PSIHOLOGIE

ROŞU - Vitalitate, curaj, încredere in sine
E potrivit atunci cand trebuie sa faci faţă unei zile solicitante sau când te simţi secătuit de energie sau lipsit de vlagă. Roşul energizează la toate nivelele. Ne conecteaza cu corpul nostru. Orice lucru care trebuie început are nevoie de vitalitatea roşului. răsături de personalitate! cura"os# încrezător# umanist# plin de voinţă# spontan# onest# e$trovert. %re drept efect stimularea neuronilor# a glandelor endocrine şi a nervilor senzoriali. &reşte circulaţia sângelui# are efecte subtile# dar intense în ceea ce priveşte guvernarea funcţiilor creierului# a sistemului nervos şi a multor procese fiziologice şi bioc'imice. (atorită efectelor sale inviorătoare# pentru uzul terapeutic general sunt recomandate doze moderate de roşu însoţite de albastru şi verde. %plicarea luminii roşii# monocromatice# grăbeşte cicatrizarea şi vindecarea ţesutului.

ORANJ - Fericire, încredere, resurse sporite
%duce bucurie zilelor noastre şi creşte pofta de viaţă.Oran"ul este cel mai bun stimulent emoţional. Ne conectează cu simţurile noastre# ne a"ută să îndepărtăm in'ibiţiile şi ne face independenţi şi sociabili. răsături de personalitate! entuziast# fericit# sociabil# energic# sportiv# constructiv. Efectul său pozitiv principal constă în creşterea imunităţii corpului )creşterea rezistenţei faţă de infecţii*. &el mai mult este utilizată în vindecarea spasmelor şi a rigidităţii. (e asemenea "oacă un rol important în creşterea ratei metabolismului# în fortifierea plămânilor# a splinei şi a pancreasului. &reşte pulsul# dar menţine normală tensiunea. (in punct de vedere psi'ologic# oran"ul este utilizat pentru inducerea entuziasmului.

GALBEN - ntelepciune, claritate, sti!" de sine
Ne oferă claritate în gândire# creşte conştiinţa de sine# stimulează interesul şi curiozitatea. +albenul e legat de abilitatea de a percepe şi a inţelege. Ne conectează cu mentalul nostru. răsături de personalitate! simţ al umorului# optimist# încrezator# practic# intelectual. %"ută mecanismul motor al corpului. El fortifică musculatura şi facilitează funcţiile digestive. ,zul său prelungit duce# însă# la aciditate# colici sau 'emoroizi. %bsorbţia în e$ces de radiaţii galbene poate da palpitaţii şi delir. ,tilizarea acestei culori e însoţită de o creştere generală a inteligenţei şi clarităţii mentale.

VER#E - Ec$ili%ru, dra&oste, autocontrol
%"ută la rela$area muşc'ilor# nervilor şi a gândurilor. Ne curăţă şi ec'ilibrează energetic# oferindu-ne un sentiment de reînnoire# pace şi armonie. Ne conectează la dragostea necondiţionată şi ne ec'ilibrează întreaga fiinţă. răsături de personalitate! întelegător# autocontrolat# adaptabil# simpatetic# milos# generos# iubitor de natură# romantic. (etermină dilatarea arteriala. %bsorbţia sa e$cesivă are efecte dăunatoare asupra ţesutului muscular şi a glandei pituitare. (in punct de vedere psi'ologic# verdele are un impact pozitiv# inducând gândirea pozitivă. (e aceea# este prescris în managementul stresului.

