Rânduiala Utreniei de Duminică Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Cântăreţul: Amin1. Veniţi să ne închinăm...

(de 3 ori), se citesc samii 1! "i #$, apoi %lavă... &i acum.... %'inte Dumnezeule..., %lavă... &i acum..., reas'ântă (reime..., Doamne miluie"te (de 3 ori), %lavă... &i acum..., (atăl nostru... ) în timpul citirii Psalmilor preotul face cădire mare. Cântăreţul trebuie să potrivescă citirea la strană în aşa fel ca la sfârşitul rugăciunii (atăl nostru... preotul să poată spune ecfonisul *ă a (a este îm+ărăţia..., din mijlocul bisericii, după ce s-a întors cu căditul spre sf. ltar. Cântăreţul: Amin, apoi troparele: ,ântuie"te, Doamne..., %lavă..., *el ce (eai înălţat..., &i acum... .crotitoare neîn'ricată... Preotul rosteşte !ctenia întreit-scurtă: ,iluie"te, Doamne... Cântăreţul: Doamne, miluie"te (de 3 ori) după fiecare cerere. Preotul: *ă milostiv "i iu/itor... Cântăreţul: Amin. 0ntru numele Domnului /inecuvintează, ărinte. Preotul: %lavă %'intei "i *elei de o 'iinţă...# Cântăreţul: Amin. %lavă întru cei de sus... (de 3 ori), Doamne, /uzele mele... (de # ori). "e citesc cei # psalmi ai $treniei%&, &', #(, )', *+(, *,(-, la sfârşitul cărora spune %lavă ... &i acum..., Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă 1ie, Dumnezeule (de 3 ori). ) la sfârşitul fiecărui psalm, cântăreţul reia sti.urile indicare în carte. ) după primii & psalmi, cântăreţul spune %lavă ... &i acum..., Aliluia Aliluia, Aliluia, slavă 1ie, Dumnezeule (de 3 ori, 'ără închinare), Doamne, miluie"te (de 3 ori), %lavă ... &i acum..., apoi continuă citirea următorilor & psalmi. Preotul rosteşte !ctenia mare: 0n +ace Domnului să ne ru2ăm. Cântăreţul: Doamne, miluie"te. Preotul: *ă a (a este îm+ărăţia...
*

/acă este Postul 0are, se 1ice: %'inte Dumnezeule... reas'ântă (reime... (atăl nostru... Doamne, miluie"te %de *( ori-, Veniţi să ne închinăm... %de & ori-. ( /e la /uminica 2omii şi până la 3nălţarea /omnului, atât în 1ilele de sărbătoare, cât şi în cele de lucru, $trenia se începe direct cu %lavă %'intei "i *elei de o 'iinţă... după care se cântă 3ristos a înviat... ( de 3 ori) . Pe urmă se citesc cei # psalmi , începându-i cu %lavă întru cei de sus.... 3n acest interval de timp, preotul face cădirea mare.

. de ( ori.. începând cu odo/ia: iatra 'iind +ecetluită. %de ..-. $rmea1ă troparul învierii glasului de rând..imenul glasului de rând al 8ctoi. a 3-a "i a 16-a. %lavă. apoi la strană se cântă primul rând de %edelne ale învierii pe glasul *.. şi se citesc din Psaltire *atismele a #-a.urile: . deoarece acestea sunt pra1nice.. preotul rosteşte 7ctenia mică %5ară şi iară.. şi se citeşte Catisma a &-a&.-.. ceea ce e"ti. apoi cântă: Dumnezeu este Domnul. preotul rosteşte 7ctenia mică %5ară şi iară. %lavă.. a *'-a-.. troparul 4ăscătoarei de la glasul troparului sfântului... intercalat de sti. preotul rosteşte !ctenia mică %5ară şi iară.-.... ci ntifonul 5 al glasului al ...-. Aliluia. &i acum.... în loc de a treia Catismă%din Psaltire. .. şi se înc. Cântăreţul: min. &i acum.. de pe analogul aşe1at în mijlocul bisericii. Doamne... a &-a-.ului...ărturisiţi-vă Domnului....-lea şi Proc. ori.. .. din . slavă 1ie. troparul 2reimii. în /uminica lăsatului sec de carne şi în /uminica lăsatului sec de brân1ă..Cântăreţul: Amin. Dumnezeule (de 3 ori). &i acum... .. troparul 4ăscătoarei.. iatra +e care.imenul sărbătorii.. ) după citirea celei de-a (-a Catisme %din Psaltire. & /acă se întâmplă să cadă /uminica vreun pra1nic împărătesc sau vreun sfânt cu Polieleu.. apoi la strană se cântă al doilea rând de %edelne ale învierii. după care cântă Anti'oanele.ormântul (ău..... %lavă. ) în /uminica 6loriilor..... se cântă Polieleul cu 0ărimurile acelei sărbători. apoi %lavă.. pe urmă: Doamne. %lavă. ... şi citeşte 9+acoi de la glasul de rând. /upă aceea se 1ice Doamne....... 0ncon4urând m-au încon4urat..... şi se citeşte Catisma a (-a. a (-a-.. apoi la strană se cântă Binecuvântările învierii: Bine"ticuvântat. troparul sfântului 1ilei.. e cruce 'iind +ironit. pe urmă: Doamne..eie cu %lavă. . %lavă. Aliluia.. miluie"te (de 3 ori). &i acum......... 8emeile dis-de-dimineaţă. &i acum. a *'-a-... &i acum. 5u voi muri... după care Aliluia. 3n /uminica 6iului 7isipitor.. începând cu odo/ia: .inei. în /uminica 2omii şi în /uminica 7usaliilor nu se cântă ntifonul şi Proc. miluie"te % de & ori-. ) după citirea primei Catisme %din Psaltire. după Polieleu se cântă Psalmul *&#: :a răul Ba/ilonului % a se vedea la Polieleu-. Preotul rosteşte 7ctenia mică. &i acum. ) după citirea celei de-a &-a Catisme %din Psaltire. miluie"te (de 3 ori).arie.. e cruce 'iind +ironit..ântuitorule..aică a lui Dumnezeu.

