Subiecte examen-Agrochimie si protectie fitosanitara

1.Obiectul de studiu al agrochimiei.Fertilizarea in raport cu cerintele plantelor. 2.Absorbtia elementelor nutritive de catre plante. 3.Clasificarea elementelor chimice implicate in nutritia plantelor. 4.Rolul azotului,fosforului,potasiului in nutritia plantelor. 5.Starea de aprovizionare a plantelor cu elemente nutritive. 6.Fenofazele plantelor si nevoia lor de elemente nutritive. 7.Bazele agrochimice ale fertilizarii in raport cu solul. 8.Adbsortia solului.Puterea de tamponare a solurilor. 9.Ingrasaminte.Clasificare.Proprietati.Caracteristici de baza.Metode de aplicare.Estimarea substantei active.Formele elementelor nutritive usor accesibile plantelor. 10.Ingrasaminte cu azot. 11.Ingrasaminte organice naturale(gunoiul de grajd,compostul). 12.Controlul starii de fertilizare prin analize agrochimice in vederea folosirii rationale a ingrasamintelor. 13.Erbicide.Clasificare.Aplicare.Forme de conditionare.Actiunea erbicidelor asupra plantelor. 15.Fitopatologia.Definitie.Subcapitole. 17.Modificarile suferite de plante in cursul patogenezei. 18.Proprietatile agentilor patogeni. Subiectul 19.Influenta factorilor climatici asupra populatiilor de daunatori.Temperatura.Umiditatea.Precipitatii.Curentii de aer,

Subiectul 20. .Controlul daunatorilor.Insecticide.