ANUL III B CULEGEREA DATELOR Nume şi prenume: F. A-M.; Data naşterii:18. 06. 1986; Domiciliu: jud. Prahova, mun.

Ploieşti; Naţionalitatea: românǎ; Ocupaţia !a"ni!ǎ; Starea civil : !ǎ"ǎtoritǎ; Reli!ia: ortodo#ǎ; Grupa "an!uin şi R#$ul: 0$%; Grupa "an!uin şi R#$ul "oţului A&&%; Aler!ii: nu 're(intǎ aler)ii la ni!iun medi!ament; Dia!no"tic la internare: &* &P, "ar!inǎ +0 "ǎ'tǎmâni, ,ǎt viu, mem-raneinta!te, 're(enta.ie !ranianǎ, !ontra!.ii uterine dureroa"e de inten"itatemoderatǎ; Dia!no"tic la %& ore: naştere "'ontanǎ a"i"tatǎ; Data intern rii: 01.11./011, ora 9 00; 'otivul intern rii: 123, 'ola4iurie; Greutate: 61 4); (nalţime: 106 !m; E)amenul o*iectiv: ritm !ardia! normal, te)umente normal !olorate; E)amenul !enito$urinar leu!oree, uter mǎrit, tuşeu va)inal; +acient orientat temporo"paţial, ROT pre-ente.CUD şi BC/ monitori-ate.La in"pecţie: a-domen de"tine" de volum o!u'at de uterul )ravid; E)amenul "0nilor: 'i)menta.ie de "ar!inǎ; +elvimetria e)tern : A'. /0; 5i"'. /+; 5i!r. //; 5itr. 6/; Antece1ente per"onale:/i-iolo!ice: menarhǎ la 1+ ani, !i!luri de ti' re)ulat 78 0A80 +atolo!ice: nea)ǎ he'atita, 951, :ue"; I"toricul *olii: 'a!ienta "-a internat ;n data de 01.11./011 !u dia)no"ti!ul&* &P, "ar!inǎ +0 "ǎ'tǎmâni, ,ǎt viu, mem-rane inta!te, 're(enta.ie !ranianǎ,123. A ,o"t luatǎ ;n eviden.ǎ la medi!al de ,amilie ;n "eme"trul && de"ar!inǎ. A ,o"t la !ontrol 'eriodi! la medi!ul de ,amilie. 9A 100<00 mm !ol =); E)pul-ia 2 tului la ora 3&:445Greutate: 6>00 )rame;

Ap!ar: 9; E)pul-ia placentei la ora 3&:&4, 644 !rame, inte!r , "0n!erare 344 ml.5Travaliu normal5Epi-iotomie 7 epi-iora2ie5 Anali-a şi interpretarea 1atelor: 7evoia,undamentalǎa,e!tatǎPro-lema 1au(a Mani,e"tǎri dede'enden.ǎ1. 7evoia de are"'ira?e"'ira.ieinade!vatǎ@ a ! i n a P o l i ' n e e /. 7evoia de aeliminaAliminareinade!vatǎ2terul )ravid!are 're"ea(ǎ 'eve(i!a urinarǎPola4iurieBmi!.iune ,oarte,re!ventǎ dar !u!antitate mi!ǎ deemi"ie urinarǎC6. 7evoia de aavea o -unǎ 'o"turǎPo"turǎinade!vatǎim'u"ǎ de 1239 r a v a l i u l 3 u r e r e ; n re)iunea lom-arǎşi ;n 'arteain,erioarǎ aa-domenului.+. 7evoia de aevita 'eri!olelePeri!ol dee'ui(are ,i(i!ǎ1ontra!.ii uterinedureroa"e@tare de a)ita.ie,nelinişte,neodihnirea ;ntre!ontra!.ii,o-o"ealǎ.0. 7evoia de a;nvǎ.aAn#ietate B,ri!ǎ 'entru momentulnaşteriiC1unoştin.ein"u,i!iente1erere dein,orma.ii. +

Dia!no"tice 1e nur"in! pe perioa1a 1e travaliu: 1C ?e"'ira.ie inade!vata datoratǎ "ar!inii, mani,e"tatǎ 'rin in"'iruri şie#'iruri "!urte, ra'ide şi "u'er,i!iale.

/C Aliminare inade!vatǎ !au(atǎ de !om're"iunea uterului )ravid 'e ve(i!aurinarǎ, mani,e"tatǎ 'rin 'ola4iurie.6C Po"turǎ inade!vatǎ din !au(a travaliului, mani,e"tatǎ 'rin durere ;nre)iunea lom-arǎ şi ;n 'artea in,erioarǎ a a-domenului.+C Peri!ol de e'ui(are ,i(i!ǎ din !au(a !ontra!.iilor uterine dureroa"e,mani,e"tat 'rin neodihnirea ;ntre !ontra!.ii şi o-o"ealǎ. Rolul a"i"tentei me1icale A8 General: - 'reia 'a!ienta nou internatǎ, veri,i!ǎ identitatea, toaleta 'er"onalǎ, .inuta de"'ital şi o re'arti(ea(ǎ ;n "alon, du'ǎ in,ormarea 'reala-ilǎ a "tru!turii"e!.iei şi dre'turile !e ;i revin !a 'a!ientǎ;- 're(intǎ medi!ului 'a!ienta 'entru e#aminare şi dǎ in,orma.ii a"u'ra "tǎriişi a "im'tomelor mani,e"tate de a!ea"ta, re(ultatul monitori(ǎrii.identi,i!ǎ 'ro-lemele de ;n)rijire a 'a!ientei, monitori(ea(ǎ ,un!.iile vitale,"ta-ileşte 'rioritǎ.ile 'entru 'lanul de ;n)rijire, evaluea(ǎ re(ultatele o-.inute 'e !are le ;nre)i"trea(ǎ ;n do"arul de ;n)rijiri;- 're)ǎteşte 'a!ienta 'entru tehni!i "'e!i,i!e, 'entru inve"ti)a.ii "'e!iale "au!hirur)i!ale;- admini"trea(ǎ medi!a.ia 're"!ri"ǎ de medi!, re!oltea(ǎ 'ro-e -iolo)i!e 'entru e#amene de la-orator;- 're)ǎteşte in"trumentarul şi materialele ;n vederea "terili(ǎrii;- 're)ǎteşte e!hi'amentul, in"trumentarul şi materialele "terile ne!e"areinterven.iei;e,e!tuea(ǎ ;n "!ri" şi ver-al 'reluarea-'redarea ,ie!ǎrei 'a!iente şi aa!tivitǎ.ii de",ǎşurate ;n tim'ul "ervi!iului, ;n !adrul ra'ortului de turǎ;- re"'e!tǎ re)lementǎrile 'rivind 'revenirea, !ontrolul şi !om-atereain,e!.iilor no"o!omiale, a !ondi.iilor i)ieni!o-"anitare, a !ir!uitelor "anitare;- or)ani(ea(ǎ şi de",ǎşoarǎ 'ro)rame de edu!a.ie 'entru "ǎnǎtate - 'arti!i'ǎ şi< "au ini.ia(ǎ a!tivitǎ.i de !er!etare ;n domeniul medi!al şi al;n)rijirilor 'entru "ǎnǎtate; B8 Speci2ic: 1C Dn travaliu - a"i"tenta medi!alǎ "tǎ lân)ǎ )ravidǎ a"i)urându-i !on,ortul '"ihoa,e!tiv,o,erindu-i "i)uran.ǎ;urmǎreşte 9A, 123, 51F-urile şi ;n )eneral evolu.ia travaliului;- e#e!utǎ e#amenul )eneral "umar şi o-"tetri!al ;n li'"a medi!uluiBe#!e'tând tuşeul va)inalC;- urmǎreşte !u 're!i(ie dinami!a uterinǎ, notând ritmul, durata şi inten"itatea!ontra!.iilor uterine dureroa"e;- ;ntre !ontra!.ii a"!ultǎ 51F-urile;- "emnalea(ǎ imediat medi!ului anomaliile de dinami!ǎ uterinǎ "aumodi,i!