P. 1
Racunarski Hardver II

Racunarski Hardver II

|Views: 22|Likes:
Published by anna_balen
IT
IT

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: anna_balen on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

3.

RAČUNARSKI HARVER

3.2. MATIČNA PLOČA
Sem procesora, jedna od glavnih komponenti u svakom računaru je i matična ili osnovna ploča. Matična ploča (motherboard) je deo računara na koji su posredno ili neposredno povezane sve druge komponente i ureĎaji jednog PC-ja. Dimenzije ili format se odnosi na fizičku veličinu ploče. Do pre par godina postojalo je više standarda, dok su danas u upotrebi ostala samo dva: ATX (305x244 mm) i MiniATX (284x208mm). U zavisnosti da li ploča na sebi ima integrisanu elektroniku bilo za grafiku, zvuk ili mrežnu komunikaciju, razlikujemo integrisane i neintegrisane. Podnožje procesora je različito za različite vrste procesora. Danas su najviše u upotrebi: Socket 370 (Pentium III, Celeron II & III) i Socket A (AMD Duron AMD XP), Socket 478 (P4), Socket 940 (AMD 64 FX).

3.2. MATIČNA PLOČA
Podnožje za memorijske module je namenjeno za vezu sa radnom memorijom. Najzastupljenije su SDRAM memorija (Synchronous DRAM) i DDR memorija (Double Data Rate). Skup čipova - chipset je skup čipova koji imaju ulogu da upravljaju saobraćajem na magistralama izmeĎu centralnog procesora, memorije i ulazno-izlaznih ureĎaja. Oni daju veliku podršku brzini rada centralnog procesora. Kompanije koje proizvode čip-setove su Intel, AMD, VIA, nVIDIA itd.

3.2. MATIČNA PLOČA
Slotovi se koriste za interno povezivanje kartica sa računarom. To su konektori u obliku proreza, koji služe za povezivanje internih kartica sa računarom. Vrste slotova su: • PCI (Personal Computer Interface) - trenutno najrasprostranjeniji, podržava sve vrste kartica, sem novijih grafičkih • AGP (Accelerated Graphics Port) - koristi se isključivo za grafičke karte, ne podržavaju ga stariji modeli grafičkih kartica • ISA (Industry Standard Architecture) - preteča PCI standarda, povučen iz upotrebe.

3.2. MATIČNA PLOČA

memoriju sa direktnim pristupom. Jedan od najbitnih programa koji se čuva u ROM-u je BIOS (Basic Input Output System). koji vrši podešavanja svih delova hardvera pri ukuljučivanju računara.3. MEMORIJA Celokupna memorija spoljašnju. . Sva podešavanja BIOS-a. u koju možemo upisivati podatke koji ostaju sačuvani sve dok je računar uključen. koja sadrži podatke koji su potrebni za startovanje i funkcionisanje računara. ostaju sačuvana u specijalnoj memoriji koja čuva najbitnije informacije za funkcionisanje računara.3. Ta memorija nosi naziv CMOS. i • RAM (Random Access Memory). i u njoj se čuvaju podaci i o sistemskom vremenu i datumu. UNUTRAŠNJA MEMORIJA U zavisnosti od toga da li možemo menjati njen sadržaj razlikujemo: • ROM (Read Only Memory). se može podeliti na unutrašnju i 1.

• EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) Njihov sadržaj se može brisati izlaganjem ultraljubičastom svetlu. izbrisati električnim putem.3. Ali. deo po deo. ima i drugih vrsta ROM-a kod kojih je to moguće: • PROM (Programmable Read-Only Memory) koji se mogu programirati upotrebom posebnog ureĎaja. • EEPROM (Electrically Erasable Read-Only Memory) u formi flash memorije. može im se celi sadržaj. . • EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory) Može mu se menjati sadržaj. ili samo deo. podaci se na njih upisuju tokom samog procesa proizvodnje i kasnije se ne mogu menjati.3. MEMORIJA Kod klasičnih ROM čipova.

MEMORIJA .3.3.

Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM). i 2.3. kao i podaci koji se u istima obraĎuju. veličinu RAM-a možemo menjati što direktno utiče na performanse računara. MEMORIJA RAM RAM memorija se koristi za privremeno čuvanje informacija koje su potrebne procesoru. Svi novi računari koriste memoriju koja se naziva Dynamic RAM ili skraćena DRAM. Dve verzije ove memorije danas su u upotrebi i to: 1.3. U njoj se čuvaju i programi koji se izvršavaju. Dok na količinu ROM-a ne možemo uticati. Synchronous DRAM (SDRAM) koji postiže veću brzinu tako što sinhronizuje svoj rad sa taktom sistemskog sata. koji svoju brzinu duguje mogućnosti da u toku jednog takta sistemskog sata pošalje i primi podatak. 128. 256 ili 512 MB. . Memorija se proširuje pomoću momorijskih modula koja se prave u veličinama od 64.

3.3. MEMORIJA .

. hard diskovi i izmenljivi diskovi. MEMORIJA SPOLJAŠNJA MEMORIJA U slučajevima kada želimo da podaci na kojima radimo ostanu sačuvani i nakon što isključimo računar. na mediju čija je površina presvučena materijalom koji je osetljiv na magnetno polje. Memorije sa magnetnim pisanjem. tankim laserskim snopom koji je u stanju da zapiše ili iščita podatke sa tankog plastičnog diska. Ovaj princip koriste CR ROM i DVD ureĎaji. iste moramo čuvati u spoljašnjoj memoriji.3. 2.3. Spoljašnju memoriju čine ureĎaji koji koriste dve vrste tehnologija za zapis podatka: 1. i to formiranjem udubljenja i ispupčenja koja će odgovarati 0 ili 1. Memorije sa optičkim pisanjem. Na ovoj tehnologiji se baziraju flopi diskovi.

3. .3. Protok podataka. količina informacija koju možemo da prebacimo sa jednog medija u jedinici vremena. izražava se u nano ili mili sekundama. Vreme pristupa. Količina podataka koju je u stanju jedan medij da sačuva. 3. izražava se u Kb/s ili češće u Mb/s. MEMORIJA Pri biranju ureĎaja koji ćemo koristiti. vreme kojE je potrebnO da bismo pristupili nekom podatku u memoriji. presudne su tri karakteristike: 1. 2.

dakle i do 30 puta manje od HD • Brzina prenosa – oko 150KB/s • Brzina obrtanja diskete – oko 300 u minuti što je znatno .5 inča.44 MB • Vreme pistupa – oko 150 ms. jednostavnoj upotrebi i niskoj ceni medija. što je znatno manje od tvrdog diska. Osnovne karakteristike FDD čine: • Kapacitet (MB) – količina podataka 1.3.3. Količina podataka koju je u stanju da sačuvaju je mala i iznosi 720 KB ili 1. Uspio je da opstane zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti. Brzina obrtanja diskete je oko 300 u minuti.44 MB i danas je u upotrebi disketa prečnika 3. MEMORIJA Flopi disk (FDD – Floppy Disk Drive) je u primeni još od 70-tih godina prošlog veka. FDD uređaj na računaru nosi slovo A ili B.

Zaštita za pisanje. Magnetni disk i 7. MEMORIJA Delovi diskete: 1. 6. Plastično kućište. 2. 3. 5. 4.3.3. Sektor diska. Glava. Zatvarač. . Papirni obruč.

. a pri tom zadržati jednostavnost disketa.3.3. Veliku upotrebu su našli i u firmama u kojim postoji potreba za redovni back-up podataka. Nastali su usled porebe za uređajima koji će imati veći kapacitet. MEMORIJA Izmenjivi diskovi su u upotrebi od 90-tih godina prošlog veka.

3. a pamti mnogo više podataka nego Zip ili Flopi disk Delovi Flash stika: 1. dok je sama memorija male težine i veličine. Neiskorišteni prostor. MEMORIJA Flash disk je u osnovi vrsta flash memorije koja je sposobna da pamti podatke do 8 GB (najveći kapacitet do 2006).0 interfejs koji je veoma praktičan jer ne zahteva nikakve dodatne drajvere za rad (za WindowsXP i novije).3. 7. Čip flash memorije. Upravljač pohranjivačkog ureĎaja. 8.1 ili 2. Prekidač za zaštitu od zapisivanja. USB utikač. 4.3. Testne tačke. LED. . 2. Kristalni oscilator. 6. USB flash stick koristi USB 1. 5.

koje se vrte velikom brzinom (do 7200 obrtaja/min).3. Hard diskovi se vezuju na matičnu ploču preko kontrolera koji vrši komunikaciju izmeĎu elektronike hard diska i procesora računara. MEMORIJA Hard diskovi Hard diskovi su najbitnija vrsta spoljašnje memorije. Kapaciteti ove memorije se kreću u rasponu od 20 – 250 GB. sa protokom i do 75Mb/s.3. koji zavisno od ureĎaja ima više verzija: • ATA-2: interfejs za komunikaciju sa CD ROM-om • ATA-5 (UltraDMA/66): interfejs za komunikaciju sa hard diskovima i dozvoljenim protokom do 66 Mb/s • ATA-6 (Ultra DMA/100): interfejs za komunikaciju sa hard diskovima i dozvoljenim protokom do 100 Mb/s . Struktura hard diska je jednostavna: sastoji se od nekoliko ploča za upis. pri čemu se iznad i ispod svake od njih nalazi glava za čitanje/pisanje podataka. Najviše korišćena vrsta interfejsa je IDE (Integrated Drive Electronics).

količina podataka koji se mogu smestiti na disk • Vreme pristupa. najviše zbog visoke cene kontrolera i ureĎaja. danas se obično kreće ispod 10 ms.3. Najbitnije osobine svakog hard diska su: • Kapacitet (GB). koja je proporcionalna brzini obrtanja hard diska i teorijski kod savremenih diskova iznosi 33. . • Brzina obrtanja hard diska čije vrednosti se izražavaju u obrtajima ploče diska u minuti i iznose 5400. On dozvoljava priključivanje čak do 7 ureĎaja na jedan kontroler. MEMORIJA Manje korišćen interfejs. i brzinu protoka i do 160 Mb/s. vreme koje je potrebno glavi da se pozicionira iznad ploče i počne prenos informacija. je SCSI (Small Computer System Interface).3. 7200 Rpm • Brzina prenosa podataka.66 ili 133 Mb/s.

MEMORIJA .3.3.

40x. MEMORIJA Memorije sa optičkim zapisom CD ROM je skraćenica od Compact Disc Read Only Memory.3. 52x. Bitna karakteristika CD ROM ureĎaja je brzina prenosa podataka koja se izražava u obliku 32x. Velika količina podataka (do 800 MB) koja se može smestiti na jedan kompakt disk je sasvim dovoljna za distribuiranje velikih aplikacija i operativnih sistema. . U oznaci za brzinu “x” predstavlja protok prvobitnih CD ROM ureĎaja koji je iznosio približno 150 Kb/s.3. a današnji standard je 52x.

Jačina signala zavisi od količine reflektovane svetlosti i tako se prepoznaje dali je dati bit 0 ili 1. ogledala i sočiva akumulira i fokusira reflektovanu svetlost sa površine diska i šalje fotodetektoru. Ova udubljenja predstavljaju zapise podataka. Neki deo svetlosti se reflektuje od diska. Svetlost se odbija od ogledala i kroz fokusna sočiva osvetljava odreĎenu tačku na disku. Fotodetektor transformiše svetlosnu u električnu energiju. MEMORIJA Princip funkcionisanja CD ROM ureĎaja je sledeći: • Snop svetlosne energije se emituje iz infracrvene laserske diode i usmerava na reflektujuće ogledalo. • • • • .3. koja se linerano kreće po površini diska.3. Skup kolektora. a količina reflektovane svetlosti zavisi od dela diska u koji je udarila: svaka tačka je kodirana sa 0 ili 1 zavisno od prisustva ili odsustva udubljenja odnosno izbočina na površini diska. Ogledalo je deo glave za čitanje.

3.3. MEMORIJA .

DVD je skraćenica od reči Digital Video Disc taj naziv nosi zbog mogućnosti da na sebi čuva kompletan film u digitalnom zapisu. sa upisom na obe strane može memorisati 17 GB podataka. zavisno od vrste izrade. Na primer DVD sa dva sloja. MEMORIJA DVD ROM je najnoviji standard za smeštanje podataka na optičke medije. ali je sa znatno većim kapacitetom. Svaki sloj predstavlja. a ukupna dužina spirala po kojima se vrši zapis bi iznosila čak 48 km. Na jednom DVD disku se može smestiti 17 GB podataka.3.3. DVD disk je sličan CD. DVD ROM ureĎaji su u stanju da čitaju i klasične CD ROM diskove. jednu neprekidnu spiralu i zapis na DVD je moguć sa obe strane. slično kao kod CD. . DVD ima više slojeva što omogućava zapis veće količine podataka.

