You are on page 1of 2

GI V MY BAY H NI NNG KHUYN MI LN T ABAY.

VN

Gi v my bay trc tuyn H Ni i Nng r nht v nhiu khuyn mi hp dn nht ti ABAY. Nng - thnh ph bn b sng Hn th mng l im dng chn l tng cho du khch sau nhng ngy lm vic mt mi. t v my bay H Ni i Nng, du khch s c c hi thng thc nhng giy pht th gin tuyt vi cng nhng dch v mang cht lng quc t. ABAY xin gii thiu n Qu khch hng bng gi v my bay tham kho trn chng bay t H Ni i Nng ca cc hng hng khng ni a l Vietnam Airlines, VietJet Air v Jetstar Pacific. Bng gi v my bay H Ni i Nng mi nht ngy 28/05/2014 ca Vietnam Airlines H Ni (HAN) i Nng (DAD) Ngy bay 28/05/2014 Gi v ch t Thi gian bay: 01 gi 15 pht Chi tit chuyn M chuyn bay (VND) Gi i Gi n bay VN1501 06:30 07:45 Bay thng 1.310.000 VN1517 16:15 17:30 Bay thng 1.310.000

Bng gi v my bay H Ni i Nng mi nht ngy 28/05/2014 ca VietJet Air H Ni (HAN) i Nng (DAD) Ngy bay 28/05/2014 Thi gian bay: 01 gi 15 pht Chi tit chuyn M chuyn bay Gi i Gi n bay VJ8881 07:30 08:45 Bay thng VJ8883 20:10 21:25 Bay thng Gi v ch t (VND) 2.267.000 969.000

Bng gi v my bay H Ni i Nng mi nht ngy 28/05/2014 ca Jetstar Pacific H Ni (HAN) i Nng (DAD) Ngy bay 28/05/2014 Thi gian bay: 01 gi 15 pht Chi tit chuyn M chuyn bay Gi i Gi n bay Gi v ch t (VND)

BL563

13:55

15:10

Bay thng

1.156.000

Gi v my bay chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho, gi v my bay c th thay i ty thuc tng thi im. Gi v my bay trn l gi v mt chiu. Qu khch c th hon ton yn tm v gi v my bay ca chng ti, chng ti lun l i l cung cp v my bay gi r nht cho cc hnh khch. n vi Abay qu khch c th hon ton yn tm v cht lng dch v ca Abay. Cch thanh ton v my bay H Ni Nng Mua v my bay ti ABAY, bn c th s dng cc hnh thc thanh ton sau: Thanh ton ti nh (ph vn chuyn 30.000 ng), thanh ton ti vn phng Abay, thanh ton qua chuyn khon. Chi tit Qu khch vui lng xem thm trong Hng dn thanh ton tn dng. Chnh sch v hnh l Hnh l xch tay: Theo quy nh ca Vietnam Airlines, hnh khch hng Thng gia c php mang 02 kin hnh l xch tay, hnh khch hng Ph thng c php mang 01 kin hnh l xch tay. Mi kin hnh l xch tay c trng lng khng vt qu 7 kg v c tng kch thc 3 chiu khng vt qu 115 cm (tng ng 56x36x23 cm (22x14x9 inches). Hnh l k gi: Nu hnh khch i my bay ca Vietnam Airlines, bn s c php mang theo 20kg hnh l k gi, i my bay ca cc hng khc (VietJet Air, Jetstar Pacific), bn s phi mua thm 15kg, 20kg, 25kg, 30kg vi cc mc gi khc nhau. Hy cng ABAY t v my bay H Ni i Nng ngay hm nay. Mi chi tit vui lng lin h Tng i 1900 4749. ABAY knh chc Qu khch hng c chuyn bay an ton, vui v v thnh cng!