You are on page 1of 4

GI V MY BAY H NI I PARIS

ABAY xin gii thiu n Qu khch hng bng gi v my bay tham kho trn mt s chng bay t H Ni i Paris ph bin ca cc hng hng khng: Malaysia Airlines, Qatar Airways, China Southern Airlines, Vietnam Airlines. Gi v my bay chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho, gi v my bay c th thay i ty thuc tng thi im. Gi v my bay trn l gi v mt chiu. Qu khch c th hon ton yn tm v gi v my bay ca chng ti, chng ti lun l i l cung cp v my bay gi r nht cho cc hnh khch. n vi Abay qu khch c th hon ton yn tm v cht lng dch v ca Abay.

Bng gi v my bay H Ni i Paris ca Malaysia Airlines

im khi hnh im n Gi i Gi n Gi v H Ni Paris 13:10 06:20 10,413,180 H Ni Paris 17:10 06:20 10,413,180

Bng gi v my bay H Ni i Paris ca Qatar Airways

im khi hnh H Ni H Ni H Ni

im n Paris Paris Paris

Gi i 16:50 16:50 16:50

Gi n 06:55 13:10 06:55

Gi v 8,677,650 8,677,650 8,677,650

Bng gi v my bay H Ni i Paris ca China Southern Airlines

im khi hnh H Ni H Ni H Ni

im n Paris Paris Paris

Gi i 08:35 11:45 12:50

Gi n 06:40 06:40 06:40

Gi v 9,524,250 9,524,250 9,524,250

Bng gi v my bay H Ni i Paris ca Vietnam Airlines

im khi hnh im n Gi i Gi n Gi v H Ni Paris 15:30 07:00 10,370,180

iu tra dn s 1999 cho thy, trong nhng 5.089.170 ngi lm vic trong cc khu vc th Paris , 16,5 phn trm lm vic trong cc dch v kinh doanh; 13,0 phn trm trong thng mi (bn l v bn bun thng mi); 12,3 phn trm trong sn xut; 10,0 phn trm trong c quan hnh chnh v quc phng ; 8,7 phn trm trong y t , dch v; 8,2 phn trm trong Giao thng vn ti v thng tin lin lc; 6,6 phn trm trong gio dc, v s cn li 24,7 phn trm trong nhiu lnh vc kinh t khc. Trong lnh vc sn xut, s dng lao ng ln nht l in t cng nghip v in (17,9 phn trm ca tng s lc lng lao ng sn xut vo nm 1999) v xut bn v in n cng nghip (14,0 phn trm ca tng s lc lng lao ng sn xut), vi phn cn li 68,1 phn trm lc lng lao ng sn xut phn b trong nhiu ngnh cng nghip khc. Du lch v dch v du lch lin quan n s dng 6,2 phn trm ca lc lng lao ng ca Paris, v 3,6 phn trm ca tt c ngi lao ng trong khu vc Paris. Paris nhn c khong 28 triu du khch mi nm, trong 17 triu l du khch nc ngoi. Bo tng v di tch ca n l mt trong nhng im hp dn cao nht qu ca mnh, du lch thc y c hai thnh ph v chnh ph cc nc to ra nhng ci mi. Bo tng c nh gi cao nht ca thnh ph, bo tng Louvre , n cho hn tm triu du khch mi nm, cho n nay bo tng ngh thut truy cp nhiu nht trn th gii. Nh th ca thnh ph cng l mt im thu ht chnh: Notre Dame de Paris v Basilique du Sacr-Coeur nhn c 12 triu v tm

triu du khch tng ng. Thp Eiffel n nay l tng i ni ting nht nhn c trung bnh hn su triu du khch mi nm v nhn c hn 200 triu ngi k t khi xy dng. Disneyland Paris l mt im thu ht du lch ln dnh cho du khch khng ch Paris m cn phn cn li ca chu u, vi 14,5 triu du khch trong nm 2007.

Cnh quan th

Kin trc Paris b hn ch bi lut lin quan n chiu cao v hnh dng ca ta nh t nht l t th k 17, n mc Alignement ca ta nh l mt c im c trng v d nhn bit ca ng ph Paris bt chp s pht trin ca phong cch kin trc. Tuy nhin, phn ln ca Paris hin i b nh hng bi cc tu sa th gia th k 19 rng ln. Trong nhiu th k, trung tm thnh ph c mt m cung ca ng ph cht hp v mt na g nh, nhng, bt u t nm 1853, di s ch o ca Napolean III v de Seine Georges Eugne Haussmann , ton b khu c san bng nhng ch cho con ng rng lt bng ta nh bng tn c in ca giai cp t sn ng.

Xy dng c ni lng mt cht t nhng nm 1850, nhng k hoch th hai ch l trong nhiu trng hp nhiu hay t sau. Mt lut "Alignement" vn c t ra, trong quy nh chiu cao ca mt ta nh theo chiu rng ca ng ph gip, v theo quy nh, n gn nh khng th c c s chp thun xy dng mt ta nh cao hn. Tuy nhin, c th y quyn cho php xy dng nhiu nh cao tng cc ta nh trong nhng nm 1960 v u nhng nm 1970, hu ht trong s h gii hn chiu cao 100 m.

Nh th l nhng ta nh cn nguyn vn lu i nht trong thnh ph, v cho thy kin trc Gothic cao ti nh th Notre Dame v nh th Sainte-Chapelle l hai trong s nhng ta nh ni bt nht trong thnh ph. Phn sau ca 19 th k l mt k nguyn ca ngun cm hng kin trc, vi cc ta nh nh Basilique du Sacr-Cur , c xy dng vo nm 1871, tit l mt s kt hp ca La M v thit k tn Byzantine. Phn kin trc ni ting nht ca Paris, thp Eiffel, l xy dng nh mt trin lm tm thi cho Hi ch Th gii nm 1889 v vn cn l mt biu tng lu di ca th vi cu trc mang tnh biu tng ca n v v tr, cao cht vt trn nhiu thnh ph. Nhiu ngi trong s cc t chc quan trng ca Paris nm bn ngoi ranh gii thnh ph; ti chnh khu vc kinh doanh l La Dfense, v rt nhiu cc c s gio dc nm vng ngoi pha Nam. Disneyland Paris , mt trong nhng im du lch hng u ca Php, nm ch yu cc x ca Chessy , 30,6 km (19,0 dm) v pha ng bc ca thnh ph trung tm.