Oleg Bogaev Dawn-Way Traducerea - Elvira Rîmbu Acţiunea se petrece în decursul unei nopţi. SCEN !

" O #o$ea %u$&ie" Seara &'r(iu) $e în&unec*" +lou*" Scr'#ne&ul ,r'nelor" Ca%o&a de$c-i$* a unei ma#ini" .n b*rba& $e ui&* $ub ro/i) al*&uri de el o ,emeie în roc-ie de $ear* îi /ine lan&erna" 0 NT " .nde-i1 0 NT.2" 3n $%a&e4 0 NT " +*i) de$%rinde-l4 Sub ro/ile ma#inii e un necuno$cu&) ca%ul i $-a %rin$ de #a$iu" 0 0 0 0 0 NT.2" $&a ,ac" Nu ve(i14 NT " O $* vomi& imedia&5 3n&'r(iem la re$&auran&4 NT.2" (panicat). r &rebui $-o #&ergem de aici5 NT " 6i dac*-i viu înc*111 +ro%ui $* %lec*m %ur #i $im%lu14 NT.2" Trage $%re &ine4 7ai) a%uc* mai din $cur&4

Cu greu reu#e$c $* $coa&* &ru%ul de $ub ma#in*" Se ui&* îngro(i/i" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NT.2" 8i-am (i$ $* conduc eu5 NT " Nu" Eu /i-am (i$5 NT.2" 8i-am (i$- nu goni5 NT " $&a eu am (i$4 NT.2" 8i-am $%u$ c* %lou*5 8i-am $%u$14 8i-am $%u$144 NT " Doamne) ce-i de ,*cu& acum5" Tu l-ai lovi&4 NT.2" Eu111 NT " Tu4 Cine al&cineva14 NT.2" Eu144"" NT " Tu4 To& &im%ul min/i #i &e ,o,ile(i4 NT.2" Eu144 NT " Tu4 Tu l-ai lovi&4

man&ul $e ui&* con$&erna& ba la &ru%) ba la aman&*" 0 NT.2" Te-ai /*c*ni& de &o&5&'r,*""" +au(*" 0 NT " T'r,*111 0-ai ,*cu& &'r,*140-a ,*cu& &'r,*4 9a&a) m-am $*&ura&) %'n* aici a ,o$&" N-o $* ne mai vedem4 0 NT.2" N-o $* ne mai vedem14 0 NT " Da4 28

0 0 0 0 0 0 0 0

NT.2" i -o&*r'& &u14 NT " m -o&*r'&4 NT.2" 0inuna&4 0* bucur ,oar&e mul&4 NT " 6i eu la ,el4 NT.2" 0-ai b*ga& în c*ca& %'n*-n g'&4 NT " :a mai du-&e-n m*&a4 NT.2" 6i-o $* m* duc4 NT " Du-&e) du-&e4

man&ul %leac*" 0 NT " ;S&rig* în urma lui<" Bine (icea mama) c* un &ic*lo$ &e %*r*$e#&e c'nd ai mai mare nevoie de el444 Sun& $ingur* #i cu un cadavru %e un drum %u$&iu444 Car*-&e) &ic*lo$ule444 Sc'rb*) =avr* ce e#&i4 Nici nu #&ii c* m-am culca& cu Nicolai444 +au(*" 0 NT.2" ;Se o%re#&e< Re%e&* ce ai $%u$4 Ce-ai $%u$14 ;Se a%ro%ie de aman&*) ga&a $-o lovea$c*<" Te-ai culca& cu b*rba&u-&*u) &e-ai culca& cu el111 0 NT " 3nce&ea(*) am glumi&5 +au(*" man&ul îi d* o %alm*" +au(*" 0 NT.2" ; r*&'nd $%re &ru%<" Tu l-ai omor'&" 0 NT " ;:(bucne#&e în %l'n$) $e ui&* la necuno$cu&<" Da4 Da4 Eu4 Eu4 Eu eram la volan4 Ei) /i-e mai u#or acum14 E#&i o muiere c*c*cioa$*) nu b*rba&"""Nimic nu %o/i $*-/i a$umi 5 ;.i&'ndu-$e la &ru%"< De unde a a%*ru&144 +arc* a %ica& din cer4 Drumul era %u$&iu #i din&r-oda&*5 Doar ai v*(u& #i &u4 i v*(u&4 0 NT.2" Eu ,umam la geam5 De ,a%&5n-am v*(u& nimic" 0 NT " Roc-ia mea e &oa&*-n $'nge4 0 NT.2" 3nce&ea(* cu i$&ericalele4 ;3i d* o c'r%*"< :a #i #&erge-&e mai re%ede50ai re%ede4 0ai re%ede4 0 NT " 3ngro(i&or5 6i m'inile5Ce co#mar5 C*ma#a &a e &oa&*-n $'nge5 Eu adineaori am omor'& un om5 l-am omor'&) în/elegi14 m omor'&50ai bine d*-mi umbrela5Sun& ud* %'n* la %iele5 N-au(i14 Sun& ud*4 Canalie ce e#&i) egoi$&ule5B*rba&u-meu e de-o mie de ori mai bun dec'& &ine4 Dac* nu aveam un co%il cu &ine5 .mbrela444 8i-am mai $%u$ $* mi-o da-a-a-a-ai4"" 0 NT.2" Treci mai re%ede în ma#in*) ne c*r*m de aici4 0 NT "" .nde111 0 NT.2" 2a re$&auran&444 +au(*" 0 0 0 0 0 0 NT " 6i dac* mai &r*ie#&e111 NT.2" #ea(*-&e oda&*) c* m-am $*&ura& 4 NT " E viu111 NT.2" ,o$& &'r'& dou* $u&e de me&ri $ub ma#in*444 NT " ;+l'nge în -o-o&e<" 0erg5 6i din&r-oda&*5 NT.2" ;O îm%inge %e man&* în ma#in*<" 7ai) mai re%ede4

3n de%*r&are $e v*d ,arurile al&ei ma#ini care $e a%ro%ie" 0o&orul %orne#&e) ma#ina %leac*" 28

raier %o/i .T.T.2 2 .2 !" .T.T.2 2" E mor&" DE8:N.2 2" Numai el e de vin*"Ce %i(da m*$ii c*u&a %e aici" 7ai $* mergem) Baclan" DE8:N.%orecla-@ARA .T.2 2" Nu .T.T.ir-ar $* .+au(*"< Eu nici nu l-a# .i da& %e$&e el4"" DE8:N.T.2 !" .2 2" 3mi bag %"""4 7ai) c* $-or l*muri #i .a/a necuno$cu&ului<" :-au(i) %arc* ar vrea $* (ic* ceva5 DE8:N.2 !" E mor&5 DE8:N.T.2 !" Cum $* $e b*#ea$c*111 DE8:N.2 !" E viu) ui&*-&e"""3i (v'cne#&e $'ngele din ar&er*" DE8:N.2 2" .r'nelor" 0a#ina $e o%re#&e la un me&ru de &ru%ul care (ace în mi=locul drumului" Din&r-o ma#in* blinda&* %e care $crie >Banca? ie$ doi b*rba/i &un#i $cur& în -aine de de/inu/i" Se a%ro%ie în grab*) %rive$c &ru%ul necuno$cu&ului" DE8:N.2 2" Ei) Baclan4 DE8:N.ie) %arc* a #o%&i& ceva5 +au(*" $cul&* am'ndoi" DE8:N.2 2" E /ea%*n" .i4 dineaori ai lic-ida& #a%&e oameni) iar acum vrei $*-i c-emi ambulan/a unui bo$c-e&ar144 DE8:N.2 2" 0* doare .i ob$erva&5+u&eam $* =ur c*5 DE8:N.T.T.T.i&'ndu-$e #i el<" Ei) %e dracu""" DE8:N.Se a%leac* $%re necuno$cu&<" 9oneam ca nebunii5 DE8:N.2 2" .T.2 2" 7ai) c* m-ai &ermina&""" S* mergem4 De/inu&ul ! merge $%re ma#in*) $e în&oarce #i $e ui&* la necuno$cu&" DE8:N.2 !" +iciorul5 28 .2 !" @ir-ar $* .Necuno$cu&ul r*m'ne (*c'nd în&r-o bal&* de $'nge" SCEN 2" Scr'#ne&ul .ie5 DE8:N.n &i% cum$ecade nu umbl* %rin a$emenea locuri4 DE8:N.T.T.T.2 2" +e dracu" Doar $-a b*#i&" DE8:N.T.r'ne(""" 3nc* %u/in #i a# .T.T.2 ! .*r* noi" 7ai $-o #&ergem4 Necuno$cu&ul $coa&e un $une&" +au(*" DE8:N.T.T.2 !" Ce &o& &r*nc*ne#&i1 A$&a %are un &i% cum$ecade" 3/i (ic c* ar &rebui c-ema&* o ambulan/*4 DE8:N.i %ro$&) Baclan" A$&a a mierli&-o demul&4 7ai oda&*4 DE8:N.2 2" Ce e1"" DE8:N.T.+rivind .T.T.iC în cur dac* *$&a-i viu $au mor&"Bia/a &rebuie $avura&* c'& e#&i cald""" DE8:N.ui&'ndu-$e la necuno$cu&<" #&ea%&* un %ic) cred c*-i viu5 DE8:N.REC7:<" :-au (bura& =um*&a&e din creier5 Bine l-au mai aran=a&5 DE8:N.T.2 !" .T.T.2 2" Cum $e b*#e$c &o/i) a#a $e b*#e#&e #i el" 0or/ii $e b*#e$c &o& &im%ul c'nd du-ul r*u le ie$e %rin cur" 7ai $* mergem""" DE8:N..T.3i a$cul&* inima<" cr*%a& omul 5 DE8:N.2 !" E viu5 DE8:N.%orecla-@ARA N S<" Bine c* am a%uca& $* .2 !" .2 !" :-ar &rebui o ambulan/*5 DE8:N.2 2" Ce .T.T.2 !" E viu5 +arc* re$%ir*14 DE8:N.2 !" Bia/a e ca o înc-i$oare) din ea doar în morm'n& %o/i a=unge" C'& $'nge) .