.. iar în /uminica 6loriilor şi a 7usaliilor nu se 1ice 0nvierea lui 3ristos văzând.-a din Postul 0are.. Cântăreţul: %lavă 1ie. Dumnezeule. Preotul: &i +entru ca să ne învrednicim noi.ctoih %unul al 3nvierii. Cântăreţul: Amin.. +o+orul (ău.şi a &-a oară %u'larea toată "i toată 'ă+tura.ântuie"te.ul: *uvintele Domnului sunt cuvinte curate. sti.iluie"te-ne. Cântăreţul cântă rochimenul 2lasului de rând de & ori. apoi pe glasul de rând al 8ctoi..... până la /uminica a . Preotul: Domnului să ne ru2ăm. pe urmă sti. a (-a oară punânduse înainte sti...... după care cântă pe glasul (: %lavă.elia de rând învierii.iluie"te-mă. ) în duminicile (riodului %adică de la /uminica :ameşului şi a 6ariseului. ) în duminicile dintre Paşti şi 3nălţare se 1ice de trei ori 0nvierea lui 3ristos văzând... Doamne. entru ru2ăciunile 5ăscătoarei... Cântăreţul după citire 1ice: %lavă 1ie... ) Canoanele se citesc astfel: trei canoane ale glasului de rând din . apoi citeşte sau cântă pe glasul (: 0nvierea lui 3ristos văzând... Cântăreţul: &i duhului tău.. la fiecare cântare... Preotul: %ă luăm aminte.. Cântăreţul: Doamne.Preotul: 0nţele+ciune.. Cântăreţul după 0nvierea lui 3ristos văzând.. 0n cărările mântuirii.inei %al sfântului 1ilei-.. &i acum. punându-se din toate.. în loc de cele trei cântări de mai sus se cântă pe glasul ): %lavă.şi unul din .. deoarece atunci se citeşte 7van2helia +raznicului.. iar pe glasul #: 0nviind 9isus din mormânt. ace tuturor..... Preotul: *ă s'ânt e"ti Dumnezeul nostru. Dumnezeule...ul: . slavă 1ie. dre+ţi să ascultăm %'ânta 7van2helie.. %ă luăm aminte.. entru ru2ăciunile A+ostolilor.. slavă 1ie.... Cântăreţul: Doamne miluie"te (de 3 ori) Preotul: 0nţele+ciune.. Doamne... ="ile +ocăinţei. Preotul citeşte rugăciunea: . şi pe glasul #: :a mulţimea 'a+telor mele.. . 9i citeşte !vang.. apoi începe citirea *anoanelor. inclusiv-. miluie"te. Dumnezeule..ului cântă (oată su'larea. Preotul: Din %'ânta 7van2helie. Cântăreţul: Amin... &i acum.ul: . citeşte salmul <$.. %de ( ori.. sau 1ice îndată ecfonisul: *u mila "i cu îndurările... unul al Crucii-3nvierii şi altul al 4ăscătoarei..

