,ipertensiunii pulmonare i a eritrocitozei secundare. C.* este normal! i e8ist! o cretere moderat! a E2. Capacitatea (ital! este moderat diminuat!6 iar de+itele ma8imale respiratorii sunt in(aria+il mici. Nu e8ist! tr!s!turi radiologice definitorii pentru +ronita cronic!. Cele mai 5nt"lnite dou! aspecte sunt: : 5ngroarea pereilor +ron,iilor6 manifestat! prin um+re tu+ulare sau 665n in! de trenL : accentuarea generalizat! a desenului +ron,o(ascular 7n prezena ,ipertensiunii pulmonare cronice6 segmentele trunc,iului arterei pulmonare se l!rgesc i silueta cardiac! se poate m!ri6 datorit! dilat!rii ca(it!ilor atriale i (entriculare drepte. PREDOMINANA EMFI+EMULUI :aceti pacieni au de o+icei un istoric 5ndelungat de dispnee de efort6 cu tuse redus!6 cu e8pectoraie minim! mucoas!. *ipul constituional este astenic6 cu pierdere ponderal! e(ident!6 rezult"nd din energia c,eltuit! 5n e8ces din aportul caloric. .acientul e 66sl!+itL6 cu folosirea e(ident! a muc,ilor respiratori accesori pentru ridicarea sternului pe o direcie anterosuperioar! la fiecare inspiraie. .acientul este ta,ipneic6 cu un e8pir relati( prelungit6 cu +uzele protuzionate6 sau cu un e8pir ce 5ncepe cu un murmur. 7n poziie sez"nd6 aceti pacieni au tendina s! se aplece spre 5nainte6 5ntinz"ndu:i mem+rele superioare pentru a se spi4ini. Eenele g"tului pot fi destinse 5n timpul e8piraei i se cola+eaz! +rusc 5n inspiraie. ?a percuie e8ist! ,ipersonoritate6 iar la auscultaie6 murmurul (ezicular este diminuat6 cu prezena de raluri fine. Mocul ape8ian6 dac! este percepti+il6 se o+ser(! numai 5n regiunea 8ifoidian! sau su+8ifoidian!6 iar matitatea cardiac! este a+sent! sau mult redus!. .resiunea arterial! a o8igenului<.@2= este 5n 4ur de '/ mmKg6 iar .C@ 2 este sc!zut! spre normal!. Din cauza creterii susinute a de+itului (entilator i a meninerii unei .@ 2 arteriale suficiente pentru o saturare a ,emoglo+inei6 aceti pacieni poart! numele de 66/."C /'99)$7L. C.* i E2 sunt in(aria+il m!rite6 capacitatea (ital! este sc!zut!6dar de+itele e8piratorii ma8imale sunt diminuate. ?a e8aminarea radiologic!6 diafragmele sunt co+orate i aplatizate6 iar silueta cardiac! este alungit! i 5ngustat!. ceste tr!s!turi6 sunt interpretate ca ,iperinflaie6 care se coreleaz! +ine cu creterea C.* i pierderea reculului elastic<pl!m"nii r!m"n m!rii i nu mai funcioneaz! normal=. .acienii la care predomin! emfizemul sunt mai puin suscepti+ili de a face recurene mucopurulente6 dec"t pacienii cu predominana +ronitei cronice6 dar episoadele infectioase duc frec(ent la insuficie! respiratorie se(er! i e8itus. stmul este o +oal! caracterizat! tot prin o+strucia c!ilor respiratorii. 7ns! spre deose+ire de o+strucia din +oala pulmonar! o+structi(! cronic!6 o+strucia din astm este complet re(ersi+il! la ma4oritatea pacienilor6 spontan sau cu tratament. @+strucia flu8ului aerian 5n +oala pulmonar! o+structi(! cronic! conduce la creterea efortului respirator. @+strucia determin! retenia aerului 5n pl!m"ni6 astfel 5nc"t cantitatea de aer care r!mane 5n pl!m"ni dup! o e8piraie complet! este crescut!. .ierderea capilarelor poate duce singur! la ,ipertensiune pulmonar! se(er!6 cu cord pulmonar. Kipo8ia cronic! duce nu numai la (asoconstricie pulmonar!6 dar i la eritrocitoz!

secundar!. &upra5nc!rcarea cronic! a (entriculului drept conduce la ,ipertrofie i 6 5n asociere cu alterarea gazelor sanguine6 5n final la insuficien!. ceste anomalii afecteaz! transferul de o8igen i dio8id de car+on 5ntre al(eole i s"nge. 7n stadiile incipiente ale +olii pulmonare o+structi(e cronice6 ni(elul sanguin al o8igenului este sc!zut6 5ns! ni(elul dio8idului de car+on r!m"ne normal. 7n stadiile a(ansate6 ni(elul dio8idului de car+on crete6 iar ni(elul o8igenului scade i mai mult. &c!derea o8igenului stimuleaz! m!du(a osoas!6 care eli+ereaz! 5n circulaie un numar crescut de eritrocite6 afeciunea fiind cunoscut! su+ denumirea de policitemie.

I.<.DIAGNOSTIC
&e poate preciza dac! o persoan! prezint! sau nu o +oal! pulmonar!6 sau a c!ilor respiratorii pe +aza istoricului medical i a e8amenului fizic..rocedurile diagnostice sunt utilizate pentru a confirma diagnosticul ce determin! amploarea i gra(itatea +olii i pentru a sta+ili planul terapeutic. 7n timpul e8amenului fizic6 medicul o+ser(! greutatea pacientului i starea general! a acestuia6 remarc! de asemenea starea de dispoziie i felul 5n care acesta se simte. Cel mai important factor care determin! starea persoanei i capacitatea acesteia de a desf!ura o acti(itate este reprezentat de se(eritatea o+struciei flu8ului aerian. 7n cazul formelor uoare de +oal!6 este posi+il ca medicul s! nu constate prezena unor modific!ri 5n formele usoar! de +oal!. E(aluarea coloraiei tegumentare este important!6 deoarece paloarea sau cianoza pot indica prezena anemiei sau a unor tul+ur!ri circulatorii. ceste constat!ri indic! faptul c! tegumentul primete o cantitate insuficient! de o8igen din cauza unei +oli pulmonare sau a c!ilor aeriene. Degetele sunt e8aminate pentru identificarea aspectului ,ipocratic. >edicul o+ser(! toracele pentru a sta+ili dac! frec(ena respiratorie i mic!rile respiratorii sunt normale. .rin lo(irea uoar! <percuia= a toracelui6 medicul determin! dac! pl!m"nii sunt plini cu aer6 aa cum este normal6 sau conin lic,id6 situaie anormal!. .e m!sur! ce +oala a(anseaz!6 cu a4utorul stetoscopului pot fi auzite raluri si+ilante <ca nite uier!turi= i diminuarea intensit!ii zgomotelor respiratorii <a murmurului (ezicular=. >edicii pot e(alua gradul de o+strucie a flu8ului aerian prin m!surarea spirometric! a flu8ului e8pirator forat. &c!derea (olumului de aer e8pirat 5ntr:o secund! <#EE 1= i a raportului dintre #EE 1 i capacitatea (ital! forat! <CE#= sunt constat!ri necesare pentru sta+ilirea diagnosticului de o+strucie a c!ilor respiratorii. Cu a4utorul testelor funcionale pulmonare6 se m!soar! ce (olum de aer poate fi coninut 5n pl!m"ni6 modul 5n care aerul p!trunde i este eliminat din pl!m"ni i modul cum se realizeaz! transferul de o8igen i de dio8id de car+on. ceste teste sunt potri(ite pentru identificarea tipului i gra(it!ii +olilor pulmonare.*estele funcionale pulmonare includ m!surarea (olumelor i a flu8urilor pulmonare6 e(aluarea relaiei flu8:(olum6 m!surarea forei muc,ilor respiratori i m!surarea capacit!ii de difuziune. 1. M17'$,$), 4%0'-'0'. /'0-%",$ D. , 90'>'0'. ,)$.," : e(aluarea +olilor pulmonare implic! m!surarea (olumului de aer care poate fi introdus 5n pl!m"ni6 precum i (iteza cu care acest aer poate fi e8pirat. ceste m!sur atori se efectueaz! cu a4utorul unui 7/.$%-)#$'6 care este alc!tuit dintr:o pies! +ucal! i un tu+ conectat la un dispoziti( de 5nregistrare. .acientul inspir! profund6 apoi e8pir! puternic i c"t mai repede 5n tu+6 iar 5n acest timp se fac m!sur!torile. >!surarea (olumului pulmonar reflect! rigiditatea sau elasticitatea pl!m"nilor i a cutiei toracice. >!surarea flu8ului aerian reflect! gradul de 5ngustare sau o+strucie a c!ilor aeriene. Ealorile sunt anormale 5n +olile o+structi(e.

2. E4,0',$), $)0,:.). 90'>54%0'-:ma4oritatea spirometrelor de ultim! generaie afieaz! 5n mod continuu (olumul pulmonar i flu8ul aerian 5n timpul unei mane(re de respiraie forat!. 3. M17'$,$), (,/,(.#1:.. &) &.9'=.'"): capacitatea de difuziune a o8igenului e dificil de m!surat 5n mod direct6 pacientul inspir! o cantitate mic! de mono8id de car+on6 5i ine respiraia timp de 1/ secunde i apoi e8pir! 5ntr:un dispoziti( care detecteaz! mono8idul de car+on. Dac! a+sor+ia mono8idului de car+on e deficitar!6 nici transferul de o8igen 5ntre al(eole i flu8ul sanguin nu se (a realiza 5n mod normal. Capacitatea de difuziune e anormal! la pacienii cu fi+roz! pulmonar! i emfizem. 4. S#'&..0) &) 7%-":respiraia e un proces automat i controlat de centrii cere+rali ce r!spund la concentraia de o8igen i de dio8id de car+on din sange. Dac! acest sistem de control e anormal6 atunci e posi+il ca respiraia s! 5nceteze pentru perioade de timp6 5n special 5n timpul somnului o +oal! numit! ,/")) &) 7%-". cest test const! 5n monitorizarea acti(it!ii electrice cere+rale <prin efectuarea unei encefalograme:EED=6 a concentraiei sanguine a o8igenului. $. A",0.=, 8,=)0%$ ,$#)$.,0):se m!soar! concentraia o8igenului i a dio8idului de car+on din sangele arterial. Nu se poate utiliza s"nge (enos. De o+icei mostra se prele(eaz! din artera radial!. Concentraia o8igenului i dio8idului de car+on sunt indicatori importani ai funciei pulmonare6 pentru c! reflect! c"t de +ine realizeaz! pl!m"nii transferul o8igenului din aer 5n s"nge i transferul dio8idului de car+on din s"nge 5n aerul atmosferic. ?a o8imetrie se constat! sc!derea concentraiei sanguine a o8igenului. ceasta e procedura ce duce la monitorizarea concentraiei o8igenului. Diagnosticul de +ronit! cronic! se sta+ilete pe +aza istoricului de tuse producti(! prezent! de mult timp. Emfizemul e diagnosticat prin efectuarea mai multor o+ser(aii realizate 5n timpul e8amenului fizic i pe +aza rezultatelor o+inute la testele funcionale pulmonare; 5ns! atunci c"nd medicul o+ser(! aceste modific!ri6 emfizemul e de4a moderat se(er. Diagnosticul de +oal! pulmonar! o+structi(! cronic! tre+uie luat 5n considerare la orice pacient care prezint! tuse6 e8pectoraie6dispnee i istoric de e8punere la factori de risc. ?a pacienii cu +oal! pulmonar! o+structi(! cronic! uoar!6 aspectul radiografiilor toracice e de o+icei normal..e m!sur! ce aceast! +oal! a(anseaz!6 radiografiile arat! ,iperinflaia pl!m"nilor6 reducera desenului (ascular indic! prezena emfizemului. Dac! o presoan! face +oala pulmonar! o+structi(! cronic! 5n tineree6 5n special c"nd are istoric familial de +oal! pulmonar! o+struti(! cronic!6 atunci tre+uie m!surat ni(elul plasmatic al alfa 1:antitripsinei pentru a determina dac! persoana are deficit al acestei proteine.

I.<. .DIAGNOSTIC DIFERENIAL


D.,8"%7#.( 3.@C C,$,(#)$.7#.(. 7'8)7#.4) De+ut la maturitate &imptome lent progresi(e Istoric 5ndelungat de fumat Dispnee de efort ?imitare ire(ersi+il! a flu8ului de aer De+ut precoce6 frec(ent 5n copil!rie &imptome cu (ariaii zilnice &imptome nocturneF dimineaa de(reme lergii6 rinite F eczeme prezente Istoric familial de astm ?imitare re(ersi+il! a flu8ului de aer &u+crepitante +azale 28 torace: cord m!rit glo+al6 edem pulmonar #uncional: restricie6 nu o+strucie Eolume mari de sput! purulent! #rec(ent asociate cu infecii +acteriene 2aluri ronflante 28 torace: dilataii +ronice6 5ngroare perei +ronici De+ut la orice (arst! 28. *orace: infiltrate pulmonare sau leziuni nodulare Confirmare +acteriologic! .re(alen! local! 5nalt! a tu+erculozei

stmul +ronic

Insuficiena cardiac! congesti(!