ALBA'(RU - )unoa*tere, s"n"tate, capacitate de deci+ie

)$a/ra &2tului0 .OLE( .)$a/ra r"d"cin"0 Oranj . &reşte rata reacţiilor metabolice şi e folosit adesea în vindecarea rănilor. . &reşte talentul artistic şi creativitatea. Egiptenii se scăldau şi beau apă 0terapeutică0 e$pusă îndelung la razele soarelui într-un recipient din sticlă pictată. (acă îţi poţi imagina c'a4rele ca un set de rotiţe# ele ar fi ca rotiţele dintr-un ceas! fiecare trebuie să se mişte lin şi cu o viteză constantă pentru ca ceasul să funcţioneze corect. %sigură un efect de liniştire mentală# spri"inind însă starea de conştienţă atunci când este utilizată în practicile meditative. creati. Rela$ează şi încetineşte activitatea sistemelor neuro-muscular# cardiovascular şi limfatic. Nu atât bronzul obţinut contează# cât absorbţia culorilor din razele de soare de către organism. oate aceste idei se asociază cu un vec'i principiu# numit 0terapia prin culoare0. %cestea sunt ca nişte spirale de energie# fiecare fiind legată de celelalte.)$a/ra ini!ii0 Al%astru . /ă aduceţi aminte de momentele însorite ale verii când stăteaţi la pla"ă după cum v-a recomandat doctorul sau poate bunica cu înţelepciunea ei bătrânească. ot ceea ce trebuie să facem este să devenim mai conştienţi faţă de culoare şi faţă de modul în care ea acţionează asupra noastră. . %ceastă planetă minunată nu conţine toate culorile minunate ale curcubeului fără un motiv bine întemeiat.)$a/ra cre*tetului3 &onform filosofiei asiatice# în corp e$istă 5 centre de energie )c'a4re . Este ideal pentru problemele de somn# copiii 'iperactivi# etc. 6a fel# starea de bunăstare# de sănătate a fiinţei umane# este atinsă atunci când se atinge un ec'ilibru al acestor energii. !isticis!. Ne conectează cu sinele spiritual dându-ne întelepciune şi putere interioară.ndi&o . %numite radiaţii )cu o frecvenţă înaltă* ale acestei culori in'ibă formarea tumorilor.)$a/ra ple1ului solar0 Verde . răsături de personalitate! neînfricat# intuitiv# practic# idealistic# înţelept# vindecător. &unoaşteţi sentimentul de melancolie care ne cuprinde uneori toamna şi că motivele acesteia trebuie căutate în zona lipsei de lumina solară şi a culorilor desc'ise. să vă simţiţi fericit cât sunteţi acolo. -ntăreşte intuiţia# imaginaţia# puterea psi'ică# creşte activitatea de visare. )ro!oterapia răim într-o lume în care culoarea ne domină viaţa# încon"urându-ne oriunde ne-am afla. Ro*u .N#. Nu numai că doresc asta# dar ei ştiu în plus că toate culorile luminoase ca roşul# portocaliul# galbenul stimulează sistemul nervos şi cresc apetitul. &romoterapia poate a"uta la reec'ilibrarea acestor 0rotiţe0 prin utilizarea culorilor adecvate )fiecare din culorile spectrului solar este lumina pură care are o anumită lungime de . Nimic de pe pământ nu este rodul întâmplării şi tot ce este natural are un scop. -n zilele noastre# cercetătorii recunosc că într-adevăr culorile au efecte puternice asupra psi'icului uman# iar prin intermediul psi'icului asupra dispoziţiei şi sănătăţii. (ata viitoare când sunteţi într-un restaurant# priviţi decorul. răsături de personalitate! loial# diplomat# afectuos# inventiv# prudent.GO .Este o culoare rela$antă mental# având un efect de liniştire asupra sistemului nervos. &redeţi că designerii au ales aceste culori doar pentru ca dvs..Fru!use-e. Ne conectează la gândirea 'olistică# dândune întelepciune şi claritate# îmbunătăţind comunicarea şi vorbirea. în-ele&ere Energia indigo ne conectează cu inconştientul nostru# oferindu-ne e$perienţa de a fi o parte din întregul univers. 1edicina a2urvedică# originară din 3ndia# considera ca c'a4rele )un fel de ple$uri nervoase localizate la diferite niveluri ale corpului* acţionează ca prisme# redând şi amplificând culorile care ne încon"oară.ntui-ie.)$a/ra celui de-al treilea oc$i0 Violet . &ulorile sunt strălucitoare şi distractive. inspiratie Ne purifică gândurile şi sentimentele# oferindu-ne inspiraţie. &uloarea nu face e$cepţie de la asta.)$a/ra splinei0 Gal%en .tilizat cu succes în menţinerea nivelului concentraţiei de potasiu din corp.c'a4ra este cuvântul sanscrit 0roti0*. V. &'inezii recurgeau la colorarea feţei pentru stabilirea diagnosticului. răsături de personalitate! leader# bun si corect# umanitar# simţ al autosacrificiului# vizionar# creativ# puternic mental. /ec'ii egipteni# c'inezi şi indieni credeau în cromoterapie. (e asemenea# ţine sub control apetitul.itate.