2 2" $cul&*) Baclan) /ie de la a&'&a iarb* /i $-au în.T.T.T.T.2 2" Eu $un& 0aC4 DE8:N.2 2" N-am &im% de abureli #i de eC%lica/ii5+oli/ia e %e urmele noa$&re4 S* ne eva%or*m4 Evadare) $%argere #i o $* ni-l bage #i %e *$&a %e g'&" #ea(*-&e în ma#in*4 O &*iem de aici4 DE8:N.2 2" .T.T.T.2 2" R*$%un(i14 DE8:N.2 2" Ce &o& meli/i) Baclan1 DE8:N.T.2 2" @ir-ar $* .ierb'n&a& creierii5 DE8:N.2 !" 3mi $%ui ce-ai (i$111 DE8:N.2 !" 6i nimic" DE8:N.T.leanca4 0-am $*&ura& de moara &a $&rica&*4 De cinci ani o &o& a$cul&4 DE8:N.r'nelor" O lovi&ur* $urd*) necuno$cu&ul $e ro$&ogole#&e %e a$.2 2" Bei .2 !" Da4 DE8:N.ace a#a cum am $%u$ eu4 DE8:N.2 !" Tac*-/i .2 !" Nu mai $%une1"" DE8:N.2 2" Si1 DE8:N.ie4 &'&a ne-a .T.redele$c &*r&*cu/a 4"" 0i#c*4 O $*-mi #i mul/ume#&i 4 .T.3l a=u&* $* $e ridice) a%oi îl duce în $%a&e %'n* la ma#in*"< 3n de%*r&are $e v*d .2 !" N-ai %rice%u&14 Te cre(i im%or&an&1 DE8:N.2 2" Dur*4 DE8:N.T.T.2 2" Te caci %e &ine111 DE8:N.2 !" Ba &u &e caci %e &ine4 DE8:N.al&" 0a#ina mai merge cinci me&ri a%oi $e o%re#&e" Din ma#ina %oli/iei ie$ doi %oli/i#&iF un loco&enen& n*$o$ #i un &'n*r agen& cl*%*ug" 28 .T.T.T.T.o$&444 0a#ina %leac*" Necuno$cu&ul r*m'ne în&in$ %e drum" SCEN E Scr'#ne&ul .2 !" Dur* &u4 DE8:N.&rage iar"< Baclan cade ca $ecera&" DE8:N.2 2" Ce-i cu %iciorul1 DE8:N.T.T.2 !" Ce-ai (i$14 DE8:N.$coa&e un %i$&ol) îl îndrea%&* $%re Baclan<" :a &reci imedia& în ma#in*4 Ra%id 4 Ra%id4 .T.DE8:N.2 2" :-a &remura& %ula) $-a eCci&a& de moar&e5 S* mergem4 De/inu&ul ! $e în&oarce la necuno$cu&" DE8:N.arurile unei ma#ini care $e a%ro%ie" DE8:N.T.T.2 2" Da1 DE8:N.T.T.2 2" 8i-ai g*$i& $* glume#&i cu mine) m* iei dre%& %ro$&"""7ai) eu nu-mi abandone( %rie&enii4 .2 2" +ro$&*l*ule4 Curcanii $un& %e urmele noa$&re) #i în %or&baga= avem o $u&* de mii" :ar &u $&ai aici $* boce#&i mor&ul4 DE8:N.T.T.T.2 !" +oli/ia5 DE8:N.2 !" +iciorul lui5 N-ai v*(u&1 :-a &remura&5 DE8:N.2 !" Bineîn/ele$" DE8:N.2 !" :ar eu-@ima Baclan" DE8:N.&rage la %icioare"< C* de nu o $*-/i $.T.T.

ie4 /i v*(u&14 +arc* a c*(u& din cer4 0erg #i din&r-o da&*"""Ce-a .2" Trebuie) înce%*&orule5Treaba noa$&r* e$&e $* .ie) ur'&* lovi&ur*5 C2A+A.arul5 .2" >+arc*) %arc*?4 Erai la volan) boule4 .i %a$*re1 C2A+A.9.2" 0* ui&am la drum5Dar v-am mai (i$ .nde &e ui&ai14 C2A+A.9.9.9.2" 0a#ina e nou*) dar5 NASOS.9.9.2" Cine) cine5+orcii *$&uia4 O $*-i $%arg mu&ra .Se ui&* la ma#in*"< @ir-ar $* .ie *$&a %orc1 +au(*" NASOS.2" 3nco&ro1 C2A+A.2" Ce re%ede $e-n&unec*5 .2" Bara) .9.nde &e ui&ai) idio&ule14 0erg în $%a&e #i-l ob$erv* %e necuno$cu&" +au(*" C2A+A.2" O $*-mi dea %robabil un averi$men&) nu mai mul& 5 NASOS.+au(*"< Ce e1 0uiere $au b*rba&1 C2A+A.9.2" C* n-o .2" Cum1 Nu &rebuie1 +au(*" NASOS.2" $&a $-o cre(i &u" 28 .2" .2" 5 mai r*ma$ ceva de b*u&1 T'n*rul $coa&e o %lo$c*) beau am'ndoi) $e ui&* la necuno$cu&" NASOS.2" C'& e cea$ul1 C2A+A.2" %roa%e doi#%e" NASOS.2" Bine l-ai mai aran=a&5 C2A+A.2" Dar %oa&e c* *$&a e unul din cei doi) care au $%ar& banca1 NASOS.2" Nu cred" A$&a are o mu&r* cum$ecade" +au(*" T'n*rul merge $%re ma#in*" NASOS.2" Domnule loco&enen&5 S* .2" :ar c*ca/ii *#&ia4"" To& &im%ul î$ %e aici4 C2A+A.9.2" 0*i $* .2" S* ra%or&e(" NASOS.%arc* a c*(u& din cer5 NASOS.2" Sun& de acord) domnule loco&enen&5 +au(*" Ocole$c bal&a de $'nge) $e ui&* la necuno$cu&" NASOS.i b*rba&5+arc*5 NASOS.o$& a$&a) domnule loco&enen&14 NASOS.NASOS.9.eCaminea(* ma#ina<" +i(da m*$ii4 E lovi&*5 C2A+A.2" +arc* ar .2" Cine111 NASOS.ug de la el""" S&au %e marginea drumului #i a#&ea%&*" Cum a%are o ma#in*) $e arunc* $ub ro/i""" #a li-i ra$a" Sun& ca #i cangurii"5 .2" De ce1 C2A+A.ie re$%ec&a&* legea" :ar legea e$&e ca #i a%a %en&ru moar*" @*r* a%*) moara nu lucrea(*" :ar a%a $un&em noi" C2A+A.9.l*m'n(i #i *#&ia .9.ermierului *$&a4 3#i /ine %orcii .

acem 1 NASOS.2" 2egea noa$&r* $eam*n* cu &aic*-meuF nu .2" Da" Da5 ..+au(*"< De ce1 NASOS.2" De cinci minu&e #i %a&ru(eci #i o%& de $ecunde" +au(*" +rive$c în în&uneric" NASOS.9.2" Drumul *$&a e înc-i$" E $emnul cu c*r*mida" C2A+A.2" Nu noi) ci &u5 .2" R*m'ne aici" .2" ECac& a#a" .2" 3l v*d %en&ru %rima da&*" 28 .2" E înc-i$1"" NASOS.2" Nu .9.9.2" Bor veni #i &e vor în&rebaF > i b*u&1? Ce le vei r*$%unde 1"".2" Nu $e v*d ma#ini) nu-i a#a1 C2A+A.C2A+A. r*&'nd $%re necuno$cu&"< El era în&r-un loc ne%ermi$4 NASOS.2" .2" O $*-mi a%rind o /igar*) domnule loco&enen&"" " 3#i a%rind am'ndoi /ig*rile" NASOS.2" Cinci" NASOS..9.2" Cum mai de%ar&e1 .2" Ei) ai rumega& de$&ul1 +u&em) în $.9.i&'ndu-$e la necuno$cu&<" Dar %oa&e c* mai &r*ie#&e1 NASOS.+au(*"< C* ai da& %e$&e el #i l-ai omor'&.i&e-i oc-ii %e a$.9.+au(*"< Nu ne a%ar/ine" C2A+A.u&e dec'& $elec&iv 4 C2A+A.acem nimic" R*m'ne aici" +au(*" C2A+A.2" ger b*ia&ul" 6i la $erviciu #i aca$*" C2A+A.2" 6i a&unci) noi ce $* .n %oli/i$& bea& e ca #i un ie%ure cu $'ni" #a ceva nu eCi$&* #i nici nu &rebuie $* eCi$&e" Se ui&* la necuno$cu&" C2A+A.9.acem111 NASOS.9.9.9.2" R*m'ne aici1"" NASOS.2" +*i) dumneavoa$&r*) domnule loco&enen&5B* rog $* m* $cu(a/i) dar ieri i-a/i lovi& %e &rei" 6i nu vi $-a în&'m%la& nimic" Ba c-iar a/i %rimi& #i men/iune5 NASOS.leac" Dar .9.iu .u&u& domnule loco&enen&14 .2" Nu ne a%ar/ine14 NASOS.a$&a e un .al&""" +au(*" C2A+A.'r#i&) $* %lec*m mai de%ar&e1 +au(*" C2A+A.2" 3nc-i$" +au(*" NASOS.2" 6i eu de ce $* .9.2" De c'& &im% $un&em noi aici1 C2A+A.a%&ul c* erai la volan în $&are de ebrie&a&e"""C'/i co%ii (iceai c* ai me#&eri&1 C2A+A.i&'ndu-$e la necuno$cu&"< 6i cu el ce .

T T. RD.Se în.T T. obo$i& $*-l mai ba&* %e necuno$cu&) re$%ir* greu) î#i cur*/* cu ba&i$&a %an&o.2" 0ul/ume$c) domnule loco&enen&4"" NASOS.T T.o$& a$&a14 BODI9.T T.2" Cum adic* l-am omor'&1 BODI9.%rivindu-l %e necuno$cu&<" 2ev 9-enadevici""" 2-a/i omor'&" DE+. RD.ec/iunile ma#inii" DE+.i$ur*5 DE+.i ve$el1"" 6&erge-/i imedia& ('mbe&ul *$&a de %e .*cu&4 C*ca&ule ce e#&i) mai #i ('mbe#&i4 8ie /i-o . RD.2" .i .ie om111 Doar (bura5Jbura $%re mine4 BODI9.+lin de .9.r'nelor" Sune&ul claConului" O bubui&ur*" Sune&ul .C2A+A.2" i v*(u&14 Eu vire( drea%&a.n om" DE+.T T.*cea/i aici %e drum14 .*cea/i aici %e drum1 Re%e& în&rebarea Hce .a/*4 S* nu-l mai v*d4 Ridic*-&e) c*ca&ule4 Ridic*-&e imedia&) îm%u/i&ule4 B-a/i înmul/i& ca ciu%ercile) bo$c-e&ari nenoroci/i4 Ridic*-&e4 N-au(i) cu &ine vorbe$c4 Ridic*-&e4 .ii de $'nge<" +'n* #i bo$c-e&arii au înv*/a& $* (boare5 BODI9.2" Ei) cine $un&e/i111 Necuno$cu&ul nu %oa&e $* r*$%und*" DE+.+au(*) $e a%ro%ie"< Numai $* nu-mi $%une/i c* v* %limba/i %e marginea drumului $* aduna/i ciu%erci5 Ce .2" Cum $* .T T.urie înce%e $*-l ba&* cu %umnii) cu %icioarele"< Bodyguardul $e a%ro%ie) %rive#&e) a#&ea%&* indi.orma&4 Nu era deloc momen&ul4 r &rebui c-ema& a$igura&orul4 Car&ea lui de vi(i&* e l'ng* %arbri( 5 Bodyguardul %leac* $* cau&e car&ea de vi(i&*" De%u&a&ul $e ui&* în =ur #i-l vede la vreo (ece me&ri %e necuno$cu&ul care $&* %e a$.T T.T T.urie"< R*$%unde) %orcule4 N-au(i1 Cu &ine vorbe$c4 -a) e#&i bea&5 lcoolic nenoroci&) mi-ai di$&ru$ ma#ina4 Ridic*-&e) %orcule) ridic*-&e dac*-/i $%un4 Bino $* ve(i ce-ai .2" .al& #i-#i a%a$* cu m'na rana %lin* de $'nge din ca%ul $*u $%ar&" +au(*" Se ui&* unul la cel*lal&" DE+.#i el drea%&a) eu $&'nga H#i el $&'nga5 %oi bubui&ura) a%oi a =un$ %e ca%o&* ) a%oi $ub ro/i4 Ce a .eren& ca de%u&a&ul $* &ermine" DE+.2" Ce idio/enie4 Nici n-am a%uca& $* m* bucur de ea5 R'ndunica mea4 3n ce $-a &ran$.2" +a$*re a#a de mare #i cu c-i% de om111 ECaminea(* de.2" +*i) nu mai re$%ir* #i nici %ul$ nu are" +rive$c" 28 . RD.2" .2" @aru-i $%ar&5 6i aici) 2ev 9-enadevici) e o .o$& %a$*re" DE+.2" De ce v-a/i arunca& $ub ma#ina mea111 .2" @ir-ar $* .T T.arului $%ar&" Din&r-o ma#in* luCoa$* ie$ un de%u&a& #i bodyguardul $*u" DE+. RD.2" &unci) o .ie) doar ieri am cum%*ra&-o 5 BODI9.2" N-ai de ce5S* mergem4 :n&r* în ma#in*) a%oi %leac*" Necuno$cu&ul ridic* o m'n* în $u$) încearc* $* îmbr*/i#e(e aerul ca $* $e %oa&* ridica" SCEN G" Scr'#ne&ul .

