You are on page 1of 2

GI V MY BAY H NI SI GN KHUYN MI LN T ABAY.

VN

Gi v my bay trc tuyn H Ni i TP H Ch Minh (Si Gn) r nht v nhiu khuyn mi hp dn nht ti ABAY. Ri th H Ni ngn nm vn hin vi v p b n v c knh, du khch s bay ti min t phng Nam l TP Si Gn ngy m si ng, no nhit, nhng vn cun ht bi v s cc cng trnh kin trc c, di tch lch s v vn ha. t v my bay H Ni i Si Gn c th cm nhn su sc hai v p khc bit ny. ABAY xin gii thiu n qu khch hng bng gi v my bay tham kho trn chng bay t H Ni i Si Gn (TP H Ch Minh) ca cc hng hng khng ni a l Vietnam Airlines, VietJet Air v Jetstar Pacific. Bng gi v my bay H Ni i Si Gn mi nht ngy 28/05/2014 ca Vietnam Airlines H Ni (HAN) i Si Gn (SGN) Ngy bay 28/05/2014 Gi v ch t Thi gian bay: 02 gi Chi tit chuyn M chuyn bay (VND) Gi i Gi n bay VN223 06:00 08:00 Bay thng 3.147.000 VN227 10:00 12:00 Bay thng 3.147.000 VN265 19:00 21:00 Bay thng 3.147.000

Bng gi v my bay H Ni i Si Gn mi nht ngy 28/05/2014 ca VietJet Air H Ni (HAN) i Si Gn (SGN) Ngy bay 28/05/2014 Thi gian bay: 02 gi Chi tit chuyn M chuyn bay Gi i Gi n bay BL791 08:25 10:30 Bay thng Gi v ch t (VND) 1.618.000

Bng gi v my bay H Ni i Si Gn mi nht ngy 28/05/2014 ca Jetstar Pacific H Ni (HAN) i Si Gn (SGN) Ngy bay 28/05/2014 Thi gian bay: 02 gi Chi tit chuyn M chuyn bay Gi i Gi n bay VJ8661 06:20 08:25 Bay thng Gi v ch t (VND) 1.376.000

Gi v my bay chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho, gi v c th thay i ty thuc tng thi im. Gi v trn l gi v mt chiu. Qu khch c th hon ton yn tm v gi ca chng ti, chng ti lun l i l cung cp v my bay gi r nht cho cc hnh khch. n vi Abay qu khch c th hon ton yn tm v cht lng dch v ca Abay. Cch thanh ton v my bay H Ni Si Gn Mua v my bay ti Abay, bn c th s dng cc hnh thc thanh ton sau: Thanh ton ti nh (ph vn chuyn 30.000 ng), thanh ton ti vn phng Abay, thanh ton qua chuyn khon. Chi tit Qu khch vui lng xem thm trong Hng dn thanh ton th tn dng. Chnh sch v hnh l Hnh l xch tay: Theo quy nh ca Vietnam Airlines, hnh khch hng Thng gia c php mang 02 kin hnh l xch tay, hnh khch hng Ph thng c php mang 01 kin hnh l xch tay. Mi kin hnh l xch tay c trng lng khng vt qu 7 kg v c tng kch thc 3 chiu khng vt qu 115 cm (tng ng 56x36x23 cm (22x14x9 inches). Hnh l k gi: Nu hnh khch i my bay ca Vietnam Airlines, bn s c php mang theo 20kg hnh l k gi, i my bay ca cc hng khc (VietJet Air, Jetstar Pacific), bn s phi mua thm 15kg, 20kg, 25kg, 30kg vi cc mc gi khc nhau. Hy cng ABAY t v my bay H Ni i Si Gn ngay hm nay. Mi chi tit vui lng lin h Tng i 1900 4749. ABAY.VN knh chc Qu khch hng c chuyn bay an ton, vui v v thnh cng!