&uloarea poate fi folosită pentru ec'ilibrarea energiilor din corpul nostru şi evitarea posibilelor probleme.a u!ple între& c2!pul . R '" începe! cu culoarea ro*ie3 Ro*ul unui !"r. cald" *i cal!" care scald" t"r2!urile tropicale 3 . îndreapt-o 8"r" e8ort spre culoarea oranj3 G Gal%enul3 Gal%enul lu!inos3 Gal%en ca soarele3 'i!-i c"ldura soarelui în ple1ul t"u solar3 9le1ul t"u solar e cald.i+ual3 O )uloarea oranj3 Radioas".ndi&oul3 )uloarea e1perien-elor !istice3 V Violetul3 Violetul ar!onios3 Odat" cu culoarea . 7utem construi apoi pre"udecăţi legate de culori care ne fac fericiţi# trişti sau au o conotaţie ameninţătoare pentru noi. (acă simţim că atenţia noastră se deplasează în altă parte# o vom readuce calm înapoi spre e$erciţiu . %poi# în e$perienţele copilăriei# asociem cu culori primele noastre procese de învăţare. &romoterapia poate fi utilizată în siguranţă pe lângă orice alt tratament medical sau terapie ortodo$ă.undă# astfel încât fiecare culoare are energia sa proprie. Baia de culori 4e1erci-iu cro!oterapeutic56 %şază-te într-un loc comod şi asigură-te că nimic nu te poate deran"a.iolet p"trun+i în cea !ai pro8und" stare de rela1are3 Rămâi o clipă cu toate aceste senzaţii plăcute# care se află acum în corpul tău# simte-le şi apreciază-le. &romoterapia se bazează pe faptul că funcţiile psi'ologice răspund la diverse culori. /om zăbovi asupra fiecărei culori până când vom simţi că ne-am umplut de ea. +landele pineale )ataşate creierului* controlează ritmul zilnic al vieţii. &ând vei desc'ide oc'ii# mintea ta va fi mai clară# mai odi'nită# mai rela$ată# iar tu vei fi gata să faci faţă problemelor din ziua respectivă.ade+e trupul. 8ă ne reamintim ordinea culorilor din spectrul solar ! R 7 ro*u O 7 oranj G 7 &al%en V 7 . . . )ro!oterapia poate fi utilă pentru orice fel de problemă# fie ea fizică# mentală# spirituală# emoţională sau pur şi simplu pentru rela$are. Ea poate fi un catalizator al proceselor de vindecare. o c"ldur" pl"cut"3 E o 82nt2n" cald"3 9er!ite ca aceast" c"ldura s" î-i in. rebuie reţinut însă că nicio terapie complementară nu trebuie considerată ca o alternativă la sfatul medical profesionist. dina!ic"3 E culoarea unei portocale rotunde *i aro!ate3 #ac" si!-i c" aten-ia ta se dispersea+". (iferitele culori )date de lungimile de undă şi frecvenţele diferite* sunt conectate cu arii anume ale corpului nostru şi au efecte diverse asupra funcţiilor fizice şi psi'ice.iolet /om înc'ide oc'ii şi ne vom imagina pe rând fiecare din aceste culori# în ordinea e$pusă# bucurându-ne de modul plăcut în care fiecare ne invadează câmpul vizual şi organismul. &ând lumina pătrunde în oc'ii noştri )piele*# ea traverseaza căi neurologice spre aceste glande pineale. Energia asociată fiecăreia din culorile spectrului solar rezonează cu energia câteunei c'a4re a corpului*.erde A 7 al%astru . 7rima noastră e$perienţă colorată este încă din perioada intrauterină# când eram încon"uraţi de un roz protector şi confortabil. E$emplul dat mai sus cu utilizarea galbenului# roşului şi portocaliului în fast-food-uri este doar una din modalităţile în care acest principiu lucrează. al unui !ac în8lorit3 )uloarea ro*ie î-i . îndeose%i acele p"r-i ale corpului t"u care au ne. !inunatul al%astru3 E apa întins". 7 indi&o V 7 .oie de ea3 V Verdele3 Verdele e o lunc" uria*" în soare3 E iar%a înalt" *i 8run+i*ul copacului t"u pre8erat3 A Al%astrul3 Al%astrul intens. 7e măsură ce devenim maturi# ataşăm diverse sentimente# amintiri şi înţelesuri anumitor culori# iar acestea pot deveni scenarii în subconştientul nostru. &um se întâmplă aceasta e$act . E$istă numeroase modalităţi de utilizare terapeutică a culorilor# însă le vom menţiona doar pe cele mai populare! utilizarea vestimentaţiei colorate# apa solarizată# e$punerea la lumina colorată# meditaţia asupra culorilor# respirarea culorilor. (eşi nu suntem constienţi de asta# oc'ii şi corpul nostru se adaptează constant la lungimile de undă ale luminii care ne încon"oară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful