Avizat director, Anul şcolar 2013 – 2014 Disciplina: Limba englez !anual: "rospects# Advanced $ditura: !

acmillan Avizat responsabil comisie metodic

"LA%&'&(A)$ (AL$%DA)&*+&(, The first semester 2h/week
%o# 1 .nits (ontents *peci/ic competences All skills 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru 2 ' (ompletarea de formulare #i redactarea de texte func&ionale$ cu respectarea conven&iilor specifice ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c,nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris. cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru 2 ) 1re/entarea$ oral / %n scris$ de descrieri clare #i detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu #i de domeniul de speciali/are 2 ' (ompletarea de formulare #i redactarea de texte func&ionale$ cu respectarea conven&iilor specifice W2 %o# o/ 1ee2s 3bs# 0ours 2h W1

- verifying previous Revision knowledge and setting a standard start

+opic: - advertising and advertisement - telephone .%&+ 1: conversations %e45 *tructure: -sense verbs &mproved5 and action verbs 2 -auxiliary verbs in place of clauses or phrases 'unction: expressing/commenting opinions ) .%&+ 2: +opic: - cultural (ulture differences clas0 - personal description *tructure: -linkers -word collocation and meaning 'unction: -expressing opinion - summari/ing the opinions of a group +al2ing points 10 Stereotypes

2h

2h

W)

a sim!olurilor.5 Identificarea elementelor structurale ale +al2ing points 2: textului literar (vocea auctorială.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ) 2us&inerea unui punct de vedere %n cadrul unei discu&ii orale/ al unui schimb de mesa4e scrise$ pe teme de interes .%&+ 4: +opic: 6ritish and 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de 1or2in American writers informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai g 4it0 *tructure: -non lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de 4ords defining relative clauses lucru -verbs of perception 1 ) (orelarea$ %n mod coerent$ a mai multor 'unction:.write about informa&ii din diverse p+r&i ale unui text/ din biographical details texte diferite$ pentru a re/olva o sarcin+ de -write about Romanian lucru authors 1. a altor mijloace de expresie artistică 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ W' 2h W5 practic+ 2h W7 . ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris. I şi a III. cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru +opic: transport 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ *tructure: passives . naraţiune Stress la pers. personaj . metaforelor.' 5 ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ' 1 3raducerea din limba engle/+ %n limba matern+/din limba matern+ %n limba engle/+$ oral #i/sau %n scris$ a unor texte / mesa4e de dificultate medie$ din domenii de interes -%n scris$ cu a4utorul dic&ionarului.a. speciali/are ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.%&+ 3: -ad4ectives and adverbs evenimente$ experien&e$ cu exprimarea +rains 'unction: -talking sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ and about a personal cu acestea boats experience 2 ) 1re/entarea$ oral / %n scris$ de descrieri and -discussion about clare #i detaliate pe subiecte legate de domenii planes means of transportation de interes propriu #i de domeniul de -future of air travel.

%&+ 6: *tructure: -speculating Lost about the past and -compound ad4ective /ound 'unction: -talking about ambitions -talking to strangers "rogress c0ec2 1 8 .describe the place you live in cu acestea ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c. *tructure: -participial clauses -diphthongs 'unction: .7 +opic0 ancient civilisations .write a letter of sympathy .plus-minus discussion .5 #edactarea de eseuri de opinie. 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ".nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 1 ) (orelarea$ %n mod coerent$ a mai multor informa&ii din diverse p+r&i ale unui text/ din texte diferite$ pentru a re/olva o sarcin+ de lucru 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru ". eficiente$convin%ătoare ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i ' 1 3raducerea din limba engle/+ %n limba matern+/din limba matern+ %n limba engle/+$ oral #i/sau %n scris$ a unor texte / mesa4e de dificultate medie$ din domenii de interes -%n scris$ cu a4utorul dic&ionarului.%&+ 7: +opic: 6erlin -past vs (0anges present. eficiente$convin%ătoare ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a 2h W8 2h W9 .5 #edactarea de eseuri de opinie.

