You are on page 1of 2

Gi v my bay i Tokyo gi r bt ng cng Abay

Tokyo hin ang l mt trong nhng thnh ph hp dn du khch nht th gii. Bn cng l mt trong s rt nhiu du khch ang d nh mua v i ti thnh ph si ng bc nht ny, tuy nhin bn li ang phn vn cha bit gi v my bay i Tokyo u chun nht, gi r nht m dch v bay cao nht tit kim mt khon chi ph ng k cho chuyn hnh trnh th v ny.

Vi v th l nh cung cp v my bay trc tuyn gi r ln nht Vit Nam, Abay vn gip bn c v nhanh chng ch sau 3 pht t hn 20 hng hng khng hng u th gii ang khai thc ng bay gia Vit Nam v Tokyo. Trong s , bn hng hng khng hng u cho gi r v cht lng nht l : Vietnam Airlines, Japan Airlines, Singapore Airlines v China Southern Air.

Sau y, Abay knh gi du khch bng gi v my bay mi nht ngy 27/02/2014 ca bn hng hng khng ln nht khai thc chng bay ny :

Xut pht

Ngy bay

Hng hng khng Singapore Airlines

Gi v ch t(USD) 210 219 429 630

Ghi ch

H Ni (HAN)

27.02.2014

China Southern Air Vietnam Airlines Japan Airlines Singapore Airlines

t ngay v 300 250 390 720 TP H Ch Minh 27.02.2014 (SGN) China Southern Air Vietnam Airlines Japan Airlines

Cc lu :

Gi v ch mang tnh tham kho Gi v trn l v mt chiu v cha bao gm cc ph ph bit thm thng tin v gi v xin bn vui lng lin h vi Abay qua Hotline : 19004749

Abay t v hon ho

Phc v qu khch 24/7 Cam kt gi v my bay r nht So snh gi v ca hn 320 hng hng khng hng u th gii T vn chn ng bay tt nht, gi r nht T vn h tr min ph cc thng tin lin quan Cam kt dch v v my bay tt nht ti Abay.vn

Mi chi tit v v xin qu khch vui lng lin h vi Abay vn qua s Hotline : 1900 4749

Abay.vn chc qu khch c chuyn bay vui v v thnh cng !