3nainte de cântările a '-a şi a )-a.> se citesc din canonul 3nvierii patru sti.. cu sti. cu sti.. se pune stihul? %ă lăudăm... după care cântăreţul 1ice: %'ânt este Domnul.ctoihul mic....ului.câte *. fără :uminândă. 3n tot acest interval de timp. din al 4ăscătoarei două şi din canonul .inei.urile respective.iri.. astfel: dacă sfântul din . juns în sfântul altar.ul: reas'ântă 5ăscătoare de Dumnezeu. se citesc trei sti. preotul face cădirea mare.. din al Crucii-3nvierii două.inei are slujbă cu Polieleu şi două canoane. după care cântă :uminânda de rând a 3nvierii. după care cântăreţul 1ice *ondacul...inei este sfânt cu slujba pe şase =sti.irile şi sti.. din .. preotul 1ice: e 5ăscătoarea de Dumnezeu "i . şi apoi continuă cu cântarea a ?-a a Canoanelor sau a Catavasiilor..inei.aica :uminii. după ecfonisul: *u mila "i cu îndurările.urile lor. ) dacă nu se citesc Canoanele. din . trei de la canonul Crucii-3nvierii şi trei de la Canonul 4ăscătoarei< dacă la ..inei nu are sti... /upă cântarea a 6-a a Canoanelor sau a Catavasiilor. se citeşte din .inei fără canonul Crucii-3nvierii>. astfel: dacă la .. după care cântăreţul continuă cu # sti.iri ale 3nvierii din ..iar înainte de cântarea a ?-a.. sti. 4umai în Duminica 8loriilor se cântă %'ânt este Domnul.ctoih .. &i acum. . trei din al 4ăscătoarei şi opt de la . apoi citeşte 9cosul? e *el ce a înviat.inei. după fiecare sti. în . 9cosul şi %edealna s'ântului zilei. preotul 1ice din nou 7ctenia mică. pe glasul de rând al 8ctoi.iri de la Canonul 3nvierii. preotul 1ice 7ctenia mică. a 5ăscătoarei-0nvierii.. ( de 3 ori) şi 0nălţaţi +e Domnul.. care încep cu: .iri ca la /oamne strigat-am. @a urmă 1ice sti...ctoih: patru sti. :audele. :uminânda s'ântului 1ilei. Pe urmă continuă cu odo/ia: *ând vei veni întru slavă. %lavă..i la :aude.. cântăreţul începe să 1ică *atavasiile>.din . intercalând: *eea ce e"ti mai cinstită. după care 1ice *ondacul: 0nviat-ai ca un Dumnezeu. pagina .iri..ăre"te. se vedea rânduirea *atavasiilor în cursul anului bisericesc. ediţia (++(. +e Domnul. preotul 1ice 7ctenia mică...iri. su'lete al meu.. după care cântăreţul 1ice *ondacul 0nvieri al glasului de rând. /ine să cuvântăm. se cântă toate cele ) sti.. după care urmea1ă %ina@arul %viaţa pe scurt a sfântului 1ilei.. . ) duminica la :aude se cântă ) sti.*.. poi îndată se cântă.. ( o dată)... /upă cântarea a 3-a a Canoanelor sau a Catavasiilor.inei avem un singur canon..uri..iri din Canonul 3nvierii..ineiului şase< dacă sfântul din ..

/inecuvintează.iri se cântă îndată %lavă. iar %tihira 7van2heliei 0nvierii de rând se cântă %în mănăstiri.. iar dacă sfântul 1ilei are sti. pe urmă.. *elui ce ne-ai arătat nouă lumina... ? Astăzi mântuirea a toată lumea. sti. Pe urmă preotul continuă cu ectenia cererilor: %ă +linim ru2ăciunea noastră. du+ă care cântăreţul continuă cu Doxologia Mare.. Preotul 1ice după aceasta ectenie: ace tuturor Cântăreţul: &i duhului tău. #..irei !vang. se cântă următorul tropar al 3nvierii... pe glasul "ti. poi preotul 1ice !ctenia: . Preotul: *ă al (ău este a ne milui. se cântă primele . pe glasul "ti. Cântăreţul: 1ie. a 4ăscătoarei. poi preotul 1ice: %lavă 1ie. pe glasul .. Cântăreţul: Amin..... din . 3 sau >.după ot+ustul $treniei %la %lavă.irei !vang.....< iar în duminicile în care este de rând unul dintre glasurile <. la care cântăreţul răspunde cu: Doamne. /upă "ti. din (riod sau enticostar %sau ..inei. Dumnezeule. a @itiei $treniei-.ineiul +e Decem/rie-.iri la :aude.eliei învierii. stihira de rând a !vang. se mai cântă o dată pe larg %'inte Dumnezeule. pe glasul )? 0nviatai din mormânt.. miluie"te (de 3 ori).t+ustul astfel: Preotul: 0nţele+ciune.%Catavasier-. 0ntăre"te.eliei învierii. în locul %tihirii 7van2heliei 0nvierii de rând se cântă sti. Cântăreţul: ărinte.ira respectivă de la %lavă. a :audelor... A sau B se cântă următorul tropar al 3nvierii..elui de rând... apoi . precum şi în cea a %'inţilor %trămo"i "i cea a ărinţilor du+ă tru+ ai Domnului .. Doamne... @a sfârşitul Do@olo2iei. Dumnezeule. &i acum. Pe urmă se cântă? rea/inecuvântată e"ti... .iri ale 3nvierii. în duminicile în care este de rând unul dintre glasurile 1. Preotul: *el ce este /inecuvântat... 5ăscătoare de Dumnezeu. 6.iluie"te-ne +e noi. ) în duminicile (riodului şi ale enticostarului %afară de /uminica 0ironosiţelor şi cea a 2uturor "finţilor-. Cântăreţul: Amin poi se face .. Preotul: *a+etele noastre..

ărinte. &i acum.Preotul: reas'ântă 5ăscătoare de Dumnezeu. Cântăreţul: *eea ce e"ti mai cinstită.. Cântăreţul: %lavă. ... Preotul: %lavă 1ie. Doamne miluie"te (de 3 ori). Preotul: 'ormula de încheiere Cântăreţul? Amin....... /inecuvintează .. 3ristoase..