ǎrile 51F-urilor;/C Dn 'erioada de e#'ul(ie - !ând 're(enta.ia ;n!e'e "ǎ ;ntindǎ 'erineul, a"i"tenta medi!alǎ aşea(ǎ)ravida 'e ma"a )ine!olo)i!ǎ;- 're)ǎteşte !âm'ul o'erator du'ǎ !e ,a!e o de(in,e!.ie lar)ǎ "u'ra'u-ianǎ,vulvo'erinealǎ şi a ,e.elor 'o"terointerne ale !oa'"elor !u "olu.ie de al!ooliodat;- aşea(ǎ !âm'urile "terile, i(olând re)iunea vulvo'erinealǎ;- e#'li!ǎ )ravidei modul de e#e!u.ie a e,ortului "u".inut;- ajutǎ medi!ul la naşterea 'e !are o a"i"tǎ;- da!ǎ i "e va ;n!redin.a "ǎ a"i"te o naştere, va re"'e!ta ;nto!mai re)ulile dea"e'"ie, a"t,el ;şi "'alǎ mâinile !u trei 'erii "terile, !u a'ǎ "terilǎ şi "ǎ'untim' de 0 minute !u ,ie!are 'erie; 'rima 'erie ,olo"ind-o 'ânǎ la douǎ laturide de)ete de 'li!a !otului, a doua 'erie 'ânǎ la jumatatea ante-ra.ului iar !ua treia 'erie va "'ǎla numai mâna. Ea avea )rijǎ !a "ǎ nu atin)ǎ o-ie!tele din jur Bne"terileC şi !a a'a de 'e mâini "ǎ "e "!ur)ǎ "'re !ot şi nu inver". 3u'ǎa!ea"ta mâinile "e ,rea!ǎ !u o "olu.ie diluatǎ de al!ool iodat, "e'to(ol şial!ool de >0 o . Dm-ra!ǎ -lu(a, ma"!a şi mǎnuşile "terile.6C Dn delivren.a 'la!entei - ;n momentul !ând aştea'tǎ de(li'irea 'la!entei, "u'rave)he(ǎ atent 'arturienta urmǎrind "tarea )eneralǎ, !antitatea de "ân)e 'ierdutB ma#im 600mlC, ,iind 're)atitǎ 'entru o e#tra!.ie manualǎ a 'la!entei;- veri,i!ǎ da!ǎ uterul e"te -ine !ontra!tat; - verificǎ dacǎ s-a dezlipit placenta prin apǎsare cu mâna deasupra simfizei pubiene (manevra KUSTNER);- extrac ia placentei se face numai dupǎ ce avem certitudinea dec!lǎrii placentei (prin trac iune u"!arǎ)# $) %n c!ns!lidarea &em!stazei'- urmǎre"te inte(ritatea c!lului) va(inului) perineului;- se face t!aleta externǎ a le&uzei;- pune pansament vulvar steril "i ine le&uza *-$ !re +n salǎ;- administreazǎ) la indica ia medicului !cit!cice dacǎ parturienta are at!nieutrinǎ "i prezintǎ &em!ra(ie;- +n cazul unei &em!ra(ii prezente se anun ǎ medicul imediat#,) %n le&uzia imediatǎ'- suprave(&eazǎ func iile vitale' puls) T-) curba termicǎ;- palpeazǎ "i inspecteazǎ uterul pentru a aprecia f!rma "i c!nsisten a sa;- inspecteazǎ pansamentul vulvar !bservând astfel cantitatea de sân(eeliminatǎ la nivelul cǎil!r (enitale;- inf!rmeazǎ pacienta cǎ nu are v!ie sǎ d!armǎ +n aceste !re (*-$) de!areceeste peric!l de &em!ra(ie prin vas!dilata ie