You are on page 1of 2

Liutpranska renesansa Novigrad- centar političke i crkvene modi -majstor kapitela iz Bala-radi svugdje po Istri crkvena organizacija

- Akvileja-Novigrad- župe samostani-sv Mihovil pod Zemljom (S Michele sotto terra)- niš ije sačuvano -postoji sredinom 9 st.- ne znamo ništa više sv Andrija- otočid ispred Rovinja, spominje se početkom 9 st , kaže se povezan sa samostanom sv marije Velike kod Bala -samo središnji dio sa tamburom i kupolom imamo sv Marija Velika kod Bala- puno istraživan Strateški položaj- zatvaraju Poreč i Pulu koji su još bizantski. 2 sljededa- uz transverzalu od Limskog kanala (ovaj 1. na rimskoj cesti) Između Rovinja i Pule- zemlja sv Apolinara (zaštitnik Ravenne) = ravenatski teritorij -Maksimijan ravenatski (Justinijanov i Eufrazijev frend) - poklonio mu -bio rodom iz Pule, imao posjede i dao Ravenni—postala žitnica Ravenne u 6 st. -iako su u 8 st Langobardi ukinuli ravenatski egzarhat, crkva se još hrani tim prostorom Bale, samostan sv Marije Velike - jedan od najranijih uređenih samostanskih sklopova (bili su neuredni od osnutka) -Benedikt Arijanksi- oko 910-ih ( Karlo Veliki) (pr plan Sankt Gallena) – na koncilu u idemu dogovoreno -ovaj je raniji pa bio uređen s klaustrom s juga crkve, groblja.. -crkva- čak 5 faza nekad imala -nas zanima 1- faza izgradnje ranija rimska struktura- vjerojatno villa rustica (stambeno gospodarski blok) -preostala: cisterna koja je ostala u funkciji i za gradnje crkve – samo su napravili luk iznad -tlocrt- trobrodna bazilika s kolonadom, 3 apside iznutra polukružne izvana poligonalne -u staroj literature ranokršdanska prozvana- ali nije; kolonada sa stupovima- ranokršdanski, zidani stubovi kvadratnog presjeka- tipični za rani srednji vijek Zidovi apsida i sjeverni zid bazilike dosta visoko sačuvani ‘more romano’= na rimski način -Karolinzi- imitirali rimski- bilo ranokršdanski, bilo antički Karlo Veliki –‘Augustus’, ideja karolinškog doba- ‘renovatio’ – obnova Rimskog Carstva- ponovno stvaranje rimskog kršdanskog carstva zato i te apside tipične za kasnu antiku u tu imitirane Ta bazilika kao muzej u 18 st.- Istrijani u temelje poslagali stupove- baze ostale in situ, uz njih položili stupove i kapitele -u sj apsidi- u zidu položili liturgijski namještaj Liturgijske instalacije- oltarna ograda, prva dva interkolumnija svi kapiteli su nađeni- to je vrlo rijetko jer se najčešde zidani stubovi koriste, ako ima stupovi onda su ugl spolije antičke (npr Karlo Veliki ih puno koristio, Aachen), a ovdje su originalni, tad rađeni -zna se i pozicija svakog kapitela jer su još u 17 st stajale arkade Ima 2 osnovna tipa i još 1 inačica

index. meko klesanje. čitava imitira kasnu antiku 1. iako samostanske crkva. stupaste noge ptičurina.O arhitekturi se dosta zna.košarasti.majstor kapitela iz Bala.aspx?tag=rovinj#.hr/bale. puno slobodne površine.stupu od svetišta. prozori ? dakle. bušeni svrdlom.kapitel glatkih listova (u 1 ili 2 zone).unizg.mickas. sumarno naznačeno perje http://www.bloger.svaki detalj ima simbolička značenja Kapitele radi.misa za seljane. podjele prostorasemantika prostora Prva dva para su košarasti. pa onda ti kapiteli označuju dokud smiju udi Iz Clunyja. ne zna se jedino nešto o fasadi. iz carske radionice u Konstantinopoluranobizantski. inačica ovih dvaju tipova – 2 pronađena. justinijanski. veliki potezi. pozadine (nema horror vacuia)..izveden je proporcijski sustav (isti kao u Eufrazijani.imitacija kasnoantičkog korintskog (sa 1 ili 2 krune listova) 2.radio je na barem 7 lokaliteta -jaki ekspresionizam. a ostali glstkih listova.vizualni znak početka oltarne pregrade.opet imitatio (298*2=širina*visina apside). ali na svakoj strani ptica -nalaze se na 2.hr/default.htm# http://tibor-pula. košarasti kapitel sa pleternom dekoracijom kapiteli Eufrazijane iz 6 st.mogao ih je vidjet majstor u pulskoj katedrali iz 5 stoljeda 3.UdX0ToIg9_M .dokument o samostanski običajima ‘Clunyjevski običajnik’. oblikom i veličinom blizak tipu s listovima. ovdje se imitiraju ali drukčijim stilom I arhitektura i proporcije i kapiteli imitiraju kasno antičko.možda za ‘cura romanum’ (?).i to Eufrazijanu tip s glatkim listovima.