3roniectaziile

*u+erculoza

I.@.SIMPTOMATOLOGIE
.rintre simptomele cele mai des 5ntalnite 5n +olile pulmonare se num!r! tusea6 dificult!ile respiratorii <dispnee= i A,eezingul. 3olile pulmonare pot conduce la e8pectoraia de s"nge <,emoptizie=6 la do+andirea unei coloraii al+!strui a pielii din cauza deficitului de o8igen din s"nge <cianoza=. ?a un pacient cu +oal! pulmonar! cronic!6 5n 4urul (arstei de 4$ ani apare tuse uoar! 5nsoit! de eliminarea de sput! transparent!6 de o+icei dimineaa imediat dup! trezire. *usea i eliminarea de sput! persista timp de apro8imati( 1/ ani. T'7), reprezint! propulsarea +rusc!6 e8plozi(! a aerului ; rolul tusei e de a elimina din c!ile respiratorii diferite su+stane. *usea6un refle8 familiar6 reprezint! o modalitate prin care sunt prote4ai pl!manii i c!ile respiratorii. 1neori tusea6conduce la eliminarea de 7/'#1:un amestec de mucus6 particule i celule prezente 5n pl!mani. *usea se produce atunci cand c!ile aeriene sunt iritate.Infeciile respiratorii irit! c!ile aeriene i reprezint! o cauz! frec(ent! a apariiei tusei. .ersoanele care fumeaz!6 tuesc din cauza efectelor iritante ale fumului i din cauza leziunilor pe care fumatul le produce la ni(elul celulelor care tapeteaz! c!ile respiratorii. spectul sputei 5l poate a4uta pe medic s! identifice cauza infeciei. Coloraia g!l+uie6 (erzuie sau

maronie indic! de o+icei prezena unei infecii +acteriene6 uneori apare fe+ra.*usea se poate 5nsoi de eliminarea de sange6 fapt care sugereaz! de o+icei prezena +ronitei. D.7/")), <respiraie scurt!= reprezint! o senzaie nepl!cut! asociat! cu respiraia sau prezena dificult!ilor la respirat. Creterea frec(enei respiratorii apare6 5n mod normal6 5n timpul efortului fizic sau la altitudini mari. 7n cazul dispneei6 respiraiile rapide sunt 5nsoite de senzaie de oprire a aerului. lte simptome includ : senzaia nepl!cut! de inspirare urgent! a aerului 5nainte ca e8piraia s! fie complet!. tunci cand pacientul are 5n 4ur de %$ ani6 5n special dac! a continuat s! fumeze6 dispneea de efort se agra(eaz!. 7n timpul acti(it!ii fizice6 5n organism e generat! o cantitate crescut! de dio8id de car+on i e consumat un (olum mai mare de o8igen decat 5n repaus. Centrul respirator cere+ral crete frec(ena respiratorie atunci cand concentraia sanguin! a o8igenului e redus! sau atunci cand ni(elul de dio8id de car+on e ridicat.7n cazul 5n care funcionarea inimii sau a pl!manilor e inadec(at!6 c,iar i un efort minim produce creterea marcat! a frec(enei respiratorii i apariia dispneei. Dispneea poate fi cauzat! de +oli pulmonare restricti(e sau o+structi(e. 3olile pulmonare restricti(e produc rigiditate pulmonar!<pl!manii nu se destind 5n mod corespunzator 5n timpul inspiraiei=. 7n +olile pulmonare o+structi(e <cum ar fi +ronita cronic! 6emfizemul=6 rezistena la flu8ul aerian e crescut! din cauza 5ngust!rii c!ilor respiratorii. Deoarece diametrul c!ilor respiratorii crete 5n inspir6 aerul poate fi de o+icei introdus 5n pl!mani6 5ns! nu poate fi e8pulzat din pl!mani la fel de rapid ca 5n mod normal din cauz! c! 5n timpul e8pirului diametrul c!ilor respiratorii se reduce6 astfel 5ncat efortul respirator crete. pro8imati( o 1F3 din pacienii cu +oal! pulmonar! o+structi(! cronic! prezint! o sc!dere marcat! 5n greutate. deseori apar edeme la ni(elul gam+elor. .e m!sur! ce +oala pulmonar! o+struti(! cronic! progreseaz!6 la anumite persoane6 5n special la cele cu emfizem6 se constat! prezena unor tipare respiratorii anormale. 1nii pacieni e8pir! cu +uzele apropiate6ca i cum ar sufla 5ntr:o lumanare. lii consider! c! e mai conforta+il s! stea aplecai peste mas! cu +raele 5n e8tensie i cu greutatea trunc,iului spri4init! la ni(elul palmelor6 aceast! mane(r! ameliorand funcia diafragmului. 7n timp6 pe m!sur! ce (olumul pl!manilor crete din cauza aerului reinut la ni(elul lor6 toracele cap!t! forma unui +utoi. .ielea poate c!p!ta o nuan! al+!struie. C.,"%=, <coloraia al+!struie a pielii ce e cauzat! de prezena 5n s"nge a unei cantit!i prea mici de o8igen=. Cantitatea de o8igen din s"nge poate fi determinat! prin analiza gazelor arteriale. E3))=."8'0 <sunet fluierat6 muzical generat 5n timpul respiraiei6 cauzat de o+strucia parial! a c!ilor respiratorii=. .oate fi produs 5n urma 5ngust!rii generale a c!ilor respiratorii <5n astm6 +oal! pulmonar! o+structi(! cronic!=6 sau prin 5ngustarea localizat! a c!ilor respiratorii. >edicul poate identifica A,eezingul6 de o+icei prin auscultaie cu stetoscopul6 atunci cand pacientul respir!. >ai pot apare simptome precum: transpiraii profunde6an8ietate sau somnolen!.

I.F.INVESTIGAII
?a pacienii cu tuse cronic! i e8pectoraie cu antecedente de e8punere la factori de risc tre+uie testate o+strucia +ronic!6 c,iar dac! nu prezint! dispnee.

:)>,-)" &) 0,B%$,#%$ &." 72"8):


E>,-)") 3)-,#%0%8.() :se recolteaz! prin (acutainer mo(6 conine ED* 6 K?D cu ,iperleucocitoz!6 E&K crescut6 Kt sc!zut6 K+ sc!zut!. E>,-)") B.%(3.-.() :se recolteaz! cu (acutainer rou :uree6 acid uric6 glicemie6colesterol. 57/.$%-)#$., :e8plorarea ideal! pentru diagnostic i e(aluarea +olii pulmonare o+structi(e cronice. .acienii au disfuncie o+structi(! EE>&FCEG'/9 5%>.-)#$., :tre+uie luat! 5n calcul la pacienii cu EE>&G4/9 din (aloarea prezis! sau semne clinice sugesti(e pentru insuficiena respiratorie sau insuficiena cardiac! dreapt!. Kipo8emia i ,ipercapnia apar 5n formele se(ere cu poliglo+ulie se(er!. 7n formele se(ere apare acidoza respiratorie. 5EGG5'0 5n formele a(ansate are semne de ,ipertrofie (entricular! dreapt! iFsau decompensare dreapt! : unda . ampl! 5n DII6 DIII i aspectul r&2 5n E 16E2 cu aspecte de ,ipertrofie (entricular! dreapt!6 cu dominana & 5n E1:E%. 5)>,-)"'0 &) 7/'#1 : e inutil6 deoarece streptococii .neumoniae i >ora8ella C,atar,alis sunt cei mai frec(eni germeni implicai 5n e8acer+area +olii pulmonare o+structi(e cronice. 5$,&.%8$,9..0) #%$,(.() &) 9,:1: se efectueaz! de rutin!6 dar medicii cer i efectuarea unei radiografii de profil. 2adiografiile ofer! o imagine +un! a inimii i a (aselor mari de s"nge i se poate (izualiza spaiile adiacente pl!m"nilor i coastele. A7/)(#'0 RX /'0-%",$ nu are modific!ri semnificati(e6 c,iar 5n stadiile a(ansate. :#%-%8$,9., (%-/'#)$.=,#16CT; : furnizeaz! imagini mai detaliate dec"t radiografia simpl!. 7n timpul procedurii se poate in4ecta 5n flu8ul sanguin sau poate fi administrat pe cale oral! un colorant radioopac6 pentru e(idenierea mai uoar! a anumitor anomalii toracice. ceast! in(estigaie nu e recomandat! ca e8amen de rutin!. tunci6 c"nd planeaz! du+ii asupra diagnosticului de +oal! pulmonar! o+structi(! cronic!6 se poate efectua o tomografie computerizat! cu rezoluie 5nalt! <K2C*= care poate fi de folos 5n diagnosticul diferenial.

I.A.TRATAMENT
@+iecti(ele tratamenului includ:

.re(enirea progresiei +olii 2educerea simptomelor meliorarea toleranei la efort meliorarea statusului de s!n!tate .re(enirea apariiei complicaiilor .re(enirea i tratamentul e8acer+!rilor .re(enirea sau limitarea efectelor ad(erse ale tratamentului

*ratamentul corect al pacientului tre+uie s! in! cont de cunoaterea6 c"t se poate de e8act!6 a gradului o+struciei6 se(erit!ii in(alidit!ii i de re(ersi+ilitatea relati(! a +olii pacientului. namneza6 e8amenul fizic i radiografiile toracice tre+uie completate cu testele funcionale pulmonare6 care se efectueaz! 5ntr:o perioad! simptomatic!6 sta+il!. Cea mai important! m!sur! terapeutic! la pacienii cu +oala pulmonar! o+structi(! cronic! e reprezentat! de 5ncetarea fumatului. @prirea fumatului e singurul mod sigur de a opri e(oluia sindroamelor o+structi(e

cronice ale c!ilor respiratorii. cest lucru determin! reducerea susinut! a ratei de declin a EE>&6 care e mai accentuat! i mai persistent! dec"t cea o+inut! numai cu terapie cu +ron,odilatatoare. 7ncetarea fumatului e +enefic! 5n orice moment al e(oluiei +olii. .acientul ar tre+ui de asemenea s! 5ncerce s! e(ite e8punerea la alte su+stane iritante (olatile6 inclusi( la fumul de igar! i la poluanii din aer. Dac! pacientul face grip! sau pneumonie6 atunci +oala pulmonar! o+structi(! cronic! se agra(eaz! marcat. Ca urmare6pacientul cu +oal! pulmonar! o+structi(! cronic! ar tre+ui s! primeasc! anual (accinul antigripal i la fiecare $ ani (accinul antipneumococic.

I.A. .TRATAMENTUL SIMPTOMATIC


Medicamente folosite frecvent pentru BPOC :
Solutie pentru Medicament Inhaler (g) nebulizator (mg/ml) Beta2-agonisti cu scurta actiune Fenoterol Salbutamol(albuterol) +erbutalina Cu lunga actiune Formoterol Salmeterol Anticolinergice Cu scurta actiune Ipratropium bromide O.itropium bromide Cu lunga actiune +iotropium Combinatii de beta2-agonisti cu scurta actiune+anticolinergice inhalator Fenoterol/ipratropium Salbutamol/ipratropium Metilxantine 1mino2ilina " !' mg "& mg 3ariabil( " /- (MDI) 1#"$/ #$ #/$/&#$ '!'!1- (D*I) "&, "&(& (MDI) 1 (MDI) #"$! #$ 1#$ '!/!0 &#$!1"(MDI)D*I) "$!$ (MDI)D*I) 1", 1", 1 1 & !" (" ($ (MDI) (MDI)D*I) (D*I) 1 $ ! # $%(Sirop) $mg(dj) Sirop ( "&% "#$( $(dj) #1( #$ #"( #"$ &!' &!' &!' Oral Durata Injectabil (mg) de actiune (ore)

/$/1$ (MDI)

(pa4tile) +eo2ilina(S6) Glucocorticoi i inhalatori 7eclometazona 7ude4onide Fluticazona +riamcinolon Combinatie de beta2-agonisti cu lunga actiune+glucocorticoi i inhalator &#$/- (1' (D*I) Formoterol/bude4onide (0/8" )(D*I) $ /1 Salmeterol/2luticazona (D*I) "$/$ (1"$("$ (MDI) Glucocorticoi i sistemici *redni4on 1 !" Metilpredni4olon mg &(-(1'mg dj) $!' mg (dj) ("$ ($ 1 ("$ (& #"! #& (D*I) #" ( #"$( #$ 1 !' mg

5"& 3ariabil( 5"&

(pa4tile)

(MDI)D*I) 1 (" (&

$ !$ 1

(MDI)D*I) & &

(MDI)

I.A.2. !"A!AM#$!%& 'A"MACO&OG(C


B$%"3%&.0,#,#%,$): medicaia centrat! pe simptome; administrate Nla ne(oieN pentru a diminua simptomele intermitente sau accentuate i administrate regulat pentru pre(enirea i reducerea simptomelor persistente; alegerea 5ntre +eta2:agonisti6 anticolinergice6 metil8antine i terapie asociat! depinde de disponi+ilitatea medicaiei i r!spunsul indi(idual e8primat prin gradul de reducere a simptomelor i apariia reactiilor ad(erse; tratamentul regulat cu +eta2:agoniti de lung! durat! este mai eficient i con(ena+il decat tratamentul cu +eta2:agoniti de scurt! durat!6 dar mai scump; com+inaiile de droguri cu mecanisme diferite de aciune i durat! de aciune pot crete gradul de +ron,odilataie cu efecte ad(erse mai puine; teofilina este eficace 5n 3.@C6 dar datorit! potenialei to8icit!i sunt preferai +eta2: agonitii in,alatori c"nd sunt disponi+ili; terapia regulat! cu +ron,odilatatori ne+ulizani pentru un pacient sta+il nu este potri(it! decat dac! este demonstrat! eficacitatea mai +un! ca 5n administrare >DI <meter dose in,aler=. G0'(%(%$#.(%.=.: tratament regulat cu corticosteroizi in,alatori doar la pacienii cu #EE1G$/9.

*ratamentul prelungit cu corticosteroizi in,alatori poate diminua simptomele la acest grup atent selectat de pacieni dar nu modific! declinul pe termen lung al #EE1. 2elaia doz!:r!spuns i siguran! pe termen lung nu sunt cunoscute. Nu este recomandat tratamentul pe termen lung cu glucocorticoizi orali. V,((."'$.: ntigripal: o dat! sau de 2 oriFan: toamna i iarna. Nu e8ist! o e(iden! pentru recomandarea (accin!rii antipneumococice pe scar! larg!. A"#.B.%#.(): Nerecomandate cu e8cepia tratamentului e8acer+!rilor infecioase i altor infecii +acteriene. M'(%0.#.() 6M'(%C.")#.(), M'(%$)80,#%,$);: .acienii cu spute foarte (ascoase pot +eneficia de mucolitice6 dar +eneficiile general sunt foarte mici. #olosirea nu este recomandat! A"#.#'7.4): #olosirea regulat! este contraindicat! 5n 3.@C sta+il S#.-'0,"#) $)7/.$,#%$..: Nerecomandat! folosirea regulat!.

I.A.!.TRATAMENTUL NEFARMACOLOGIC
Include rea+ilitarea6 o8igenoterapia de lung! durat! i inter(entiile c,irurgicale. o R),B.0.#,$),: programele includ: antrenament fizic6 consiliere nutriional!6 educaie. &cop: de a reduce simptomele6 5m+un!t!i calitatea (ietii i creterea particip!rii 5n acti(it!ile de zi cu zi. o O>.8)"%#)$,/., &) 0'"81 &'$,#1 6OLD; 6H < %$)I=.;: administrat! la pacienii cu I2C6 crete durata de supra(ieuire i are un impact +enefic asupra ,ipertensiunii pulmonare <K*.=6 asupra policitemiei <KtH$$9=6 capacit!ii de efort6 mecanicii pulmonare i statusului mental.

I.A.*.TRATAMENTUL ACUTI+RILOR
.rimul element care tre+uie luat 5n considerare e moti(ul deterior!rii respiratorii6 care poate fi o infecie intercurent!6 lipsa medicaiei6 des,idratarea6 asocierea insuficienei (entriculare stangi. Dac! e (or+a de un 66+lue +loatersL6 care prezint! perioade de letargie6 somnolen! i edeme6 se (a indica o8igenoterapie 2lFmin6 prin canula nasal! sau 2$:3/9 pe masc!. 3olna(ul (a fi rugat s! tueasc! pentru a se aprecia intensitatea i calitatea tusei. Dac! tusea e sla+! i +olna(ul nu poate e8pectora6 se indic! suport (entilator pe perioada transportului. Deri(aii de teofilin! se asociaz! i(. 5n doz! de $:%mgFJg corp6 la cei care nu au primit anterior i 26$mgFJg corp la cei care au primit de4a6 administrandu:se lent 5n 3/ min. E important de su+liniat c! nu se administreaz! sedati(e6 c,iar dac! +olna(ii sunt agitai sau nelinitii6 datorit! riscului deprim!rii centrului respirator6 preferandu:se psi,oterapia pentru susinerea moralului. Corticoizii se indic! celor cu ,ipo8emie se(er! i ,ipercapnie6 su+ form! de ,emisuccinat de ,idrocortizon $//:1///mgF24 ore6 sau metilprednisolon /6$mgFJg corp la % ore6 timp de 3 zile.Concomitent6 mai ales dac! infecia +ronic!6e r!spunz!toare de agra(area +olii pulmonare se 5ncepe tratament anti+iotic parenteral cu anti+iotice acti(e pe germenii responsa+ili mai frec(ent de suprainfeciile +acteriene:ampicilina6 amo8icilina6 eritromicina6 tetraciclina6 do8iciclina6 iar ca anti+iotice de rezer(! se folosesc aminoglicozidele<gentamicina= sau cefalosporinele. Durata tratamentului e de ':1/ zile6 iar dozele (or fi adaptate st!rii clinice6 fiind crescute la cei imunodependeni sau cu afeciuni asociate se(ere.

I.A.<.TRATAMENTUL CJIRURGICAL
3ulectomia sau transplantul pulmonar poate fi considerat 5n cazuri selectate atent la pacienii cu stadiul IE: 3.@C foarte se(er. Nu e8ist! o e(iden! suficient! care s! susina folosirea pe scar! larg! a c,irurgiei reducionale.

I.A.@.TRATAMENTUL PROFILACTIC
Cea mai eficient! metod! de pre(enire a apariiei i agra(!rii 3.@C este a+andonarea fumatului. gra(area 3.@C poate fi determinat! i de ali iritani in,alatori <cum ar fi poluarea aerului6 su+stanele c,imice (olatile6 praful=6 dar acetia sunt mult mai puin importani comparati( cu fumatul 5n determinarea acestei +oli. +andonarea fumatului este important! 5n mod special 5n cazul +olna(ilor cu ni(ele serice sc!zute de alfa 1 antitripsina. 7n cazul acestor +olna(i6 se poate reduce riscul de dez(oltare a 3.@C prin in4eciile cu alfa 1 antitripsin! artificial! administrate timpuriu. E8ist! multe asociaii care conduc programe de a+andonare a fumatului. De asemenea6 medicul poate face recomand!ri 5n ceea ce pri(ete programul a+andon!rii fumatului.

I.K.PROGNOSTIC I PROBLEME LEGATE DE DECES


Ca regul! general!6 datele culese pe populaii largi arat! o sc!dere lent!6 dar continu!6 a funciei (entilatorii la pacienii cu o+strucie cronic! a c!ilor respiratorii. Dei lent!6 alterarea funciei (entilatorii 5n timp dep!ete procesul normal legat numai de ("rsta6 5n general6 pro+a+ilitatea apariiei episoadelor de insuficien! respiratorie crete c"nd EE>& scade su+ 2$9 din (aloarea normal! prezis!. Dei mortalitatea intraspitaliceasc! 5n ultimii 2/ ani este 5n 4ur de 1/9 pentru un singur episod i supra(ieuirea la $ ani dup! episodul iniial de insuficien! respiratorie este de 1$ p"n! la 2/96 sindromul clinic este deose+it de important pentru determinarea prognosticului at"t pe termen lung6 c"t i pe termen scurt. .resiunea arterial! pulmonar! este un determinant important al prognosticului la pacienii cu o+strucie cronic! de c!i respiratorii. a cum s:a spus mai sus6 pacienii cu predominana emfizemului au un prognostic mai prost dup! de+utul insuficienei respiratorii dec"t cei cu predominana +ronitei6 5n fiecare dintre cele dou! cazuri6 o8igenoterapia de durat! la cei cu ,ipo8emie se(er! duce la prelungirea (ieii i la creterea calit!ii acesteia.

I. 0.COMPLICAII

Complicaiile ap!rute 5n cursul tratamentului insuficienei respiratorii acute sunt aritmiile cardiace <cel mai frec(ent ta,icardiile supra(entriculare multifocale=6 insuficiena de (entricul st"ng6 em+olia pulmonar!6 ,emoragia gastrointestinal! prin ulcer de stres. Aritmiile cardiace date de sc!derea rapid! a o8igen!rii sau de creterea pK:ului prin ,iper(entilaie pot fi e(itate. *otui6 odat! cu administrarea mai multor medicamente cu propriet!i cardiotonice se pune 5ntre+area dac! aritmiile nu cum(a sunt corelate cu acestea. >eninerea ni(elului teofilinei sanguine 5ntre 1/ i 1$mgFl i folosirea +eta: agonitilor selecti(i6 precum ter+ulatina sau al+uterolul in,alator6 pot minimaliza aceste efecte. -Insuficiena de ventricul stng" de o+icei atri+uit! aterosclerozei coronariene6 cu infarct miocardic6 ,ipertensiunii arteriale sistemice sau (al(ulopatiei aortice6 este mai greu de apreciat 5n prezena cordului pulmonar. Din fericire6 5m+un!t!irea funciei pulmonare i o8igenarea produc cel mai frec(ent regresia ,ipertensiunii pulmonare i a insuficienei (entriculului drept i induc +rusc diureza. Dac! semnele de insuficien! congesti(! persist! sau se agra(eaz! dup! o8igenoterapie6 continuarea tratamentului are 5n (edere insuficiena (entricular! st"ng!; e(aluarea acestor pacieni se face prin ecocardiografie sau radio(entriculografie6 deoarece elementele o+inuite clinice i radiografice sunt o+scure la aceti pacieni. Numai 5n prezena unui sc,im+ gazos adec(at i numai dac! e8ist! do(ada ferm! sau suspiciunea clinic! puternic! de insuficien! de (entricul st"ng6 se poate folosi digitala. genii diuretici tre+uie de asemenea p!strai pentru insuficiena de (entricul st"ng. cetia produc in(aria+il alcaloza meta+olic! ,ipoJalemic!6 ,ipocloremic!6 care duce la deprimarea tra(aliului (entilator i la trecerea c!tre asistare mecanic! a (entilaiei. -Embolia pulmonar se presupune a fi frec(ent! 5n situaia insuficienei respiratorii acute i este foarte greu de detectat6 iar semnele de cord pulmonar (ariaz! 5n raport cu gradul disfunciei pulmonare. Dei studiile (entilaiei : perfuziei cu pro+a+ilitate mic! i intermediar! sunt frec(ente i nu sunt utile diagnosticului6 studiile cu pro+a+ilitate mare sunt incerte 5n cazurile cu o+strucie cronic! a flu8ului aerian6 5n aceast! situaie6 poate fi de a4utor e(aluarea nein(azi(! a mem+relor inferioare. .rofila8ia cu doze mici de ,eparin! tre+uie folosit! pentru a pre(eni em+olia pulmonar!. -Hemoragia gastrointestinal la pacienii cu o+strucie cronic! a c!ilor aeriene i insuficiena respiratorie acut! poate fi6 5n mod particular6 se(er!. Considerarea acestei complicaii crete capacitatea de a o detecta i de a o trata repede. ntiacidele6 agenii protectori6 precum sucralfatul iFsau +locanii K26 au fost folosii pentru sc!derea frec(enei acestei complicaii.

II.1.C 0 1
Date culese prin o+ser(aie6 anamnez! i inter(iul pacientului

D,#) /)$7%",0): Nume:>.N. &e8:masculin Earsta :3$ ani Diagnostic curent : BPOC CU INSUFICIEN CIRCULATORIE cte c,irurgicale :colecistectomie 5n urm! cu 12 ani6 apendicectomie 5n urm! cu 1/ ani. D,#) 7%(.%5('0#'$,0): Domiciliu:rural 2esponsa+ilit!i i roluri 5n familie:tat! a patru copii i so .e ce persoane se poate +izui: copii i soie R)7'$7) 9.","(.,$): @cupaia prezent!:muncitor antier sigurare de s!n!tate:muncitor I7#%$.('0 /,(.)"#'0'.: Educaia:1/ clase ?im+a (or+it!:rom"na .lanuri de (iitor:s!:i a4ute copii titudinea fa! de +oal!:descura4are6 m"nie 2eligie:cretin:ortodo8 S#.0 &) 4.,:1: cti(it!i recreati(e:emisiuni *E6 emisiuni sporti(e #actori de risc:stres datorit! situaiei financiare6 fumat6 consum moderat de alcool. ?ocuina:cas!6 cu dou! camere6 modest!. D,#) /73%0%8.(): tenia:+un! >emoria:+un! +ilitatea de a folosi informaii:prezint! interes 5n acumularea de noi cunotiine &omnul:4:% pe noapte6 cu treziri nocturne frec(ente Dureri:frec(ent crize de dispnee >o+ilitate: +un!6 periodic limitat! datorit! crizelor de dispnee Ce tip de efort tolereaz!:efort limitat<o+oseal!= .ostura :normal! >usc,i :normal cti(it!i zilnice :independent S.-#'$.: Eederea:+un! C,/,(.#,#), &) (%-'".(,$): Defecte de (edere:nu are titudine:acceptarea realit!ii6 indiferen! i culpa+ilitate E8presia feei:tristee6preocupare de situaia actual! titudinea afecti(!:tristee6 apatie6 uneori depresie6izolare .arerea sa despre sine:de(alorizare6 negli4en!6culpa+ilitate daptarea la mediu:se adapteaz! la mediul spitalicesc

I7#%$.('0 B%0.. ,(#',0): Descrierea pro+lemelor actuale:pacientul cunoscut cu 3.@C de $ ani6 a fost adus la 1.16 acuz"nd insuficien! respiratorie6 dispnee6 K* 6 tegumente i mucoase cianotice6 tuse cu e8pectoraie mucopurulent!6 fe+r!6 durere toracic!. *ratamente:+ron,odilatatoare Dieta:nu respect! regimul alimentar6 alimente s!rate6 +ogate 5n gr!simi. S#,$), &) "'#$.#.): 7n!lime:1'3 cm Dreutate:)' Jg petit:normal E0.-."1$. :transpiraii a+undente Diureza :oligurie

.2@3?E>E?E . CIEN*1?1I
>anifest!ri su+iecti(e :tuse cu e8pectoraie :fe+r! :transpiraii nocturne :durere toracic! :sc!dere 5n greutate :an8ietate6inapeten! :astenie :cefalee :des,idratare >anifest!ri o+iecti(e :dispnee :cianoz!6edeme :ta,icardie6 aritmii :fatiga+ilitate :insuficien! respiratorie :2espiraie:ta,ipnee<3$Fmin= :.uls :ta,icardie <12/Fmin= :*a :K* :2//F-/mmKg

TABEL CU NEVOI FUNDAMENTALE DUP VIRGINIA JENDERSON


Nr. crt 1. 2. 3. 4. $. %. '. ). -. 1/. 11. 12. 13. 14. 1$. Ne(oi Ne(oia de a respira. Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie Ne(oia de a +ea i a m"nca Ne(oia de a elimina Ne(oia de a se mica i a a(ea o +un! postur! Ne(oia de a dormi i de a se odi,ni Ne(oia de a se 5m+r!ca i de a se dez+r!ca Ne(oia de a:i menine temperatura 5n limite normale Ne(oia de a fi curat6 5ngri4it6 de a prote4a tegumentele i mucoasele Ne(oia de a e(ita pericolele Ne(oia de a comunica Ne(oia de a aciona conform propriilor con(ingeri i (alori i de a practica religia Ne(oia de a fi preocupat 5n (ederea realiz!rii Ne(oia de a se recrea Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea fectat! fectat! fectat! fectat! fectat! fectat! Neafectat! fectat! Neafectat! fectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! fectat!

ANALI+A I INTERPRETAREA DATELOR


Ne(oia afectat! 1.Ne(oia de a respira 2.Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie 2.Ne(oia de a:i menine temperatura 5n limite normale 3.Ne(oia de a +ea i a m"nca 4.Ne(oia de a elimina $.Ne(oia de a dormi i a se odi,ni %.Ne(oia de a e(ita pericolele Consideraii nursing 1. Dificultate de a respira datorit! o+struciei i a secreiilor +ronice manifestat! prin tuse6 dispnee6cianoz!6 insuficien! respiratorie. Circulaie inadec(at! datorit! o8igen!rii pulmonare insuficiente manifestat! prin ta,icardie6 aritmii6 cianoz! periferic!6 insuficiena cardiac! #e+r! datorit! suprainfeciei tra,eo+ronice manifestat! prin transpiraii. limentaie inadec(at! calitati( i cantitati( datorit! dispneei6 insuficienei respiratorii i secreiilor +ronice manifestat! prin des,idratare6 inapeten! i sc!dere 5n greutate 1. Eliminare indec(at! datorit! fe+rei manifestat! prin oligurie6 transpiraii. 2. Eliminare inadec(at! datorit! 3.@C manifestat! prin e8pectoraie a+undent! muco:purulent!. Dificultatea de a dormi i a se odi,ni datorit! insuficienei respiratorii6 dispneei <apnee de somn= i tusei manifestat! prin somn 5ntrerupt i treziri repetate. 1. .ro+a+ilitate de atingere a integritaii fizice i psi,ologice datorit! +olii i mediului spitalicesc manifestat! prin risc de complicaii.

2. .ierderea stimei de sine datorit! modific!rii sc,emei corporale <torace 5n +utoi= manifestat! prin an8ietate. '.Ne(oia de a 5n(!a Deficit de cunotiine pri(ind +oala datorit! lipsei surselor de informaie cum s!:i p!strezi manifestat! prin cerere de informaie. s!n!tatea

INVESTIGAII CLINICE
Nr.crt. 1. nalize de la+orator J)-,#%0%8.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+ete cu dop mo( ce conine anticoagulant ED* <acid:epsilon: diamino:tetracetic19=: /6$ ml uscat 6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2 ml. #i+rinogen:se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop al+astru6 ce conine anticoagulant Citrat de Na 36)9: /6$ ml; se recolteaz! s"nge pan! la $ ml. Eiteza de sedimentare a ,ematiilor:se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop negru f!r! garou6 conine anticoagulant Citrat de Na 36)9:/64 ml6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2ml<16%ml= 2. B.%(3.-.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop rou6 nu conine anticoagulant; se recolteaz! $ ml s"nge.&e o+ser(! funcia renal!6 gradul de des,idratare i Denumire JLG:eritocite trom+ocite leucocite J)-%80%B.",6JB; J)-,#%($.#6J#; F.B$."%8)": Ealori normale 3!r+ai:463:$6' milFmm3 1$/.///: 4$/.///Fmm3 4/// :1//// Fmm3 3!r+ai:13: 1'gFdl 3!r+ai:3-:4-9 2//:4//mgFdl Ealorile pacientului $6$ milFmm3 243.///Fmm3 12.$//Fmm3 1'gFdl $29 $)/mgFdl

VSJ:

+!r+ai:1: 1/mmF1 ora

3/mmF1 ora

G0.()-.):

/6%$:161/mgFdl

16/4mgFdl

U$)):

2$:4/mgFdl

$%mgFdl

(aloarea electroliilor

C$),#.".",:

/6%:162mgFdl

/6)mgFdl

INVESTIGAII PARACLINICE
Nr. crt. 1. Definiie 2ezultat

2.

3.