2" r &rebui a$cun$ în a#a .2" 2ev 9-enadevici) dumneavoa$&r* a%uca/i-l de %icioare" Ce . BODI9.2" 2ev 9-enadevici) a$&ea-$ .o$& $or*-mea nu demul& în Turcia" .Se ui&* la necuno$cu&"< S*-l lu*m de aici #i $*-l arunc*m" DE+.2" m $%u$ Hnu4 DE+.T T.*cu&1 BODI9.T T.T T. RD.2" E de în/ele$" Dou*(eci de ani .2" Dar de ce K$ingurL1 DE+.alegeri) cam%anii elec&orale" r &rebui $* %leca/i undeva la odi-n*" .o$& .el înc'& $* nu-l vad* a$igura&orul" BODI9. RD.2" Da1 DE+.2" Car*-l &u $ingur) iar5 BODI9.rumo$F bu.2" Nu) nu vreau" BODI9.2" m o %ro%unere) 2ev 9-enadevici5 . RD.*r* concediu" 3n&r-o agi&a/ie %ermanen&*" Cam%anii elec&orale) alegeri. RD.orm Con$&i&u/iei e aleg*&or #i el" 6i are #i el dobi&ocul dre%&ul la via/*" .(iua de luni5 Ce-o .i .2" @ir-ar $* .2" Eu %o& $*-l car) c* nu mi-i greu" Dar dumneavoa$&r* de ce nu vre/i1 DE+. RD.2" Cu a%*) (ici1 BODI9.2" 8i-am $%u$ doar $*-l cari $ingur" BODI9. RD.2" Ce-i de .o$& cu mine1 Sun& obo$i&5 BODI9.T T.2" Cu a%*" Jbori %rin ele" DE+. RD.ace/i1 Nu veni/i1 DE+.e& $uede() %la=*) &obogane cu a%*5 DE+. RD.2" Nu-l car $ingur" DE+.T T. RD.2" Singur1 DE+.2" +*i"""3n &u.T T.2" 2ev 9-enadevici) da&oria mea e$&e $* v* %*(e$c" Nicidecum $* car cadavre du%* dumneavoa$&r*" 28 .2" .T T.ie) am b*ga& a&'/ia bani în a$igurare4 .T T.2" Singur" +au(*" BODI9. RD. RD.T T.2" Ba da 4 Du-l) dac*-/i $%un4 BODI9.T T. RD.T T.+au(*"< Te-ai ui&a& bine1 E mor&1 BODI9. RD.DE+.eCamin'nd cor%ul<" 0or&" DE+. RD.2" ..2" Nimic" Trebuie c-ema& a$igura&orul" DE+.T T.2" $&a e da&oria &a" BODI9. RD. runc* enerva& cu ba&i$&a în$'ngera&* în necuno$cu&"< BODI9.oar&e . RD.2" 9rea (i .2" Bineîn/ele$5 7aide/i """ Bodyguardul îl a%uc* de %icioare %e necuno$cu&" De%u&a&ul rămâne nemişcat.ele alea) %e$&e drum""" DE+.2" Dar cui îi %lac1 7aide/i4 DE+.2" Nu vreau %en&ru c* nu vreau4 :a-l #i du-l în&r-acolo4 7ai) c* nu-i greu" De ce $&ai1 BODI9. RD.T T.2" 2io#a5 BODI9.leacuri4 %uca/i-l4 +au(*" Bodyguardul con&inu* $*-l /in* de %icioare %e necuno$cu&" De%u&a&ul nu $e a%ro%ie" DE+.T T.nde1 BODI9.T T.2" +*i da" 6i *$&a1 +o/i con$idera c* eu l-am lovi& #i du%* aia l-am omor'& cu m'inile mele" C-iar dac* e bo$c-e&ar) con.T T.2" 2io#a) mie nu-mi %lac mor/ii" BODI9.

RD.T T.Scoa&e un %ormoneu mare) îi d* bodyguardului c'&eva bancno&e"< :ar&*-m*) $un& .2" To& %u/in e111 @ra&e) dar &u &e-ai obr*(nici& de &o&" Ce vrei a&unci1 BODI9.T T.T T.2" C'&1 DE+.T T.DE+. RD. RD.T T..i b*ga& la înain&are" Cine l-a a$cun$) *la l-a #i uci$" 6&i/i $* ie#i/i ba$ma cura&*) cuno$c &reburile a$&ea""" DE+.2" .2" m v*(u&5 DE+.2" Ei) nu .2" E al dumneavoa$&r*" Dumneavoa$&r* l-a/i omor'&" DE+.&im" .ace acuma din /'n/ar arm*$ar5 BODI9.2" .2" Bai) drag*4 Nu #&iam c*-/i %lac a&'& de mul& banii5 +o.îi arunc* %or&moneul<" Na4 :-ai %e &o/i4 Sun& ai &*i4 Bodyguardul nu ia %or&moneul" DE+. RD.T T.2" Eu1 De unde ai mai lua&-o #i %e a$&a 1 BODI9.2" .2" Te voi concedia) boule4 BODI9.2" 0*lai5 E %u/in1 BODI9.2" . RD.2" $cul&*) .2" C-eile" DE+.2" 0a#ina1 Care ma#in*1 BODI9.2" De ce -du%* mine 14 Du%* &ine4 BODI9. RD.i&'ndu-$e la bani<" Ce-i a$&a111 DE+.ac&ur*" BODI9.T T.&im înc* ceva" . RD. RD. RD.2" @ie) $un& de acord" 0a#ina e a &a" BODI9.2" $cul&*) lio#a5 Eu în&'r(ii la avion4 7ai) mai re%ede4 3l iei) îl arunci acolo #i &reaba-i ga&a4 BODI9.2" $&a" +au(*" DE+.T T.2" +o.*&uire la Mremlin5 BODI9. RD.2" 0a#ina" DE+.* ce-/i $%un4 De dragul meu4 E o &reab* de &rei $ecunde" Ei14 .nu ia banii<" Nu5 DE+. RD.*r* .T T.2" Concedia/i-m*" Doar c* eu am v*(u&5 +au(*" DE+.2" B* ba&e/i =oc de mine1 DE+.2" Te-ai %ro$&i& de &o&14 6&ii c'/i bani am da& %e ma#ina a$&a) %lu$ credi&ul) %lu$ a$igurarea1 6i dac* ai munci o via/* în&reag*) &u n-ai reu#i $-o cum%eri4 0-ai în/ele$14 6i mai ale$-%en&ru ce 1 +en&ru ce14 Ca $* cari (ece me&ri mai încolo un $ac cu c*ca&5E ridicol4 BODI9.T T.2" +*i da""" 6i ni#&e ani buni de de&en/ie" Dac* &ran$%ir* ceva) eu voi .2" Dar dumneavoa$&r* cum crede/i1 DE+.3i d* bani"< 2-a# .T T. RD.i c*ra& eu) dar nu vreau $*-mi murd*re$c co$&umul" Diminea/* am o con$.3i arunc* c-eile) *la le %rinde cu dib*cie<" Tobogane cu a%*) (ici1 28 .T T. RD.2" #&e%&".T T.Se re&rage în&r-o %ar&e) î#i a%rinde o /igar*"< :ar dumneavoa$&r* rumega/i5Dar mai energic) ca $* nu %ierdem avionul" +au(*" DE+.+au(*"< Te voi %l*&i c-iar acum" +au(*" BODI9.T T.T T.

2" Dragul meu) eu $un& în =e&ul *$&a de vreo dou*(eci de ani" Su$-=o$4 Do$-$u$4 A$&a mi-i $erviciul" Bodyguardul îl a%uc* %e necuno$cu& de %icioare #i-l car* la marginea drumului" De%u&a&ul $coa&e c-eile dublur*) urc* re%ede în ma#in* #i %leac*" BODI9.Se ui&* la bal&a de $'nge de l'ng* necuno$cu&"< .necuno$cu&ului<" Domnule) m* au(i/i4 Domnule4"""6&i/i cumva unde e in&er$ec/ia1 Se %are c* neam r*&*ci&"0ai $u$ $au mai =o$1 Necuno$cu&ul nu r*$%unde" 0:RE S " El doarme5 0:RE2E" +e #o$ea111 +au(*" 0:RE S " O .+au(*) $e ui&* la necuno$cu&"< 3n&reb*-l) %oa&e c* el #&ie5 0:RE2E" .r'nelor" O ma#in* îm%odobi&* %en&ru nun&* . RD.Scoa&e %i$&olul) &rage) alearg* du%* ma#in*"< Cor%ul necuno$cu&ului r*m'ne %e drum" îl abandonează pe necunoscut <" SCEN N 6o$ea" Scr'#ne&ul .ormea(* îngri=ora&* un num*r"< lo4 0am*4 Jon* .ie de vi#ine1 +au(*" Se a%ro%ie mai mul&) $e ui&*" 0:RE2E" Sve&a) în&oarce-&e) nu &e ui&a" 0:RE S " De ce1 0:RE2E" E $'nge5 +au(*" 0:RE S " S'nge1 De unde111 0:RE2E" 2-au lovi&5 0:RE S " Cum >l-au lovi&?1 +au(*" 28 .T T.Scoa&e &ele.nde111 Nici n-ai a=un$ %'n* la el5 ..i&e) a $%ar& #i un borcan de dulcea/*5 S* .2" (Văzând maşina care pleacă.BODI9. S&ai) canalie4 .i&*-&e) Sve&a52-am lovi&4 0:RE S " .onul mobil) .i bea&" . RD.undi/e) %e ca%o&* o %*%u#* mirea$*) %e aco%eri#.dou* inele decora&ive< $e o%re#&e la &rei me&ri de necuno$cu&ul care (ace %e #o$ea" Din ma#in* ie$ în grab*F 0irele-un &'n*r de vreo !8 ani #i 0irea$a Ho &'n*r* de aceea#i v'r$&*" Se ui&* la necuno$cu&" 0:RE2E" .*r* $emnal5 .ii cu %icioarele înain&e" Dac* nu) $e %o& în&'m%la acciden&e mor&ale" DE+.2" Cu a%*" Te a#e(i în =e& #i (bori" Doar c* &rebuie $* .

