Biochimie AMF

EVALUARE

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Cum se numesc moleculele compuşilor care alcătuiesc materia vie ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Care sunt elementele fundamentale care intră în compoziţia materiei vii?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Care este cel mai important lichid pentru viaţă? De ce?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Definiţi:
1) Metabolismul
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Anabolismul;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Catabolismul.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1

Biochimie AMF
III. Alegeţi răspunsul corect:
1. Reacţiile anabolice sunt:
a) endoterme;
b) exoterme.
2. Catabolismul se produce cu:
a) absorbţie de energie;
b) eliberare de energie;
c) energie constantă.
3. În anabolism, organismul:
a) sintetizează substanţe proprii;
b) degradează substanţe organice;
c) degradează substanţe organice complexe în substanţe simple.

IV. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite:
1. Procesul de formare a glicogenului din glucoză prin _____________________
________________________ se numeşte ____________________________.
2. Procesul de formare a _________________________ din proteine si grăsimi se
numeşte _____________________________.

2