. odnos signal/šum.3.7 GB potrebno je 20-25 minuta • . Brzina snimanja kod ureĎaja za snimanje – za jedan DVD kapaciteta 4. procenat izobličenja šuma.3.. za audio sadržaje frekventni opseg. MEMORIJA Bitne karakteristike DVD ureĎaja su: • brzina reprodukovanja sadržaja diska – oko 1.38 MB/s • kvalitet reprodukovanja – za video sadržaje rezolucija 720x576 piksela.

pri čemu se osam bitova jednog bajta prenose istovremeno.4. protokom koji varira u zavisnosti od verzije.2 MB/s. skenera. Port je priključak na spoljnoj strani kućišta koji koristimo za povezivanje eksternih ureĎaja sa računarom. koriste se portovi. kao na primer štampač. eksternih CD jedinica i svih ureĎaja kojima je potreban brz prenos podataka. Po izgledu sličan paralelnom portu. Na matičnim pločama postoji uglavnom samo jedan ovakav port. SCSI port Skraćenica od Small Computer System Interface. ovaj standard se polako probija i na PC računare. tastatura. sa matičnom pločom ujedno i računarom. . Brži su od serijskih portova. a sporiji od USB. PORTOVI Da bi smo povezali neki eksterni ureĎaj.3. skener i dr. miš. omogućava povezivanje osam ureĎaja u nizu (štampači. koji iznosi negde oko l . skeneri. digitalne kamere). Paralelni port (LPT) Služi za prenos digitalnih signala u jednom ciklusu. a koristi se za povezivanje štampača.

PORTOVI Serijski port (COM) Slične funkcije kao i paralelni port. PS2 port Ovo je novija verzija serijskog porta. To je 9-pinski konektor. s tom razlikom da se kod serijskog porta podaci šalju u sesiji (jedan za drugim) a ne istovremeno.4.1 a 480 MB/s kod verzije 2. Ostvarljiv protok iznosi oko 11. Omogućava brz protok od 12 MB/s kod verzije USB 1. i koristi se za povezivanje miša i tastature sa računarom. . a broj portova na računarima je najčešće dva. Ima 6 pinova. USB port Najnoviji standard.3.0. Na modernim konfiguracijama postoji u paru. Ovo je jedina vrsta porta koja omogućava da se ureĎaji priključuju/isključuju dok je računar uključen.5 KB/s. teži da svi ureĎaji koriste jednu vrstu priključaka (Universal Serial Bus). Na pločama broj USB portova varira od 2 do 8.

Omogućava protok do 1 GB/s.4. Infracrveni port (IrDA) Neki ureĎaji kao što su tastatura ili miš su napravljeni tako da komuniciraju bežično. Odašiljač i prijemnik moraju biti u direktnoj liniji vidljivosti. . odnosno preko IC porta korišćenjem infracrvenih signala.3. Danas neki računari poseduju i DVI konektor koji se koristi za ureĎaje sa mogućnošću digitalnog prikaza. tako da ga uglavnom koriste ureĎaji kojima brzina USB nije dovoljna. PORTOVI FireWire port Retko zastupljena vrsta serijskog porta. Konektor za monitor Izlaz grafičke kartice koji služi za povezivanje monitora najčešće je VGA konektor. Nastao je kombinacijom dva standarda SCSI i USB. Poznat je i pod imenom IEEE 1394. Ova metoda se koristi i kod daljinskih upravljača kod televizora. recimo za prenos podataka sa digitalne video kamere.

• linijski izlaz koji omogućava slanje zvuka na druge ureĎaje.3. • izlaz za zvučnike ili slušalice. • linijski ulaz koji prihvata zvuk sa drugih audio ureĎaja. PORTOVI Konektori zvučne kartice Na izlazu zvučne kartice može se naći više konektora: • ulazni konektor za mikrofon. .4.

3. PORTOVI .4.

Zajedno sa monitorom čini video podsistem računara koji kreira sliku na ekranu (statičnu i dinamičnu). obraĎuje video snimke. omogućava gledanje TV programa. Neki grafički standardi koji su izborili svoje mesto u računarskoj istoriji su: MDA – Monochrome Display Adapter HGC – Hercules Graphic Card CGA – Color Graphics Adapter EGA – Enhanced Graphics Adapters VGA – Video Graphics Array SVGA – Super VGA XGA – aXtended Graphics Array UXGA – Ultra VGA .5. je komponenta računarskog sistema koja pretvara digitalne informacije u sliku na ekranu računara.3. omogućava igranje video igara i drugo. GRAFIČKA KARTA Grafička kartica ili kako se još naziva video adapter ili video kartica.

3. GRAFIČKA KARTA .5.

na čijem se jednom kraju nalazi ureĎaj koji odašilje tri snopa elektrona (po jedan za crveni. zelene i plave boje. PobuĎeni elektron odašilje svetlost i kombinacija crvene.6. zeleni i plavi deo spektra) i svaki od njih pobuĎuje elektrone na ekranu presvučenom fosfornim premazom. Glavni deo je vakumska cev od stakla. . Postoje dve vrste CRT ekrana i to su zakrivljeni (rounded) i ravni (flat). Tehnologija izrade monitora u današnje vreme se razvila u dva pravca: • CRT – ekrani sa katodnom cevi (Cathode Ray Tube) • LCD – ekrani sa tečnim kristalom (Liquid Crystal Display) CRT je tehnologija koja je zastupljena i u ekranima televizora. čini kompletnu paletu boja poznatu našem oku.3. MONITOR Monitor je izlazni ureĎaj koji se najčešće koristi i zajedno sa grafičkom karticom se naziva grafički podsistem računara.

svetliju sliku. LCD ekrani se prave u dve varijante. manju potrošnju struje i savršeno ravne ekrane. • Ekrani sa pasivnom analognom matricom • Ekrani sa aktivnom analognom matricom (TFT ekrani) Ekrani sa pasivnom analognom matricom su starije generacije i karakteriše ih jednostavniji sastav. . MONITOR LCD ekrani su doneli smanjenu količinu zračenja. sporije vreme odziva i ograničen ugao vidljivosti. Ekrani sa aktivnom analognom matricom (Thin Film Transistor TFT) se sastoje od ogromnog broja tranzistora rasporeĎenih kao matrica i smeštenih na staklenom zaslonu. manje dimenzije. Kod ekrana sa tečnim kristalom postoje tri filtera. ali imaju mnogo veću cenu od odgovarajućih CRT ekrana.3. pri čemu je neki od njih reflektuju i formiraju sliku koju vidimo. koji propuštaju svetlost na kristale.6.

CRT monitori troše mnogo više električne energije od LCD montora. CRT monitori oko 110W. Broj bita koji je odreĎen za pamćenje boje piksela naziva se dubina boja i odreĎuje broj mogućih boja koje ekran može da prikaže.3. Predstavlja dužinu dijagonale ekrana. Frekvencija osveženja ekrana (refresh Rate) predstavlja frekvenciju uzastopnog iscrtavanja slike na ekranu. Najčešćih su: 640x480 do 1600x1200 Veličina tačke (Dot Pitch). Rezolucija ekrana se odnosi na broj tačaka koje je ekran u stanju da prikaže. MONITOR Najvažnije karakteristike monitora su: Veličina ekrana. izražava se u inčima (1inč=2.6. Rezolucija ekrana. Dubina boja. a LCD oko 30W . To je karakteristika CRT ekrana i predstavlja razmak izmeĎu piksela na ekranu.54cm) i varira u rasponu od 11 do 42”. Potrošnja energije zavisi prvenstveno od tehnologije izrade.

3. MONITOR LCD Monitor CRT Monitor .6.

• brzina • štampanje pomoću udara na papir ili ne.7. matrične. pa štampače delimo na: 1.3. inkjet 3. laserske TakoĎe. Osnovna podela štampača se vrši prema tehnologiji ispisa. ŠTAMPAČI Štampač je izlazni ureĎaj pomoću koga se binarno-kodirana informacija iz računara prenosi na papir. • mogućnost štampanja grafike. 2. • fontovi . štampače možemo da klasifikujemo i prema karakteristikama: • kvalitet štampe.

. loš otisak prilikom štampanja grafike i prilično spora štampa. Sve ove karakteristike matričnih štampača uz vrlo nisku cenu eksploatacije u odnosu na ostale vrste štampača čine da su oni još uvek prilično u upotrebi. Svaka iglica napravi jednu tačku i kombinacijom tih tačaka formira se znak ili ilustracija.7. • Format papira za štampu može biti A3 i A4.3. • Mogućnost istovremene štampe na više papira. • Štampanje na beskonačnom papiru sa perforiranim trakama. Loše osobine su velika buka pri radu. • Brzina štampe zavisi od rezolucije i moda štampanja • Kvalitet štampe teksta zadovoljava osnovne potrebe. • Kapacitet mastiljave trake se meri i u milionima karaktera. Osnovne karakteristike matričnih štampača su: • Rezolucija štampe kreće se od 180x180 do 360x360 dpi. Izgled svakog znaka definiše se unutar matrice. ŠTAMPAČI MATRIČNI ŠTAMPAČI formira otisak pomoću udaraca iglica (pinova) iz pokretne glave preko mastiljave trake.

Osnovne karakteristike inkjet štampača: • Rezolucija štampe može biti prilično visoka • Brzina štampanja zavisi od materijala i rezolucije. • Izbor papira zavisi od materijala koji se štampa i rezolucije.7. Ovaj štampač radi na principu nanošenja tankog sloja mastila na papir koji se u malim kapljicama brizga iz glave štampača. • Kapacitet kertridža je vrlo bitan za procenu troškova. • Format štampe može biti A3 i A4. i kombinacijom i rasporeĎivanjem boja dobija se krajnja slika foto kvaliteta. Kapljice na papiru stvaraju tačke odreĎene boje. pogotovo u kućnoj upotrebi. ŠTAMPAČI INKJET ŠTAMPAČI su danas široko rasprostranjeni. . • Način povezivanja je preko paralelnog ili USB konktora. pre svega zahvaljujući niskoj ceni ureĎaja i mogućnosti šampanja u boji teksta i slika u dobrom kvalitetu.3. Osnovni nedostatak ovih štampača je da nisu ekonomični za veliki broj otisaka.

a na svakom mestu gde je laserski zrak “iscrtao” tačkicu. 3. 1. ŠTAMPAČI LASERSKI ŠTAMPAČI daju veoma kvalitetan otisak i teksta i grafike. Površina valjka je negativno naelektrisana. Na osnovu sadržaja memorije. Na taj način nastaje negativ slike. 2.7. Elektronika laserskog štampača obraĎuje dobijene podatke i u internoj memoriji štampača se formira virtuelna slika buduće stranice koja se smešta u RAM memoriju štampača. . elektronika štampača upravlja laserskim zrakom koji na fotoosetljivom valjku kreira virtuelnu sliku. 4. nisu bučni i dosta su izdržljivi. naelektrisanje se gubi.3. imaju odličnu brzinu štampe. Osnovni princip rada laserskog štampača je statički elektricitet. Stranica koja treba da se štampa se šalje iz računara laserskom štampaču.

ŠTAMPAČI 5. Boja se nanosi pomoću tonera u prahu. Zatim preko valjka prelazi papir koji se pre nego što stigne do valjka naelektriše pozitivnim naelektrisanjem i time privlači čestice praha čim papir priĎe dovoljno blizu valjka. čime se kao rezultat dobija kvalitetan. koji je takoĎe negativno naelektrisan.3. . precizan i na spoljne uticaje otporan otisak.7. Vezivanje praha na papir se vrši kombinacijom pritiska i zagrevanja. 7. 6. tako da će se samo na onim mestima koji su pogoĎeni laserskim zrakom zadržati čestice praha.

A3. ŠTAMPAČI Bitne krakteristike laserskog štampača su: • Rezolucija štampe iznosi 600x600.7. Format ispisa A4. Kapacitet RAM memorije iznosi 4 i 16 MB. Kapacitet kertridža tonera iznosi od 5. Brzina štampe iznosi od 10-20 stranica. tačaka po inču. 1200x1200 i više.. a po potrebi se može dograditi i više. Način povezivanja sa računarom je preko paralelnog ili USB konektora. a za grafiku je potrebno 1200 dpi. Zavisno od boje otiska laserskog štampača postoje crno beli i kolor laserski štampači • • • • • • .000 do 15. Za štampu teksta dovoljno je 300 do 600 dpi.000 stranica.3.

ŠTAMPAČI Matrični štampač InkJet štampač Laserski štampač .7.3.