n b*rba& a .3l love#&e %e$&e m'ini<" 6i dac*-i viu14 Se a%ro%ie #i mai mul& de necuno$cu&) îl %rive$c" 0:RE S " +oa&e $*-i d*m un algocalmin1 0ai am dou* %a$&ile" 0:RE2E" r &rebui c-ema&* o ambulan/*5 .0:RE2E" Du-&e) nu &e mai ui&a" 0:RE S " Deci) &u %o/i $* &e ui/i) iar eu nu1"" 0:RE2E" &unci) ui&*-&e) dac* a#a vrei5 S&au) $e ui&*" 0:RE S " .nde1 Numai nu min/i" 0:RE2E" .înce&<" Tu ai v*(u& vreo da&* un mor&1 0:RE2E" m v*(u&" 0:RE S " .erici&*" 0:RE2E" Doar n-o $*-mi %ui &oa&* (iua în&rebarea a$&a5 0:RE S " De ce nu1 0:RE2E" Cum adic* >de ce nu?1 0:RE S " 50* iube#&i1 0:RE2E" Ca #i cum n-ai #&i a$&a1 0:RE S " Nu #&iu5 0:RE2E" @rumoa$*" .*cu& r*u la 0cDonald$) a%oi am v*(u& o .+rive#&e în în&uneric"< +e undeva %e a%roa%e" 0:RE2E" .ric*1"" 0:RE S " Deloc" S&* în legea lui 5 .+rive#&e în în&uneric"< .i localul ala1 0:RE S " .+au(*" 0irelui"< $cul&*) dar &u m* iube#&i1"" 0:RE2E" Cine1 Eu1 0:RE S " Doar nu el" 0:RE2E" Bineîn/ele$ c* &e iube$c" Dar de ce m*-n&rebi a$&a cu noa%&ea-ca%1 0:RE S " (i e nun&a noa$&r*" O (i .+au(*"< 0amei cred c*-i vine $* $e-m%u#&e5 0:RE S " 6i cine-i de vin*1 Tu ai ale$ localul *$&a5 28 .3ndrea%&* %*%u#a de %e ca%o&*"< 0:RE2E" Ce &o& îndrugi14 Tu doar e#&i mar&or*4 Tu ai v*(u& c* nici n-am a=un$ %'n* la el4 0:RE S " m v*(u&5 0:RE2E" 6i a&unci14 0:RE S " 6i dac* ei vor încerca $* m* conving* c* &u l-ai lovi&) iar eu îi voi crede1 0:RE2E" #a1"" @ie) $* mergem" Cred c* ne-au declara& %ierdu/i5 .a&* în me&rou53n general $un& mul/i" 0:RE S " Da1 0:RE2E" Da" 0:RE S " :ar eu) %rima da&* v*d %e viu un mor&5 0:RE2E" Nu /i-e .3ncearc* $-o îmbr*/i#e(e"< De#&ea%&*5 0* la#i $*-/i v*d len=eria1 0:RE S " .nde o .o$& uci$ de un /ur/ure) al&uia i $-a .Scoa&e mobilul) cau&* un loc cu $emnal"< 0:RE S " Nu $una4 0:RE2E" De ce1 0:RE S " 8i-am (i$ $* nu $uni4 0:RE2E" Ce-i cu &ine14 0:RE S " Nimic4 Dac* vor veni #i vor (ice c* &u l-ai lovi&1 0:RE2E" Eu111 0:RE S " Tu" Te vor b*ga la înc-i$oare) iar acolo vei deveni %edera$&5 .nde Ka%roa%eL1 3nc* de diminea/* ne-am %ierdu& de &oa&* coloana4 .

2" Nu #&iu5 SO8: " Du-&e ui&*-&e) %oa&e c* mai &r*ie#&e1 SO8.2" +arc* nu5 SO8: " E#&i $igur1 SO8.2" Ei) dr*cie5 Nu l-am ob$erva&" SO8: " 3ngro(i&or5 Ce-i de . SCEN P Scr'#ne&ul .*cu&1 SO8.a/* de re$&ul oamenilor normali4 SO8.ona&e" El e înger.$e ui&*<" 2-ai omor'& mor&al" So/ul înce%e bru$c $* r'd*" SO8: " R'(i1 SO8.mira&<" Cum111 0irea$a d* la maCimum mu(ica în ma#in*) la$* u#ile de$c-i$e) $e a%ro%ie de 0ire) îl a&rage $%re ea) îl îmbr*/i#ea(*) dan$ea(*" Necuno$cu&ul ridic* m'naO 0irele #i 0irea$a nu-l ob$erv*) con&inu* $* dan$e(e" Se $*ru&* %*&ima#" 0irele ridic* %oala roc-iei) îi m'ng'ie len=eria in&im*" 0irea$a îi de$.eri& .#a $e de$c-ide) ie$e 0irele) $e a%ro%ie de o roa&*) $e %i#*) î#i înc-ide #li/ul #i $e a#ea(* iar în ma#in*".r'nelor" ClaCon" O bubui&ur*" Din ma#ina care $-a o%ri& ie$ un b*rba& #i o .2" Ce nu #&ii14 SO8: " Nu $&riga) c* &re(e#&i co%iii" 28 .2" Cum $un& eu croi&14 SO8: " 8ie &oa&e /i $e-n&'m%l* di.0:RE2E" +*i da5 O%& $u&e de invi&a/i5N-am #&iu& c* ai a&'/ia %rie&eni #i cuno#&in/e" 0:RE S " +oa&e $* dan$*m1 0:RE2E" .2" Nu #&iu""" SO8: " .el14 SO8: " 8ie /i $e %oa&e în&'m%la orice" #a e#&i &u croi&" SO8.emeie" Se ui&* la îngerul în&in$" SO8.2" Dar cum51 Cum $* m* ui&1 SO8: " +*i) ve(i-i oc-ii) inima) dac* re$%ir* $au nu5 So/ul nervo$ î#i a%rinde o /igar*) $e ui&*" SO8.ace 0irelui cureaua" 0erg am'ndoi re%ede în ma#in*) înc-id u#ile" 0u(ica $e aude mai înce&""" 0a#ina înce%e $* $e cla&ine din ce în ce mai re%ede" Necuno$cu&ul $e ridic* în&r-un co&) %rive#&e" 0a#ina $e mai cla&in* o da&* #i $e o%re#&e" +au(*" .#a $e înc-ide" +au(*" Se %orne#&e mo&orul) ma#ina %leac*" Necuno$cu&ul $e ridic* cu greu în&r-un genunc-i) %rive#&e în urma ma#inii" bia acum vedem c* are în $%a&e ni#&e ari%i #i.2" Omorul e în&o&deauna mor&al4 +arc* %o/i omorî al&.2" Brei $* $%ui c* l-am lovi& in&en/iona&111 SO8: " Nu #&iu5 SO8.

e&i/* avem"Ne &rebuie al &reilea?" SO8: " Om de nimic ce e#&i" Nu-/i re$%ec/i nicioda&* cuv'n&ul" 6i min/i în %rivin/a lucrurilor m*run&e" 2eai %romi$ co%iilor c* le cum%eri un glob %*m'n&e$c" .'r#i& ne-am aduna&) ne-am %orni&) mergem) &u &e r*&*ce#&i în &rei me&ri %*&ra/i5 Nici m*car lacul nu e#&i în $&are $*-l g*$e#&i4 2a ce /i-a &rebui& lac) c'nd avem l'ng* ca$* un r'u1 SO8.2" 3n $.2" Jon* .$e ui&* în în&uneric"< 3ngerul $e mi#c*" SO8.2" i înnebuni&4 Ce $* cau&e un înger aici111 SO8: " Sun* mai re%ede la $alvare" So/ul $un*" SO8.2" El $%une ceva5 .2" 2a ce-i &rebuie ari%ile1 SO8: " E înger5 SO8.2" 3n ca(ul *$&a) %lec*m1 SO8: " +lec*m" SO8.2" 6i %e el îl l*$*m1 SO8: " 3l l*$*m" SO8.nde-i1 Nu e4 i %romi$ c* &e la#i de .2" +arc* $e roag*) nu1 SO8: " Nu" +arc* %l'nge5 SO8.2" Eu1 Tu mi-ai ro$ urec-ileF >B*ia& #i .ume(i ca un animal4 SO8.uma&1 i %romi$4 6i con&inui $* .2" :a ui&e5 E viu" Se ui&* am'ndoi" SO8. $cul&*<" SO8.2" @*r* lacrimi1 SO8: " +rive#&e) are ari%i5 SO8.2" i au(i&-o4 E bine1"" SO8: " 6i du%* vorbele a$&ea &u mai vrei al &reilea co%il1 SO8.'r#i& o $* m* bage la înc-i$oare #i o $* m* odi-ne$c de &ine""" SO8: " :ar de co%ii nici c*-/i %a$*4 Te iube#&i doar %e &ine4 .*r* $emnal5 SO8: " 0ai $un* o da&*" SO8.2" colo nu e$&e %e#&e" SO8: " +en&ru &ine %e#&ele e mai im%or&an& dec'& .&im4 Demul& voiam $* aud a$&a4 SO8.2" =ungem în ora# #i $un*m" SO8: " Nea%*ra&" Se a#ea(* în ma#in* #i %leac*" 3ngerul r*m'ne în&in$ %e =o$" +e al*&uri &rece o ma#in*) %ic* un re$& de /igar*" 28 .So/ul î#i a%rinde o al&* /igar*) %rive#&e în în&uneric" SO8: " De un an de (ile le-ai %romi$ co%iilor c*-i duci la %e$cui&56i c'nd în $.nde $*-l bagi1 N-avem loc" 6-a%oi $%erii co%iii56i e %lin de $'nge) o $* murd*re#&i &a%i/eria"""6a%oi în &raume de genul *$&a nu e bine $*-l mi#&i din loc" SO8.2" 3/i $%un c* nu e$&e $emnal4 7ai $*-l b*g*m în ma#in*4 SO8: " .amilia14 SO8.2" Da4 SO8: " +o.

unebre< #i doi munci&ori cu .r'nelor" Se o%re#&e ma#ina %om%elor .6e.e/ele ro#ii" Tu$&rei $e a%ro%ie de înger" 6E@.emeie) iar *$&a e b*rba&" Se ui&* &o/i" 6E@.NC:TOR" ici #i dac* bei #i dac* nu bei) &o& bea& umbli" 3n$*#i moar&ea î/i &oarn* în %a-ar" 2 DO:2E 0.2" @ir-ar $* .NC:TOR" Dracu mai #&ie" O .NC:TOR" Sun&em vinova/i" O $* ne revan#*m" :ar %e moar&a a$&a o vom înlocui cu al&a" 0ergem #i c*u&*m %e la morg*5 Nu eCi$&* mor/i de neînlocui&" +R:0.2" 2a .NEBRE" /i avu& noroc) &'m%i/ilor 5 2ua/i-l" 0unci&orii îl ridic* %e înger) a%oi îl %un îna%oi %e %*m'n&" 6E@.2 0.NC:TOR" 6i %e *$&a îl l*$*m aici) a#a1 28 .2" 6i voi ce %*(i/i) &'m%i/ilor 14 colo $-au aduna& &oa&e rudeniile) o a#&ea%&* %e moar&* ca $-o bocea$c*) iar eu le &orn gogo#i c* $-a $&rica& ma#ina4 0erge/i acum voi la rude #i eC%lica/i-le cum v-a/i îmb*&a& ca ni#&e %orci #i cum a/i %ierdu& mor&ul5 +au(*" +R:0.NC:TOR" Nu" Ne &rebuie o .2" Cum adic* Knu e ce ne &rebuieL1 2 DO:2E 0.ul %om%elor .2 0.2" Nu-i al no$&ru1 +R:0.el a/i g*$i& #i da&a &recu&*4 Dou* ore mi-au &rebui& $*-i eC%lic v*duvului de ce neva$&*-$a a în&ineri& în $icriu cu &rei(eci de ani4 0er$i mul&4 cum nu m* mai duce/i cu c-e$&ii din a$&ea5 C*u&a/i-o4 :ar dac* n-o g*$i/i) v* culca/i voi în locul ei4 Se ui&* la înger" +R:0.i %ica& %e undeva) canalia" 6E@.NC:TOR" 3n .2 0.NC:TOR" B*rba&ul e un mor& recuno$c*&or" Dac* $i-a în&in$ %icioarele înain&e) a&unci a .2 0.SCEN Q Bubui&ur*" Scr'#ne&ul .NC:TOR" cum o lun* au adu$-o %e una moar&*F $-a $cula& noa%&ea #i înce%eF >De ce miau %u$ (dren/ele a$&ea1? %leca&) a g*$i& %e undeva bani) $-a du$ la maga(in #i a a%*ru& a doua (i în&r-un co$&um de baie luCo$" 2 DO:2E 0.2 +O0+E2OR @.NC:TOR" O $* g*$im una $*-i $emene lei&) ca dou* %ic*&uri de a%*) c-iar #i mai bine" 6E@.2 0.NC:TOR" Nu e mor&ul no$&ru" 6E@.2 0.2 0.iecare $*%&*m'n* $e %ierde c'&e una" 6E@.*cu&o %en&ru &o&deauna) adic* la modul $erio$) go$%od*re#&e) ca lumea" Dar muierea5 2 DO:2E 0.2" +*i) unde a/i %ierdu&-o1 +R:0.ie5 C-iar c* e b*rba&" Dar %oa&e #i el e de-al no$&ru1 2 DO:2E 0.NC:TOR" Nu" B*rba/ii nu $e %ierd) nu di$%ar" Numai muierile" 0uierilor #i du%* ce mor le %lace $* $e mai %limbe ni/el" +R:0.unebre" Din ma#in* ie$ un b*rba& în co$&um .NC:TOR" Nu e ce ne &rebuie" 6E@.2" Ce e111 0unci&orii $e ui&* la înger" +R:0.

la/i %e %*m'n&) nici cei a.2" Nu #&iu ce $* (ic5 +REOT.2" lla.6E@.2" lla.2" E viu111 De vii noi n-avem nevoie" 3l arunc* %e înger %e a$.NC:TOR" 6i %arc* ar avea ari%i5 3l eCaminea(* %e înger" 6E@.2" Ei) ce crede/i1 :0 0.2" El (*cea aici1 Sau a a%*ru& doar acum1 :0 0.2 0.#i în &rimi#ii 28 .o$& lovi& de ma#in*) în &oa&e e voia lui Dumne(eu5 :0 0.al&" 3#i .e S&*%'nul %u&erii4 .2" :er&a/i-m*) dar Nil Sor$Ri ne $%unea c*F > +e +*m'n& $un& mul&e drumuri) dar &oa&e $un& ne$emni.2" Dar cum $e %rocedea(* în a$emenea ca(uri111 El doar &rebuie cumva a=u&a&" :0 0.acem1 :0 0.NC:TOR" :a ui&e) e viu5 +R:0.ac $emnul crucii" Se duc &u$&rei la ma#in*) $e a#ea(*) %leac*" 3ngerul r*m'ne în&in$ %e =o$" SCEN 8" Scr'#ne&ul .iii lui lla-) doar c* mul/i din&re ei &r*ie$c în r*&*ciri am*gi&oare" Nu eCi$&* al& Dumne(eu dec'& lla-" +REOT. ra&* $%re înger"< :0 0.e.2" To/i oamenii $un& .Jiua 3nvierii) aceia care au cre(u& în lla.ica&ive) în a.a/a îngerului $e o%re#&e o ma#in*) din care ie$ un %reo& cre#&in #i un imam" Se ui&* .nu #&ie c'nd va veni Jiua 3nvierii?" +REOT.2" Sun&e/i $igur c* e or&odoC1 :0 0.2" Nu #&iu5 +au(*" Se ui&* la îngerul în$'ngera&" +REOT.2" 2ua/i-l" +en&ru orice even&uali&a&e" 0unci&orii îl iau %e înger" 2 DO:2E 0.2" Nu #&iu5 +REOT.r'nelor" 3n .ar* de lla.#&ie) a&unci îl %oa&e învia1 .e$&e =udec*&orul dre%& #i $u%rem" 3l eCaminea(* %e înger" +REOT.3l eCaminea(*"< Omul *$&a e mor&5 +REOT.la/i în ceruri) nimeni în a.2" 6i ce &rebuie $* .'$&'ci/i la înger" +REOT.2" Din /*r'n* l-a crea& Dumne(eu %e om #i în /*r'n* $e va în&oarce 5 :ar&* Doamne %*ca&ele robului &*u #i gre#elile &u&uror celor %e care îi %omene$c în rug*ciunile mele5 Se ui&* am'ndoi" +REOT.2" E$&e eviden& c* a .ar* de credin/a în 7ri$&o$?" :0 0.2" Din momen& ce doar lla.2" Nu" $&ea-$ &rucuri de-ale voa$&re" Boi #i c'nd v* ruga/i $un&e/i la volan4 C'ini necredincio#i4 Sura Na(a& ver$e&ul EG K3n (iua marii ca&a$&ro.NC:TOR" Biu5 2 DO:2E 0.2" 0* îndoie$c" Doar $e $%une în CoranF >Nimeni) nici cei a.

a crea& 3ngerii din lumin*" 3ngerul no$&ru nu $-ar &*v*li în $'nge %e un drum" +REOT.a%&ele $ale?" :0 0.$&udiindu-l %e înger<" Nu e de-al no$&ru" +REOT.2" >3ngeri #i ar-ang-eli5? :0 0.2" >Domeni) %u&eri) -eruvimi #i $era.elici&) $&imabile5 :0 0.2" E c-iar c-el) dac* v* ui&a/i bine" +REOT.imi5? :0 0.+au(*"< E al vo$&ru" +reci$) $&imabile" :0 0.&ea(*<" 3n &oa&e e voia lui lla-" +REOT.2" > (rail) 3ngerii 0unRar #i NaRir5? +REOT.2" .2" +en&ru"""1 +REOT.Num*r'nd %e dege&e<" >5Bir&u/i) &ronuri) %rinci%a&e5? :0 0.2" Nici al no$&ru n-ar .2" .2" 3n$eamn* c* e înger" +au(*" +REOT.'n&O #i %rin&r-în#ii lumea ai v'na&) :ubi&orule de oameni) $lav* 8ie4L Se ui&* la înger" :0 0.2" 3ngerii no#&ri au %*rul blond) iar *$&a e brune&4 :0 0.2" 3ngerii >(abani?" .2" Cum $* nu1 +REOT.+au(*) $e ui&* la înger"< &'&" A$&a nu e la noi" +REOT.2" lla.2" l vo$&ru" +REOT.2" Nu) nu5 6i îngerii no#&ri ara&* ca ni#&e adole$cen/i4 6i ai no#&ri au c'&e dou*) &rei) $au c-iar %a&ru ari%i mari #i %u&ernice4 .in/ii îngeri cu el #i va r*$%l*&i %e .2" ri%i111 +au(*" :0 0.2" Dar al cui e1 :0 0.S*i-cei iubi&ori de adev*r-#i mar&irii vor avea la Domnul lor r*$%la&a #i lumina lor) iar aceia care nu au cre(u& #i au $oco&i& Semnele noa$&re mincinoa$e) aceia vor .2" 3n &oa&e e voia lui Dumne(eu5 +au(*" Se ui&* am'ndoi la înger" +REOT.iecare du%* .o.2" 5LBa veni @iul Omului în&ru $lava Sa) #i &o/i $.ie al no$&ru) dac* e de-al vo$&ru) $&imabile1 :0 0.i ari%i5 +REOT.2" @i/i a&en& H $un& nou* ordine în ierar-ia îngerilor" .2" Da/i-mi voie5 Cum $* .2" +arc* ar .2" 56-a%oi îngerii no#&ri ara&* ca ni#&e adole$cen/i cu ari%i""":ar *$&a are în =ur de %a&ru(eci" .2" KBinecuv'n&a& e#&i) 7ri$&oa$e) Dumne(eul no$&ru) Cela ce %reaîn/ele%/i %e %e$cari ai ar*&a&) &rimi/'ndu-le lor Du-ul S.2" Nici la noi" :0 0.ace a#a ceva" :0 0.il5? +REOT.+au(*"< :ar *$&a are ni#&e ari%i ca ni#&e""" (dren/e5 +rive$c am'ndoi" 28 .2" Ba e al vo$&ru" +REOT.i oa$%e/ii :adului"L +REOT.2" B-a/i în&'lni& îngerul" :0 0.2" B* .2" Numai $* nu-mi $%une/i c* ace$& @iul Omului al vo$&ru e 0o-amed al no$&ru" +REOT.Num*r'nd #i el %e dege&e<" 3ngeri HS Dibreel) 0iRaeel) :$ra.2" Nu %o& nicidecum $*-n/eleg ce are în $%a&e5 :0 0.2" .

2" .2" Cine-i1 +REOT.2" Nu #&iu5 +rive$c am'ndoi" +REOT.2" vionul e %e$&e o or*) iar m'ine la #a%&e e con.nu4 SO8: " Sun&e/i obliga&*4 9R B:D " 0* %i#" SO8: " .erin/a) $&imabile" :0 0.Scoa&e un .a/*) %rive#&e în urma ma#inii" SCEN T O bubui&ur*" Scra#ne&ul .2" Cine-i1 :0 0.lacon) îi în&inde dou* ca%$ule"< Trebuie $* lua/i vi&aminele" 9R B:D " 9a&a4 De$&ul4 0-am $*&ura& de ele4 2e iau din dou* în dou* ore4 SO8: " Trebuie $* le lua/i" 9R B:D " m $%u$.o$& de vin*" SO8: " Bineîn/ele$5 9R B:D " Nu $un&e/i de acord1 SO8: " Sun& de acord" .2" +*i a&unci *$&a cine -i1 :0 0.a&* gravid*" Se a%ro%ie de înger" 9R B:D " Drace5 2-am lovi&" Se ui&* la bal&a cu $'nge" SO8: " 2ini#&i/i-v*" N-ave/i voie $* v* enerva/i" 9R B:D " Nu m* enerve() %ur #i $im%lu nu-mi %lace ) c* volanul îmi a%a$* bur&a" SO8: " Eu v-am %ro%u$ $* conduc eu" 9R B:D " Ca ce c-e$&ie1 0a#ina e a mea) nu-i a dumneavoa$&r*4 SO8: " Da) dar acum nu ave/i voie $* conduce/i5 r .acem ceva5 9R B:D " S* mergem" SO8: " Ce $im%lu e %en&ru dumneavoa$&r*5 9R B:D " :ar dumneavoa$&r* v* %lace $* com%lica/i lucrurile5.r'nelor" Din ma#in* ie$ o .era&" Se ui&* la înger" SO8: " Trebuie $* .2" :ar&*-l Doamne %e robul &*u" Se a#ea(* în ma#in* #i %leac*" 3ngerul $e ridic* cu greu în %icioare) î#i #&erge $'ngele de %e .$e ui&* la cea$<" 0ergem5 +REOT.mbla %e unde nu &rebuie4 SO8: " Nu &rebuie $* v* enerva/i4 9R B:D " Nu m* eneve() el a .i de %re.amenin/*&oare<" i $* îng-i/i a&'&ea c'&e &rebuie48i-e clar14 9ravida ia vi&aminele" SO8: " Ele în&*re$c ba(inul &*u #i oa$ele co%ilului" 28 .emeie #i o .+REOT.