incorporate formal expressions -express/share your opinion .nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate$ 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru 1 ) (orelarea$ %n mod coerent$ a mai multor W.9 +opic: Work and technology .%&+ 8: *tructure: -words with *ur/ing many parts 'unction: -write an t0e &nternet application letter -4ob interview +al2ing points 3: &nline ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris.prepositions in relative 10at are :ou clauses a/raid 'unction: -personal experience o/.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i :anifestarea flexibilit+&ii %n cadrul schimbului de idei #i %n cadrul lucrului %n echip+ %n diferite situa&ii de comunicare 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c. 1= +opic: <ears and phobias *tructure: . 2h .%&+ <: +opic: 1op music and +0e classical music /ood o/ *tructure: >uestion tag love 'unction: -compare events -talk about composers and music +al2ing points 40 W1= W11 )h )h W11 W12 .end .%&+ 9: position prepositions . . cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.

metaforelor.5 #edactarea de eseuri de opinie. eficiente$convin%ătoare ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris. a sim!olurilor. a altor mijloace de W1' 2h Winter ?oliday )h W15 W17 .%&+ 11: A tale o/ t4o cities +opic: !reland *tructure: 3he past perfect 'unction: .5 Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială.compare two texts . naraţiune la pers.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru 1 ) (orelarea$ %n mod coerent$ a mai multor informa&ii din diverse p+r&i ale unui text/ din texte diferite$ pentru a re/olva o sarcin+ de lucru 1.say whatever he/she knows about a topic informa&ii din diverse p+r&i ale unui text/ din texte diferite$ pentru a re/olva o sarcin+ de lucru 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ". personaj . cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.write a food diary "rogress c0ec2 2 12 .a.check for changed information . I şi a III.%&+ 10: =ou are 40at :ou eat +opic: <ood and health *tructure: do/did auxiliaries 'unction: -debate0 eating meat .'xams 11 .

a.discuss road movies and 4ourneys +al2ing points 60 .( #aportarea mesajului literar la experienţa personală All skills W17 W18 )h 2h W19 The second semester 2h/week %o# 1# 2# .+opic0 travel *tructure: formal vs informal writing -linkers . a sim!olurilor. a altor mijloace de expresie artistică 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c. 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte 2h W21 W 2= audiate/ citite referitoare la probleme de practica actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru *peci/ic competences . I şi a III.stream of . metaforelor.nits Revision . pe teme culturale$literare ' ) Raportarea mesa4ului literar la experien&a personal+ 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 1.reedom 1' Revision expresie artistică 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea (. personaj .5 Susţinerea cu ar%umente şi contraar%umente relevante a unui punct de vedere )n cadrul unei discuţii$de*!ateri$sc+im! de mesaje scrise. naraţiune la pers.%&+ 13: Love at /irst sig0t (ontents +opic: relationships *tructure: time expressions -stress changes in sentences 'unction: -write a %o# o/ 1ee2s 3bs# 0ours All skills 2h W1.%&+ consciousness style 12: 3n 'unction: 13# t0e road mention/explain a choice .nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ -.5 Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială.

role-play0 phone ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i conversation r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.3# 4# 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea news report ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a .5 Susţinerea cu ar%umente şi contraar%umente relevante a unui punct de vedere )n cadrul unei discuţii$de*!ateri$sc+im! de mesaje scrise.synthesi/e information ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / from different sources oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ .5 #edactarea de eseuri de opinie.write a 1 ) (orelarea$ %n mod coerent$ a mai multor biography informa&ii din diverse p+r&i ale unui text/ din -recognise$ understand texte diferite$ pentru a re/olva o sarcin+ de and use for or against lucru opinions 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ "rogress c0ec2 3 evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ".%&+ *tructure: inversions ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a 14: in conditional sentences ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i !a2ing 'unction: r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea movies .reported speech lucru 'unction: . pe teme culturale$literare ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris.%&+ +opic: politics and 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte 16: >ote democracy audiate/ citite referitoare la probleme de /or me5 *tructure: -passive actualitate$ voice -past simple and 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de continuous. eficiente$convin%ătoare W22 2h 2h W2) W 2' practic+ .nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 ) 1re/entarea$ oral / %n scris$ de descrieri clare #i detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu #i de domeniul de +opic: <ilms and filmspeciali/are making .nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ +al2ing point 70 Ima%e (.report what people say atunci c. cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane . informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai -sentence adverbs lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de .