• Skeneri za slajdove/folije koji rade tako što propuštaju svetlost kroz sliku. ili za korisnike koji nemaju mnogo raspoložive radne površine. slika) u digitalni oblik. skeniraju slike u boji. dokumenta. SKENER Skener je ulazni ureĎaj koji ima ulogu da pretvori štampani materijal (tekst. Ovo je najšire primenljiva vrsta skenera. • Kompaktni skeneri za dokumenta projektovani isključivo za optičko prepoznavanje znakova (OCR – Optical Character Recognition) i upravljanje dokumentima. . radne površine skenera i drugih kriterijuma postoje više vrsta skenera: • Skeneri sa dobošem ili rotacioni skeneri.8. za tržište široke potrošnje. a sa odgovarajućim adapterom mogu da skeniraju i prozirni fotografski film. • Ručni skeneri. • Skeneri sa ravnom podlogom.3. a ne da reflektuju svetlo sa nje. su namenjeni profesionalnoj primeni za visokokvalitetnu štampu. stranice iz knjiga i časopisa. grafika. • Namenski fotoskeneri. koji rade tako što pomeraju fotografiju preko stacionarnog izvora svetlosti. Zavisno od namene.

3. SKENER .8.

9. a taj postupak se naziva demodulizacija. . ne mogu da razmenjuju podatke direktno preko analognih telefonskih linija.3. MODEM Modem je ulazno-izlazna komponenta računarskog sistema i ima funkciju da poveže udaljene računare putem javne telefonske mreže. Zvučni signali koji se vraćaju preko telefonske linije moraju se prevesti nazad u digitalnu informaciju. Kako su računari digitalni ureĎaji. Postupak prevoĎenja digitalnog signala u zvučne signale koji se preko telefonskih linija prenose na udaljenu lokaciju naziva se modulacija. Neprekidan proces modulacije i demodulacije izmeĎu udaljenih računara obavlja MODEM (MOdulator/DEModulator).

Interni modem sa svoje zadnje strane ima dva RJ11 priključka.90.32 koji su radili na brzinama 33. Eksterni modem ima sopstveno kućište i napajanje. Dok se interni modemi napajaju direktno sa magistrale. Interni modem se proizvodi kao zasebna kartica koja se postavlja u PCI ili AMR slot na matičnoj ploči računara. V. MODEM Zavisno od načina ugadnje razlikujemo: interni i eksterni.8Kb/s. V. Na računar se priključuje preko raspoloživog serijskog (COM) porta.70. Poslednji meĎunarodni standard sa oznkom V.9.6Kb/s. 14400 bps itd .3. Brzine modema se odnose na kapacitet prenosa signala i izražava se u bitima po sekundi. Neki od ranijih protokola imali su oznake V. eksterni modemi se napajaju preko malog adaptera. 28.92 omogućuje maksimalan prenos od 56Kb/s i definiše standard za kompresiju podataka i proveru grašaka.

MODEM .9.3.

10. 2. Brzina podataka je 10/100 Mbps. MREŽNE KARTICE Mrežna kartica je deo računara koji služi za komunikaciju dva ili više računara u okviru jedne mreže ili dela mreže. 1. Kada su u pitanju bežične kartice one se mogu podeliti prema tehnologiji koju koriste na: • Mrežne kartice koje koriste IrDA standard • Bluetooth i • 802.11g standard . Kod stariji kartica postoji BNC konektor kod koga se koristi koaksijalni kabl koji ima veću zaštitu signala od šumova nego klasičan UTP.11b i 802. Klasične mrežne kartice se mogu prepoznati po RJ45 konektoru.3. Nastala je kao potreba za bržim prenosom podataka između računara i korišćenjem hardverskih resursa drugih računara Prema načinu prenosa podataka mogu se podeliti na klasične koje koriste vodove za prenos podataka i bežične.

10. MREŽNE KARTICE .3.

Deo koji obavlja taj zadatak se zove CODEC u koji su integrisana dva glavna dela koja obavljaju taj posao. Realtek.11. iako se najčešće koristi ulaz za prednje zvučnike zelene boje. 3 izlaza (prednji i zadnji. ADC (Analog Digital Converter) i DAC (Digital Analog Converter) pretvarač. Komunikacija sa računarom se odvija preko PCI interfejsa. Najpoznatiji i najbolji proizvoĎač zvučnih karti je Creative. te subwoofer) i 2 ulaza (mikrofon i linijski ulaz). dok se komunikacija sa zvučnicima i mikrofonom ostvaruje preko ulaznih i izlaznih konektora.3. osim njega imamo Terratec. VIA itd . CMedia. ZVUČNE KARTICE Zvučna kartica pretvara analogne zvučne signale u digitalni signal. Većinom današnje kartice imaju 5 konektora. nVIDIA.

3. MATIČNA PLOČA .2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->