a/a ma#inii cu c*%*/'na lui" SO8: " @ie" 9R B:D " Doar c* vreau o ma#in* mai $cum%*" 0i-a/i %romi$ c* ve/i .i generoa$*) iar acum v* (g'rci/i" 0ai $cum%*" SO8: " 6i mai ce1 9R B:D " Deocamda&* a&'&" SO8: " S* mergem" .3#i %une m'inile %e bur&*"< :-a/i g*$i& de=a nume1 SO8: " Da" 9R B:D " Care1 +au(*" SO8: " Nu e &reaba &a" 9R B:D " Cum adic* Snu e &reaba meaL1 Eu $un& mama5 SO8: " Tu nu e#&i mama" Tu e#&i %roduc*&oarea" Eu &e %l*&e$c" 9R B:D " 6i dac* m* r*(g'nde$c1 SO8: " vem un con&rac&" van$ul e ma#ina) iar a%ar&amen&ul Hc'nd $emne(i renun/ul" 9R B:D " 0ie acum îmi &rebuie a%ar&amen&ul" SO8: " 6i dac* na#&i un mon$&ru1 9R B:D " Nu v* (g'rci/i #i a&unci n-o $* na$c" SO8: " Nu m* (g'rce$c" 8i-am crea& condi/ii ideale ca $*-mi na#&i un co%il $*n*&o$" 9R B:D " 0* %i#" +o& $* mai na$c o $u&*" Se ui&* la înger" 9R B:D " 3l ducem acum la $%i&al" SO8: " +en&ru ce1 9R B:D " Trebuie a=u&a&" SO8: " Oricum va muri %e$&e (ece minu&e" 9R B:D " Dac*-l l*$*m aici) m* va %ede%$i Dumne(eu" SO8: " 2ini#&e#&e-&e" Tu nu-i &rebuie#&i lui Dumne(eu""" Se ui&*" 28 .+rive#&e în în&uneric"< Cred c* ne-am r*&*ci&" 9R B:D " .i viu"""6o%&e#&e ceva5 Se ui&* la înger" SO8: " +'n* #i ari%i $e aduc din C-ina5S* mergem" 9R B:D " Cum adic* >$* mergem?111 Sun&e/i a&'& de corec&* &o& &im%ul) a&'& de %rinci%ial*) a&'& de cin$&i&*4 6i %e *$&a îl l*$a/i acum aici1 SO8: " Ce %ro%ui1 9R B:D " S* c-em*m ambulan/a) %oli/ia5 SO8: " Ca $* &e ia 4 +roa$&* mai %o/i .i4 9R B:D " De ce $* m*ia %e mine1 +e dumneavoa$&r*" SO8: " Dar &u l-ai lovi&" 9R B:D " Da" Dar dumneavoa$&r* ve/i $&a la r*coare" .. r*&'nd $%re înger a%oi $%re ma#in*<" 0i-a bo/i& *$&a .i&'ndu-$e la înger<" 6i el1 SO8: " Ce-i cu el1 9R B:D " +arc* ar .9R B:D " Ba &rebui $*-mi cum%*ra/i o ma#in* nou*5 SO8: " $&a nu-/i mai %lace1"" 9R B:D " .('mbe#&e"< Doar ave/i nevoie de co%il" .

2" Ce e14 6O@ER.2" A#&ia care ne-au de%*#i& %e noi l-au aran=a&1 +rive$c" 6O@ER.good bye4 Du%* aia %o/i $* .2" .erul #i eC%edi&orul) $e ui&* la îngerul în&in$ %e =o$" 6O@ER.O îmbr*/i#ea(*) o m'ng'ie"< :ar&*-m*" 9R B:D " 0are %a&roan*) ce $* (ic4 Dou* re$&auran&e) &rei maga(ine #i nu %oa&e na#&e un co%il4 .2" +*i) am .2" Ce1 6O@ER..2" 0in/i" 6O@ER.2" Be(i1 EV+ED:TOR.2" 0*i) $* .i&*-&e #i &u" Se ui&*" EV+ED:TOR.O îmbrânceşte< :a mai du-&e &u""" Co%ilul e al meu4 Nu /i-l dau4 SO8: " S&ai4 3nco&ro14 3n&oarce-&e imedia&4 9R B:D " .O a=u&* %e gravid* $* $e ridice) o duce la ma#in*"< 9R B:D " O $* mor5 SO8: " Re$%ir*5 %ar&amen&ulH la $emnarea ac&ului de renun/are5 8i-am (i$ $* re$%iri4 Se a#ea(* în ma#in* #i %leac*" 3ngerul r*m'ne %e drum" SCEN !U" Se o%re#&e o ma#in* .* gri=i) $un& obi#nui&ele con&rac/ii 5 .2" 3n$eamn* c* nu e om5 28 .ic* %e care $crie K9*ini reciL" Din ma#in* ie$ #o.i bine" 9R B:D " Bai5 Bai5 O $* mor5 SO8: " Nu-/i .3#i a%rinde o /igar*"< SO8: " .i a=u&a&5 EV+ED:TOR.ac" .ie5 EV+ED:TOR.uge) i $e .rigori.2" S&ai4 EV+ED:TOR.i viu1 Ce-i cu a$&a1 6O@ER.9R B:D " 0* va %ede%$i4 SO8: " Nu4 9R B:D " Ba da4 6i a&unci o $* na$c un mon$&ru #i o $* mor5 .2" 6i c-iar dac* ar .aci ce vrei) %o/i $* #i cr*%i5Dar deocamda&* a$cul/i de mine" .ace r*u) $e a%uc* cu m'inile de bur&*<" oleu4"" .2" ri%ile5 EV+ED:TOR.Se duce îna%oi la ma#in*"< 6O@ER.Se a#ea(* %e %*m'n&"< O $* na$c un mon$&ru5 SO8: " 2ini#&e#&e-&e5 To&ul va .+au(*"< Ce e1 +l'ngi1 9R B:D " O $* am o v'n*&aie5 SO8: " 2ini#&e#&e-&e5N-am $* mai .2" Ce K$alvareL14 vem !U &one de carne4 +e$&e un cea$ $e va îm%u/i &oa&*4 6i a#a am %ierdu& &oa&* (iua) umbl*m în cerc4 .2" E mor&5 EV+ED:TOR.o love#&e %e$&e m'n*<" runc-o4 De c'&e ori /i-am $%u$ 14 8*ranc* %roa$&*4 Nu-i voie4 6i mai $cui%* dracului guma aia4 0e$&eci &oa&* (iua ca o vac* 5 9R B:D " dic*) nimic nu mai am voie111 SO8: " Bei na#&e #i.i c-ema& $alvarea) l-ar .

2" r %u&ea .2" @oar&e $im%lu"Bara la .2" C'nd înce%em1 EV+ED:TOR.i un mare bu$ine$$" 7ai $* %ornim o a.2" Care b*&r'n*1 EV+ED:TOR.2" A$&a nu mai e %roa$%*&" 0erg la ma#in*) $e a#ea(* #i %leac*" 3ngerul $e ridic*) $cui%* $'nge" SCEN !! Scr'#ne&ul .+au(*"< 28 .a/a îngerului) care $&* în&in$ $e o%re#&e o ma#in*) din care ie$ un b*rba& orb #i o .erm* au lucra& $olda/ii" D*deau de m'ncare) cur*/au co&e/ele5 Solda/ii) #&ii doar) $un& cam $*lba&ici) cam nebuni5Ei) #i unul din&re ei $-a îm%&ie&eni& cu o %orumbac*" 6i la di$co&ec* $e ducea cu ea" u %leca& a%oi la Samara) $-au c*$*&ori&"""El a lua& numele ei) L+orumbacL î#i (icea #i a%oi li $-a n*$cu& un .2" Dar ce e1 EV+ED:TOR.2" Dar &u nu %rea co&cod*ci %e aca$*5 +rive$c" 6O@ER.2" r &rebui $*-/i iei #i &u carne&" O RB " Eu n-am $* %o&" .ric* $* mergi cu mine1 O RB " Dim%o&riv*" Sun& .2" .2" :ar *$&a &rebuie $* aib* în =ur de #ai(eci" 6O@ER.2" 3n$eamn* c* b*&r'na nu m-a min/i&" 6O@ER.oar&e lini#&i&*" ORB.2" C-iar de m'ine" +rive$c" 6O@ER.iu de la g*in*4 Era un om ca &o/i oamenii) doar c* avea ari%i" 6O@ER.* gri=i) m* odi-ne$c un %ic #i mergem mai de%ar&e" +au(*" O RB " Con&inui $* m* mir cum %o/i &u $* conduci" ORB.erma de %*$*ri" 6i acolo o g*in* a n*$cu& un om" 6O@ER.2" Se %rea %oa&e" De#i5Dac* o g*in* %oa&e $* na$c* un om) a&unci din *#&ia ar &rebui $* .6O@ER.ie milioane" 6O@ER.acere" 6O@ER.n %ui bine cre$cu& c'n&*re#&e vreo cinci Rilograme" EV+ED:TOR.2" Nu-/i .2" +lu$ m*run&aiele5 +rive$c" EV+ED:TOR.2" 7ai" 6i aca$* ce $%unem1 Neva$&*-mea e geloa$* %'n* #i %e g*ini5 EV+ED:TOR.Se ui&* la înger"< EV+ED:TOR.2" +oa&e c*-i *$&a1 .iu) un .2" Sim/ind" .emeie oarb* cu un bebelu# înveli& în&r-o %*&uric*" O RB " m im%re$ia c* noi am &recu& %e aici5 ORB.n orb la volan e în&ruc-i%area a&en/iei #i au(ului" 8i-e .2" Becina" 2ucra la .r'nelor" O bubui&ur*" 3n .2" Cum adic*1 EV+ED:TOR.acem1 EV+ED:TOR.2" 6i cu *$&a ce .

