Anexa 1 la O.M.E.C.I. nr.5507/06.10.

2009 , privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat -2010

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2010
Prima sesiune de examen 2010 14 – 18 decembrie 2009 15-17 februarie 2010 17-19 februarie 2010 19 – 29 aprilie 2010 31 mai – 4 iunie 2010 11 iunie 2010 28 iunie 2010 29 iunie 2010 30 iunie 2010 2 iulie 2010 4 iulie 2010 6-7 iulie 2010 8 iulie 2010 Înscrierea candidaŃilor la prima sesiune de examen Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competenŃelor digitale – proba D Evaluarea competenŃelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – proba scrisă Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00) Rezolvarea contestaŃiilor Afişarea rezultatelor finale A doua sesiune de examen 2010 05 – 09 iulie 2010 23-24 august 2010 23-24 august 2010 24 -25 august 2010 26 - 27 august 2010 30 august 2010 31 august 2010 1 septembrie 2010 3 septembrie 2010 5 septembrie 2010 7-8 septembrie 2010 9 septembrie 2010 Înscrierea candidaŃilor la a doua sesiune de examen Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competenŃelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C Evaluarea competenŃelor digitale – proba D Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – proba scrisă Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00) Rezolvarea contestaŃiilor Afişarea rezultatelor finale

_________________________________________________________________________________________________________________ Calendarul examenului de bacalaureat – 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times