EOD:7nregistrarea grafic! a 7n formele a(ansate are semne de ,ipertrofie acti(it!ii inimii pentru decelerarea (entricular! dreapt! iFsau decompensare afect!rii cordului dreapt!:unda . ampla 5n DII6DIII i aspectul r&2 5n EI6EII cu aspecte de ,ipertrofie (entricular! dreapt!6 cu dominana & 5n EI:E%. 2adiografie pulmonar!<28=: &e e(ideniaz! ,iperinflatia i desenul peri+ronic 5nregistrarea pe film fotografic accentuat.?a pacienii numii 66pinJ puffersQQ apar special a imaginii structurale a ralurile +ronice6 iar la cei 66+lue +loatersL e8pirul e unui o+iect o+inut! cu a4utorul prelungit.>urmurul (ezicular e aproape a+sent radiaiilor P.2eflect! modific!rile +azal datorit! ,iperinflaiei6 iar diagramul e funcionale la ni(el pulmonar. ,ipomo+il. *omografia computerizat!<C*=: Nu se recomand! ca e8amen de rutin!. *otui6 te,nic! imagistic! care genereaz! atunci cand planeaz! du+ii asupra diagnosticului de imagini secionale 5n plan a8ial 3.@C6 se poate efectua o tomografie prin +aleierea unui fascicul de raze computerizat! cu rezoluie 5nalt! <K2C*=ce poate P 5n 4urul corpului de e8aminat. fi de folos 5n diagnosticul diferenial.

ANALI+A GA+ELOR SANGUINE

Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

Denumire &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen<&aK+@2= &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen 5n s"ngele (enos<&(K+@2= .resiunea parial! a o8igenului 5n s"ngele arterial<.a@2= .resiunea parial! a o8igenului 5n s"ngele (enos<.(@2=

Ealorile normale -$9 '$9 -1mmKg 3/:4/ torr

Ealorile pacientului )/9 '/9 )%mmKg 2) torr

$.

.resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s"ngele arterial<.aC@2= .resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s"ngele (enos<.(C@2=

4/RF:2mmKg

4'mmKg

%.

41:$1 torr

3- torr

P$.-, =. &) L"8$.M.$)5/$.-, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectata 1.Ne(oia de a respira Diagnostic nursing Dificultate de a respira datorit! o+struciei i a secreiilor +ronice manifestat! prin tuse6dispnee6cianoz!6 insuficien! respiratorie @+iecti(e 1. .acientul s! prezinte c!i respiratorii permea+ile 5n decurs de 3/ minute. 2. .acientul s! prezinte o +un! respiraie 5n decurs de 2 ore. Inter(entii utonome &e interneaza pacientul in sectia >edicala intr:un salon curat6 luminos6 aerisit cu temperatura si umiditatea adec(ate. :monitorizez funciile (itale <26 .6 * 6 */= !"i notez (alorile 5n #.@. :preg!tesc psi,ic pacientul :aerisesc camera :umezesc aerul din 5nc!pere <2F3 apa6 1F3alcool= i asigur un climat corespunz!tor :5n(! pacientul s! tueasc!6s! e8pectoreze i s! colecteze sputa :7n(! pacientul s! fac! gimnastic! respiratorie6 efectuez masa4 i tapota4 toracic i mo+ilizez pacientul. :recomand pacientului repaus (ocal i:l 5n(! te,nici de comunicare non: (er+al! :asigur un aport suficient de lic,ide F 24 ore i ofer un regim alimentar desodat6,ipolipidic6normocaloric6 +ogat 5n legume i fructe. :5n(! pacientul s! foloseasc! +atista indi(idual! de unic! folosin! :educ pacientul s! e(ite 5mpr!tierea secreiilor septice i s! le colecteze 5n scuip!toare speciale :se asigur! un mediu linitit i lipsit Delegate :determin analiza gazelor sanguine. :administrez %>.8)"%#)$,/.). : se efectueaza radiografie pulmonar! :recoltez s"nge pentru analize de la+orator :administrez medicaia 5n urgen! : F'$%7)-.& <diuretic= 1f i.(. E",/ 20-8 <in,i+itorul enzimei de con(ersie= I 1 f i.(. :efectuez EOD: :administrez tratamentul:5n .EE: GLUCO+A <N<$//mlFzi=6N,C0-9/ <$//mlFzi= : B)#,0%C +%C <0-8 <3eta: +locante= 1t+ pe zi 5 P)".(.0.", G <anti+iotic 6 clasa 3etalactamine6 grupa 3enzilpeniciline= 1 mil.F% ore i.(. : C)9%$# 8 <anti+iotic clasa cefalosporine gen. a III a= 1 fl la 12 ore i.(. : G)"#,-.(."1 <anti+iotic E(aluare * S2//F1//mm Kg 2S3$rFmin .S14/+Fmin */S3-/C @+iecti( partial atins:pacientul prezint! c!i respiratorii permea+ile. @+iecti( parial atins:pacientul prezint! 5m+un!t!irea respiraiei: &aK+@2S)/9 &(K+@2S'/9

2.Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie

Circulaie inadec(at! datorit! o8igen!rii pulmonare insuficiente manifestat! prin ta,icardie6 aritmii6cianoz! periferic!.

1. .acientul s! nu mai prezinte ta,icardie 5n decurs de 1 or! 2. .acientul s! prezinte circulaie adec(at! 5n

@+iecti( parial atins : 5m+un!t!irea circulaiei. @+iecti( atins : pacientul e linitit psi,ic.

decurs de % ore 3. .acientul s! fie linitit i calm 5n decurs de 1 or!.

3.Ne(oia de a:i menine temperatura 5n limite normale.

#e+r! datorit! suprainfeciei tra,eo+ronice manifestat! prin transpiraii

:pacientul s! prezinte temperatura corpului 5n limite normale 5n decurs de 2 ore

de stimuli sonori6cu temperatur! i umiditatea normale. :comunic cu pacientul6cu calm6 despre +oal! i tratament65l sf!tuiesc s! e(ite emoiile. :educ pacientul s! stea 5n repaus la pat. :informez pacientul despre gradul de efort pe care poate s!:l fac!. :monitorizez * i pulsul din 3/ 5n 3/ de minute6m!surand pulsul la artera radial! 6 se noteaz! 5n #@. :se urm!rete diureza i se noteaz! 5n #@. :5n(! pacientul s! 5ntrerup! consumul de alcool i tutun. :5n(a! pacientul s! respecte un regim igieno:dietetic <s! consume legume6fructe6s! e(ite gr!simile6 sarea= i s! fac! micare. : preg!tesc pacientul pentru in(estigaii :,idratez pacientul cu lic,ide. :aerisesc camera 6umezesc aerul din 5nc!pere;asigur! 5m+r!c!minte le4er!. :sc,im+ len4eria de corp i de pat de cate ori e ne(oie. :asigur un microclimat corespun: z!tor :t/S1):24/ C6 umiditate aer 219 :menin igiena tegumentelor :a4ut pacientul s!:i fac! toaleta parial! sau general!.

clasa aminoglicozide= 1 f de )/mg F12 ore i.(. ACC <fluidifiant al secreiilor= I 2 f pe zi i.(. M.%9.0." <+ron,odilatator= 1f la 12 ore

&e administreaz! : A08%(,0-." <antipiretic= pentru sc!derea fe+rei. 1 fF) ore i.(. P)$9,08," 8 <soluie perfuza+il! de paracetamol I rol antipiretic i analgetic= I 1 fl la 12 ore i.(. 5n ritm de %/ pic. F min :administrez (itamine

@+iecti( atins: pacientul 5i menine temperatura corpului 5n limite fiziologice.

4.Ne(oia

limentaie

:pacientul s! fie :sta+ilesc un orar de mese cu

@+iecti( parial

de a +ea i a manca

inadec(at! calitati( i cantitati( datorit! dispneei6insuficienei respiratorii i secreiilor +ronice manifestat! prin des,idratare6 inapeten!6sc!dere 5n greutate.

ec,ili+rat ,idroelectrolitic i nutriional 5n decurs de 24 de ore. :pacientul s! fie ,idratat i alimentat corespunz!tor :pacientul s! ai+! greutatea ideal! 5n funcie de (arst!65n!lime i se8.

pacientul:3 mese principale i 2 gust!ri. :e8plorez gusturile i o+iceiurile alimentare ale pacientului. :e8plorez preferinele pacientului asupra alimentelor permise i interzise. :ser(esc pacientul cu alimente la temperatura moderat!6la ore regulate i prezentate atr!g!tor. :ofer pacientului un regim alimentar desodat6,ipolipidic6normocaloric6+o gat 5n legume i fructe6 fracionat 5n 3 mese i 2 gust!ri ce constau 5n: :dimineaa:paine pr!4it! i ceai :pranz:sup!6pete i legume fierte :seara:iaurt degresat gust!ri: ora 1/// i 1%//:fructe :5n(! pacientul (aloarea caloric! a alimentelor i ec,i(alentul cu alte alimente. asigur un climat cald6conforta+il. :educ pacientul pri(ind cantitatea de sare i lic,ide ingerate. :o+ser( apariia edemelor;cant!resc zilnic pacientul;e(aluez respiraia i apariia semnelor de edem pulmonar. :contientizez pacientul asupra importanei regimului alimentar 5n meninerea s!n!t!ii

precum: atins: :VITAMINA B <tiamina= pacientul :VITAMINA B@ <pirido8in!= inapetent6 5n G0'(%=, <N <00-0. dar prezint! o +un! ,idratare.

$.Ne(oia de a elimina

Eliminare inadec(ata :pacientul s! nu :de cate ori e ne(oie sc,im+ len4eria datorita +olii mai prezinte de corp manifestata prin fe+r! 5n decurs i de pat ;asigur toaleta local! dup!

:administrez medicaia: ACC <fluidifiant al secreiilor= I 2 f pe zi i.(.

@+iecti( parial atins:pacientul 5nc! mai

e8pectoratie a+undenta muco: purulenta

de 1 or!. :pacientul s! fie ec,ili+rat ,idroelectrolitic 5n decurs de 2 ore :pacientul s! prezinte e8pectoraie diminuat! 5n decurs de 4) de ore. :pacientul s! nu de(in! surs! de infecii nosocomiale.

fiecare eliminare 6aplic unguente antiseptice i pudr! de talc pentru pre(enirea escarelor de decu+it. :asigur o +un! ,idratare :a4ut pacientul s!:i fac! toaleta regiunii anale i perianale dup! fiecare scaun. :cant!resc pacientul 5n fiecare diminea!. :,idratez pacientul pe cale parenteral! :ser(esc pacientul la pat cu urinar6asigur dezinfecia lui dup! folosire. :monitorizez funciile (itale :a4ut pacientul s!:i menin! tegumentele curate i integre prin toaleta parial! la pat. :menin igiena riguroas! a plicilor i a spaiilor interdigitale :5n(! pacientul s! poarte len4erie uoar! i comod!6 s! poarte ciorapi de +um+ac :solicit pacientului cu tact i cu +landee s! se spele i 5l a4ut. :educ pacientul cum s! e8pectoreze6 s! tueasc! cu gura 5nc,is!6 5l 5n(! s! nu 5ng,it! sputa6 s! o colecteze 5n recipiente pre(!zute cu soluie dezinfectant!.. :s!:i fac! toaleta ca(it!ii +ucale i a dinilor cu tampoane pe care le arunc! la containerul pentru produse patologice. :asistenta arunc! coninutul

M.%9.0." <+ron,odilatator= 1f la 12 ore :administrez aerosoli cu M'(%7%04,".

prezint! e8pectoraie.

%.Ne(oia de a dormi i de a se odi,ni

Dificultatea de a dormi i de a se odi,ni datorit! insuficienei respiratorii6 dispneei<apneei de somn= i tusei manifestat! prin somn 5ntrerupt i treziri repetate.

scuip!torii6o spal! i o scufund! 5n soluie dezinfectant!. :se spal! pe m"ini dup! folosirea scuip!torii. :pacientul s! :supra(eg,ez somnul din punct de +eneficieze de (edere calitati( i cantitati(: un somn linitit urm!resc apariia apneei de somn i s! fie odi,nit :5ncerc s! recunosc semnele care fizic i psi,ic 5n indic! nesatisfacerea ne(oii de decurs de 24 odi,n!6depistez cauzele i le ore. 5ndep!rtez. :reduc zgomotul din mediul spitalicesc<trantirea uilor6(or+itul tare6folosirea tocurilor de metal6(olumul tare la aparatul radio= :asigur confortul prin diminuarea surselor de iritaie6atenuarea durerii6asigurarea unei +une igiene corporale i a unei len4erii de pat curate6poziie mai ridicat! pe 2 perne. :asigur temperatura optim!<1): 24/C=6camera aerisit!6umiditate 219 i poziie comod!. :5n(! pacientul s! practice te,nici de rela8are6 e8erciii respiratorii cate(a minute 5nainte de culcare. :sf!tuiesc pacientul s!:i goleasc! (ezica urinar! 5nainte de culcare. :sta+ilesc un orar de somn:pacientul s! se culce la ora 22// i s! ai+! un orar de odi,n! zilnic!:cate o or! dup! fiecare mas!. :seara ser(esc pacientului un pa,ar de lapte degresat6 5nainte de culcare.

:administrez o ta+let! de DIA+EPAM 1/ mg <+ar+ituric clasa +enzodiazepine= la ora 22// :urm!resc modific!rile clinice ale pacientului

@+iecti( atins:pacientul +eneficieaz! de un somn linitit.

'.Ne(oia de a e(ita pericolele.

.ro+a+ilitate de atingere a integrit!ii fizice i psi,ologice datorit! +olii i mediului spitalicesc manifestat! prin risc de complicaii.

:pacientul s! +eneficieze de un mediu de siguran! f!r! accidente i infecii pe perioada spitaliz!rii i s! nu prezinte complicaii

).Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

Deficit de cunotine pri(ind +oala sa datorit! lipsei surselor de informaie manifestat! prin cerere de informaii

:monitorizez funciile (itale i le notez 5n #@. :fa(orizez adaptarea persoanei la noul mediu. :creez un climat de 5nelegere empatic!. :ascult i 5ncura4ez pacientul s!:i e8prime emoiile6ne(oile6opiniile i teama. :asigur legatura pacientului cu familia sa prin (izite frec(ente. :5ncura4ez i determin pacientul s! participe la luarea deciziilor pri(ind 5ngri4irile medicale. :asigur pacientului mi4loace de comunicare6e8plic 5ngri4irile65l 5n(! te,nici de rela8are i:i cer consim!m"ntul pentru orice inter(enie6 astfel 5nc"t pacientul s! fie sigur c! deine controlul asupra propriei persoane. :determin pacientul sa participe la acti(itati recreati(e6educati(e care sa:i permita recastigarea stimei de sine. :pacientul s! fie :e8plorez ni(elul de cunotine al informat despre pacientului i dorina de a c!p!ta noi +oala sa i cunotine. despre :apreciez capacitatea de a acumula in(estigaiile noi cunotine ale pacientului. necesare. :moti(ez pacientul s! acumuleze noi :pacientul s! cunotine 5n leg!tur! cu +oala sa. respecte i s! :contientizez +olna(ul asupra contientizeze propriei responsa+ilit!i pri(ind importana s!n!tatea sa.

:administrez medicatia: M)#%/$%0%0 1fFzi i.(. :efectuez $,&.%8$,9.) /'0-%",$,.

* S1%$F'$mm Kg .S1//+Fmin 2S3%rFmin */S3'/C @+iecti( atins :pacientul nu mai prezinta complicatii.