ace cac-i) a$&a în$eamn* c* e viu" ORB.2" S* .ace %i%i) .*cu&14 2-am nenoroci&4 S:STENT " .2" &unci la regional5 S:STENT " Nu ne a=unge ben(ina %'n* la regional" 6i a#a am de%*#i& limi&a luna a$&a" DOCTOR.2" 6i a&unci unde $*-l ducem14 S:STENT " Nu-l ducem nic*ieri" 3l o%er*m aici" DOCTOR.2" Trebuie du$ imedia&4 S:STENT " .ra&ele meu #i $ora mea&o/i $un& orbi ca #i mine" 6i &o/i &r*ie$c .2" .orm aCului"""E în #oc &rauma&ic"""Dar de .nde $*-l duci1 2a judeţean nu-l vor $alva" DOCTOR.2" Dar de ce co%ilul &ace &o& &im%ul1 +oa&e c*-i mor&1 O RB " Nu e mor&" El .2" Bineîn/ele$" O RB " m vi$a& a(i noa%&e un înger" +arc* mergeam noi doi %e un drum #i ne-am în&'lni& cu un înger" Tu l-ai îmbr*/i#a& #i /i-a reveni& vederea" S&raniu" Ce $*-n$emne a$&a1 ORB.r'nelor" O bubui&ur*" Din&r-o mbulan/* ie$F un doc&or &'n*r) mic de $&a&ur* #i o a$i$&en&* medical*) %u&ernic* #i bine .r'na&4 m .2" .$e ui&*<" @rac&ur* de craniu5 Clavicul* ru%&*5 En&or$* um*r #i %robabil cu&ia &oracic* &rauma&*5Oc-ii $un& %o(i/iona/i con.2" E#&i .*cu&14 Ce-i de .ric* %en&ru co%ilul no$&ru" 0* &em c* #i el $-a n*$cu& orb" ORB.2" De#i vocea &a nu e %rea ve$el*" O RB " 0i-e .+au(*"< 7ai) $* mergem" Se a#ea(* în ma#in*) &rec %e$&e îngerul în&in$ %e =o$ #i merg mai de%ar&e" 3ngerul $e ridic* în genunc-i) $cui%* $'nge) $e ridic* a%oi în %icioare) merge %e drum) încerc'nd $*-#i ia (borul" +e al*&uri &rece o ma#in*) %rin geamul c*reia e$&e arunca&* o cu&ie de Coca Cola" SCEN !2 Scr'#ne&ul .i$&eric<" N-am vru&4 N-am vru&4 /i v*(u& doar c* am .*r* %oli/ie" DOCTOR.2" Ce-i cu el14 B* rog) ui&a/i-v* mai re%ede4 S:STENT " .+au(*"< +ro$&ul de mine) de ce am .%rivind în în&uneric<" Se va $c-imba &im%ul" .2" Dar ce $%un doc&orii1 O RB " Nici ei nu v*d .ORB.ii orb nu e c-iar a&'& de r*u" Bunica mea) bunicul meu) mama) &a&a) .iecare &ur*" DOCTOR.*cu&*" Se a%ro%ie de înger) îl %rive$c" DOCTOR.o$& de acord14 S:STENT " Bine) l-ai lovi&" Ei) #i ce-i cu a$&a5Se-n&'m%l* în .2" Cum $*-l o%er*m aici14 28 .2" 2a municipal5 S:STENT " colo nu %rime$c %e nimeni .#i ei $un& orbi" ORB.2" Eu $un& viru$olog4 Nu $un& c-irurg4 0-a ruga& :vanov $*-i /in a(i locul4 0i-a(i$ c* dac* m* %lim o noa%&e cu rabla a$&a %rime$c o (i liber*4 .2" J'mbe#&i1 O RB " Da" ORB.erici&*1 O RB " Da" ORB.2" Eu $un& doc&or #i eu l-am omor'&4 Dar %oa&e c* mai e viu1 Eu nu $un& c-irurg) eu $un& viru$olog4 S:STENT " 2ini#&e#&e-&e #i nu mai urla a#a5 0are doc&or #i *$&a5 DOCTOR.erici/i" :m%or&an& e$&e $* ne a$cul&*m unii %e al/ii #i $* ne în/elegem" O RB " Dar &u vi$e(i1 ORB.a%& cred c* e în com*) gradul :B"""Bine l-ai mai aran=a&) doc&ore""" DOCTOR.r'na&4 De unde a %u&u& $* a%ar*14 2-am ob$erva& în ul&imul momen&4 6i ce drum aluneco$) un adev*ra& co#mar4 Ce-i de .d'ndu-i o %alm*<" 0ai &ac*-/i gura) animalule4 Ce b*rba& e#&i &u111 DOCTOR.

r'nelor" Din ma#in* ie$ Regi(orul #i Com%o(i&orul" RE9:JOR.3l în&oarce %e o %ar&e %e înger"< Se ui&* la ari%ile lui" DOCTOR.2" .2" +en&ru %rima da&*-n via/* v*d a#a ceva5 S:STENT " A$&a-i %orc" DOCTOR.2" Ei) dr*cie) *$&a de unde a a%*ru&1 CO0+OJ:TOR.n gla$5 De#i5 Nu" 0i $-a %*ru&""" Se a#ea(* în ma#in*) %leac*" 3ngerul r*m'ne %e =o$) ar vrea $* $%un* ceva $au $* $&rige) dar nu %oa&e %en&ru c* are gura %lin* de $'nge" SCEN !E O bubui&ur*) $cr'#ne&ul .2" Biu" +au(*" RE9:JOR.2" Ca $* ve(i) ai lovi& un înger" RE9:JOR.2" Slav* Domnului" .2" Ei""".2" u(i/i1"" S:STENT " Ce1 DOCTOR.2" E viu1 RE9:JOR.S:STENT " Nu &e mai c*ca %e &ine) viru$ologule" Eu de %a&ru(eci de ani lucre( %e ambulan/*4 7ai) adu in$&rumen&ele" Doc&orul %leac* în grab*) a$i$&en&a îl eCaminea(* %e înger" S:STENT " A$&a nu e om5 DOCTOR.2" E în&uneric5 Se ui&*" CO0+OJ:TOR.2" Ce in&ere$an&4 7aide/i $*-l lu*m %en&ru cerce&*ri" S:STENT " Noi &ran$%or&*m doar oameni5 DOCTOR.n %$i-o%a& care #i-a li%i& ari%ioare" 28 .2" .ace diminea/*" :ar (iua %oa&e veni ve&erinarul" Doc&orul $e ui&* îndelung la înger" S:STENT " Ce &e &o& -olbe(i a#a) viru$ologule14 7ai) $* mergem4 DOCTOR.2" Cu ari%i111 S:STENT " 0u&an& cromo(omial" DOCTOR.$e ui&* la înger<" 0are %*ca& c* &rebuie $*-l l*$*m aici5 S:STENT " N-are nimic) va mai &rage o /igar* #i $e .2" .$e a%ro%ie<" Ce-a/i $%u$1 S:STENT " A$&a nu e om) e degenera&" .2" Ei #i ce1 S:STENT " 6i dac* are cumva viru$ul gri%ei aviare1 Nu ve(i c* are ari%i4 DOCTOR. r*&'nd $%re ari%i"< :a ui&e4 CO0+OJ:TOR.

2" Dar %oa&e c* e vreunul din ai no#&ri1 RE9:JOR.2" Eu nu $un& #obolan) eu $un& com%o(i&or" RE9:JOR.2" Se .2" Da4 Ei vor veni du%* mine %en&ru c* m* iube$c .2" Tu vorbe#&i $erio$1 CO0+OJ:TOR.2" &'&a doar c* dac* &e vor înc-ide %e &ine) vor &rebui $*-i înc-id* %e &o/i ac&orii) c-iar #i %e 0aria n&onovna" RE9:JOR.2" @oar&e $erio$" RE9:JOR.ugi& de la ca$a de nebuni" S-a v*(u& din %rima" CO0+OJ:TOR.2" Dar &u $crii mu(ica %en&ru $%ec&acolele mele4 CO0+OJ:TOR.2" 0u(ica e cu &o&ul al&ceva" 0u(ica e $e%ara& de re$&ul" +au(*" RE9:JOR.2" Sun* la Salvare4 RE9:JOR.inalul $%ec&acolului5 6i dac* moare1 +au(*" CO0+OJ:TOR.2" Din&o&deauna am #&iu& c* m* vei &r*da4 E#&i un =eg) un c*ca&) nu om4 0are %rie&en4 Ce $* $%un4 CO0+OJ:TOR.ui&'ndu-$e la înger<" .2" Nu eCi$&* Kdac*L" CO0+OJ:TOR.2" Eu $un& com%o(i&or"""N-am nicio leg*&ur*" RE9:JOR.2" Nu) *$&a nu $eam*n* cu un ar&i$&" CO0+OJ:TOR.2" De ce1 RE9:JOR.2" Ce vrei $* $%ui cu a$&a1 CO0+OJ:TOR.2" Bei .2" Dar %oa&e c* în&r-adev*r e înger1 RE9:JOR.2" Ba (bura" RE9:JOR.2" S*-l veri.2" +*i da) o $* m* care %rin &ribunale) acum) înain&e de %remier*) iar eu înc* n-am g*$i& .oar&e mul&4 6i &u1"" CO0+OJ:TOR.2" Nu va (bura" Dac* e înger) va iru%e ca o rac-e&*4""" Regi(orul #i Com%o(i&orul îl a%uc* %e înger de m'ini #i de %icioare #i-l arunc* în $u$" 3ngerul cade %e %*m'n&" RE9:JOR.2" 6i dac* &o&u#i"""1 RE9:JOR.2" E bolnav %$i-ic" CO0+OJ:TOR.2" .ic*m du%* me&oda lui S&ani$lav$Rii1 CO0+OJ:TOR.CO0+OJ:TOR.2" Tu e#&i un c*ca&4 6i $%ec&acolele &ale $un& de &o& c*ca&ul4 RE9:JOR.2" Dar Kdac*L e înger1 RE9:JOR.ace #i în înc-i$oare &ea&ru de ama&ori" RE9:JOR.*r* &alen&4 28 .2" 6i a&unci de ce ai &*cu& &o/i anii *#&ia14 CO0+OJ:TOR.2" Bei avea ne%l*ceri" RE9:JOR.2" Trebuie $* ai cura=ul $* &e o%re#&i #i $*-/i $%ui c* via/a a &recu&4 6i a &recu& inu&il) %ro$&e#&e #i .2" Nu e $emnal aici" +au(*" CO0+OJ:TOR.2" Tu glume#&i1 CO0+OJ:TOR.i %rimul #obolan care %*r*$e#&e corabia14 CO0+OJ:TOR.

+au(*"< 3n ceea ce crede omul) aia i $e #i în&'m%l*" Dac* crede în Rai .ui&'ndu-$e la înger<" 3l ocole#&i1 RE9:JOR.2" E %*ca&ul meu) nu-i al &*u5 BATRWN " Cum $* nu5 6i %*ca&ele $un& comune du%* NU de ani de c*$nicie 4 BATRWN.a%&) de .2" .lau&"< RE9:JOR.2" m a#a un $en&imen&) cum c* am .i&*-&e) e mor&4 Be(i ce-ai .le& $* %lu&ea$c* %rin aer4 De .2" .ciga#ule" .ie) de unde ai mai $co$ #i monologul *$&a 111 .i :ad) dac* nu crede în nimic) nimic va .le&ul1 .RE9:JOR.va .2" 0ai &aci) bab* %roa$&*""" BATRWN " .ie via/a1 .le&ul1 RE9:JOR.iecare da&* c'nd &u înce%i di$cu/ii de genul *$&a) devii banal" Bia/a e .r'nelor" O bubui&ur*" Din&r-o ma#in* vec-e ie$ un b*&r'n #i o b*&r'n*) $e duc în $%a&ele ma#inii) %rive$c în în&uneric" BATRWN.a%& cu noi111 $&a $* .2" 3ncerc $* g*$e$c &ema .2" 3l ocole$c" Se a#ea(* în ma#in* #i %leac*" 3ngerul $e ridic* cu greu) $e /ine de un #old) merge cl*&in'ndu-$e %e linia con&inu*) %rivind înain&e" SCEN !G Sc'#ne&ul .mi $-a v'ndu& un bile& la un $%ec&acol îngro(i&or #i %lic&i$i&or #i nu am de ale$"""Nu am al&* $olu/ie"""@ra/ilor) ce $e-n&'m%l* de .ericirii5 .ciga#ule" .i&*-&e""" C'& noi di$cu&*m aici el a #i muri&) dar nu $e vede niciun $u.2" @i/i-ar $*-/i .o$& %*c*li&.2" 6i $u.2" Ce-i cu $u.i Rai) dac* crede în :ad .ii &u) /a% b*&r'n4 Cei ca &ine ar &rebui îm%u#ca/i4 0ergea omul lini#&i& %e drum #i &u l-ai omor'& ca %e un c'ine4"" BATRWN.2" m cre(u& c* e o bu&urug*5 +oa&e c* înc*-i viu1 BATRWN " Ble$&ema& $* .ciga#ule4 .2" @ir-ar $* .le&52a ce &e -olbai) &u) uciga#ule14 BATRWN.va .inalul4 S* mergem c'& mai re%ede4 0erg re%ede la ma#in*" CO0+OJ:TOR. $cul&* melodia"< Ce-i a$&a1 CO0+OJ:TOR.2" .C'n&* la .i4 CO0+OJ:TOR.*cu&* $* .ciga#ule" +rive$c am'ndoi" 28 .*cu&4 Se ui&* am'ndoi" BATRWN " S*-/i iei a#a un %*ca& %e $u.le&ul1 .a$cul&*) a%oi bru$c<" E#&i un geniu4 m g*$i& .ie5 BATRWN " +ro$&ule4 i omor'& omul4 BATRWN.lau&) înce%e $* c'n&e" RE9:JOR.2" Ce &o& îndrugi1"" BATRWN " Brei $* $%ui c* nu-i a#a14 E#&i un uciga#4 .nde-i $u.nde14 BATRWN " +e acolo %e undeva5 Se a%ro%ie #i-l v*d %e îngerul în&in$ %e #o$ea" BATRWN.ie dur*) minuni nu $e în&'m%l*4 Com%o(i&orul $coa&e din bu(unar un .

