LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcători Nr. 6 Ploieşti Ploieşti, Prahova Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408 Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro
Societate certificată SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, laborator acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, înregistrat la Mininsterul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE

SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. LI 737/2013

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE Număr raport: Dată emitere raport: Detalii
Beneficiar: Nr. comandă/contract: Tip probă: Locul prelevării probei: Data prelevării/primirii probei: Data efectuării încercărilor: Codul probei: Metoda de prelevare: Date suplimentare despre prelevare: SC PIESEAUTO2000 MOBILSERV SRL, STR. BUHUSI, NR.37, BUCURESTI Comanda 64 din 16.01.2014 Apa uzata Evacuare canalizare, dupa separator hidrocarburi 16.01.2014 / 16.01.2014 16.01.2014 - 21.01.2014 10124 AUC Proba a fost prelevată de beneficiar care işi asumă întreaga răspundere cu privire la data, locul şi modul de prelevare al probei

10124 AUC 21.01.2014

Nr. crt.

Indicator analizat

Metoda de încercare

UM

Valoare obţinută

Valoare max conf
H.G. 352/2005, NTPA 002

Apă uzată chimie
1 2 3 4 5 Consum biochimic de oxigen Consum chimic de oxigen Detergenti anionici Materii totale in suspensie pH Substante extractibile cu solventi organici LCK 555 SR ISO 6060/1996 LCK 332 STAS 6953-81 SR ISO 10523/2009 mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l unit pH 114 112,3 1,708 6 7,3 Proba 1 = <20,0 Proba 2 = <20,0 Proba 3 = <20,0 Medie = <20,0 300 500 25 350 6,5 - 8,5

6

SR 7587/1996

mg/l

30

NOTE: 1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată 2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral 3. Valoarea <20,0 este sub limita de determinare a metodei OBSERVAŢII:

Şef laborator
F. LMB - 38 ed.1/rev.3/2009

Întocmit
ing. chim. Daniela Nedelcu

chimist Ani Simona Buzu

Pagina 1 din 1