%&+ -compound nouns 18: Let?s word stress celebrat 'unction: -discussion e5 group -promote national event abroad +al2ing points 8: Ima%e . practic+ . W25 2h 7# 8# +opic: (ultural and religious events *tructure:. pe teme culturale$literare 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.5 Susţinerea cu ar%umente şi contraar%umente relevante a unui punct de vedere )n cadrul unei discuţii$de*!ateri$sc+im! de mesaje scrise.consonant cluster 'unction: -letter writing --role play ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i (.5 #edactarea de eseuri de opinie.causatives have/get .%&+ 17: Ant noises +opic: :odern art *tructure: 1articipial clauses . cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 1 2 !dentificarea$ prin citire rapid+$ de informa&ii / detalii specifice dintr-un text mai lung$ %n vederea re/olv+rii unei sarcini de lucru 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru ".6# .n a 28 -811 aprilie.@Acoala altfel02+ #tii mai multe$ s+ fii mai bunBC 2h W29 W 2.%&+ +opic: 3he 19: environment Disappe *tructure: -verbs aring followed by infinitives 4orld or gerunds -means to indicate enthusiastic or partial agreement 'unction: -give opinion about life on other planets W27 2h 2+pt+m.

group discussion about poetry +al2ing points 9: .group talk 5 about a hypothetical situation "rogress c0ec2 4 eficiente$convin%ătoare ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea ) ) 2us&inerea unui punct de vedere %n cadrul unei discu&ii orale/ al unui schimb de mesa4e scrise$ pe teme de interes ' 2 Redarea -oral #i / sau %n scris.%&+ 1<: Lines t0at r0:me +opic: poetry *tructure: comparison with like and as 'unction: -write a letter of introduction .-group work :aking notes from a radio programme 9# .nd informa&ia nu este clar %n&eleas+ ) ' Avansarea$ oral sau %n scris$ a unor ipote/e #i formularea de r+spunsuri adecvate la ipote/ele emise de ceilal&i (.5 Susţinerea cu ar%umente şi contraar%umente relevante a unui punct de vedere )n cadrul unei discuţii$de*!ateri$sc+im! de mesaje scrise.an%ua%e <# +opic: <uture dangers from space .( #aportarea mesajului literar la experienţa personală 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru 2 2 1re/entarea$ oral / %n scris$ de filme$ c+r&i$ evenimente$ experien&e$ cu exprimarea sentimentelor/ reac&iilor personale %n leg+tur+ cu acestea ) 1 2olicitarea adecvat+$ oral / %n scris$ a ideilor$ opiniilor$ p+rerilor interlocutorului #i r+spunsuri / comentarii adecvate la acestea All skills W)= W)1 )h W)1 W)2 )h 10# <inal revision 2h W)) %ota: !n saptamana 6 din primul semestru elevii clasei a D!!-a 6 au practica !n cel de-al doilea semestru elevii au practica in *aptamana 20$*aptamana 24 si *aptamana 2< .%&+ *tructure: interrupting 20: and turn taking Disaster 'unction: . pe teme culturale$literare -. cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane 1 1 !dentificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate 2 1 "ferirea #i solicitarea$ oral / %n scris$ de informa&ii #i instruc&iuni clare #i precise pentru %ndeplinirea unei sarcini de lucru ) 2 *erificarea %n&elegerii #i solicitarea / oferirea de reformul+ri / clarific+ri / explica&ii$ atunci c.