Montajul elementelor prefabricate la o hala industriala parter integral prefabricate

Student: Filip Ionut Grupa:3352

2008 200!

1

"#M$ %&'($(II
Sa se proiecteze fluxul tehnologic pentru montajul elementelor de rezistenta prefabricate la o hala industriala parter integral prefabricate. Se cunosc caracteristicile elementelor prefabricate in functie de tipul structurii (str.tip I ) la care GPII GR si str. tip II la care GP GR ). !ehnologia de executie se desfasoara in urmatoarele faze tehnologice" #a str.tip I" $aza I % montarea stalpilor prefabricate $aza II % montarea GP&GR $aza III' montarea G( #a str.tip II" $aza I'montarea stalpilor prefabricate $aza II % montarea GP $aza II %montarea GR si )(. #ucrarea contine" 1. Etapa I 1.1. $isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati * 1.+. ,emoriu justificati-* 2. Etapa II +.1. $isa tehnologica pentru montarea +.+. ,emoriu justificati-* 3. Etapa III ..1. $isa tehnologica pentru montarea GR si a elementelor de acoperis * ..+. ,emoriu justificati-* 4. Etapa IV /.1. Planuri generale de montaj prin metoda diferentiale si metoda combinata 5. Etapa V 0.1. 1alculul duratelor totale de montaj prin metoda diferentiala si metoda combinata* 2 fisa tehnologica contine"" 1. +. .. /. 0. 5. 1aracteristicile elementului prefabricat si al dispoziti-ului de manipulare si montaj. 2rganizarea punctului de lucru. ,ijloacele necesare pentru transportul 3 manipularea si montajul elementelor prefabricate. Indicatii pentru montaj. 4orme de timp si formatii de muncitori. 4orme de tehnica securitatii muncii.

+

)ate personale: Prin tema de proiectare a fluxului tehnologic pentru montarea structurii de rezistenta a unei hale industriale parter3 integral prefabricate3 se cunosc urmatoarele date si caracteristici a acesteia" 'numar de ordine" 4 6 7 'regim de inaltime3 deschidere si tra-ee3 dat de cum rezulta din tabelele !ab. 1 si !ab. +3 astfel" !ab. 1 " 4 3.B&1 .B&+ 89 0.35 &:./0 ':.0: 4 /B /B&1 /B&+ ,- 3 !ab. + n< . + . 2 n! / 5 0 ,

− 896:3.0m %diferenta de ni-el intre cota reper ;:.:: (fata superioara a buzei pahar) si cota terenului amenjat pentru circulatie* − n< 6 + % numarul de deschideri − n! 6 / % numarul de tra-eei. 'caracteristicile dimensionale ale deschiderilor si tra-eelor3 rezulta din caracteristicile dimensionale ale elementelor prefabricate (!ab. . si !ab. / )" !ab. . !ip stalp Sc # 1+350 h :3@: h? :3A: a :37: <imensiuni =m> b6b? c c? :35: .350 +3:: <imensiuni =m> l :300 :30: +377 d :3/: e :3A: f :3/: f? :3/:

!ip <enumire element structura Structura )+ Grinda de rulare II 5x1@ G( * ). Grinda principala G +8 * , )/ 1heson 3 *

Greutate =B4> h :3@: 13/. :3.: .A3:: 7A30: +/3::

# 035: 1A3@: 037/

− conform tabelului !ab. / rezulta" 'deschiderea #< 6 1@3:: m 'tra-eea # ! 6 53:: m

.

1 Fig. 1 Dispunerea in plan a elementelor prefabricate / .'dispunerea in plan pe o trama3 a elementelor prefabricate3 este prezentata in figura $ig.

Pozitia acestora este prezentatD in fig. S'au calculat coordonatele centrului de greutate ale elementului prefabricat cu relatiile" xG 6 ∑x A ∑A i i i IG 6 ∑y A i i Ai (-and in -edere cD stClpul este central3 a rezultat x G 6 :3 iar I G 6 5370 m 1.3. +. A+:AG17@@.#legerea dispo"iti$ului pentru manipularea si montajul stâlpilor prefabricate. nr. rezultand Gst 61.0 m.Fa/a + Montajul stâlpilor prefabricati 1. 1. StClpul este agDtat in trei puncte.2. 6 # ! 6 53:: m • de montaj Rnec J # ! G + 6 .@ tH .3:: m • Rnec J Rmin RezultD3 prin satisfacerea simultana a celor trei conditii Rnec 6 5 m.P. Greutatea acestuia se calculeaza cu relatia " G st 6 Est F 0b 0b 6 +0:: BgGm. (cesta se desfasoara pe doua trame adiacente conform fig.!rgani"area frontului de lucru. Pentru alegerea acestuia se utilizeaza K1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % proiect I..3. !rebuie respectate simultan relatiile" Gmax J Gelem de 6 dmax 0 .1. S'a calculate -olumul stClpului" Est 6 03.1 Sistemul de ag tare este cel cu gauri trans-ersale si buloane. Se estimeaza raza necesara a macaralei din conditiile" • de ridicare de pe mijlocul de transport " Rnec J d. .

pozitia centrului de greutate 5 . 2 Stalpul central (cote geometrice.Fig.

Gmax 6 /: tH M Gst 6 1.@ tH dc 6 +30: m 6 dmax 6 +30: m.30 m • <istanta intre cabluri dc 6 +30: m.asa proprie gd 6 +35@A tH • Inaltimea dispoziti-ului hd 6 . <in catalog se extrag urmatoarele date " • Indicati-ul dispoziti-ului" N.3.10 • .Fig. A . ! "rganizarea frontului de lucru la montarea st#lpilor .

3. @ .5)) unde" Gst 61.3. #legerea utilajului de ridicare. Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate.: m 1. <in K1atalogul de utilaje pentru lucrari de constructii % montaj K s'a ales macaraua pe pneuri .30: & :310 6 153.4. (cestia sunt" • Rnec 6 5 m (din organizarea frontului de lucru) • Oc nec 6 Gst & gd (conform relatiei (15.30 "' de capacitate +A tH3 cu lungimea sagetii de 103+/ m3 a-and urmatorii parametri" Ref 6 531: m M Rnec 6 5 m Oc ef 6 173/5 tH M Oc nec 6 153:A tH.1.30: m (inaltimea dispoziti-ului in faza de montaj)* hr 6 :30: m (inaltimea de siguranta la rotire ) rezultand" • 9c nec 6 1+350 &. %alculul parametrilor te&nologici necesari pentru alegerea macaralei.@ & +35@A 6 153:A tH.5. • 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr 3 unde" 9 ' 89 P : Q 9 ' 89 6 : hel 6 #st 6 1+3:A m (lungimea stalpului)* hd 6.@ tH % greutatea stalpului prefabricat3 gd 6+35@A tH % greutatea dispoziti-ului de manipulare. 9c ef 6 153/7 M 9c nec 6153.: m. • Oc nec 61.

'aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo/iti2ului de manipulare si montaj la . Fa/ade manipulare 7 .+ 1 0+ +.". F.+.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.

30: m* ' dc 6 +30: m* − dispoziti.+.10 ' Gmax 6 /: tH* ' gd 6 +35@A tH* ' hd 6 .@ tH* ' #st 6 1+350 tH* 1 b.secundar N 117" ' Gmax 6 A tH* ' gd 6 :310 tH* − 1aracteristicile stalpului" ' Gst 6 1.+ 1 02 1: .".$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 'a"a de montaj( F. − <ispoziti.principal N .3.

anipulare si montaj .+. Mijloace necesare 4r 2peratia crt.!rgani"area frontului de lucru F.30: m* dc 6 +30: m* Gmax 6 A tH* gd 6 :310 tH* Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 173/5 MOc nec 6153A7A* 9c ef 6 153/7 M 9c nec 6153:A* 4r. 2.+ 1 03 3.10 1aracteristici tehnice Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 /: tH* gd 6 +35@A tH* hd 6 .anipulare si montaj <ispozitisecundar .acara pe pneuri N 117 /. 1 !ransport + . / . 1 .". 2!1 @@ 1 1 11 .anipulare . buc.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal Indicati R( +: N .

• Se materializeaza pe teren3 prin tarus3 pozitia de stationare a macaralei. 1+ .acaraua il ridica de pe trailer3 isi roteste bratul si il aseaza pe teren cu baza acestuia si centrul de greutate pe circumferinta descrisa de carligul utilajului de ridicare* baza stalpului R fiind in apropierea fundatiei* • Se desprinde cablul si dispoziti-ul secundar3 stalpul ramanand prins in cel principal* • Nrmeaza o miscare de basculare (rotire in plan -ertical)3 acesta ajungand in pozitie -erticala3 se roteste bratul macaralei asezandu'se stalpul in pozitie de montaj*se -erifica -erticalitatea* • Se fixeaza pro-izoriu prin intermediul penelor* • Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj. <aca intre completarea cu beton a fundului paharului si montarea stalpului a trecut un timp mai mare de .2./. % / ore este necesar ca inaintea montarii sa se toarne un strat de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. 4.+ 1 0. !peratii pregatitoare • Se -erifica elementele geometrice ale stalpilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicate de proiect* • #ungimea stalpului si distanta de la baza stalpului pana la suprafata consolei se noteaza pe planul de montaj* • Se marcheaza axele sectiunii stalpului la ni-elul suprafetei superioare a fundatiei pahar si la -arf* • Se traseaza axele modulare pe suprafata superioara a fundatiei pahar* • Se determina cotele fundului paharului fundatiilor si se inscriu pe planul de montaj* • Se stabileste grosimea stratului de complemetare pentru fiecare fundatie3 in functie de cota fundului paharului si de lungimea masurata de la baza stalpului pana la suprafata consolei. Indicatii pentru montaj F.10 % principal si N117' secundar)* • . ' / ore inainte de montarea stalpilor se completeaza cu beton fundul paharului fundatiei3 functie de cota stabilita la pct.1. Montarea stalpilor • 1u .1. • Stalpul se adduce la locul de montaj cu o remorca cu platforma joasa R(+: % pozitia 1* • )lemental prefabricat se prinde in cele doua dispoziti-e de manipulare ( N.". 4.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 4.+.

Stalp $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. 1 • Art.+. . + '1 montator pregfabricate categ.!. .+ 1 05 • Art.!. . $ D%( D % montarea pro-izorie a stalpilor prefabricati din beton armat la constructii industriale cu ajutorul macaralelor. 4. 3orme de timp si formatii de muncitori: F. $ D%1 &1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate.! 6 :357 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 .N 61315: ore Gbuc. 4. $ D%)D % montarea (fixarea) definiti-e a stalpilor prefabricate la constructii industriale 4.: ore G statie macara 4.0 om % ore G buc. +.!. $ D%' &1 % pregatirea fundului paharului in -ederea montarii stalpului. + '+ montator pregfabricate categ. 4.". Stalp $ormatia 4 6 . 4. .Stalp 4. • Art. $undatie pahar $ormatia 4 6 +"'1 montator prefabricate categ."'1 montator prefabricate categ. 6 03@: om % ore G buc."'1 montator prefabricate categ.!. + '1 montator pregfabricate categ. '1 montator prefabricate categ. '1 montator prefabricate categ.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.!. / '+ montator prefabricate categ."'1 montator prefabricate categ. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei. $ormatia 4 6 . 6 :37: om % ore G buc./ '+ montator prefabricate categ.!. 1 • Art. 6 :3/@ om % ore G buc.N 6 :3+. <ispoziti-. + 1. 1 • Art. 6 +3./ '1 montator prefabricate categ.

Se acorda atentie deosebita urmatoarelor pre-ederi" • Inaintea operatiilor de montaj se -erifica dispoziti-ele de manipulare si sistemele de agatare* • Indepartarea de stalp a tuturor persoanelor din momentul ridicarii pana la asezarea in fundatia pahar* • Se desfac dispoziti-ele de montaj numai dupa efectuarea prinderii pro-izorii a stalpilor in fundatia pahar* • Pentru depistarea dispoziti-elor se -or folosi scari pre-azute la partea superioara cu platforma ingradita* • )ste interzisa circulatia in zona de actiune a utilajului de ridicare.3orme de tehnica si securitatea muncii: #a transportul3 depozitarea3 mane-rarea si montajul elementelor prefabricate se -or respecta normele de protectie a muncii in -igoare.+. F. 1/ .+ 1 0* *.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.".

.fara desprinderea acestuia din carligul macaralei pe toata durata de montaj. agatata in dispoziti.+ 6rgani/area frontului de lucru se face pe doua trame adiacente3 raza necesara a macaralei se estimeaza conform relatiilor de mai jos" 1onditia de montaj" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 5 m Rnec JRmin Rezulta marimea razei necesare Rnec 6 5 m..ontajul acestor elemente prefabricate se face de pe aceleasi trasee folosite pentru stalpi3 cu acelasi utilaj de ridicare3 din acelasi punct de stationare al acestuia si cu acelasi dispoziti. +. /.(legerea dispoziti-ului pentru manipularea si montajul grinzilor principale.. !rebuie respectate conditiile" Gmax JGelem dc 6 dag Grinda agatata in dispoziti-ul de manipulare se prezinta in fig.. 1$-)-'. Fig..1 Sistemul de agatare il constituie urechile de prindere. Se utilizeaza K1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % capitolul II( sau III.ul de ridicare 10 . +. ' Grinda principala G.F$4$ 2 5 Montajul grin/ilor principale +.

Gmax 6 /: tH M Ggr 6 73A0 tH* 15 .

& /30@A & +3:: 6 1737A m 2.0 m* hel 613/. tH • hd 6 /30@A m • dc 6 1A35: m • Gmax 6 1/ tH 2. (cestia se estimeaza conform" • • • • • • Raza necesara a rezultat din organizarea frontului de lucru Rnec 6 5 m Sarcina de carlig necesara se calculeaza conform relatiei" Oc nec 6 Ggr & gd 673A0 & +3A5. tH Inaltimea necesara la carligul macaralei3 conform relatiei" 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr Nnde" 9 6 1+350 % :3.4 %alculul parametrilor te&nologici necesari pentru alegerea macaralei la montarea grin"ilor principale. 6 1+301. tH* 9c ef 6 +:3:: m M 9c nec 61737A m* #sDg 6 +13. #legerea utilajului de ridicare Se utilizeaza K1atalogul de utilaje pentru lucrari de constructii montajL3 de unde s'a ales macaraua pe pneuri 325 "' 88 de +0 tf capacitate cu urmatorii parametri" Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 15357 tH MOc nec 61+301./ m Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea grinzilor principale.: % :3.0 & 13/.dc 6 1A35:Sm T dag 6 1A3.0 6 1+3. 1A . m* hd 6 /30@A m* hdr6+3:: m* Rezulta" • 9c nec 6 1+3.: m % reprezinta cota la care se monteaza grinda principala* 89 6 :3.5.: m S'a ales dispoziti-ul &3+8 cu urmatoarele caracteristici" • gd 6 +3A5.

F.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.+ 1 0+ +.".2. tH • hd 6 /30@A m • dc 6 1A35: m • Gmax 6 1/ tH Grinda principala G +8 * . 'aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo/iti2ului de manipulare si montaj )ispo/iti2 &3+8: • gd 6 +3A5.: #! 6 1A3@: m 1@ .

2!1 @@ 1 17 .$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.anipulare si montaj . 1 + 2peratia !ransport .".2. Mijloace necesare 4r crt.ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal Indicati. 6rgani/area frontului de lucru F. ./ m 4r. buc. 1 .1aracteristici tehnice R( +: N .* 9c ef 6 +: m M 9c nec 61@3:@A m* #sDg 6 +13.acara pe pneuri /.1@ Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 1/ tH* gd 6 +3A5. tH* hd 6 030@A m* dc 6 1A35: m* Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 17357 tH MOc nec 61+301.anipulare si montaj . 2.+ 1 02 3.

4.si se aduce pe -erticala pozitia de montaj* ghidarea se face de la distanta prin intermediul franghiilor* • Se aseaza elemental in pozitia de montaj asigurandu'si pozitia si rezemarea conform proiectului* • Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj.+ 1 03 4.2.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. Montarea • Se asterne pe suprafetele de rezemare un strat de ni-elare de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. +: . Indicatii pentru montaj F. • Se prinde elemental in carligul macaralei prin intermediul dispoziti-ului de manipulare si montaj* • Se ridica prefabricatul de pe mijlocul de transport3 se -erifica prinderea in dispoziti.1. 4.". !peratii pregatitoare • Se -erifica elementele geometrice ale grinzilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicata de proiect* • Se materializeaza lungimea de rezemare indicate in proiect la partea superioara a stalpilor pentru grinzile longitudinale sip e consolele stalpilor pentru grinzile de rulare* • Se -erifica pozitia fata de axele modulate si a axelor suprafetelor de rezemare si cotele suprafetelor* • Se materializeaza pe teren prin tarus pozitia de stationare a macaralei.2.

$ D%1 A1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate.3/: om % ore G buc.!. 4."'1 montator prefabricate categ. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. ' .! 6 :3/7 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 . 1 • Art.N 6 :35@A ore Gbuc. . 4. 3orme de tehnica a securitatii muncii: #a transportul3 depozitarea3 mane-rarea si montarea elementelor prefabricate se -or respecta normele in -igoare +1 . . ' . + '1 montator pregfabricate categ. / ' 1 montator prefabricate categ. 6 ."'1 montator prefabricate categ. 4.+ 1 0.!. 3orme de timp si formatii de muncitori: F. $ormatia 4 6 .!.N 6 :315/ ore G statie macara 4.".!.!.)lement prefabricat 4. montator pregfabricate categ.!. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei. .$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.)lement prefabricat 4. $ D%/ 0 % asigurarea elementelor prefabricate in timpul montajului cu macaraua pentru executia sudurilor3 elemental fiind suspendat in carligul macaralei pentru asigurarea stabilitatii. 6 :3/@ om % ore G buc. 6 03@: om % ore G buc. 1 • Art.+ 5. • Art./ ' 1 montator prefabricate categ. '1 montator prefabricate categ. 5. + '1 montator pregfabricate categ.+ • Art. . $ D%/ 0 % montarea grinzilor care necesita mentinerea lor in carligul macarelei pentru asigurarea stabilitatii.2. montator pregfabricate categ. 4. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. '1 montator prefabricate categ.N 6 :37A ore Gbuc. <ispoziti-.

0 2rganizarea frontului de lucru pentru montarea grinzilor de rulare si a elementelor de acoperis Raza necesara a macaralei se estimeaza conform relatiilor de mai jos" 1onditia de montaj" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 . 3.1 Sistemul de agatare al acestor elemente il constituie urechile de prindere3 doua in cazul grinzilor si patru in cazul elementelor de acoperis 3. #legerea dispo"iti$ului pentru manipularea si montajul grin"ilor de rulare si a elementelor de acoperis. Ntilajele circula la mijlocul tra-eelor.3. $ig. !raseele de circulatie pentru macara si mijloacele de transport sunt cele stabilite la fazele 1 si +.. 0.F$4$ 3 5 Montajul grin/ilor de rulare si a elementelor de acoperis .2 6rgani/area frontului de lucru. Se desfasoara pe doua trame adiacente. Se utilizeaza K 1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % 1apitolul II( sau III. ++ . m 1onditia de ridicare de pe mijlocul de transport" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 5 m Rnec JRmin Rezulta marimea razei necesare Rnec 6 5 m. 2rganizarea frontului de lucru pentru montarea acestor doua tipuri de elemente se prezinta in fig.

*G).5 a) si b)" +. .) dc 6 dag S'a ales dispoziti-ul &203$ cu urmatoarele caracteristici" • • • • gd 6 :3/7.R.!rebuie respectate conditiile " Gmax JGelem Gel 6 max (GG.(.R 6 .3A tH dc 6 03+: m M dag 6 /37: m (pentru grinzile de rulare )* dc 6 03+: m M dag 6 /37/ m (pentru elemente de acoperis )* )lemente prefabricate agitate in dispoziti-e3 se prezinta in fig. tH hd 6 +3+/5 dc 6 03+: m Gmax 6 /30 tH S'au respectat conditiile de mai sus3 adica" Gmax 6 /30 tH M GG.

ul de manipulare si monta2.grinda de rulare +/ .Fig. )a 1lemente prefabricate agitate in dispoziti.

6 1..0 m +0 .3A: & :3/7.++ 6 − 51 b: + c 1.0 • #sDg 6 & 6 & 6 +A300 m : sin A0 cos A0 : sin α cos α Nnde" 9 6 1. % :3.0 & 13/.ul de manipulare si monta2 3elemente de acoperis 3. • Rnec 6 5 m • 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr unde4 96 9)( 6 #st % :3. m * b : 6 + 6 . 6/317.3A. m • 9c nec 6 1.0 & hgp 6 1+350 ' :3. tH .Fig. )b 1lemente prefabricate agitate in dispoziti. − :3.0 & :3@: & +3+/5 & +3:: 6 1@3/+5 m • Oc nec 6 Gel & gd 6 .. 'alculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei la montarea grin/ilor principale si elementelor de acoperis.3A.3:: m + c 6 +3:: m h 1 6 :3.3A.3A.

de unde s'a ales macaraua pe pneuri 325 "' 88 de +0 tf capacitate cu urmatorii parametric" Ref 6 A35+ m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 11351 tH M Oc nec 6/317. #legerea utilajului de ridicare Se utilizeaza 70atalogul de utila2e pentru lucrari de constructii monta28.3.5. +5 .:3/@ m M #sDg nec 6 +A300 m Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea grinzilor principale. tH 9c ef 6 +731 m M 9c nec 61@3/+5 m* #sDg ef 6 .

3A tH • # 6 037: m • h 6 :3@: m • l 6 :300 m • dag 6 /37: m* <ispoziti. tH* ' hd 6 +3+/5 m* ' dc 6 03+: m* ' Gmax 6 /30 tH* +A . 1.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.N+:.(" ' gd 6 :3/7. %aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo"iti$ului de manipulare si montaj F.".+ 1 0+ Grinda de rulare G( *: • G 6 .3.

tH* ' hd 6 +3+/5 m* ' dc 6 03+: m* ' Gmax 6 /30 tH* +@ .: m • l 6 +377 m • dag 6 /37/ m* <ispoziti.3.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.+ 1 02 )lemente de acoperis .&203$" ' gd 6 :3/7. F.'5" • G 6 +3/ tH • # 6 037/ m • h 6 :3.".

!rgani"area frontului de lucru F. tH* hd 6 +3+/5 m* dc 6 03+: m* Ref 6 A35+ m M Rnec 6 53:5 m* Ocfef 6 11351 tH MOc nec 6/37.".anipulare si montaj .acara pe pneuri . buc.1 tH* 9c ef 6 +137 m M 9c nec 61030/5m* #sDg 6 +73A0 m 4r. 2. . Mijloace necesare 4r crt.+ 1 02 3. 1 + 2peratia !ransport .$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal Indicati. 1 .1aracteristici tehnice R( +: N +:.anipulare si montaj .3.+0!1 @@ 1 +7 .( Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 /30 tH* gd 6 :3/7.

4.".: .2. 4.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. Montarea • Se asterne pe suprafetele de rezemare un strat de ni-elare de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. • Se prinde elementul in carligul macaralei prin intermediul dispoziti-ului de manipulare si montaj* • Se ridica prefabricatul de pe mijlocul de transport3 se -erifica prinderea in dispoziti. 4. Indicatii pentru montaj F.+ 1 0. !peratii pregatitoare • Se -erifica elementele geometrice ale grinzilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicata de proiect* • Se marcheaza lungimea de rezemare indicata in proiect3 pe partile laterale ale ner-urii de rezemare* • Se materializeaza pe teren prin tarus pozitia de stationare a macaralei.3. .1.si se aduce pe -erticala pozitia de montaj* ghidarea se face de la distanta prin intermediul franghiilor* • Se aseaza elemental in pozitia de montaj asigurandu'si pozitia si rezemarea conform proiectului* • Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj.

1 • Art.3. montator pregfabricate categ. 3orme de timp si formatii de muncitori: F. . ' . $ormatia 4 6 .1 . montator pregfabricate categ.!. '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ.!./ ' 1 montator prefabricate categ.!. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei.!. *. $ D%/& % montarea grinzilor care necesita mentinerea lor in carligul macarelei pentru asigurarea stabilitatii. . 4. . $ D11A1 % asigurarea elementelor prefabricate in timpul montajului cu macaraua pentru executia sudurilor3 elemental fiind suspendat in carligul macaralei pentru asigurarea stabilitatii.+ 1 05 • Art."'1 montator prefabricate categ.N 6 :37: ore Gbuc.$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. + '1 montator pregfabricate categ. $ D%1 A1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate.N 6 :315/ ore G statie macara 4.!.! 6 :3/7 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 . ' . )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. 4. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ.!. <ispoziti-. 6 :3/@ om % ore G buc."'1 montator prefabricate categ.".+ . 4.+ • Art. '1 montator prefabricate categ. / ' 1 montator prefabricate categ. 1 • Art. 6 /30: om % ore G buc. 4. 6 13@0 om % ore G buc.)lement prefabricat 4.)lement prefabricat 4. .N 6 :3/:0 ore Gbuc.

rarea si montarea elementelor prefabricate se .+ 1 05 *a transportul. depozitarea.or respecta normale in .$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.+ . *orme de te&nica si securitatea muncii( F.igoare. ). Se acorda o atentie deosebita urmatoarelor aspecte" • In timpul montarii elementelor nu este permisa trecerea sau stationarea persoanelor in zona de montaj* ghidarea prefabricatelor se face de la distanta cu ajutorul franghiilor* • #a montaj se -a a-ea grija san u se lo-easca elementele montate anterior* • Se desfac dispoziti-ele de montare numai dupa asezarea stabile a elementelor* • Pentru desprinderea dispoziti-elor se -or folosi scari pre-azute la partea superioara cu platforma ingradita. .". mane.3.