nde1 Cum1 E viu14 E viu4 de$c-i$ oc-ii5 Ce oc-i4 cum v*d) a$&a-i .ericirea ve#nic*" .2" Cum1 BATRWN " .el111 BATRWN " .n înger"""Be(i ce noroc %e noi4 .2" 7ai mai re%ede la $%i&al4 m'ndoi îl a%uc* %e înger de m'ini #i de %icioare) dar nu $un& în $&are $*-l ridice" BATRWN " E %rea greu %en&ru noi5 BATRWN.nu în/elege<" Ce111 Cum14 Ce >E&ern*?1"" Nu aud5 S%une mai &are5 m au(i& .ericirea a$&a ve#nic*1 Ei) ui&e c* la b*&r'ne/e v*d""".* gri=i) oricum nu-/i vei vedea $erialul %'n* la $.i .BATRWN.2" Ce .2" E viu1"" BATRWN " E viu14 BATRWN.'r#i&"""+e lumea ailal&* nu $un& &elevi(oare" +rive$c" BATRWN.ericirea5 Doamne Dumne(eule5 3ngerul &r*ie#&e4 +en&ru a doua oar*) avem noroc4 Du-&e mai re%ede du%* &ru$a medical*4 B*&r'nul alearg* $%re ma#in*" 3ngerul îi #o%&e#&e ceva nede$lu#i& b*&r'nei" BATRWN " .Tam%onea(* cu o buca&* de va&* ca%ul îngerului) &oarn* iod %e rana îngerului"< BATRWN " Nu &urna a#a de mul&4 3l doare4 Nu ve(i1 BATRWN.>e&ern*?) dar mai de%ar&e1 >E&ern*?) ei1 Ce-ai vru& $*-mi $%ui1 0ai re%e&* o da&*5Te rog înc* o da&*) o da&*5 O $* aud" B*&r'nul revine cu &ru$a medical*" BATRWN.i %u&u& $* ne %ove$&ea$c* a&'&ea""" BATRWN " Nu-/i .n înger5 BATRWN.i&*-&e5 BATRWN " Ce1 .i&e c* de=a am &r*i& o via/* în&reag* #i m-am &o& în&reba&F cum o .n înger4 BATRWN.n înger4 a%*ru& în$u#i îngerul5 +rive$c" BATRWN.2" +au(*" #&ea%&* un %ic5 Cine-i *$&a111 BATRWN " .2" Trebuie o%ri& $'ngele5 .bucuroa$*<" 8i-am (i$ c* eCi$&* îngeri) dar &u nu m* credeai4 BATRWN.2" Ca $* ve(i5 re ari%i""" BATRWN " Din co%il*rie am vi$a& $* v*d un înger" 0ama îmi $%unea c* dac* ve(i un înger) dob'nde#&i .2" +*ca& c* e de=a mor&5 r .2" .2" 7ai $*-l învelim în %led #i $*-l &'r'm %'n* la ma#in*4 BATRWN " De ce $&ai1 0i#c*-&e mai re%ede4 B*&r'nul alearg* $%re ma#in*) de$c-ide %or&baga=ul #i cau&* %ledul" 28 .

'$&'ci/i unul la al&ul" BATRWN.2" Nu e$&e4 BATRWN " @ir-ar $* .2" +*i) #i unde mergeam1 BATRWN " i ui&a&1 BATRWN.ie4 .lau#a&4 BATRWN.2" 0i-am amin&i&4 Cum am %u&u& $* ui&4 Noi mergem la nun&a noa$&r*" BATRWN " 2a nun&a noa$&r*14 Nun&a noa$&r* a .2" 6i eu5 +au(*" Se ui&* .Cu $%eran/*"< Dar &u1 +au(*" BATRWN.$&rig*<" Cau&*-l4 Ala în dungi) .BATRWN ".oar&e bine" 28 .cau&*) a%oi $e o%re#&e bru$c"< S&ai4 Dar noi ce c*u&*m de .2" +oa&e c*"""*#&ia"""cum le (ice5 oc-elarii1"" +au(*" BATRWN " Oc-elarii1 Oc-elarii5 Oc-elarii5 Oc-elarii4 ECac&4"" B*&r'nul $coa&e de $ub $caun oc-elarii #i-i d* b*&r'nei" BATRWN " Slav* Domnului ) c* $-au g*$i&5 BATRWN.nde mergeam #i mai devreme" BATRWN.B*&r'nului"< .+au(*"< i ui&a& de=a111 BATRWN " m ui&a&" .i bine5O $* %o/i (bura iar #i iar""":ar de$%re Ke&ernL îmi vei %ove$&i mai &'r(iu5 .2" Ei) mergem mai de%ar&e1 BATRWN " .îngerului"< :media&5 0ai rabd* un %ic5 .2" S* mergem5 .o$& acum NU de ani4 :ar&*-m*) dar eu îmi amin&e$c a$&a .nde e#&i14 7ai) mai re%ede) c* o $* moar*4 BATRWN.îngerului<" Nu muri5 0ai rabd* un %ic5 Ce1 Nu &e aud5:media& o $* &e a=u&*m5 O $* &e ducem la $%i&al5Rabd*) &o&ul va .a%&111 BATRWN.2" Tu l-ai ui&a&4 BATRWN " Nu4 BATRWN.Se a%ro%ie de ma#in*) de$c-ide u#a<" S* ne a#e(*m #i $* mergem" BATRWN.2" m ui&a&" BATRWN " 3ncolo" To& înain&e #i înain&e) înain&e #i înain&e""" +rive$c am'ndoi în în&uneric" BATRWN.2" Nu e$&e4 BATRWN " colo $ub $caun4 BATRWN.+au(*"< Dar unde mergem1 BATRWN " Cum) unde1 .2" .$&rig*<" i ui&a& %ledul aca$*4 BATRWN " .2" Dar ce-i acolo1 BATRWN " Nu-mi amin&e$c5 BATRWN. learg* $%re ma#in*"< B*&r'nul #i B*&r'na cau&* %ledul în %or&baga= #i în in&eriorul ma#inii" BATRWN.2" Cum Kce c*u&*mL14 .2" Dac*-/i $%un c* l-ai ui&a&4 BATRWN " 0in/i4 Eu am memorie bun*4 .

bucuro$<" $&a e4 Bineîn/ele$4 +au(*" BATRWN " Dar ea a muri& acum GU de (ile5 BATRWN.o$& .BATRWN.2" Om*&) om*&) om*&"""Dar c'nd va %loua1"" BATRWN " :a-/i %a$&ilele #i o $*-/i amin&e#&i" Borbeam ceva de$%re com%*&imire5 BATRWN.2" 2a morm'n&ul lui +io&r Nicolaevici4 +au(*" BATRWN " Noa%&ea111 +au(*" BATRWN.+au(*"< De ce nu $%une/i 28 .2" .2" S* mergem) î/i vei amin&i mai &'r(iu" Se a#ea(* în ma#in*) %leac*" 3ngerul r*m'ne în&in$ %e drum" SCEN !N Se o%re#&e o limu(in* a anilor cinci(eci" Din ma#in* ie$ Diavolul #i Dumne(eu" Se a%ro%ie de înger) %rive$c" D: BO2.2" Se %are c* ne-am r*&*ci& de &o&" S* mergem mai re%ede5 De$c-id u#ile ma#inii" BATRWN " S&ai4 BATRWN.2" +re$u%un c* acum vom &ermina cu comedia noa$&r*1 .erici/i &o/i anii *#&ia1 BATRWN " +robabil5 +rive$c în în&uneric" BATRWN " +oa&e c* noi mergem la 0aria +e&rovna1 BATRWN.2" Ce e1 BATRWN " .2" 0i-am amin&i&4 Doamne) cum am %u&u& $* ui&14 .+au(*"< Cred c* am ui&a& ceva5 Ceva im%or&an&5 BATRWN.2" NU de ani14 6i am .2" #a cre(i1 BATRWN " Sun& $igur*" De al&.el) ea locuia la ora#) iar aici5 +rive$c în în&uneric" BATRWN.Se ui&* la înger"< +er$onal) m-am di$&ra&" 3n ceea ce v* %rive#&e) iar*#i a/i %ierdu&"""Nimeni nu l-a $alva& %e îngerul dumneavoa$&r*5Nimeni5 m avu& dre%&a&e4 :-am num*ra& o %erioad*) dar le-am %ierdu& #i $oco&eala4 .+au(*"< Drag*) noi mergem la cimi&ir4 +au(*" BATRWN " +en&ru ce111 BATRWN.2" cum NU de ani14 Noi $&*m îm%reun* de NU de ani14 BATRWN " De ce1 Te $u%*r*1 BATRWN.

nimic1 De ." Nu" Bom con&inua" Ocu%a/i-v* locul" +au(*" D: BO2.+au(*"< Dar %e înger nu-l lua/i cu dumneavoa$&r*111 D.+au(*"< 6i &o&u#i) ce dr*gu/i $un& oamenii #i ce naivi5 Se duc undeva) $e agi&*) $e gr*be$c""":ar acolo) la in&er$ec/ie) %e &o/i îî a#&ea%&* o $ur%ri(*" .2" ici111 Dar de ce1"" .2" Crede/i c* %'n* la urm*) %rin&re ei) $e va g*$i m*car un $ingur оm111 SCEN !P Jorii (ilei" 3ngerul e în&in$ %e #o$ea" Se a%ro%ie o ma#in* e&c""" CORT:N 28 .0NEJE.0NEJE." Nu" D: BO2.2" Dar o anali(* ra/ional* ne $%une c* &rebuie în&reru%&* acea$&* comedie5 D.i aici de $%u$1"""Oamenii $un& o cau(* %ierdu&*" Eu am %ro%u$ demul& $*-i nimicim %e &o/i" &'&a b*&aie de ca% cu ei) #i nu %rime#&i nimic în $c-imb" De#i) dac* m* mai g'nde$c""" cum dou* mii de ani) %e drumul *$&a nu $-a o%ri& c-iar nimeni5 .+au(*"< 0ai a#&e%&*m Jiua Dudec*/ii1 Du%* mine #i a#a e &o&ul clar"""7ai $* &ermin*m oda&* cu oamenii *#&ia4 D.*r* $* &e o%re#&i44 7aide/i $* mergem acolo =o$) $* cerce&*m mai am*nun/i& ace$&e $u.%ici de &o&) .a%&) ce-ar .+rivind în în&uneric"< Ei nici nu #&iu c* acolo e o %r*%a$&ie) un abi$" 6i dac* %ici ." El va r*m'ne aici" D: BO2.0NEJE.le&e dec*(u&e5 .