@+iecti( atins:pacientul se informeaza cu pri(ire la +oala sa si de(ine mult mai constient de importanta regimului alimentar.

respect!rii regimului igieno:dieteric i a tratamentului.

:5l 5n(! c! respectarea regimului alimentar are un rol foarte important 5n cursul +olii. :5i e8plic c! tre+uie s! respecte regimul igieno:dietetic:repaus fizic6psi,ic;s! urmeze un regim alimentar:consum minim de sare6 s! nu consume gr!simi i periodic s!:i fac! controale medicale de specialitate. :5i ofer surse de informaie:*E6re(iste6+rouri medicale.

A &%', =. &) L"8$.M.$)5 , #$)., =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectat! Diagnostic nursing @+iecti(e autonome Inter(enii delegate E(aluare

1.Ne(oia de a respira

lterarea ne(oii de a respira datorit! dispneei manifestat! prin ta,ipnee

:pacientul s! prezinte c!i permea+ile 5n decurs de 3/ minute.

2.Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie

Circulaie ineficient! datorit! sc!derii de+itului cardiac manifestat! prin paliditate.

:pacientul s! prezinte o +un! circulatie 5n decurs de 2 ore.

:monitorizez funciile (itale ale pacientului<26.6* 6*/= i le notez 5n #@. :preg!tesc psi,ic pacientul :aez pacientul 5n poziie semiez"nd pentru fa(orizarea respiraiei :5n(! pacientul s! respire corespunz!tor<respiraii eficiente6 ample= :asigur un aport suficient de lic,ide pe 24 de ore. :efectuez pacientului masa4 i tapota4 toracic. :educ pacientul s! e8pectoreze i s! colecteze sputa 5n recipiente speciale. :comunic cu +olna(ul cu calm6 cu pri(ire la +oala i tratamentul s!u65l sf!tuiesc s! e(ite emoiile. :educ +olna(ul s! stea 5n repaus la pat. :,idratez pacientul cu lic,ide. :monitorizez * i . la 2 ore6 m!sur"nd pulsul la artera radial! i le notez 5n #@. :urm!resc diureza i notez cantitatea 5n #@. :calculez +ilanul ingesta:e8creta. :urm!resc coloraia tegumentelor6respiraia i starea generala a +olna(ului. :preg!tesc psi,ic pacientul <linitire6 5ncura4are6susinere psi,ic!= :a4ut pacientul s!:i fac! toaleta regiunii anale i perianale dup!

5administrez o8igenoterapie <4:%lFmin= :determin analiza gazelor sang(ine. :efectuez radiografie pulmo: nar!. :administrez medicaia GLUCO+A<N<$//mlFzi=6 N,C0-9/<$//mlFzi= : B)#,0%C +%C <0-8 <3eta: +locante= 1t+ pe zi 5 ACC <fluidifiant al secre: iilor= I 2 f pe zi i.(. 5 M.%9.0." <+ron,odilatator= 1f la 12 ore T)$#)"7.9 SR 16$ <diuretic tiazid:liJe=I1t+ dimineaa per os; L.7%"%$- <+locant al canalelor de calciu =1 t+. seara per os;

2S3$Fmin .S-3+Fmin * S1$/F%/mmKg */S3%6$/C @+iecti( parial atins:pacientul prezint! c!i respiratorii parial permea+ile. @+iecti( parial atins:pacientul prezint! 5m+un!t!irea respiraiei. @+iecti( atins:pacientul prezint! circulaie adec(at!.

3.Ne(oia de a elimina

Eliminare inadec(ata datorita secretiilor +ronsice

:pacientul s! prezinte e8pectoraie diminuat!

:administrez medicaia: ACC <fluidifiant al secreiilor= I 2 f pe zi i.(. M.%9.0." <+ron,odilatator=

@+iecti( atins:pacientul nu mai prezint! e8pectoraie.

manifestata prin tuse.

fiecare scaun. :cant!resc pacientul 5n fiecare diminea!. :,idratez pacientul pe cale parenteral! :ser(esc pacientul la pat cu urinar6asigur dezinfecia lui dup! folosire. :monitorizez funciile (itale :sc,im+ len4eria de cate ori e ne(oie. :pacientul s! +eneficieze de siguran! psi,ologic! pentru 5nl!turarea st!rii de an8ietate. :asigur condiii de mediu adec(ate pentru pacient. :a4ut pacientul s! se adapteze la noul mediu. : 5l 5ncura4ez s!:i e8prime emoiile6ne(oile i s!:i recunoasc! an8ietatea. :asigur pacientului mi4loace de comunicare6e8plic 5ngri4irile i:l 5n(! te,nici de rela8are. :asigur mi4loace de informare i 5ncura4ez pacientul la lectur! i acti(it!i recreati(e. :asigur legatura pacientului cu familia. :7l 5n(! te,nici de rela8are i planific un orar zilnic:respiraie a+dominal! profund!6e8pir prelungit6masa4 al m"inilor sau picioarelor6+aia de lumini6diminuarea ritmului respirator la 1/:12Fmin. :ofer un regim alimentar desodat6normocaloric6,ipolipidic6+og at 5n legume.

1f la 12 ore

4.Ne(oia de a .ierderea stimei e(ita pericolele de sine datorit! modific!rii sc,emei corporale <torace 5n +utoi=manifestat! prin an8ietate.

@+iecti( atins:pacientul 5ncepe s!:i rec"tige cu timpul respectul de sine.

:creez un climat de 5nelegere empatic!. :diminuez stimulii auditi(i i (izuali. $.Ne(oia de a 5n(!a cum s!: i p!strezi s!n!tatea. ?ipsa de cunotinte datorit! an8iet!ii manifestat! prin cerere de informaii. :pacientul s! acumuleze noi cunotine. :moti(ez pacientul asupra importanei acumul!rii de noi cunotine. :contientizez +olna(ul asupra propriei responsa+ilit!i pri(ind s!n!tatea sa . :organizez acti(it!i recreati(e. :5i ofer surse de informaie despre +oala6complicaii6 tratament i regim alimentar. :5i e8plic +olna(ului necesitatea analizelor de s"nge i a in(estigaiilor. :e(aluez +olna(ul dac! a 5neles corect mesa4ul transmis i dac! i:a 5nsuit noile cunotine. :comunic cu pacientul pentru a identifica o+iceiurile i deprinderile greite. @+iecti( atins:pacientul a acumulat cunotine despre +oala sa ;5i cunoate analizele i rezultatele la in(estigaii.

A #$)., =.5, %/#, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectata Diagnostic nursing @+iecti(e Inter(entii autonome E(aluare delegate

1.Ne(oia de a respira

lterarea respiraiei datorita dispneei si tusei iritati(e.

:pacientul s! prezinte o +un! respiraie i c!i respiratorii permea+ile.

2.Ne(oia de a lterarea e(ita pericolele integrit!ii fizice i psi,ice datorit! +olii manifestat! prin risc de complicaii

:pacientul s! nu prezinte complicaii pe perioada spitaliz!rii

:supra(eg,ez functiile (itale ale pacientului :aerisesc salonul :5n(! pacientul s! fac! gimnastic! respiratorie :asigur un microclimat corespunz!tor :educ pacientul s! respire corespunz!tor<cu respiraii ample=. :5n(! s! tueasc! i s! colecteze sputa 5n recipiente speciale. :5n(! pacientul s!:i fac! toaleta ca(it!ii +ucale de c"te ori e ne(oie. :5i recomand s! e(ite frigul6aglomeraia. :urmaresc coloratia tegumentelor. :asigur un aport suficient de lic,ide. :umezesc aerul din incapere. :monitorizez funciile (itale. :7n(! pacientul noiuni despre +oala sa i gradul +olii 5n care se afl!. :rog pacientul ca atunci c"nd o+ser(! o sc,im+are a st!rii de s!n!tate s! anune medicul sau cadrele medicale. :ofer pacientului +iletul de e8ternare6reeta i scrisoarea medical!. :5n(! pacientul s! respecte regimul alimentar i administrarea cu strictee a medicaiei e foarte important!;5l rog ca la domiciliu preocuparea sa s! fie odi,na cotidian!6regimul i luarea medicamentelor aa cum i le:a prescris medicul. :5n(! pacientul ca zilnic s!:i monitorizeze funciile (itale<* 6.=. :spun pacientului s! re(in! la control peste o s!pt!m"n!.

5i administrez medicatia: : C)9%$# 8 <anti+iotic clasa cefalosporine gen. a III a= 1 fl la 12 ore i.(. :administrez %>.8)"%#)$,/.) 5efectuez analiza gazelor sanguine

2S2$rFmin .S)%+Fmin * S13$F$/mmKg */S3%/C @+iecti( partial atins:

2S2$rFmin .S)%+Fmin * S13$F$/mmKg */S3%6$/C @+iecti( atins:pacientul nu prezint! complicaii.

3. Ne(oia de a 5n(!a cum s!: i p!strezi s!n!tatea

Dificultatea de a respecta indicaiile medicale i tratamentul prescris datorit! ni(elului sc!zut de cunotine manifestat! prin ignoran!.

:pacientul s! acumuleze noi cunotine despre +oala sa. :pacientul s! do+"ndeasc! o+iceiuri i deprinderi noi.

:moti(ez pacientul s! acumuleze noi cunotine 5n leg!tur! cu +oala sa. :contientizez pacientul asupra propriei responsa+ilit!i pri(ind s!n!tatea sa . :5i e8plic importana regimului alimentar65i scriu alimentele permise6orarul de mese i programul de odi,n! pe care tre+uie s!:l urmeze la domiciliu. :5l 5ncura4ez s! adopte noi deprinderi6 s! se mena4eze c"t mai posi+il6 s! ai+! o igien! corporal! c"t mai adec(at! i s! urmeze cu strictee medicaia prescris! de medic. :5i dau pacientului +iletul de e8ternare cu toate recomand!rile f!cute de medic6cu pri(ire la tratamentul medicamentos6 c"t i la regimul igieno:dietetic pe care 5l urmeaz!.

@+iecti( atins :pacientul a acumulat noi cunotine cu pri(ire la +oala sa i a 5neles c"t de important e regimul alimentar. @+iecti( atins :pacientul e interesat s! afle informaii.

C 0 2.
Date culese prin o+ser(aie6 anamnez! i inter(iul pacientului
D,#) /)$7%",0): Nume:E.3. &e8:feminin Earsta :%$ani Diagnostic curent :BPOC cte c,irurgicale :la ("rsta de 2$ de ani a fost operat! de apendicectomie. D,#) 7%(.%5('0#'$,0): Domiciliu:ur+an 2esponsa+ilit!i i roluri 5n familie:mam! a doi copii6 soie i +unic! a doi nepoi .e ce persoane se poate +izui: nepoti si sot R)7'$7) 9.","(.,$): @cupaia prezent!:pensionar! sigurare de s!n!tate:pensionar! I7#%$.('0 /,(.)"#'0'.: Educaia:12 clase ?im+a (or+it!:rom"na .lanuri de (iitor:s!:i a4ute copii titudinea fa! de +oal!:descura4are 2eligie:cretin:ortodo8! S#.0 &) 4.,:1: cti(it!i recreati(e:emisiuni *E6 emisiuni educati(e #actori de risc:stres datorit! situaiei financiare6 fumat6 consum moderat de alcool. ?ocuina:cas!6 cu dou! camere6 modest!. D,#) /73%0%8.(): tenia:+un! >emoria:+un! +ilitatea de a folosi informaii:prezint! interes 5n acumularea de noi cunotiine &omnul:insomnie Dureri:nu acuza >o+ilitate: +un! Ce tip de efort tolereaz!:efort limitat<o+oseal!= .ostura :normal! >usc,i :normal cti(it!i zilnice :independenta S.-:'$.: Eederea:miopie: poart! oc,elari cu dioptrii :26/ am+ii oc,i

C,/,(.#,#), &) (%-'".(,$): Defecte de (edere:miopie titudine:acceptarea realit!ii6 indiferen! i culpa+ilitate E8presia feei:tristete6preocupare de situaia actual! titudinea afecti(!:tristee6 apatie6 uneori depresie6izolare .!rerea sa despre sine:de(alorizare6 negli4en!6culpa+ilitate daptarea la mediu:se adapteaz! la mediul spitalicesc I7#%$.('0 B%0.. ,(#',0): Descrierea pro+lemelor actuale:pacienta a fost adus! la 1.1 5n urm! cu opt luni6 acuz"nd insuficien! respiratorie6 dispnee6 K* 6 tegumente i mucoase cianotice6 tuse cu e8pectoraie mucopurulent!6 fe+r!6 durere toracic!. *ratamente:+ron,odilatatoare Dieta:nu respect! regimul alimentar6 alimente s!rate6 +ogate 5n gr!simi. S#,$), &) "'#$.:.): 7n!lime:1%)cm Dreutate:')Jg petit:normal R)7/.$,:.) D. (.$('0,:.): 2espiraie:ta,ipnee<3$rFmin= .uls :ta,icardie <1/3+Fmin= *a :13$F-/mmKg E0.-."1$. :transpiraie a+undent! Diureza :oligurie

.2@3?E>E?E . CIEN*1?1I
>anifest!ri su+iecti(e :*use cu e8pectoraie muco: purulent! : *ranspiraii nocturne : n8ietate 6astenie : Des,idratare :Depresie6confuzie >anifest!ri o+iecti(e : Dispnee cu polipnee6 uneori +radipnee e8piratorie :#atiga+ilitate.

TABEL CU NEVOI FUNDAMENTALE DUP VIRGINIA JELDRESON


Nr.crt 1. Ne(oia de a respira. 2. 3. 4. $. %. '. ). -. 1/. 11. 12. 13. 14. 1$. Ne(oi fectat! Neafectat! fectat! fectat! Neafectat! fectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! fectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! fectat!

Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie Ne(oia de a +ea i a m"nca Ne(oia de a elimina Ne(oia de a se mica i a a(ea o +un! postur! Ne(oia de a dormi i de a se odi,ni Ne(oia de a se 5m+r!ca i de a se dez+r!ca Ne(oia de a:i menine temperatura 5n limite normale Ne(oia de a fi curat6 5ngri4it6 de a prote4a tegumentele i mucoasele Ne(oia de a e(ita pericolele Ne(oia de a comunica Ne(oia de a aciona conform propriilor con(ingeri i (alori i de a practica religia Ne(oia de a fi preocupat 5n (ederea realiz!rii Ne(oia de a se recrea Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

ANALI+A I INTERPRETAREA DATELOR


Ne(oia afectat! 1.Ne(oia de a respira 2.Ne(oia de a +ea i a m"nca 3.Ne(oia de a elimina 4.Ne(oia de a dormi i a se odi,ni $.Ne(oia de a e(ita pericolele Consideraii nursing 2espiraie alterat! datorit! dispneei manifestat! prin polipnee limentaie neadec(at! cantitati( i calitati( manifestat! prin nerespectarea regimului alimentar datorit! insuficientelor cunotine i neasum!rii rolului de +olna(. Eliminare inadec(at! datorit! procesului infecios manifestat! prin e8pectoraie. lterarea somnului datorit! procesului +olii manifestat! prin treziri nocturne. lterarea integrit!ii fizice i psi,ice datorit! +olii manifestat! prin an8ietate i risc de complicaii.

