BAHAGIAN

TINDAKAN YANG DIRANCANG

AMALAN DAN STRATEGI BERKESAN Guru perlu mengiktiraf kumpulan etnik dan kaum- kaum di dalam bilik darjah.

TANGGUNGJAWAB

Pengurusan Persekitaran Fizikal.

Budaya Sekolah: Galak kesedaran dan apresiasi perbezaan dalam komuniti. Interaksi Murid: Program untuk mengajar, mengukuh, meraikan rasa hormat, ciri penyayang dan keselamatan untuk memastikan keselamatan fizikal murid. Iklim Pembelajaran: Wujudkan papan buletin untuk mempamerkan hasil kerja murid- murid untuk menggambarkan pelbagai budaya, etnik kaum orang Asli dan peribumi. Menyediakan pelan lantai dan memaksimumkan ruang bilik darjah sebaik mungkin.

Guru

Melibatkan semua murid dalam mewujudkan iklim hormat menghormati serta merasa kepunyaan dalam membentuk persekitaran positif.

Murid

Hasil kerja di papan buletin perlu diubah dan pastikan semua murid melibatkan diri dalam mempamerkan hasil kerja mereka.

Mengambil kira keluasan bilik darjah, susun atur perabot dan peralatan lain yang perlu disesuaikan dengan tahan kelas serta gaya pembelajaran. Guru perlu merancang susun atur ruang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan.

Emosi 1. Guru . Pencahayaan dan Pengudaraan. Rancang program dan aktiviti komuniti yang melibatkan ibubapa. Pastikan guru melibatkan dalam aktiviti untuk menggalakkan apresiasi/penghayatan budaya masing.Kebersihan. Penglibatan Ibubapa/ Komuniti Rancang dialog dengan ibu bapa mengenai aspirasi dan keperluan anak mereka.masing.anak mereka. Mengadakan Pengurusan Persekitaran Sosio. Melalui konferensi ibubapa untuk memberikan maklum balas tentang anak.

Mereka yang stabil emosi akan mempunyai minat yang mendalam. Guru harus mengamalkan kepimpinan demokrasi dengan tidak terlalu mengongkong murid. Guru juga boleh memberikan penghargaan yang sesuai dengan penglibatan. Guru perlu mengambil berat tentang keperluan fisiologi dan akademik murid dengan pengajaran menggunakan pendekatan asertif dan berpusatkan murid. suka berjenaka dan paling utama mampu menanggung konflik yang berlaku.2. Guru Menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan. Aktiviti SosioEmosi Memberi peneguhan positif untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid. Murid perlu belajar menerima diri. orang lain dan semulajadi dengan seadanya. Guru memberikan pujian dan galakan kepada murid untuk terus terlibat dalam aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Murid Hubungan positif sesama rakan kelas perlu dibina. disenangi kawan. Contohnya. Murid harus diberi peluang bersosial dan mengutamakan semangat kerjasama dan memahami emosi rakan. Guru Emosi murid harus diurus dengan bijaksana dan berkesan dengan hubungan positif. Murid . menerima demokrasi secara terbuka. ganjaran dalam bentuk hadiah atau token ekonomi boleh diberikan kepada murid.

Nilai.nilai murni. .emosi. inisiatif pergaulan diri dan inisiatif pergaulan serta persefahaman perlu dikembangkan bagi menggalakkan menghasilkan keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan. keyakinan.boleh menggunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan menyelesaikan masalah sosio.

berpusat murid di sekitar isu dan topik. Bahan resos seperti majalah. Gunakan pengetahuan dan tindakan tempatan dalam konteks yang lebih global dan murid dibantu untuk mengaitkan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalaman harian/peribadi. kem kepimpinan unit beruniform/kelab/ persatuan. 1. Kurikulum Pengetahuan tentang Budaya : Bincang supaya murid mempunyai peluang untuk belajar warisan masingmasing. Melibatkan semua murid dan mengagihkan murid pelbagai budaya atau melibatkan semua kaum berlainan dalam satu kumpulan. Pembelajaran berpusatkan murid dan beri perhatian kepada budaya dan bahasa murid dalam membentuk hasil pembelajaran murid.royong dan sebagainya. buku dan muzik menggambarkan kumpulan etnik peribumi atau orang Asli yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. kem motivasi. Guru dan Murid .topik berkait dengan latar belakang dan budaya kumpulan etnik. gotong.Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran. Merancang aktiviti kokurikulum seperti kem kerjaya. program pencegahan dadah. Mengajar kurikulum dalam cara bersepadu. Cara berkesan dengan menggunakan bahasa ibunda mereka untuk memahami budaya dan warisan kaum lain. multi disiplin.

Adakan peluang untuk murid belajar melalui pemerhatian dan demonstrasi atau tunjuk cara ‘hands-on’ tentang pengetahuan budaya dan kemahiran. Guru Penaksiran pelbagai : Rancang kaedah dan cara penaksiran yang item soalan atau tugasan releven budaya seperti ujian. Pembelajaran Rancang untuk menggunakan resos daripada persekitaran tempatan dengan kerap untuk mengaitkan apa yang diajar dengan kehidupan murid orang Asli. 3.2. Guru . Gunakan strategi koperatif untuk menggalakkan murid berkolaborasi terutamanya jika bahan pembelajaran adalah baharu untuk mereka. senarai semak dan ujian prestasi. Pelbagai strategi penaksiran yang memberikan peluang kepada murid berbeza budaya untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran. Adakan strategi berpusatkan murid dan tugasan yang diberi harus relevan budaya kepada murid. Juga beri peluang kepada kumpulan murid orang Asli dan peribumi untuk berkongsi apa mereka tahu dalam bahasa natif mereka. portfolio. Pastikan memanggil murid dengan nama yang disebut dengan betul. Strategi Pengajaran Penglibatan Murid : Rancang aktiviti untuk menggalakkan murid berkongsi tanggungjawab dalam pembelajaran dan wujudkan kumpulan komuniti pelajar.