You are on page 1of 3

Planul de activitate al catedrei dirigintilor claselor primare pe anul de studii 2012-2013.

termen
Septembrie

Activitati organizatorice
Sedinta catedrei -raport de activitate - elaborarea planului de activitare -diverse

Activitati de evaluare
Prezentarea raportului de activitate pe anul de studi 2011-2012 . Res . Pisarenco Elena.

Perfectionarea cadrelor didactice
Discuti despre planificarea acrivitatilor extra – scolare si proiectarea de lunga durata. Res . Cristea Natalia. Sarbatoarea omenilor in etate. Res Diriginti

octombrie

Sedinta catedrei

documente necesare dirigintelui Res.N.Crisrea Comunicare teoretica: “protectia drepturilor copiilor prin prisma scolii prietenoase. Asigurarea acesului tuturor copiilor la educatia de calitate. ” Res .Golovei Stela Lectie publica”Dreptul la exprimare. ” Res .Pisarenco Elena diriginte clasa a III-B

noiembrie Seminar teoretico –
practic. -activitate publica -discuti tematice

Dirigintii februarie Sedinta catedrei martie Seminar teoreticopractic Comunicarea teoretica “dezvoltarea parteneriatuli scoalafamile in vederea combaterii fenomenului violentei. Cotoman Lilia Lectie publica”Pasarile prietenii omului” Res.” Res . Dirigintii ianuarie Sedinta catedrei Analiza actvitatii catedrei pentru I sem. -sucese si insucese in activitste -propuneri sugestii pentru sem II Studierea metodei de lucru in vederea dezvoltari parteneriatului scoala –familie. Corcodel Eugenia Diriginte clasa I-B . Organizarea orelor educative cu tematica data. Res .violenta in mediul scolar.decembrie Sedinta catedrei Programarea activitatilor de Anul Nou Organizarea matineilor de Anul Nou Res .

. Res .Dirigintii Mai Sedinta catedrei Analiza activitati catedrei dirigintilor.Aprilie Sedinta catedrei Planificarea activitatilor pentru lunarul ecologic Participarea activa in panul de activitate pe liceu. participarea la Ziua Internatonala a Copiilor. Pregatirea si participarea la organizarea careului solemn inchinat ultimului sunet.