You are on page 1of 2

GI V MY BAY H NI PH QUC KHUYN MI LN T ABAY.

VN

Gi v my bay trc tuyn H Ni i Ph Quc r nht v nhiu khuyn mi hp dn nht ti ABAY T lu Ph Quc c bit n l mt hn o p vi thin nhin mang nt hoang x hp dn. Hn o ngc cn nhiu iu b n khin cho ngi ta cng khm ph cng thy th v, cun ht l k. Sc ht, th ba m ca hn o n t nhng vt rng nguyn sinh, nhng lng chi bnh d, cuc sng yn mn mi hi bin ca ngi dn ni y. T th H Ni linh thing, bn hy mt ln v vi Ph Quc tm ri xa ph th n o c cho mnh lng lng qu gi. Abay.vn s l ngi bn ng hnh l tng cho bn trong vic mang n nhng tm v my bay H Ni i Ph Quc gi r nht, dnh tng cho nhng khch hng thn yu mt chuyn i hon ho, siu tit kim. Vi n lc mang n cho qu khch hng dch v i li hng khng chuyn nghip v hon h o nht bng vic cung cp cho bn nhng tm v my bay gi r. Tri qua thi gian pht trin khng di tuy nhin Abay nhn c s tin cy v ng h ln ca khch hng v tr thnh thng hiu uy tn hng u trn th trng cung cp v my bay ni a v quc t hin nay. Abay hin l i l chnh thc ca Vietnam Airlines hng hng khng ang c quyn khai thc chng bay H Ni Ph Quc. Di y l bng gi v my bay H Ni i Ph Quc mi nht ngy 20.06.2014 ca hng hng khng Vietnam Airlines H Ni (HAN) i Ph Quc (PQC) Ngy bay 20.06.2914 M chuyn bay VN 1233 Thi gian bay: 02 Gi 5 Pht Gi bay 06h05 Gi n 08h10 Chi tit chuyn bay Bay thng Gi v ch t (VN) 2.630.000

Lu : Gi v my bay m chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho, gi v trn c th thay


i ty thuc tng thi im. Gi v my bay trn l gi v 1 chiu. Hy chng t rng mnh l ngi tiu dng thng thi khi t v my bay ti Abay.vn. Chng ti l i l cung cp v my bay ni a v quc t vi gi v r nht c khch hng tin tng v nh gi cao. n vi Abay qu khch hng hon ton yn tm v gi v v cht lng dch v. Cch thc thanh ton v my bay H Ni Ph Quc Mua v my bay ti Abay qu khch khng ch c tri nghip dch v t v my bay chuyn nghip, hin i, tit kim ti a chi ph m cn c rt nhiu s la chn v hnh thc thanh ton v cng an ton v tin li nh: Thanh ton bng tin mt ti vn phng Abay, thanh ton ti nh khi nhn c v (mc ph vn chuyn 30.000 ng), thanh ton qua cc cng thanh ton in t: 123Pay, SenPay, ngn lng, thanh ton qua chuyn khon ti cc ngn hng m Abay ng k ti khon. Cc chnh sch v hnh l

i vi hnh l xch tay: Theo quy nh ca hng hng khng Vietnam Airlines hnh khch hng ph thng c mang theo 01 kin hnh l xch tay, hnh khch hng thng gia c mang theo 02 kin hnh l xch tay. Mi kin hnh l xch tay c tng trng lng khng vt qu 7Kg v c tng kch thc 3 chiu khng vt qu 15cm (tng ng 56 x 36 x 23 cm (22 x 14 x 9 inches). Hnh khch tuyt i khng c mang theo v kh: cc loi sng n, gm, kimtrong hnh l xch tay nu khng c giy php ca c quan lin quan. i vi hnh l k gi: Hnh khch i my bay ca Vietnam Airlines c php mang theo 20Kg hnh l k gi i vi hng v ph thng v 30Kg hnh l k gi i vi hng v thng gia. Hy t v my bay H Ni i Ph Quc ti Abay.vn tri nghip dch v t v hon ho c mt khng hai. Hy gi ngay cho Tng i 1900 4749 ca chng ti nhn c s t vn tn tnh nht. ABAY knh chc Qy khch hng c nhng chuyn bay an ton, vui v v thnh cng!