%.Ne(oia de a 5n(!a ?ipsa de cunotine datorit! an8iet!ii manifestat! prin cerere de cum s!:i p!strezi informaii s!n!tatea

INVESTIGAII CLINICE
Nr.crt. 1. nalize de la+orator J)-,#%0%8.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+ete cu dop mo( ce conine anticoagulant ED* <acid: epsilon:diamino: tetracetic19=: /6$ ml uscat 6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2 ml. #i+rinogen:se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop al+astru6 ce conine anticoagulant Citrat de Na 36)9: /6$ ml; se recolteaz! s"nge p"n! la $ ml. Eiteza de sedimentare a ,ematiilor:se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop negru f!r! garou6 conine anticoagulant Citrat de Na 36)9:/64 ml6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2ml<16%ml= B.%(3.-.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+eta cu dop rou6 nu conine anticoagulant; se recolteaz! $ ml s"nge.&e o+ser(! funcia renal!6 gradul de des,idratare i (aloarea electroliilor. Denumire JLG:eritocite Ealori normale Ealorile pacientului $62milFmm3 24/.///Fmm3 12.%//Fmm3 1%gFdl $/9

#emei: 36): $63milFmm3 trom+ocite 1$/.///: 4$/.///Fmm3 leucocite 4.///: 1/.///Fmm3 J)-%80%B.",6JB; #emei:116': 1$6$gFdl J)-,#%($.#6J#; #emei:3$:4$9

F.B$."%8)":

2//:4//mgFdl

$)$mgFdl

VSJ:

femei:2: 12mmF1 ora

2/mmF1 ora

2.

G0.()-.):

/6%$:161/mgFdl

161$mgFdl

U$)):

2$:4/mgFdl

$)mgFdl

C$),#.".",:

/6%:162mgFdl

/6-mgFdl

INVESTIGAII PARACLINICE
Nr.crt. Definiie 1. EOD:5nregistrarea grafic! a acti(it!ii inimii pentru decelerarea afect!rii cordului 2. 2adiografie pulmonar!<28=: 5nregistrarea pe film fotografic special a imaginii structurale a unui o+iect o+inut! cu a4utorul radiaiilor P.2eflect! modific!rile funcionale la ni(el pulmonar. Kipertrofie (entricular! dreapt!6aritmii i isc,emie. &e e(ideniaz! ,iperinflatia i desenul peri+ronic accentuat.?a pacienii numii 66pinJ puffersQQ apar ralurile +ronice6 iar la cei 66+lue +loatersL e8pirul e prelungit.

ANALI+A GA+ELOR SANGUINE


Nr.crt. 1. 2. 3. 4. $. Denumire &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen<&aK+@2= &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen 5n s"ngele (enos<&(K+@2= .resiunea parial! a o8igenului 5n s"ngele arterial<.a@2= .resiunea parial! a o8igenului 5n s"ngele (enos<.(@2= .resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s"ngele arterial<.aC@2= .resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s"ngele (enos<.(C@2= Ealorile normale -$9 '$9 -1mmKg 3/:4/ torr 4/RF:2mmKg Ealorile pacientului )49 '$9 )3mmKg 2$ torr 4-mmKg

%.

41:$1 torr

3$ torr

P$.-, =. &) L"8$.M.$)5/$.-, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectat! 1.Ne(oia de a respira Diagnostic nursing 2espiraie alterat! datorit! dispneei manifestat! prin polipnee @+iecti(e .acienta s! prezinte o +un! respiraie i c!i respiratorii permea+ile Inter(enii autonome :asigur repaus la pat :aez pacienta 5n poziie semiez"nd pentru a fa(oriza respiraia. :aerisesc salonul :m!sor funciile (itale :* 6.626*/ :umidific aerul din salon i asigur o temperatur! optim! de 22:23/C :supra(eg,ez pacienta pentru a o+ser(a caracteristicile tusei6le notez pentru a anuna medicul cu pri(ire la orar i frec(en!. :preg!tesc pacienta pentru e8amenul radiologic :asigur un microclimat corespunzator. :cantaresc pacienta. :asigur masa4 si tapota4 toracic. :asigur un aport suficient de lic,ide. :in(at pacienta sa tuseasca si sa e8pectoreze. :o in(at sa e(ite frigul6aglomeratia si sc,im+arile +ruste de temperatura. delegate :recoltez produse +iologice pentru e8amene de la+orator :administrez %>.8)"%#)$,/.). : se efectueaz! radiografie pulmonar! :recoltez s"nge pentru analize de la+orator :efectuez EOD :administrez medicaia 5n urgen!: 5 P)".(.0.", G <anti+iotic 6 clasa 3etalactamine6 grupa 3enzilpeniciline= 1 mil.F% ore i.(. : C)9%$# 8 <anti+iotic clasa cefalosporine gen. a III a= 1 fl la 12 ore i.(. GLUCO+A <N<1///mlFzi=6N,C0-9/ <1///mlFzi= in perfuzie endo(enoasa. :pentru calmarea pacientei 5i administrez X,",> <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara. E(aluare @+iecti( parial atins: * S13$F'$mmKg .S1/3+Fmin 2S3$rFmin */S3%.$/C

2.Ne(oia limentaie de a +ea i neadec(at! a m"nca cantitati( i calitati( manifestat!

:pacienta s! fie ec,ili+rat! ,idroelectrolitic i nutriional 5n decurs de 24 de

:,idratez pacienta cu lic,ide<compot6ceai= i prin .EE. :e8plorez preferinele pacientei asupra alimentelor permise i interzise. :sta+ilesc un orar de mese cu pacienta:3 mese

@+iecti( atins:pacienta e corect ,idratat! i aliment!. @+iecti(

prin nerespectarea regimului alimentar datorit! insuficienelor cunotine i neasum!rii rolului de +olna(.

ore. :pacienta s! fie ,idrat! i alimentat! corespunz!tor

principale i 2 gustari. :calculez +ilanul ingesta:e8creta. :e8plic +olna(ei necesitatea respect!rii regimului alimentar i importana sa pentru meninerea unei respiraii i tensiuni normale. :ofer pacientei un regim alimentar desodat6normocaloric6,ipolipidic i +ogat 5n legume i fructe.

:calculez +ilanul ingesta: e8creta: 2///ml .EE si '$/ ml alimentatie I e8creta<12//ml diureza63//ml transpiratii62//ml perspiratii61$/ml scaun=S-//ml

3.Ne(oia de a elimina

Eliminare inadec(at! datorit! procesului infecios manifestat! prin e8pectoraie.

:pacienta s! prezinte e8pectoraie diminuat! 5n decurs de 24 de ore.

:asigur pacienta cu len4erie de corp i de pat curat! i conforta+il! :poziionez pacienta c"t mai conforta+il :preg!tesc materialele necesare pentru captarea sputei i ser(esc pacienta cu (ase speciale colectoare. :educ pacienta s! nu stropeasc! 5n 4ur i s! foloseasc! +atista. :educ pacienta s! nu arunce corpuri str!ine 5n scuip!toare. :instruiesc pacienta 5n leg!tur! cu modul cum tre+uie s! tueasc!6 s! e8pectoreze i s! colecteze sputa. :educ pacienta s! colecteze sputa 5n recipientul colector6s! nu o 5mpr!tie i s! nu o 5ng,it!. :m"nuiesc scuip!torile cu gri4!6 m! sp!l i m! dezinfectez. :apreciez cantitatea i aspectul secreiilor eliminate. : menin tegumentele uscate i integre.

:recoltez produse patologice pentru e8amene de la+orator :sputa. :dezo+struiez c!ile respiratorii6prin aspirarea secreiilor +ronice i instilaii cu soluie de efedrin! /62$9 5n ser fiziologic.

atins:pacienta nu mai prezint! nelinite i an8ietate. 3ilantul ,idric:2///ml .EE si '$/ ml alimentatie I e8creta<12//ml diureza63//ml transpiratii62//ml perspiratii61$/ml scaun=S-//ml @+iecti( parial atins:pacienta 5nc! mai prezint! e8pectoraie.

4.Ne(oia de a dormi i a se odi,ni

lterarea :pacienta s! somnului +eneficieze de un datorit! somn odi,nitor procesului +olii manifestat! prin treziri nocturne.

:asigur un mediu am+iant corespunz!tor6care s! fa(orizeze odi,na pacientei:semio+scuritate i linite perfect!. :asigur un climat conforta+il :aerisesc salonul6 asigur temperatura i umiditatea acestuia. :sc,im+ len4eria de corp i de pat pentru a pre(eni disconfortul. :urm!resc somnul pacientei. :urm!resc funciile (itale f!r! a deran4a pacienta :asigur condiii de mediu adec(ate pentru a e(ita pericolele. :sta+ilesc cu pacienta planul de cretere a rezistenei organismului. :a4ut pacienta s! se adapteze la noul mediu. :o 5ncura4ez s!:i e8prime emoiile6ne(oile i s!:i recunoasc! an8ietatea. :asigur pacientei mi4loace de comunicare6e8plic 5ngri4irile i o 5n(! te,nici de rela8are. :asigur mi4loace de informare6 o 5ncura4ez la lectur! i acti(it!i. :asigur legatura pacientei cu familia.

:administrez 5n caz de ne(oie o ta+let! de DIA+EPAM 1/ mg seara.

@+iecti( atins:pacienta +eneficiaz! de un somn odi,nitor6iar factorii pertur+atori au fost eliminai6nu doar calmai.

$.Ne(oia de a e(ita pericolele

lterarea integrit!ii fizice i psi,ice datorit! +olii manifestat! prin an8ietate i risc de complicaii.

:pacienta s! +eneficieze de un mediu de siguran! f!r! accidente i infecii

:administrez :XANAX <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara.

@+iecti( atins:pacienta se simte 5n siguran!

%.Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

?ipsa de cunotine datorit! an8iet!ii manifestat! prin cerere de informaii.

:pacienta s! ai+! cunotine despre +oala sa pulmonar! i tratament i s! ai+! acces la informaii.

:e8plorez ni(elul de cunotine al +olna(ei pri(ind +oala6modul de manifestare6m!surile pre(enti(e i curati(e6modul de participare la inter(enii. :stimulez dorina de cunoatere. :moti(ez importana acumul!rii de noi cunotine.

@+iecti( atins:pacienta a acumulat cunotine noi despre +oala sa.

A &%', =. &) L"8$.M.$)5 , #$)., =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectat! 1.Ne(oia de a respira Diagnostic nursing @+iecti(e Insuficien! respiratorie datorit! procesului infecios pulmonar manifestat! prin secreii +ron,ice6 dispnee. :pacienta s! ai+! secreii +ron,ice diminuate 5n decurs de 1 zi. Inter(enii autonome :monitorizez funciile (itale<26* 6.6*/= i notarea lor 5n #@. :preg!tirea psi,ic! a pacientei. :urm!resc coloraia tegumentelor. :asigur un microclimat corespunz!tor<*/S1): 24/C6umiditate aer 219=. :5n(! pacienta s! respire corespunz!tor<respiraii eficiente6ample= :educ pacienta s! tueasc! i s! e8pectoreze :asigur un aport suficient de lic,ide pe zi<2l= :preg!tesc pacienta pentru radiografie pulmonar!. :5i spun pacientei s! 5ntrerup! fumatul :administrez lic,ide 5n special seara pentru a pre(eni uscarea secreiilor +ron,ice. :sc,im+ de cate ori e ne(oie len4eria de pat si de corp. :asigur toaleta locala dupa fiecare eliminare. :asigur o +una ,idratare. :ofer un mediu conforta+il si respect intimitatea pacientei. :incura4ez pacienta sa comunice. :cantaresc pacienta in fiecare dimineata. :mentin igiena riguroasa a plicilor i a spaiilor intradigitale. delegate :o8igenoterapie<4:%lFmin= :determin analiza gazelor sang(ine :administrez medicaia: 5 P)".(.0.", G <anti+iotic 6 clasa 3etalactamine6 grupa 3enzilpeniciline= 1 mil.F% ore i.(. : G)"#,-.(."1 <anti+iotic clasa aminoglicozide= 1 f de )/mg F12 ore i.(. :administrez secretolitice E(aluare 2S33rFmin * S13/F%/mm Kg .S1//+Fmin */S3%/C @+iecti( parial atins:pacienta prezint! 5m+un!t!irea respiraiei.

2.Ne(oia de a elimina

Eliminare :pacienta sa inadec(ata datorita nu mai ai+a fe+rei manifestata fe+ra. prin oligurie6diaforeza.

:administrez antipiretice: A08%(,0-." <antipiretic= pentru sc!derea fe+rei. 1 fF) ore i.(. P)$9,08," 8 <soluie perfuza+il! de paracetamol I rol antipiretic i analgetic= I 1 fl la 12 ore i.(. 5n ritm de %/ pic. F min

.acienta e afe+ril6nu mai prezinta transpiratii.

3.Ne(oia de a e(ita pericolele

lterarea ne(oii de a e(ita pericolele datorita modificarii sc,emei corporale manifestata prin pierderea respectului de sine.

:pacienta sa +eneficieze de un mediu linistit si in care sa:si recapete increderea in sine.

:asigur condiii de mediu adec(ate pentru pacient. :a4ut pacienta s! se adapteze la noul mediu. : o 5ncura4ez s!:i e8prime emoiile6ne(oile i s!: i recunoasc! an8ietatea. :asigur pacientei mi4loace de comunicare6e8plic 5ngri4irile i o 5n(! te,nici de rela8are. :asigur mi4loace de informare i 5ncura4ez pacienta la lectura i acti(it!i recreati(e. :asigur legatura pacientei cu familia. :o 5n(! te,nici de rela8are i planific un orar zilnic:respiraie a+dominal! profund!6e8pir prelungit6masa4 al m"inilor sau picioarelor6+aia de lumini. :creez un climat de 5nelegere empatic!. :diminuez stimulii auditi(i i (izuali. :moti(ez pacienta asupra importanei acumul!rii de noi cunotine. :contientizez +olna(a asupra propriei responsa+ilit!i pri(ind s!n!tatea sa . :organizez acti(it!i recreati(e. :5i ofer surse de informaie despre +oala6complicaii6 tratament i regim alimentar. :5i e8plic +olna(ei necesitatea analizelor de s"nge i a in(estigaiilor. :e(aluez +olna(a dac! a 5neles corect mesa4ul transmis i dac! i:a 5nsuit noile cunotine. :comunic cu pacienta pentru a identifica o+iceiurile i deprinderile greite.

:administrez medicatia :XANAX <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara.

2S3/rFmin .S1//+Fmin * S13/F$/mm Kg */S3%/C

4.Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

Deficit de cunostinte in legatura cu +oala sa datorita lipsei surselor de informatie manifestata prin cerere de informatii.

.acienta sa fie informata despre +oala sa si despre in(estigatiile necesare.

@+iecti( atins.

