Red

Broj

Naziv materijala
ISKOPNI MATERIJAL

Jed mere

Težina u

Red
Broj

tonama

Naziv materijala
C.-MALTERI

Jed mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Iskop I kategorije-prirodno vlažan Iskop I kategorije-mokar Iskop II kategorije-prirodno vlažan Iskop II kategorije-mokar Iskop III kategorije-prirodno vlažan Iskop III kategorije-mokar Iskop IV kategorije-prirodno vlažan

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1.30 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.55 1.65 1.65 1.70 1.80 1.40 1.60 1.50 1.70 1.50 1.50 1.50 1.70 1.50 1.60 1.85 2.10

37 38 39 40 41

Gips malter Krečni malter Produžni malter Cementni malter Plemeniti malter

m3 m3 m3 m3 m3

D.-BETON
42 43 44 45 46 47 48 Od šljunka ili tucanika Od šljake Od komada opeke Cementni beton za put Grubi bitumenski beton Fini bitumenski beton Cementni makadam m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Iskop IV kategorije-mokar Iskop V kategorije-prirodno vlažan Iskop VI kategorije-prirodno vlažan Iskop VI kategorije Sitan rečni pesak "dunavac" (pržina) prirodno vlažan 13 Sitan rečni pesak "dunavac" (pržina) mokar 14 Oštar rečni pesak-prirodno vlažan 15 Oštar rečni pesak-mokar 16 Šljunak iz majdana-prirodno vlažan 17 Šljunak iz majdana-mokar 18 Šljunak "moravac"-prirodno vlažan (prirodna mešavina) 19 Šljunaj "moravac"-mokar (prirodna mešavina) 20 Šljunak "kolubarac"-prirodno vlažan (prirodna mešavina) 21 Šljunak "kolubarac"-mokar (prirodna mešavina) 22 Šljunak "moravac"-prirodno vlažan (granuliran) 23 Šljunak "moravac"-mokar (granuliran)

E.-KAMENI MATERIJAL
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 (Granit, portir, bazalt i sl.) U komadima od 1,00m3 i vedim U komadima od 0,50 do 1,00 m3 U komadima od 0,25 do 0,50 m3 Lomljeni kamen 30/50 cm Lomljeni kamen 15/30 cm Tucanik 3/5 cm Kamen sitnež od 5 mm Kamen sitnež od 5-15 mm Kamen sitnež od 15-30 mm Ivičnjaci 30-40 cm Ivičnjaci 24/24 cm Ivičnjaci 18/24 cm Ivičnjaci 15/25 cm Ivičnjaci 12/15 cm Mramor u masivu i pločama (Peščar i krečnjak) U komadima od 1,00m3 i vedim U komadima od 0,50 do 1,00 m3 U komadima od 0,25 do 0,50 m3 Lomljeni kamen 30/50 cm Lomljeni kamen 15/30 cm Tucanik 3/5 cm Kamena sitnež od 2-10 mm Kamena sitnež od 10-30 mm Kamen mleveni Kreč negašen u komadima kreč negašen u prahu m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m´ m´ m´ m´ m´ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

B.-DRVO
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tesana građa-meka Tesana građa-tvrda Rezana građa-meka Rezana građa-tvrda Obla građa-meka obla građa-tvrda Drvo u cepanicama-meko Drvo u cepanicama-tvrdo Bakula Montažne barake Vrata drvena m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 0.60 0.70 0.60 0.70 0.75 0.80 0.40 0.50 0.004 0.145
0,025-0,040

Parket u vezama 36 Strugotina od drveta rasuta

m2 m3

0.018 0.20

Kreč gašen Kreč hidraulični

m3 m3

0055 0.0100 0.0050 0.20 2.-OSTALI MATERIJALI Jed mere 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Opeka novog formata-lakša Opeka novog formata-teža Opeka starog formata Opeka fasadna Opeka šamotna Klinker Opeka šuplja normalni format Opeka šuplja "monta" Opeka šuplja "Aristos" Opeka od šljake Čerpič Crep biber Crep falcovan Crep dvostruko falcovan Žljebnaci Ćeramida Kaljevi za pedi šamotno brašno 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom 1000 kom m3 3.0120 0. RAZNE PLOČE (DEBLJINE 1 cm) m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m3 1.0042 0.0260 0.20 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Od drvene vune.0065 0.0013 . 80 Krovna lepenka br.40 0.00 3.50 2.0220 0.60 1.60 1.0220 0. suv i slegnut m3 Sneg pomešan sa šljunkom i peskom (nabijen) Vrata gvozdena Eternit Zgura iz visokih pedi (obična) Zgura iz visokih pedi (30-70 mm) m3 m3 m3 m3 Sneg čist i suv nabijen od saobradaja Šiblje (prude za pletenje) rasuto Šiblje (prude za peltenje) slomljeno Šut građevinski prirodno vlažan Šut građevinski mokar m3 m3 Asfalt u komadima i pločama Asfalt za zalivanje Asfalt mastina Bitumen Bitulit A Bitulit B Bitulit C Krovna lepenka br. suv i rasut m3 Sneg čist.0018 0.50 4.0035 0.50 1.00 3.70 6.40 3.40 4.0200 0.002 0.80 2.20 1.00 4. 150 Tvrdi liveni asflat H. 120 Krovna lepenka br.50 10.0075 0.0015 2.20 2.20 G.00 2.10 1.70 4. šumalita i sl.0220 0.0200 0.-OPEKARSKI PROIZVODI Jed mere Težina u Red Broj tonama Naziv materijala I.80 1. impregnisane slame ili trske m2 Od heraklita.0160 0.10 1.40 1.-ASFALTNI PROIZVODI 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 m2 m2 m3 m3 Zgura iz visokih pedi (usitnjena u vidu peska) m3 Zgura (šljaka) od sagorevanja uglja m3 Pluta m3 Rabic pletivo m2 Radijatori m2 Ruševine od opeke m3 Salonitne ploče m2 Salonit valovit m2 Sneg čist.Red Broj Naziv materijala F. Od gipsa Od stakla Od livenog ili nabijenog asfalta Od teraca Od keramike Od cementa Od plute Od mekog drveta m2 m2 116 Od hrastovine 117 Od bukovine 118 Od betona 119 Od porolita 120 Od šljake 121 Linoleum za 1 mm 0.50 1.

80 2.36 2.30 0.10 0.70 1.50 2.60 2.50 2.70 1.90 2.70 2.58 1.30 0.50 1.30 1.40 2.75 1.55 1.20 1.40 2.30 0.00 1.00 1.80 1.10 2.50 2.12 0.20 2.05 2.70 .40 2.20 1.Težina u tonama 1.36 1.15 0.20 2.40 1.66 1.30 1.10 0.60 1.

00 0.80 0.24 0.60 .080-0.70 0.010 1.4 1.00 0.10 0.01 0.20 0.40 1.46 0.02 0.120 0.008-0.Težina u tonama 0.25 1.30 0.28 1.04 1.50 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful