You are on page 1of 1

DIN BOLIG FREDAG 28.

AUGUST 2009 : : : 11

: : : SJÆLFULDT ATELIER

Hejseværket der forsynede snedkerværkstedet med materialer. Det har dog ikke været brugt i mange år.

Mark har indrettet et lille – Jeg håber på, at jeg kan lede portrætter fra morgen
tekøkken i lejligheden, så blive i lokalerne i mange år i aften. Bare for at blive bed-
han har mulighed for at få endnu. De er jo helt ideelle re og lære af mine fejl. Jeg
en kop kaffe til arbejdet. til det, jeg skal bruge. Men står stadig tidligt op om
Men også til at varme sig på. det må tiden jo vise. Hvis jeg morgenen for at male, og
Lokalerne er nemlig me- skal flytte, herfra vil jeg ba- jeg lærer noget nyt hver
get dårligt isolerede. re være glad for den tid jeg dag, siger Mark Brein
Derfor er det nødvendigt har haft dem, siger Mark Pengene er små. Derfor
med en varm kop for at hol- Brein. er Mark også tvunget til at
de fingrene i live om vinte- Alt hvad Mark har lavet af tænke på sine udgifter. Lo-
ren. renoveringer har han lavet kalerne er meget vigtigt for
– Når jeg kommer herind for meget få penge. Som Mark. De er ideelle til un-
om vinteren, kan der sag- kunstner tjener han ikke så dervisning af elever og nog-
tens være is i vasken. Men meget. le flotte rammer for både
det er jo ikke så galt. Så tæn- – Jeg mangler ikke noget. Marks portrætter og den
der jeg lige op og tager en Men så har jeg heller ikke mere eksperimenterende
kop kaffe. Så bliver det hur- meget mere. Men det gør ik- kunst.
tigt varmt herinde, siger ke så meget, når man laver Mark har en passion for
Mark Breim. det, man brænder for. Jeg det surrealistiske. Det arbej-
håber med tiden at kunne der han meget med. Bille-
Tung brændeovn tjene flere penge på min derne skal gerne have et
Brændeovnen har Mark kunst og mine portrætter, klart budskab.
selv skaffet. Han skulle dog Atelierets sofahjørne. Det er Marks egen kunst der hænger på væggene. Her er det nogle af siger Mark Brein. – Jeg brænder virkelig for
bruge en del hjælp til at få de mere surrealistiske malerier der pryder de hvidkalkede vægge. Mark sidder sammen med Mark Brein fik forældre- de surrealistiske billeder.
den op at trappen. datteren Colette. myndigheden over datte- Det er meget specielt lige-
– Selve ovnen vejer jo nok ren Colette, og han kvittede som at få tingene til at gå
lige omkring de hundrede Huset er i dag en del af et hvad han har af planer med sig igennem et boligboom, derfor sit arbejde som rej- op, at få det abstrakte til at
kilo, så jeg var heldig, at der konkursbo. Derfor er Mark huset. En renovering vil be- hvor penge til boligrenove- sende sælger for at blive give mening, siger Mark
lige var to, der gerne ville gi- heller ikke i fare for at blive tyde, at mit lejemål vil blive ring nærmest hang på træ- fuldtidsfar. Senere kom Brein.
ve mig en hånd med at få smidt ud indenfor den nær- opsagt, eller at lejen vil sti- erne. kunsten til. Han har siden
den slæbt herop, siger Mark meste fremtid. Marks leje ge. Men det må vi jo tage, Selv om de tidligere ejere knoklet for at få at lære at Mark holder åbent hus i
Brein. går til boet, og han har der- som det kommer. Jeg har så store muligheder i de male. denne weekend i sit atelier.
På ovnen står der flere for ikke noget at frygte. haft mange kontroverser gamle lokaler, lykkedes det – Det er bare hårdt arbej- Alle er velkomne både til at
brosten, der hjælper med at Men sådan har det ikke al- med de tidligere ejere. Men alligevel for Mark at holde de at lære at male. Nogle få se de skønne lokaler og
holde på varmen, så der ik- tid været. jeg er her endnu, siger renoveringen fra døren. Og er født med det, men ellers Marks kunst. Fredag 18.00-
ke skal fyres så tit i de kolde – Jeg ved jo ikke, hvem Mark. siden dengang er tiderne kræver det en masse øvelse. 22.00 og lørdag og søndag
måneder. den næste ejer bliver, og Mark har allerede klaret skiftet. De første år stod jeg og ma- 10.00 – 15.00