A #$)., =. &) L"8$.M.$)5, %/#, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectat! Diagnostic nursing @+iecti(e autonome :pacienta sa +eneficieze de o respiratie corespunzatoare :aerisesc camera :umezesc aerul din 5nc!pere <2F3 apa6 1F3alcool= i asigur un climat corespunz!tor :5n(! pacienta s! tueasc!6s! e8pectoreze i s! colecteze sputa :a4ut pacienta sa efectueze e8ercitii respiratorii eficiente. :urmaresc coloratia tegumentelor. :administrez lic,ide 5n special seara pentru a pre(eni uscarea secreiilor +ron,ice. :asez pacienta in pozitie sezand sau semisezand pentru a fa(oriza respiratia. :monitorizez funciile (itale ale pacientei<* 6.626*/= :5ncura4ez pacienta s! comunice cu cei din 4ur6s!:i satisfac! ne(oile afectate i o determin s! participe la luarea deciziilor. :asigur pacientei mi4loace de comunicare6e8plic ingri4irile6o in(at te,nici de rela8are si:i cer consimtamantul pentru orice inter(entie6astfel incat pacientul sa fie sigur ca detine controlul asupra propriei persoane. :ascult si incura4ez pacienta sa:si e8prime emotiile6ne(oile6opiniile si frica. :asigur legatura pacientei cu familia sa prin (izite frec(ente. :in(at pacienta ca zilnic sa:si monitorizez functiile (itale. :ii ofer pacientei +iletul de e8ternare6reteta si Inter(enii delegate :administrez %>.8)"%#)$,/.) E(aluare @+iecti( atins:pacienta respira din ce in ce mai +ine.

1.Ne(oia de a 2espiratie respira ineficienta datorita dispneei manifestata prin cianoza.

2.Ne(oia de a lterarea e(ita integrit!ii pericolele fizice i psi,ice datorit! +olii manifestat! prin an8ietate i risc de complicaii.

:pacienta s! +eneficieze de siguran! psi,ologic! pentru 5nl!turarea st!rii de an8ietate :pacienta s! fie ec,ili+rat! fizic i psi,ic 5n decurs de 2 ore pentru pre(enirea complicaiilor.

:administrez la ne(oie o ta+let! de DIA+EPAM 1/ mg seara.

* S12/F%/mm Kg .S-2+Fmin 2S3/rFmin */S3%/C @+iecti( atins.

3.Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

Deficit de cunostinte in legatura cu +oala sa datorita lipsei surselor de informatie manifestata prin cerere de infor.

:pacienta sa fie informata despre diagnosticul ei si sa se interese in ceea ce o pri(este +oala sa.

scrisoarea medicala. :spun pacientei sa respecte regimul igieno: dietetic6tratamentul prescris de catre medic si sa re(ina la control peste o saptamana. :o 5n(! c! respectarea regimului alimentar are un rol foarte important 5n cursul +olii. :5i e8plic c! tre+uie s! respecte regimul igieno: dietetic:repaus fizic6psi,ic;s! urmeze un regim alimentar:consum minim de sare6 s! nu consume gr!simi i periodic s!:i fac! controale medicale de specialitate.

:administrez medicatia :XANAX <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara.

@+iecti( atins:pacienta cere informatii cu pri(ire la +oala sa.

C 0 3.
Date culese prin o+ser(aie6 anamnez! i inter(iul pacientului
D,#) /)$7%",0): Nume:2.3. &e8:masculin E"rsta :'/ani Diagnostic curent :BPOC REACUTI+AT IN FA+A ACUTA cte c,irurgicale :cu 3/ de ani 5n urm! a a(ut o operaie de colecistectomie. D,#) 7%(.%5('0#'$,0): Domiciliu:rural 2esponsa+ilit!i i roluri 5n familie:tat! a cinci copii6 so i +unic a doi nepoi .e ce persoane se poate +izui: nepoti si sotie R)7'$7) 9.","(.,$): @cupaia prezent!:pensionar sigurare de s!n!tate:pensionar I7#%$.('0 /,(.)"#'0'.: Educaia:) clase ?im+a (or+it!:rom"na .lanuri de (iitor:s!:i a4ute copii titudinea fa! de +oal!:descura4are6 m"nie 2eligie:cretin:ortodo8 S#.0 &) 4.,:1: cti(it!i recreati(e:emisiuni *E6 emisiuni sporti(e #actori de risc:stres datorit! situaiei financiare6 fumat6 consum moderat de alcool. ?ocuina:cas!6 cu trei camere6 modest!. D,#) /73%0%8.(): tenia:+una >emoria:afectat! +ilitatea de a folosi informaii:dezinteresat &omnul: Dureri: >o+ilitate:independent Ce tip de efort tolereaz!:efort limitat<o+oseal!= .ostura :normal! >uc,i :normal cti(it!i zilnice :independenta S.-:'$.: Eederea:miopie: poart! oc,elari cu dioptrii :26/ am+ii oc,i

C,/,(.#,#), &) (%-'".(,$): Defecte de (edere:miopie titudine:acceptarea realit!ii6 indiferen! i culpa+ilitate E8presia feei:tristee6preocupare de situaia actual! titudinea afecti(!:tristee6 apatie6 uneori depresie6izolare .!rerea sa despre sine:de(alorizare6 negli4en!6culpa+ilitate daptarea la mediu:se adapteaz! la mediul spitalicesc I7#%$.('0 B%0.. ,(#',0): Descrierea pro+lemelor actuale:pacientul cunoscut cu 3.@C de $ ani6 a fost adus la 1.16 acuz"nd insuficien! respiratorie6 dispnee6 K* 6 tegumente i mucoase cianotice6 tuse cu e8pectoraie mucopurulent!6 fe+r!6 durere toracic!. *ratamente:+ron,odilatatoare si toni:cardiace. Dieta:nu respect! regimul alimentar6 alimente s!rate6 +ogate 5n gr!simi. S#,$), &) "'#$.:.): 7n!lime:1'$cm Dreutate:)/Jg petit:normal R)7/.$,:.) D. (.$('0,:.): 2espiraie:ta,ipnee<3)rFmin= .uls :ta,icardie <13/+Fmin= *a :22/F-/mmKg E0.-."1$. :transpiratii a+undente Diureza :oligurie

.2@3?E>E?E . CIEN*1?1I
>anifest!ri su+iecti(e :tuse matinal!6permanent! cu e8pectoraie. :fe+r!6transpiraii nocturne :durere toracic! :sc!dere 5n greutate6an8ietate6inapeten! :astenie6cefalee6des,idratare :intoleran! la efort6disfagie : : : >anifest!ri o+iecti(e dispnee6cianoz!6edeme insuficien! respiratorie6ta,icardie raluri ronflante i si+ilante6polipnee

TABEL CU NEVOI FUNDAMENTALE DUP VIRGINIA JELDRESON


Nr.crt 1. Ne(oia de a respira 2. 3. 4. $. %. '. ). -. 1/. 11. 12. 13. 14. 1$. Ne(oi fectat! fectata fectat! fectat! fectat! fectat! Neafectat! fectat! fectat! fectat! fectat! Neafectat! Neafectat! Neafectat! fectat!

Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie Ne(oia de a +ea i a m"nca Ne(oia de a elimina Ne(oia de a se mica i a a(ea o +un! postur! Ne(oia de a dormi i de a se odi,ni Ne(oia de a se 5m+r!ca i de a se dez+r!ca Ne(oia de a:i menine temperatura 5n limite normale Ne(oia de a fi curat6 5ngri4it6 de a prote4a tegumentele i mucoasele Ne(oia de a e(ita pericolele Ne(oia de a comunica Ne(oia de a aciona conform propriilor con(ingeri i (alori i de a practica religia Ne(oia de a fi preocupat 5n (ederea realiz!rii Ne(oia de a se recrea Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea

ANALI+A SI INTERPRETAREA DATELOR


Ne(oia afectat! 1.Ne(oia de a respira 2.Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie 3.Ne(oia de a +ea i a m"nca 4.Ne(oia de a elimina $.Ne(oia de a se mica i a a(ea o +un! postur! %.Ne(oia de a dormi i de a se odi,ni. '. Ne(oia de a fi curat6 5ngri4it6 de a prote4a tegumentele i mucoasele Consideraii nursing 2espiraie alterat! datorit! dispneei manifestat! prin polipnee Circulatie ineficienta datorita ta,ipneei manifestata prin (erti4. limentaie neadec(at! cantitati( i calitati( manifestat! prin nerespectarea regimului alimentar datorit! insuficienelor cunotine i neasum!rii rolului de +olna(. Eliminare inadec(ata datorita secretiilor +ronsice manifestata prin tuse. Intoleranta la efort fizic datorita sederii indelungate la pat si complicatiilor manifestata prin astenie fizica marcata. lterarea somnului manifestata prin treziri nocturne datorita procesului +olii. Deficit de autoingri4ire datorita transpiratiei6dispneei6intolerantei la efort manifestata prin incapacitate de a:si efectua ingri4irile igienice zilnice.

). Ne(oia de a comunica -. Ne(oia de a e(ita pericolele

Dificultate de a comunica la ni(el afecti( datorita dispneei sau +olii manifestata prin an8ietate6 apatie si izolare. lterarea ne(oii de a e(ita pericolele datorita modificarii sc,emei corporale manifestata prin pierderea respectului de sine. Deficit de cunostinte in legatura cu +oala sa datorita lipsei surselor de informatie manifestata prin cerere de informatii

1/. Ne(oia de a 5n(!a cum s!:i p!strezi s!n!tatea 11.Ne(oia de a:i #e+r! datorit! suprainfeciei tra,eo+ronice menine temperatura 5n manifestat! prin transpiraii. limite normale

INVESTIGAII CLINICE
Nr.crt. 1. nalize de la+orator J)-,#%0%8.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+ete cu dop mo( ce conine anticoagulant ED* <acid: epsilon:diamino: tetracetic19=: /6$ ml uscat 6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2 ml. Denumire JLG:eritocite Ealori normale Ealorile pacientului $6)milFmm3 24$.///Fmm3 12.$///Fmm3 1'6$gFdl $29

3!r+ai: 463:$6' milFmm3 trom+ocite 1$/.///: 4$/./// mm3 leucocite 4///:1//// Fmm3 J)-%80%B.",6JB; 3!r+ai: 13:1' gFdl J)-,#%($.#6J#; 3!r+ai:3-: 4-9

#i+rinogen:se F.B$."%8)": recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop al+astru6 ce conine anticoagulant Citrat de Na 36)9: /6$ ml; se recolteaz! s"nge p"n! la $ ml.

2//:4//mgFdl

$4/mgFdl

Eiteza de VSJ: sedimentare a ,ematiilor:se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop negru f!r! garou6 conine anticoagulant Citrat de Na 36)9:/64 ml6 se recolteaz! s"nge p"n! la 2ml<16%ml=. B.%(3.-.():se recolteaz! 5n sistem (acutainer 5n epru+et! cu dop rou6 nu conine anticoagulant; se recolteaz! $ ml s"nge.&e o+ser(! funcia renal!6 gradul de des,idratare i (aloarea electroliilor. G0.()-.): U$)):

3ar+ati:1:1/ mmF1 ora

32mmF1ora

/6%$:161/mgFdl 2$:4/mgFdl

16/4mgFdl 4$mgFdl

2.

C$),#.".",:

/6%:162mgFdl

/6)mgFdl

INVESTIGAII PARACLINICE
Nr.crt. Definiie 1. EOD:5nregistrarea grafic! a 7n formele a(ansate are semne de ,ipertrofie acti(it!ii inimii pentru decelerarea (entricular! dreapt! iFsau decompensare afect!rii cordului dreapt!:unda . ampla 5n DII6DIII i aspectul r&2 5n EI6EII cu aspecte de ,ipertrofie (entricular! dreapt!6 cu dominana & 5n EI:E%. 2. 2adiografie pulmonar!<28=: >urmurul (ezicular e aproape a+sent +azal 5nregistrarea pe film fotografic datorit! ,iperinflaiei6 iar diagramul e special a imaginii structurale a ,ipomo+il. unui o+iect o+inut! cu a4utorul radiaiilor P.2eflect! modific!rile funcionale la ni(el pulmonar.

ANALI+A GA+ELOR SANGUINE


Nr.crt. Denumire 1. &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen<&aK+@2= 2. &aturaia ,emoglo+inei cu o8igen 5n s"ngele (enos<&(K+@2= 3. .resiunea parial! a Ealorile normale -$9 '$9 -1mmKg Ealorile pacientului )29 '49 ))mmKg

4. $.

o8igenului 5n s"ngele arterial<.a@2= .resiunea parial! a o8igenului 5n s"ngele (enos<.(@2= .resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s5ngele arterial<.aC@2= .resiunea parial! a dio8idului de car+on 5n s"ngele (enos<.(C@2=

3/:4/ torr 4/RF:2mmKg

3/ torr 4$ mmKg

%.

41:$1 torr

3$ torr

P$.-, =. &) ."8$.M.$)5 /$.-, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia Diagnostic nursing afectata 1.Ne(oia de 2espiraie alterat! a respira datorit! dispneei manifestat! prin polipnee @+iecti(e :pacientul sa +eneficieze de o respiratie eficienta Inter(entii autonome :monitorizez functiile (itale ale pacientului. :preg!tesc psi,ic pacientul :aerisesc camera :umezesc aerul din 5nc!pere <2F3 apa6 1F3alcool= i asigur un climat corespunz!tor :5n(! pacientul s! tueasc!6s! e8pectoreze i s! colecteze sputa :7n(! pacientul s! fac! gimnastic! respiratorie6 efectuez masa4 i tapota4 toracic i mo+ilizez pacientul. :recomand pacientului repaus (ocal i:l 5n(! te,nici de comunicare non:(er+al! :monitorizez functiile (itale ale pacientului<* 6.626*/C= si le notez in #.@. :pregatesc psi,ic pacientul. :monitorizez * si . din doua in doua ore si le notez in #.@. :aplic te,nici de fa(orizare a respiratiei si circulatiei. :a4ut pacientul sa e8ecute e8ercitii acti(e. :pregatesc pacientul pentru in(estigatii. :linistesc pacientul si:i e8plic importanta te,nicii. :urmaresc coloratia tegumentelor6respiratia si starea generala a pacientului. delegate :administrez %>.8)"%#)$,/.) :efectuez teste (entilatorii<o8imetria6 spirometria si pulso8imetria= :fac aerosoli cu M'(%7%04," E(aluare * S2//F1//m mKg .S13$+Fmin 2S3)rFmin */S3-6$/C

2.Ne(oia de a a(ea o +un! circulaie

Circulatie inadec(ata datorita scaderii fortei de contractie a miocardului manifestata prin ta,icardie.

:pacientul sa +eneficieze de o circulatie adec(ata.

:pregatesc pacientul pentru EOD. :recoltez sange pentru analize de la+orator. :efectuez teste (entilatorii :administrez medicatia: F'$%7)-.& <diuretic= 1f i.(. E",/ 20-8 <in,i+itorul enzimei de con(ersie= I 1 f i.(. :efectuez EOD:

* S2//F-/m mKg .S133+Fmin 2S3'rFmin */S3-64/C @+iecti( partial atins :

3.Ne(oia de limentaie a +ea i a neadec(at! m"nca cantitati( i calitati( manifestat! prin nerespectarea regimului alimentar datorit! insuficienelor cunotine i neasum!rii rolului de +olna(.

:pacientul sa +eneficieze de o alimentatie ec,ili+rata.

:sta+ilesc un orar de mese cu pacientul:3 mese principale si 2 gustari. :e8plorez gusturile si o+iceiurile alimentare ale pacientului. :ser(esc pacientul cu alimente la temperatura moderata6la ore regulate si prezentate atragator. :ofer pacientului un regim alimentar desodat6,ipolipidic6normocaloric6 +ogat in legume si fructe. :in(at pacientul (aloarea calorica aalimentelor si ec,i(alentul cu alte alimente. :o+ser( aparitia edemelor.

:administrez (itamine precum: :VITAMINA B <tiamina= :VITAMINA B@ <pirido8in!= 5n G0'(%=, <N <00-0.

@+iecti( atins:pacientul se poate alimenta singur.

4.Ne(oia de Eliminare a elimina inadec(ata datorita secretiilor +ronsice manifestata prin tuse.

:pacientul sa nu mai prezinte e8pectoratie

$.Ne(oia de a se mica i a a(ea o +un! postur!

Intoleranta la efort fizic datorita sederii indelungate la pat si complicatiilor manifestata prin astenie fizica marcata.

%.Ne(oia de #e+r! datorit!

:in(at pacientul sa folosesca +atista indi(iduala. :sa foloseasca scuipatorile. :asigur o +una ,idratare. :incura4ez pacientul sa comunice. :cantaresc pacientul in fiecare dimineata. :a4ut pacientul sa:si faca toaleta ca(itatii +ucale sAi a dintilor cu tampoane pe care le arunca la containerul pentru produse patologice. :pacientul sa :sta+ilesc un orar a cate 1/ minute se mo+ilizeze dimineata6pranz si seara in care +olna(ul tre+uie si sa:si sa faca e8ercitii de mers. mentina :il in(at ca tre+uie sa:si sc,im+e pozitia din 2 in 2 tonusul ore atunci cand sta in pat. muscular :pentru a pre(eni complicatiile (erific mem+rele adec(at pe tot inferioare. parcursul :ma asigur ca len4eria e curata si perfect internarii. intinsa6fara cute. :incura4ez pacientul si:i e8plic importanta e8ercitiului fizic. :pacientul sa: :ser(esc pacientul cu cantit!i crescute de lic,ide

:efectuez ,)$%7%0. cu MUCOSOLVAN 5administrez fluidifiante ale secretiilor +ronsice<ACC 1 fFzi i.(.=

@+iecti( partial atins:pacientul inca mai prezinta e8pectoratie. @+iecti( partial atins:

:administrez

* S1)/F'/m

a:si mentine temperatura in limite normale.

suprainfeciei tra,eo+ronice manifestat! prin transpiraii

si mentina temperatura in limite normale.

la temperatura camerei. :fiecare 1/C peste 3' necesit! 139 calorii peste raia normal!. :aplic comprese reci pe frunte i e8tremit!i sau 5mpac,et!ri reci.

antipiretice: A08%(,0-." <antipiretic= pentru sc!derea fe+rei. 1 fF) ore i.(. P)$9,08," 8 <soluie perfuza+il! de paracetamol I rol antipiretic i analgetic= I 1 fl la 12 ore i.(. 5n ritm de %/ pic. F min

mKg .S13/+Fmin 2S3$rFmin */S3-61/C

'. Ne(oia de a fi curat6 5ngri4it6 de a prote4a tegumentele i mucoasele

Deficit de autoingri4ire datorita transpiratiei6dispne ei6intolerantei la efort manifestata prin incapacitate de a:si efectua ingri4irile igienice zilnice.

:pacientul sa prezinte tegumente si mucoase integre si curate in decurs de '2 de ore.

:asigur temperatura camerei<2/:21/C= si a apei; :pregatesc materialele. :prote4ez pacientul cu para(an si:l con(ing cu tact si cu +landete sa accepte6respect intimitatea sa. :efectuez toaleta pe regiuni. :a4ut pacientul sa se im+race6sa:si faca toaleta ca(itatii +ucale;mentinerea mucoasei nazale si a ca(itatii +ucale integre :pre(in aparitia escarelor. :aplic creme pentru protectia tegumentului e8pus umezelii. :realizez inspectarea periodica a tegumentelor. :efectuez masa4ul regiunilor e8puse cate 1/:1$ min pentru acti(area circulatiei. :sc,im+ len4eria de corp si de pat de cate ori e ne(oie. :in(at pacientul sa e(ite alimentele alergene6iritante6e8citante<alcool6cafea6tutun6condi mente= :educ pacientul sa consume legume6fainoase6fructe6(erdeturi.

@+iecti( atins :pacientul prezinta tegumente si mucoase integre.

).Ne(oia de lterarea somnului a dormi si a manifestata prin se odi,ni treziri nocturne datorita procesului +olii.

:pacientul sa +eneficieze de un numar de ore de odi,na corespunzato r si de un somn linistit

:in(at pacientul ca odi,na e un factor primordial in recuperarea sanatatii. :ii asigur un climat conforta+il:camera aerisita6temperatura optima<1):24/C=6len4erie sc,im+ata. :realizez impreuna cu pacientul un orar de odi,na diurn. :fac e8ercitii de rela8are. :ii administrez medicatia inainte de culcare pentru a e(ita trezirile nocturne6ii ofer o cana cu ceai cald. :e(it de a face zgomote. :urmaresc calitatea somnului. :incura4ez pacientul sa:si e8prime teama6neincrederea6frica si sentimentul de culpa+ilitate. :ii pun in (aloare realizarile anterioare :il linistesc cu pri(ire la starea sa de sanatate si:i e8plic ca starea psi,ica e foarte importanta in recuperare. :incura4ez pacientul sa:si e8prime sentimentele familiei si celor apropiati. :ii fa(orizez comunicarea cu colegii de salon si cu cadrele medicale. :ofer toate informatiile de care are ne(oie:necesitatea de a se recolta analize si de a efectua in(estigatii6pentru ce sunt medicamentele administrate:informatii care contri+uie la inlaturarea fricii si pastrarea controlului asupra propriei (ieti6ec,ili+rului afecti( si psi,ic.

:administrez o ta+leta de DIA+EPAM 1/ mg seara la ne(oie.

@+iecti( atins :pacientul s:a odi,nit +ine atat pe timpil zilei cat si al noptii.

-.Ne(oia de Dificultate de a a comunica comunica la ni(el afecti( datorita dispneei sau +olii manifestata prin an8ietate6 apatie si izolare.

:asigurarea unei comunicarii adec(ate pe perioada spitalizarii.

@+iecti( atins :pacientul comunica adec(at cu ec,ipa de ingri4ire si cu persoanele din 4ur.

1/.Ne(oia de a e(ita pericolele

lterarea ne(oii de a e(ita pericolele datorita modificarii sc,emei corporale manifestata prin pierderea respectului de sine.

:pacientul sa fie ec,ili+rat psi,ic in decurs de 24 ore.

:creez un climat de 5nelegere empatic!. :ascult i 5ncura4ez pacientul s!:i e8prime emoiile6ne(oile6opiniile i teama. :asigur legatura pacientului cu familia sa prin (izite frec(ente. :5ncura4ez i determin pacientul s! participe la luarea deciziilor pri(ind 5ngri4irile medicale. :asigur pacientului mi4loace de comunicare6e8plic 5ngri4irile65l 5n(! te,nici de rela8are

:administrez medicatia :XANAX <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara.

@+iecti( partial atins :pacientul incepe sa:si recastige cu timpul respectul de sine.

11.Ne(oia de a in(ata cum sa:ti pastrezi sanatatea.

Deficit de cunostinte in legatura cu +oala sa datorita lipsei surselor de informatie manifestata prin cerere de informatii

:pacientul sa do+andeasca o+iceiuri si deprinderi noi.

:contientizez +olna(ul asupra propriei responsa+ilit!i pri(ind s!n!tatea sa. :5l 5n(! c! respectarea regimului alimentar are un rol foarte important 5n cursul +olii. :5i e8plic c! tre+uie s! respecte regimul igieno: dietetic:repaus fizic6psi,ic;s! urmeze un regim alimentar:consum minim de sare6 s! nu consume gr!simi i periodic s!:i fac! controale medicale de specialitate. :5i ofer surse de informaie:*E6re(iste6+rouri medicale.

@+iecti( atins:pacientul prezinta o+iceiuri si deprinderi noi.

Ne(oia afectata 1.Ne(oia de a respira

Diagnostic nursing 2espiraie alterat! datorit! dispneei manifestat! prin polipnee

@+iecti(e

Inter(entii delegate 5administrez %>.8)"%#)$,/.) 5aspir secretiile tra,eo: +ronsice. 5administrez ,)$%7%0. 5aspir secretiile tra,eo: +ronsice. :efectuez EOD

E(aluare 2S33rFmin .S12$+Fmin * S1%/F)/m mKg */S3%6$/C @+iecti( partial atins.

autonome 5pacientul sa :monitorizez functiile (itale si le notez in #@. +eneficieze de :pregatesc psi,ic pacientul o respiratie :educ pacientul sa foloseasca +atista de unica adec(ata. folosinta. :in(at sa respire corespunzator. :educ pacientul sa e(ite aglomeratia 6frigul si sc,im+arile +ruste de temperatura. :asigur un climat corespunzator<temperatura:1): 24/C6umiditate aer 249=. 5 efectuez masa4 si tapota4 toracic :asigur un aport suficient de lic,ide F24 ore. :a4ut pacientul sa:si faca gargara cu solutii antiseptice si decongestionante ale mucoasei +ronsice. 5in(at pacientul sa tuseasca 6sa e8pectoreze si sa colecteze sputa in recipiente speciale 5educ pacientul sa renunte la o+iceiurile daunatoare. :urmaresc coloratia tegumentelor. :in(at pacientul sa e(ite frigul6aglomeratia si sc,im+arile +ruste de temperatura. 5pacientul sa ai+a o circulatie eficienta in decurs de 2ore. :se asigur! un mediu linitit i lipsit de stimuli sonori6cu temperatur! i umiditatea normale. :comunic cu pacientul6cu calm6 despre +oal! i tratament65l sf!tuiesc s! e(ite emoiile. :educ pacientul s! stea 5n repaus la pat. :informez pacientul despre gradul de efort pe care poate s!:l fac!. :monitorizez * i pulsul din 3/ 5n 3/ de minute6m!surand pulsul la artera radial! 6 se noteaz! 5n #@. :se urm!rete diureza i se noteaz! 5n #@. :5n(! pacientul s! 5ntrerup! consumul de alcool i tutun. :5n(a! pacientul s! respecte un regim igieno:dietetic <s! consume legume6fructe6s! e(ite gr!simile6 sarea= i s! fac! micare. :solicit pacientului cu tact i cu +landee s! se spele i 5l a4ut. :educ pacientul cum s! e8pectoreze6 s! tueasc! cu

2.Ne(oia de a a(ea o +una circulatie.

Circulatie ineficienta datorita scaderii de+itului cardiac manifestata prin paliditate.

: B)#,0%C +%C <0-8 <3eta:+locante= 1t+ pe zi F'$%7)-.& <diuretic= 1f i.(. E",/ 20-8 <in,i+itorul enzimei de con(ersie= I 1 f i.(.

2S31rFmin .S12/+Fmin * S1$/F%$m mKg */S3%6$/C @+iecti( partial atins.

3.Ne(oia de a elimina

lterarea ne(oii de a elimina

5pacientul sa nu mai prezinte

:administrez medicaia: ACC <fluidifiant al secreiilor= I 2 f pe zi

@+iecti( atins:pacientul nu mai

A #$)., =. &) ."8$.M.$)5, %/#, =. &) 7/.#,0.=,$) Ne(oia afectata 1.Ne(oia de a respira Diagnostic nursing Dificultate de a respira datorit! o+struciei i a secreiilor +ronice manifestat! prin tuse6dispnee cianoz!6 insuficien! respiratorie @+iecti(e 5pacientul sa respire cat mai +ine Inter(entii autonome :monitorizez functiile (itale si le notez in #@. 5urmaresc coloratia tegumentelor 5asez pacientul in pozitie sezand sau semisezand pentru a fa(oriza respiratia. :efectuez masa4 si tapota4 toracic :asigur un aport suficient de lic,ide F24 ore. :in(at pacientul sa renunte la o+iceiurile daunatoare. 5umezesc aerul din incapere<2F3 alcool61F3 apa= :pregatesc psi,ic pacientul :educ pacientul sa foloseasca +atista de unica folosinta. :in(at sa respire corespunzator. :educ pacientul sa e(ite aglomeratia 6frigul si sc,im+arile +ruste de temperatura. :asigur un climat corespunzator<temperatura:1): 24/C6umiditate aer 249=. :recomand pacientului gargara cu solutii antiseptice. :monitorizez functiile (itale<26.6* 6*/= :in(at pacientul notiuni despre +oala sa si gradul +olii in care se afla. :rog pacientul ca atuci cand o+ser(a o sc,im+are a starii de sanatate sa anunte medicul sau cadrele medicale. :in(at pacientul ca respectarea regimului alimentar si administrarea cu strictete a medicatiei e foarte importanta;o rog ca si la domiciliu preocuparea sa sa fie odi,na cotidiana6regimul si luarea medicamentelor asa cum i le:a prescris medicul. :ascult si incura4ez pacientul sa:si e8prime E(aluare delegate 5realizez instilatii nazale cu solutii decongestionante si antiseptice ale mucoasei nazale. :aspir secretiile tra,eo: +ronsice. :administrez o8igenoterapie. :realizez aerosoli cu MUCOSOLVAN :administrez medicatia prescrisa de catre medic:administrez solutie de +icar+onat de NaR1649 :administrez medicatia :XANAX <an8iolitic din clasa +enzodiazepine= 1 ta+leta de 2$ mg seara. 2S2$rFmin .S-/+Fmin * S13$F4$mmKg */S3%6$/C @+iecti( atins.

2.Ne(oia de a e(ita pericolele

.ro+a+ilitate de atingere a integritatii fizice datorita mediului spitalicesc manifestata prin risc de complicatii.

:.acientul sa nu prezinte complicatii pe perioada spitalizarii.

@+iecti( atins. 2S23Fmin .S))Fmin * S13/F$/mmKg */S3%6$/C

3.Ne(oia de a in(ata cum sa:ti pastrezi sanatatea

Dificultate de a respecta indicatiile medicale si tratamentul prescris datorita ni(elului scazut de cunostinte manifestata prin ignoranta.

.acientul sa acumuleze noi cunostinte despre +oala sa.

emotiile6ne(oile6opiniile. :in(at pacientul ca zilnic sa:si monitorizeze functiile (itale :moti(ez pacientul sa acumuleze noi cunostinte in legatura cu +oala sa. :constientizez pacientul asupra propriei responsa+ilitati pri(ind sanatatea sa. :ii e8plic importanta regimului alimentar;ii scriu alimentele permise6orarul de mese si programul de odi,na pe care tre+uie sa le respecte la domicilui. :il incura4ez sa adopte noi deprinderi6 sa se mena4eze pe cat posi+il6 sa ai+a o igiena corporala adec(ata si sa urmeze cu strictete medicatia prescrisa de catre medic. :ii dau pacientului +iletul de e8ternare cu toate recomadarile facute de medic6cat si la regimul igieno: dietetic pe care il urmeaza.

.acientul a acumulat noi cunostinte cu pri(ire la +oala sa si a inteles cat de important e regimul alimentar. .acientul e interesat de a afla cat mai multe informatii.