BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

LEMBARAN KERJA 1

……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… .SOALAN 1 Bilakah negara kita merdeka? ….

…………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………….SOALAN 2 Mengapakah hari kemerdekaan disambut? …..

SOALAN 3 Bagaimanakah rakyat Malaysia menyambut hari kemerdekaan? ………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… . ………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… .SOALAN 4 Adakah sambutan hari kemerdekaan disambut dengan meriah? ………………….

……………….SOALAN 5 Lengkapkan frasa berikut: Sebagai rakyat Malaysia. kita ………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… .