You are on page 1of 4

GI V MY BAY H NI BANGKOK R BT NG CNG ABAY

Bangkok ( hay Bng-cc) l th ca vng quc Thi Lan, y khng ch l th si ng bc nht t nc cha Vng, ca cc thin ng mua sm sm ut bc nht Chu nh trung tm in my Pantip Plaza,City Complex, m y cn l trung tm vn ha m thc c mt khng hai trn th gii c bit l cc mn n ng ph. V bn l mt trong s hng trm triu du khch ang kht khao du lch vng quc xinh p ny. iu may mn hn na n vi bn khi gi v my bay t H Ni n Bangkok ti Abay lun r nht Bn c tin khng ch 55$ l bn s hu ngay tm v my bay t H Ni i Bangkok. Hin ti,Abay.vn cung cp v my bay gi r ca hn 18 hng hng khng hng u th gii ang khai thc chng bay gia H Ni v Bangkok do vy, bn c rt nhiu la chn cho chuyn bay ph hp nht vi mnh c v phng din gi v ln hnh trnh bay. Abay xin php gi ti du khch gi v H Ni Bangkok ca su hng hng khng ln cung cp v gi r nht v cht lng dch v cao gm: Vietnam Airlines, Qatar Airways, Thai Airways, Malaysia Airlines, Singapore Airlines v China Southern Air.

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca Qatar Airways

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay QR829 Thi gian bay : 01 Gi 50 Pht Gi bay 16h35 Gi n 18h25 Chi tit chuyn bay Bay thng Gi v ch t (USD) 55

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca Vietnam Airlines

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay VN 611 Thi gian bay : 01 Gi 50 Pht Gi bay 09h30 Gi n 11h20 Chi tit chuyn bay Bay thng Gi v ch t (USD) 95

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca Thai Airways

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay TG561 Thi gian bay : 01 Gi 50 Pht Gi bay 10h35 Gi n 12h25 Chi tit chuyn bay Bay thng Gi v ch t (USD) 129

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca China Southern Air

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay CZ372 CZ3081 Thi gian bay : 05 Gi 55 Pht Gi bay 08h35 12h40 Gi n 11h15 14h30 Chi tit chuyn bay 1 im dng Gi v ch t (USD)

232

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca Singapore Airlines

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay SQ175 SQ978 Thi gian bay : 07 Gi 25 Pht Gi bay 12h35 18h35 Gi n 17h00 20h00 Chi tit chuyn bay 1 im dng Gi v ch t (USD)

234

Bng gi v my bay H Ni Bangkok mi nht ngy 28.05.2014 ca Malaysia Airlines

H Ni (HAN) i Bangkok(BKK) Ngy bay 28.05.2014 M chuyn bay MH753 MH776 Thi gian bay : 06 Gi 40 Pht Gi bay 13h20 18h50 Gi n 17h45 20h00 Chi tit chuyn bay 1 im dng Gi v ch t (USD)

300

Cc lu :

Gi v my bay chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho v c th thay i ty tng thi im c th. Gi trn l gi v 1 chiu dnh cho 1 ngi ln. Thi gian v lch trnh c th thay i ty thuc vo hng bay. c cc thng tin chnh xc qu khch nn kim tra li thng tin trc chuyn bay. Qu khch nn n sn bay trc 45 pht hon thnh th tc cho chuyn bay, v quy lm th tc s ng ca trc 30 pht khi my bay ct cnh. Abay lun khuyn khch qu khch t v my bay sm nhn c m c gi vi nhiu u i tt nht. bit thm thng tin v gi v xin bn vui lng lin h vi Abay qua Hotline : 19004749

Abay t v hon ho

Phc v qu khch 24/7 Cam kt gi v my bay r nht So snh gi v ca hn 320 hng hng khng hng u th gii T vn chn ng bay tt nht, gi r nht T vn h tr min ph cc thng tin lin quan Cam kt dch v v my bay tt nht ti Abay.vn

c thm thng tin v vic t v my bay i Bangkok, qu khch xin vui lng gi vo s Hotline : 19004749 ! www.Abay.vn xin chc qu khch hng c chuyn du ngon Kuala lumpua vui v v thnh cng !