Ђура Јакшић - Биографија

Ђура Јакшић (1832-1878), рођен је у Српској Црњи, у
свештеничкој породици. Пошто двапут бјежи из трговачке школе у
коју га отац уписује, завршава три разреда гимназије а потом учи
сликарство у Темишвару, Бечу, Пешти, Великом Бечкереку и
Минхену. Није стекао шире опште или књижевно образовање јер је
сав био усредсређен на сликарство као позив и рано је почео да
слика по наруџби и тако обезбјеђује егзистенцију. Из Војводине
прелази у Србију, учитељује по забитим селима. Немиран дух,
пргав и нетрпељив, вјечити бунџија- Јакшић је свуда долазио у
сукоб са појединцима, друштвом, властима. Стално је премјештан,
отпуштан из службе, судски гоњен због свога књижевног рада или
мишљења. Посљедњих година радио је као коректор Државне
штампарије у Београду. Умро је од исцрпљености и туберкулозе у
Београду 1878. године.
У лирској поезији је остварио тематско богатство и највећи
умјетнички домет иако је објавио само једну књигу пјесама
("Песме", 1873). Ове су пјесме искрене и доживљене, одликује их
сликовитост и музикалност, снажна осјећања и богат израз.
поетски занос и егзалтирани тон. Широка је лепеза његових
поетских мотива: љубавне пјесме ("Љубав", "Кога да љубим", "На
ноћишту"), елегије ("На Липару", "Поноћ"), родољубиве
("Падајте браћо", "Отаџбина"), описне ("Кроз поноћ", "Вече"),
социјалне ("Ратар", "Шваља"), полемичке ("Ћутите, ћутите,
Јевропи"), сатиричне ("Отац и син"), винске ("Мила").

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful