[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

]
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Επίδοση: ………/ 100

Α. ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΙΑ (60 βαθμοί)
1. Δίνω τους ορισμούς:
Θερμότητα: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Καλός αγωγός της θερμότητας ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Θερμική ενέργεια ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Δίνω την επιστημονική ερμηνεία της μετάδοσης της θερμότητας με αγωγή:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Συμπληρώνω τα κενά:
Η ροή της θερμότητας γίνεται με ………….………., με …………………… και ……………….…………….
Η ενέργεια του Ήλιου διαδίδεται μόνο με …………………………………
Στα ……….……… και στα ………………….η θερμότητα μεταφέρεται κυρίως με ………………………..
Στη μεταφορά αυτή μετακινείται …………….που μεταφέρει ενέργεια.
Βασική προϋπόθεση για την μετάδοση της θερμότητας με αγωγή είναι τα σώματα να ……………………

Β. ΜΕΡΟΣ – ΠΡΑΞΗ (40 βαθμοί)
1. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί ο Αστερίξ αναγκάστηκε να αφήσει το
ακόντιο, ενώ ο Οβελίξ το κρατά ακόμη;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Τάξη Στ’1
Δασκάλα τάξης: Σύλα Τσέκου

Σελίδα 1

[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ]
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………
2. Περίγραψε πώς λειτουργεί το
σύστημα κεντρικής θέρμανσης και
σχεδίασέ το στο διπλανό σκίτσο:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………..……………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………..……………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………..……………………
………………………………………………
………………………..……………………
………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Αν ακουμπήσεις μία κατσαρόλα που βρίσκεται στο μάτι της
κουζίνας, θα καείς. Αν την πιάσεις όμως από τα χερούλια, όχι.
Μπορείς να εξηγήσεις γιατί δεν καιγόμαστε, όταν πιάνουμε
την κατσαρόλα από τα χερούλια;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Γιατί το καλοκαίρι τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα
θερμαίνονται περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Τάξη Στ’1
Δασκάλα τάξης: Σύλα Τσέκου

Σελίδα 2